zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Outsourcing nog steeds dé manier om op IT-kosten te besparen

29 april 2013 - Outsourcing, het uitbesteden van IT aan een externe dienstverlener, blijft groeien. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot IT-outsourcing in Nederland. Kostenreductie is nog steeds de belangrijkste drijfveer om tot outsourcing over te gaan, stellen de onderzoekers vast. De survey werd uitgevoerd door Quint Wellington Redwood in samenwerking met Whitelane Research.

De onderzoeksresultaten logenstraffen de bewering dat bedrijven steeds meer neigen naar ‘insourcing’, het weer ‘in huis’ nemen van IT. Arno IJmker, managing partner van Quint is daar niet verbaasd over. "In de huidige moeilijke economische omstandigheden willen bedrijven in de eerste plaats zekerheid over de kosten van hun IT. Die zekerheid heb je niet als je gaat avonturieren met het weer in eigen beheer nemen van automatisering."


Naast zekerheid scoort ook besparing op kosten hoog. Bijna twee op de drie ondervraagde managers geeft aan dat ‘kostenbesparing’ de belangrijkste drijfveer is om IT bij een externe dienstverlener onder te brengen. Op een goede tweede plaats staat ‘focus op de kernactiviteiten’ dat door iets meer dan de helft van de ondervraagde managers als drijfveer wordt genoemd. 

‘First time right’

Ondanks het voornemen om nog meer te gaan outsourcen zijn bedrijven wel kritisch over hun dienstverleners. Weliswaar is een kleine meerderheid van de ondervraagde bedrijven tevreden over z’n IT-dienstverlener, maar iets minder dan de helft geeft te kennen plannen te hebben om naar een andere aanbieder over te stappen. Volgens IJmker zijn er diverse oorzaken voor die ontevredenheid. "Bij het kiezen van een outsourcingpartner maken bedrijven zelden een ‘first time right’ keuze. Daarom zie je dat partijen het aflopen van een contract aangrijpen om van dienstverlener te switchen." 

Contract openbreken

IJmker wijst erop dat outsourcing doorgaans veel complexer is dan veel bedrijven zich realiseren. "In de samenwerking tussen beide partijen, met name het menselijke aspect in de relatie, ontstaan makkelijk misverstanden. Dat is een leerproces voor beide partijen. Kom je daar samen goed uit dan is dat een basis om verder te gaan, maar dat lukt lang niet altijd."
Een tweede belangrijke reden om van dienstverlener te switchen is volgens IJmker dat aanbieders momenteel bereid zijn lage marges te accepteren om klanten binnen te halen.
Om dezelfde reden proberen aanbieders hun klanten middels ‘hercontractering’ met gunstige voorwaarden opnieuw aan zich te binden. Ook dat biedt perspectief voor de afnemers, stelt IJmker. "Omdat leveranciers tot grote concessies bereid zijn, kan het heel lucratief zijn een lopend contract open te breken en op basis van de ervaring die beide partners hebben opgedaan, een nieuwe overeenkomst te sluiten." 

Hand in eigen boezem

Overigens steken bedrijven die outsourcen ook de hand in eigen boezem. Slechts vier op de tien ondervraagde managers zegt tevreden te zijn over de kennis en ervaring met outsourcing binnen de eigen onderneming. Ook dat aspect wordt volgens IJmker vaak onderschat. "Outsourcing wordt door het algemeen management nog te vaak gezien als een manier om van IT-problemen af te zijn. We zien in het onderzoek een duidelijke correlatie tussen de klanttevredenheid en de kwaliteit van de eigen organisatie. Daarmee geven klanten in feite aan dat ze het succes voor een deel in eigen hand hebben." IJmker wijst er daarbij op dat managementaandacht gedurende de gehele looptijd van het contract belangrijk is. "Het houdt niet op bij het ondertekenen van het contract." Te meer niet omdat leveranciers soms handig gebruik weten te maken van verminderde management aandacht bij hun afnemers. 

Gevestigde namen zakken weg

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat een lokale aanbieder als Centric als beste IT-dienstverlener uit de bus komt, terwijl een aantal van de gevestigde namen juist laag scoort. De Indiase aanbieders scoren vooral op het punt van kostenbesparing.
"Centric selecteert zijn klanten kennelijk zorgvuldig en is daardoor in staat hen op maat te bedienen," stelt IJmker. "Dat is een van de voordelen die je als lokale speler hebt. Je kent de markt als geen ander."  Dat een aantal van de gevestigde namen als Capgemini, Atos, IBM en KPN naar de onderkant van de ranglijst zijn gezakt is mogelijk terug te voeren op de recente historie. "Deze aanbieders hebben het vooral gezocht in volume. Veel klanten op dezelfde manier bedienen. Dat maakt je hoe dan ook minder flexibel, terwijl de trend juist is om snel op nieuwe marktontwikkelingen in te spelen," aldus IJmker .
De waardering voor Indiaase aanbieders verklaart IJmker door erop te wijzen dat zij er doorgaans goed in slagen de beloofde besparing op kosten daadwerkelijk te realiseren. "Ten opzichte van de lokale aanbieders hier hebben Indiase spelers het voordeel dat ze een onuitputtelijke arsenaal van werknemers uit de lagelonenlanden hebben. Ze kunnen daardoor als geen ander op prijs concurreren." 

