zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Duurzaamheidsinformatie weegt vaker mee bij beleggingsbesluit

3 juli 2012 - Nederlandse institutionele beleggers gebruiken in toenemende mate informatie over milieu-, sociale en governanceprestaties bij hun beleggingsbeslissingen en hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat de huidige praktijk van rapporteren over duurzaamheid en governance door beursgenoteerde ondernemingen niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de beleggers, zijn zij gedwongen om die informatie op een andere manier te vergaren.

Hierdoor zijn beursvennootschappen veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragenlijsten en onderzoeken van onderzoeksbureaus, analisten en de beleggers zelf. Dat blijkt uit het onderzoek 'KPIs and Sustainability Performance' dat Eumedion door de Erasmus School of Economics en Shareholder Support heeft laten uitvoeren. Totale waardecreatie
Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatie over milieu-, sociale en governance (ESG) prestaties nauwelijks in verband wordt gebracht met de strategie, risico's en financiële en operationele zaken van de onderneming. Dat zorgt ervoor dat de ESG-inspanningen die bijdragen aan waardecreatie van de onderneming niet goed worden gezien en onterecht het beeld blijft hangen dat de aandacht voor duurzaamheid geen geld oplevert. Uit gesprekken met een aantal beursgenoteerde ondernemingen naar aanleiding van het onderzoek bleek dat zij hun duurzaamheidsverslagen vooral maken voor maatschappelijke organisaties en werknemers en niet richten op beleggers. Die zouden, volgens de ondernemingen, meer belangstelling hebben voor het jaarverslag en jaarrekening. 

Duurzaamheidsverslag
Het onderzoek naar gebruik van duurzame kerncijfers (KPI's) en prestaties is uitgevoerd on-der AEX- en AMX-ondernemingen genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Daaruit blijkt ook dat 70 procent van de AEX-bedrijven naast hun jaarverslag een apart duurzaamheidsverslag uitbrengt. 32 procent van de AMX-ondernemingen doet dat. Voor de bedrijven die een apart duurzaamheidsverslag uitbrengen is de belangrijkste reden dat zij meer informatie over hun duurzaamheidsbeleid en -strategie kunnen laten zien.
Bij 74 procent van de AEX-vennootschappen wordt de duurzaamheidsinformatie 'gecontroleerd' door een externe partij. In bijna alle gevallen is dat een accountant van een van de vier grote accountantskantoren. Bij de AMX-ondernemingen maakt maar twintig procent gebruik van de zogenoemde third party assurance. 

Meest gebruikte KPI's
De meest gebruikte duurzame KPI's zijn: vrijwillige bijdrage aan maatschappelijke en goede doelen (filantropie), verloren werkdagen door ongelukken, inspanningen om broeikasgassen terug te brengen en informatie over de stakeholderdialoog.
Nu nog ligt bij duurzame KPI's de nadruk op resultaten uit het verleden, zogenoemde lagging indicators. De onderzoekers constateren dat het minstens zo belangrijk is voor bedrijven om concrete doelen te stellen, prestaties over verschillende jaren te tonen, de interne processen en interne verslaggeving te verbeteren. Daardoor zouden ze ook meer informatie kunnen laten zien die de institutionele beleggers nodig hebben voor hun beleggingsbeslissingen.

 
 Doorsturen   4 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bedrijven hebben weinig grip op naleving mensenrechten
 Eerste ‘MVO-manager van het jaar’-verkiezing van start
 Consument ziet grotere rol bedrijfsleven bij duurzaamheid
 ‘Wie voorop durft te lopen met schoon imago plukt als eerste de vruchten’
 Duurzaamheid belangrijke overweging bij keuze werkgever
 
 
reacties
 
Ernesto Spruyt  |   | 
3-07-2012
 | 
20:18 uur
>\\\'\\\'Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatie over milieu-, sociale en governance (ESG) prestaties nauwelijks in verband wordt gebracht met de strategie, risico\\\'s en financiële en operationele zaken van de onderneming.\\\'\\\'

Dit is natuurlijk de kern van het probleem. Rond duurzaamheid hangt een zweem van softheid en ethiek. Als men iets duurzaams doet vanuit strategische overwegingen, dan noemt men het geen duurzaamheid maar strategie (of supply chain management/procurement/grwoth drivers/etc).

Daarom zou er ook geen apart duurzaamheidsverslag moeten zijn. Duurzaamheid integreren in de strategie betekent het mvo verslag integreren in het jaarverslag.
Menno Kuiper  |   | 
3-07-2012
 | 
21:36 uur
Met verbazing lees ik dit artikel. Het is een beetje gevaarlijk om te reageren, want het onderliggende rapport wordt hier niet aangeboden. Ik zal dit risico, als specialist in het duurzaamheidsverslag, toch maar nemen.

De belangrijkste conclusie is dat de duurzaamheidsverslagen niet goed genoeg aansluiten op de strategie, risico\\\'s en financiële en operationele zaken van de onderneming. De reden hiervoor is dat deze MVO jaarverslagen zich niet richt op beleggers, maar op maatschappelijke organisaties en werknemers.

