zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Aantal corporatiebestuurders met topsalarissen flink gedaald

30 januari 2012 - Minister Spies (BZK) heeft op 26 januari 2012 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de beloning van corporatiebestuurders. Hieruit blijkt dat het totale bedrag dat gemoeid was met het belastbaar loon van bestuurders plus de werkgeversbijdrage aan de pensioenkosten in 2010, ten opzichte van 2009, gelijk is gebleven.


Volgens de vereniging van toezichthouders in de corporatiesector (VTW) is, als de pensioenkosten buiten beschouwing wordt gelaten, het gemiddelde belastbaar jaarloon van de corporatie-bestuurders zelfs feitelijk gedaald. Overschrijding wopt-norm: 103 gevallen

Uit een andere rapportage van BZK blijkt verder dat in 2010 bij corporaties in 103 gevallen het belastbaar jaarloon inclusief onkostenvergoeding en de werkgevers- en werknemersbijdrage aan pensioenkosten, uitsteeg boven de norm van 193.000 euro. Dit is de wettelijke beloningsnorm voor openbaarmaking in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Bij overschrijding van deze zogenaamde Wopt-norm door bestuurders en andere werknemers geldt verplichte melding aan BZK en openbaarmaking in het financiële jaarverslag van de corporatie. 

Overschrijding balkendenorm: 24 gevallen

Abert Kerssies, directeur VTW: "De wopt-norm is niet, zoals de Woonbond in haar berichtgeving naar buiten brengt, hetzelfde als de balkenendenorm. De balkenendenorm is gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister en komt neer op een belastbaar jaarloon exclusief onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage aan pensioenkosten van bijna 188.000 euro. Zoals ook is bepaald in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die onlangd door de Tweede Kamer is aangenomen.''
Volgens Kerssies was in 2010 in 24 gevallen sprake van overschrijding van de eigen maximumbeloningsnorm die is afgesproken in de beloningscode voor bestuurders en gelijk is aan de balkenendenorm. En niet, zoals de Woonbond stelt, in 103 gevallen. Kerssies: "Dit sluit aan bij de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek dat wij samen met de vereniging van bestuurders in 2011 hebben laten uitvoeren naar de toepassing van de beloningscode. Hieruit kwam naar voren dat nog ongeveer vijf procent van alle bestuurders een beloningsniveau heeft dat boven de balkenendenorm uitkomt. In de jaren voor de inwerkingtreding van de beloningscode lag dit op 25 procent. " 

Structureel lagere inschaling

Uit dit beloningsonderzoek blijkt ook dat, sinds de inwerkingtreding van de beloningscode, de beloningen van nieuwe arbeidsovereenkomsten structureel lager worden ingeschaald. Ten aanzien van bestaande arbeidsovereenkomsten willen raden van commissarissen zich conformeren aan de beloningscode en de bestaande arbeidsovereenkomst van de bestuurder aanpassen. Bijna twee derde heeft de beloningscode gebruikt om het salarisniveau van de zittende bestuurder te toetsen aan de beloningscode. In alle gevallen waarbij een afwijking naar boven is geconstateerd tussen het salarisniveau en de beloningscode, heeft dit geleid tot een gesprek hierover tussen werkgever en bestuurder(s). In drie kwart van de gevallen is het salarisniveau van de zittende bestuurder bevroren. 

Maatschappelijk verantwoord belonen

Kerssies: "Dit laat zien dat de corporatiesector de signalen uit de samenleving over te hoge beloningen bij maatschappelijke organisaties uiterst serieus neemt. Raden van commissarissen gaan in hun rol als werkgever serieus om met het op een maatschappelijk verantwoorde wijze belonen van de bestuurders.''

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 88 procent verwacht komend jaar een cyberaanval op klantdata
 Nederlandse bedrijven sluiten wereldwijd hoogste verzekering af tegen ransomware-aanvallen
 Haal in vier stappen het maximale uit uw softwaregebruik
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘Topsalarissen slecht voor bedrijven, economie en samenleving’
 Topsalaris leidt niet tot meer winst
 Hoe lang incasseert de CEO nog een topsalaris?
 Toplonen op Europese agenda
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Hoe maak je geweldige onderwerpregels: 40 voorbeelden [white paper]
In dit white paper van Spotler vind je een verzameling van 40 onderwerpregels waar je gegarandeerd mee opvalt in de inbox van je ontvangers. Daarnaast krijg je do's en don'ts van onderwerpregels en leer je hoe je deze het beste kunt testen. Benieuwd?
Download het white paper
Lees verder
reacties
Sectorplannen Transport en Logistiek: Banenmagneet voor de sector (1) 
Kwart werknemers: 'Ik zou gelukkiger zijn als ik minder tijd hoefde te besteden aan administratie' (1) 
Top Companies waar u kunt bouwen aan uw carrière zijn bekend (1) 
Versoepeling maatregelen vertaalt zich in snelle groei van gewerkte uren bij niet-kantoorbanen  (2) 
Vermogensbeheerders moeten zich richten op klantbehoefte en risicomanagement (1) 
Kosten vermogensbeheer moeilijk te achterhalen (1) 
Finance-afdeling belangrijker geworden door coronacrisis (1) 
top10
Wachten in Zoomvergaderingen kost bijna 8. 000 euro per jaar
Van data-verzamelaar naar een data-gedreven bedrijfsmodel
Een op drie werkenden vindt baan saai
Cao-drukte in juni tekent inhaalslag
Corona zorgt voor makkelijk te benaderen maar moeilijk te werven kandidaten
Eén op de drie ongetrainde medewerkers vormt risico voor de veiligheid
Door op te komen voor LGBTQ+-inclusie ontstaan betere bedrijven en samenlevingen
Kwart werknemers: 'Ik zou gelukkiger zijn als ik minder tijd hoefde te besteden aan administratie'
Thuiswerken zorgt voor afname in complimenten over werkprestaties
Thuiswerken vermindert grip op personeelsbeleid en bedrijfscultuur
meer top 10