Nog veel te winnen

Concluderend stelt IJmker dat er op het terrein van professionalisering van outsourcing nog veel te verbeteren valt. "Dat geldt zowel voor aanbieders als voor afnemers. Tegelijkertijd durf ik te stellen dat outsourcing nog een geweldige potentie heeft en dat het voor veel bedrijven dé manier is om op kosten voor IT te besparen."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Zeven misverstanden over outsourcing
 Robotisering van automatisering plaatst outsourcing in totaal nieuw perspectief
 Outsourcing van IT is een lastig vraagstuk
 Outsourcing naar volwassen niveau
 
 
reacties
 
NumoQuest®  |   | 
29-04-2013
 | 
10:59 uur
Zeker een waardevol onderzoek waar ik graag de uitkomsten van oonderschrijf, louter uit ervaring alleen al.

Outsourcing en kostenreductie
Dat outsourcing louter en alleen de manier zou zijn kosten besparen leg ik even naast mij neer. De reden daarvoor is een louter commerciële, die met regelmaat als zodanig word gepropageerd, waardoor dat 'een waarheid' word.

De organisaties hebben gewoonweg niet de ervaring en expertise in huis een IT organisatie intern in te richten en dan een goede calculatie te maken. Bovendien als je staf hiervoor contractueel aan je verbind, zit je daar langer aan vast. Dus er zijn wel wat redenen te bedenken daar, gegeven de conjunctuur, anders tegen aan te kijken.

Gevestigde namen en Rendement
De gevestigde namen moesten het vaak hebben van hun netwerken en niet zelden heeft dat niet altijd geleid tot de gewenste besparingen of uitkomsten. Dat is altijd een 'kwaliteits' kwestie geweest. De namen werden dan ook steevast genoemd als de namen voor projectleiding, project management en programma management. Het hogere segment dus.

Economie vs IT inrichting
Door economie ingegeven is men gaan kijken naar de inrichting en onderhoud van het IT park. Men kwam terecht tot de conclusie dat men met veel minder toe blijkt te kunnen.

In nogal wat artikelen heb ik altijd naar voren gebracht dat men eerst en meer eens zou moeten kijken naar wat men werkelijk nodig had i.p.v. zich laten overhalen te denken dat men nodig had. We zien dan nu ten tijde van crisis dat het beheer en onderhoud gewoon door gaat zonder de vele franjes, de franjes geleverd vaak door die gevestigde namen.

IT doet weer waarvoor IT bedoeld is. Stroomlijnen en besparen binnen en voor de organisatie en business.

De Centrics van NL die zich hebben gericht op ondersteuning en beheer, krijgen wat dat betreft nu de wind mee en het 'middenkader' is sec niet meer zo heel noodzakelijk.

Addertjes onder het gras
Alhoewel de uitkomsten zeker zijn te onderschrijven en een helder signaal afgeeft, zitten er onbedoeld ook wat addertjes onder het gras.

- Goedkoop is duurkoop
Wanneer je het hebt over sec onderhoud en beheer, kan en mag, alleen prijstechnisch al, niet altijd verwachten dat er van diepgaande ontwikkel en implementatie kennis sprake is.

Men streeft daar wel naar maar vraagt daarbij om het onmogelijke en vaak ook problemen, waardoor de beoogde besparing uiteindelijk teniet worden gedaan.

Niveau van IT professionals
Als men streeft, en dat blijft doen, naar de meest goedkope inhuur, laat geen ruimte voor professionele individuele ontwikkeling. Ook de ervaring en kennis die daarbij word gemist, leveren vaak meer kosten op dan de beoogde besparingen.

Tendering
Wie eenmaal het pad in zijn geheel is opgestapt van uitbesteden, komt daar uiteraard niet zo makkelijk meer vanaf, zonder zelf daarvoor te moeten investeren. Dat is wel het overdenken waard daar er best wel een goede mix te bedenken is van eigen staff en inhuur waardoor continuiteit en kennis kunnen worden geconserveerd binnen de organisatie.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10