zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederlander weer bereid om te verhuizen voor baan

3 februari 2012 - In december 2011 zei minister Kamp dat werklozen er alles aan moeten doen om een baan te vinden. Werklozen moeten bereid zijn om verder te reizen of zelfs te verhuizen voor een nieuwe baan. Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat tot en met 2010 de Nederlander steeds minder bereid was te verhuizen voor een baan. In 2011 is dat veranderd: de verhuis- en reisbereidheid is toegenomen.

In de afgelopen jaren was de Nederlander steeds minder bereid om te verhuizen voor een baan. In 2005 was 49 procent van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking bereid om te verhuizen. In 2010 was dit aanzienlijk gedaald tot nog maar 34 procent. In het afgelopen jaar was er echter een opmerkelijke verandering te zien: in 2011 was 50 procent van de gehele (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking bereid te verhuizen voor een baan. Hoogopgeleiden zijn procentueel gezien vaker bereid te verhuizen dan laagopgeleiden en werklozen. Echter, in relatieve zin is er na jaren van daling een evenredige toename in verhuisbereidheid voor alle drie de groepen. Hogere verhuisbereidheid leidt niet tot meer verhuizingen

De door de politiek gewenste verandering in verhuisbereidheid wordt niet omgezet naar daadwerkelijk gedrag. Ondanks de toename in verhuisbereidheid zijn er niet meer huizen verkocht. In 2011 was wederom het aantal verkochte woningen gedaald met 4,3 procent ten opzichte van 2010 (CBS). Een reden hiervoor is de brutoschuld van de Nederlander. In de laatste 20 jaar is deze opgelopen van 50 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) naar 130 procent van het BBP (CBS). Deze hoge schuld wordt aangedragen als belemmering voor een efficiënte werking van de Nederlandse economie. "Een combinatie van een relatief hoge restschuld en de grote onzekerheid over de toekomst van de fiscale behandeling van de eigen woning heeft de woningmarkt volledig op slot gezet. Daardoor zijn werknemers minder snel geneigd om te verhuizen voor een nieuwe baan," stelde Buijink (Secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) in januari 2012. Kortom, de Nederlander slaat het advies van minister Kamp niet in de wind. Echter, er is een groot gat tussen verhuisbereidheid en daadwerkelijk verhuizen. 

Toename in reisbereidheid en ontwikkelingen op de huizenmarkt

Over de periode 2005-2010 was de Nederlander bereid gemiddeld 40 minuten te reizen voor een baan (enkele reis). Na jaren van stabiliteit is in 2011 de gemiddelde reisbereidheid toegenomen tot 45 minuten: kortom een stijging van dertien procent. Deze toename kan samenhangen met de huidige situatie op de huizenmarkt. De hoge brutoschuld zorgt ervoor dat men niet achterover kan leunen, maar moet zorgen voor inkomsten. Kan men niet verhuizen, dan zal de Nederlander automatisch meer moeten reizen. 

Hogere reisbereidheid en filedruk

Concluderend, de gemiddelde Nederlander zou de koers willen varen die volgens minister Kamp wenselijk is. De huidige conjuncturele neergang en de huizenmarkt die op slot zit, zijn aannemelijke belemmeringen. Daarnaast, het gewenste effect van minister Kamp is niet bereikt, namelijk een daling van de werkloosheid. De Nederlander is namelijk niet in staat om de verhuisbereidheid om te zetten naar daadwerkelijk gedrag. Wanneer de politiek geen acties doorvoert om de huizenmarkt een impuls te geven zodat men daadwerkelijk kan verhuizen, dan zal de arbeidsmarkt op slot blijven staan. Daarnaast vraagt Ronald Simons (operationeel directeur Intelligence Group) zich hardop af of de toename in reisbereidheid wel een positieve ontwikkeling is. "Een van de speerpunten van het kabinet is om in de huidige regeerperiode het aantal files terug te dringen. Maar wat betekent de toegenomen reisbereidheid voor de filedruk op de Nederlandse wegen als de Nederlander deze reisbereidheid de komende jaren gaat omzetten in daadwerkelijk gedrag?"

 
 Doorsturen   5 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Verhuisplannen nemen toe dankzij verlaging overdrachtsbelasting
 Nederlander verhuist minder graag voor baan
 Toch maar even niet verhuizen voor baas
 Lange reistijd belangrijkste reden om niet voor werkgever te kiezen
 
 
reacties
 
Open Handel  |   | 
4-02-2012
 | 
13:28 uur
Vind je het gek?! De uitzendbureaus hebben helemaal geen banen meer, niet een schoonmaakwerk. De huidige EU is onhuidbaar, miljarden verdwijnen als sneeuw voor de zon -en niemand behalve politici, weet meer waar het geld eindigt. Zeker niet in de zak van een werkende Griek! -- 't wordt 's tijd dat de EU + Euro echt weg gaat! Terug naar Gulden en ieder voor zich weer... Brusselse dictatuur is nergens voor nodig -en is geen noodzaak voor een sucessvolle samenwerking tussen de landen binnen Europa.
Xander  |   | 
5-02-2012
 | 
14:39 uur
Het leven bestaat niet alleen uit werken. Verhuizen voor een baan klinkt makkelijk, maar het komt neer op het verlaten van je nest, je vrienden en de rest van je sociale omgeving en gigantische verhuiskosten om te werken op een plek die je uit pure noodzaak aan moet nemen.
In tijden van crisis vind ik het belangrijker dat de werkgever en toekomstige werknemer samen tot een oplossing komen over gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten.
In moelijke tijden moeten alle partijen zich flexibel opstellen.

In mijn omgeving zijn er weinig mensen die bereid zijn om te verhuizen. De kop van het artikel zou in mijn optiek anders moeten: Nederlander voelt zich steeds meer genoodzaakt om te verhuizen.

Noah  |   | 
23-02-2012
 | 
15:38 uur
Zelf ben ik (noodgedwongen) verhuisd van Utrecht naar Friesland. Dit kwam eerder doordat ik geen keus had dan dat ik er echt bereid voor was. Het leven bestaat inderdaad niet alleen uit werken, maar zonder werk (dus geld) wordt het erg lastig leven.

Thomas  |   | 
8-04-2021
 | 
16:14 uur
Tegenwoordig wordt het juist ten zeerste afgeraden om te verhuizen voor je werk. Ik denk dat thuiswerken na 2021 ook aanblijf bij de meeste bedrijven. Elke dag reizen naar je werk is niet meer van deze tijd, bij sommige beroepen is het uiteraard helaas niet anders...
Henk  |   | 
11-08-2021
 | 
09:05 uur
Ik vraag me af of men nog wil verhuizen voor werk. Thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen en is waarschijnlijk een blijvertje. Echter geldt thuiswerken alleen voor mensen die een baan hebben waarin dat mogelijk is. Contactberoepen en werknemers in de logistiek zullen toch nog naar hun werk moeten reizen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10