Dat kan ik echt niet geloven.

En daar zal ik om het kort te houden slechts drie argumenten voor aandragen:

1. Uit gesprekken met managers verantwoordelijk voor het duurzaamheidsverslag leer ik dat de institutionele beleggers een van de belangrijkste doelgroepen is van het duurzaamheidsverslag. En dat is te zien, want
2. De 104 verslagen over 2010 die voldoen aan de internationale standaard, de GRI richtlijn, lijken sprekend op elkaar. Het is een verzameling van heel diverse informatie, die met grote moeite wordt bijeen gesprokkeld en tot een verslag wordt gesmeed. Dit is mijns inziens het logische gevolg van de focus op GRI: Organisaties rapporteren wat gevraagd wordt, niet wat ze willen communiceren.
3. Inspecteer de 5 ‘beste’ verslagen volgens de Transparantiebenchmark, die van DSM, Philips, Akzo Nobel, KPN & TNT. Dit zijn geen prettig leesbare verslagen voor NGOs of werknemers. Dit zijn telefoonboek dikke verslagen om de institutionele beleggers te behagen.

Hoe kan het dat gerenommeerde organisaties als Eumedion en de Erasmus Universiteit dan we deze conclusie trekken?

1. De schrijvers komen uit de hoek van de auditors, die de luxe hebben verslagen te beoordelen binnen het wettelijk kader. Die informatie wordt gemanaged in systemen die ontworpen zijn om aan de wet te voldoen. Verslaggeving over duurzaamheid is razend ingewikkeld, omdat het rapporteren is boven het wettelijk kader: het is niet verplicht! De informatie komt daardoor uit systemen die ontworpen zijn om heel andere processen te ondersteunen: HRM systemen, overzichten van tankpasjes, nota’s van de afvalverwerker.
2. Ik vrees dat de onderzoekers wat ongeduldig zijn. De laatste 3 jaar wordt de roep op geïntegreerd rapporteren steeds groter. Lees mijn blogs op www.MVOptimist.nl en zie waar we staan: Verslaglegging over MVO staat nog in de kinderschoenen. De eerste verslagen verschenen pas in de jaren negentig van de vorige eeuw. De huidige trend is rapporteren wat je rapporteren kan. MVOplossingen verwacht dat dit met de nieuwe communicatietechnieken snel zal veranderen.
3. Daarnaast ben ik van mening dat de auditors niet de juiste strategie volgen. Mijns inziens zouden de verslagen beter vergelijkbaar moeten worden. In GRI 4 is de aandacht alweer verschoven op keteninzicht, terwijl je de verslagen van bijvoorbeeld de Nederlandse grootbanken nauwelijks met elkaar kan vergelijken: de definities verschillen, de KPIs zijn anders opgebouwd. En dat terwijl er een sector-supplement is!

MVOplossingen is het eens met de conclusie dat van geïntegreerd rapporteren nog geen sprake is, lees mijn blogs over DSM en Philips op www.MVOptimist.nl

Lezende dit artikel zou ik de volgende organisaties willen adviseren:
1. GRI: Timmer de indicatoren dicht met heldere definities, zodat de verslagen op termijn vergelijkbaar worden.
2. Auditors: Help de afdelingen duurzaamheid om te groeien op strategisch en operationeel niveau. Een richtlijn hoe een bedrijf duurzaam kan rapporteren ver overnames en afstoten van bedrijven lijkt me bijvoorbeeld heel zinvol.
3. Bedrijven: Schrijf het verslag wat je wil schrijven! Wat is het verhaal wat je voor het voetlicht wil brengen, wanneer je een lezer 10 minuten kan interesseren. De cijfers voor de analisten kun je prima kwijt in andere documenten in je communicatiemix.

Zoals ik vanmorgen geschreven heb: Een goed verslag, is een verslag dat gelezen wil worden.
Menno Kuiper  |   | 
5-07-2012
 | 
15:42 uur
@Ernesto
De absolute koplopers in Nederland, zoals DSM, Philips, AkzoNobel, Unilever, hebben duurzaamheid in de bedrijfsstructuur geïntegreerd. Ook voor deze bedrijven is het integreren van duurzaamheid in het verslag nog een brug te ver. Lees maar mijn blog op www.MVOptimist.nl

Terzijde:
Ook duurzaamheid staat mijns inziens nog in de kinderschoenen. Deze week werd ik weer aangesproken op vermeende geitenharen sokken rondom MVO.
Ernesto Spruyt  |   | 
5-07-2012
 | 
09:53 uur
@Menno
Je schrijft: \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'De belangrijkste conclusie is dat de duurzaamheidsverslagen niet goed genoeg aansluiten op de strategie, risico\\\\\\\\\\\\\\\'s en financiële en operationele zaken van de onderneming.\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'

Hoe ik het lees is niet dat de duurzaamheidsverslagen niet goed aansluiten op de strategie, maar het duurzaamheidsbeleid zelf. Daarom is het ook zo moeilijk om het verslag te integreren: het beleid zelf is niet geintegreerd.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10