zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Aantal corporatiebestuurders met topsalarissen flink gedaald

30 januari 2012 - Minister Spies (BZK) heeft op 26 januari 2012 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de beloning van corporatiebestuurders. Hieruit blijkt dat het totale bedrag dat gemoeid was met het belastbaar loon van bestuurders plus de werkgeversbijdrage aan de pensioenkosten in 2010, ten opzichte van 2009, gelijk is gebleven.


Volgens de vereniging van toezichthouders in de corporatiesector (VTW) is, als de pensioenkosten buiten beschouwing wordt gelaten, het gemiddelde belastbaar jaarloon van de corporatie-bestuurders zelfs feitelijk gedaald. Overschrijding wopt-norm: 103 gevallen

Uit een andere rapportage van BZK blijkt verder dat in 2010 bij corporaties in 103 gevallen het belastbaar jaarloon inclusief onkostenvergoeding en de werkgevers- en werknemersbijdrage aan pensioenkosten, uitsteeg boven de norm van 193.000 euro. Dit is de wettelijke beloningsnorm voor openbaarmaking in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Bij overschrijding van deze zogenaamde Wopt-norm door bestuurders en andere werknemers geldt verplichte melding aan BZK en openbaarmaking in het financiële jaarverslag van de corporatie. 

Overschrijding balkendenorm: 24 gevallen

Abert Kerssies, directeur VTW: "De wopt-norm is niet, zoals de Woonbond in haar berichtgeving naar buiten brengt, hetzelfde als de balkenendenorm. De balkenendenorm is gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister en komt neer op een belastbaar jaarloon exclusief onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage aan pensioenkosten van bijna 188.000 euro. Zoals ook is bepaald in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die onlangd door de Tweede Kamer is aangenomen.''
Volgens Kerssies was in 2010 in 24 gevallen sprake van overschrijding van de eigen maximumbeloningsnorm die is afgesproken in de beloningscode voor bestuurders en gelijk is aan de balkenendenorm. En niet, zoals de Woonbond stelt, in 103 gevallen. Kerssies: "Dit sluit aan bij de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek dat wij samen met de vereniging van bestuurders in 2011 hebben laten uitvoeren naar de toepassing van de beloningscode. Hieruit kwam naar voren dat nog ongeveer vijf procent van alle bestuurders een beloningsniveau heeft dat boven de balkenendenorm uitkomt. In de jaren voor de inwerkingtreding van de beloningscode lag dit op 25 procent. " 

Structureel lagere inschaling

Uit dit beloningsonderzoek blijkt ook dat, sinds de inwerkingtreding van de beloningscode, de beloningen van nieuwe arbeidsovereenkomsten structureel lager worden ingeschaald. Ten aanzien van bestaande arbeidsovereenkomsten willen raden van commissarissen zich conformeren aan de beloningscode en de bestaande arbeidsovereenkomst van de bestuurder aanpassen. Bijna twee derde heeft de beloningscode gebruikt om het salarisniveau van de zittende bestuurder te toetsen aan de beloningscode. In alle gevallen waarbij een afwijking naar boven is geconstateerd tussen het salarisniveau en de beloningscode, heeft dit geleid tot een gesprek hierover tussen werkgever en bestuurder(s). In drie kwart van de gevallen is het salarisniveau van de zittende bestuurder bevroren. 

Maatschappelijk verantwoord belonen

Kerssies: "Dit laat zien dat de corporatiesector de signalen uit de samenleving over te hoge beloningen bij maatschappelijke organisaties uiterst serieus neemt. Raden van commissarissen gaan in hun rol als werkgever serieus om met het op een maatschappelijk verantwoorde wijze belonen van de bestuurders.''

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Kijken, klikken en kopen: ‘social commerce’ zorgt voor een revolutie in de supply chain
 Zo profiteert het bedrijfsleven van Augmented Reality
 Meer dan een kwart slachtoffer van cybercriminaliteit afgelopen jaar
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘Topsalarissen slecht voor bedrijven, economie en samenleving’
 Topsalaris leidt niet tot meer winst
 Hoe lang incasseert de CEO nog een topsalaris?
 Toplonen op Europese agenda
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Bespaar tijd door je boekhouding online bij te houden
Op deze manieren kun je je werkkapitaal verruimen
Werknemer heeft geldproblemen, is dat jouw probleem als manager?
Technologie, zo blijf je op de hoogte
Hoe kun je competenties als professional verbeteren?
reacties
Huiseigenaren met hogere inkomens zitten er warmer bij (1) 
Explosieve groei in zoekvolume voor ‘werken op afstand’ (3) 
Philips Lighting gaat Nederlandse hockeyvelden verlichten (1) 
82 procent meer internetoverstappers door thuiswerk-situatie (1) 
Rabobank: Nederlandse economie in recessie (2) 
Zes tips om zo efficiënt mogelijk thuis te werken (2) 
Update: Dure dollar raakt Procter & Gamble (1) 
top10
Een beetje geluk in huis: welke bloemen u juist nú moet geven
Thuiswerkenden niet bezig met privacy bij videobellen
Vijf tips voor een perfecte videosollicitatie
Verveling slaat toe, mensen maken massaal fotoboeken
Veel angst en onzekerheid op de werkvloer en thuis door corona
Drie op de tien Nederlanders kunnen collega’s slecht bereiken
ICT-sector draait door, maar vreest gevolgen Coronacrisis op langere termijn
Houd continuďteit en vaart in samenwerkingsprojecten ondanks corona
Moderne medewerker ondervindt problemen met geluiden
Koffiemachine voor kantoor: drie tips
meer top 10