zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Aantal corporatiebestuurders met topsalarissen flink gedaald

30 januari 2012 - Minister Spies (BZK) heeft op 26 januari 2012 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de beloning van corporatiebestuurders. Hieruit blijkt dat het totale bedrag dat gemoeid was met het belastbaar loon van bestuurders plus de werkgeversbijdrage aan de pensioenkosten in 2010, ten opzichte van 2009, gelijk is gebleven.


Volgens de vereniging van toezichthouders in de corporatiesector (VTW) is, als de pensioenkosten buiten beschouwing wordt gelaten, het gemiddelde belastbaar jaarloon van de corporatie-bestuurders zelfs feitelijk gedaald. Overschrijding wopt-norm: 103 gevallen

Uit een andere rapportage van BZK blijkt verder dat in 2010 bij corporaties in 103 gevallen het belastbaar jaarloon inclusief onkostenvergoeding en de werkgevers- en werknemersbijdrage aan pensioenkosten, uitsteeg boven de norm van 193.000 euro. Dit is de wettelijke beloningsnorm voor openbaarmaking in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Bij overschrijding van deze zogenaamde Wopt-norm door bestuurders en andere werknemers geldt verplichte melding aan BZK en openbaarmaking in het financiële jaarverslag van de corporatie. 

Overschrijding balkendenorm: 24 gevallen

Abert Kerssies, directeur VTW: "De wopt-norm is niet, zoals de Woonbond in haar berichtgeving naar buiten brengt, hetzelfde als de balkenendenorm. De balkenendenorm is gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister en komt neer op een belastbaar jaarloon exclusief onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage aan pensioenkosten van bijna 188.000 euro. Zoals ook is bepaald in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die onlangd door de Tweede Kamer is aangenomen.''
Volgens Kerssies was in 2010 in 24 gevallen sprake van overschrijding van de eigen maximumbeloningsnorm die is afgesproken in de beloningscode voor bestuurders en gelijk is aan de balkenendenorm. En niet, zoals de Woonbond stelt, in 103 gevallen. Kerssies: "Dit sluit aan bij de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek dat wij samen met de vereniging van bestuurders in 2011 hebben laten uitvoeren naar de toepassing van de beloningscode. Hieruit kwam naar voren dat nog ongeveer vijf procent van alle bestuurders een beloningsniveau heeft dat boven de balkenendenorm uitkomt. In de jaren voor de inwerkingtreding van de beloningscode lag dit op 25 procent. " 

Structureel lagere inschaling

Uit dit beloningsonderzoek blijkt ook dat, sinds de inwerkingtreding van de beloningscode, de beloningen van nieuwe arbeidsovereenkomsten structureel lager worden ingeschaald. Ten aanzien van bestaande arbeidsovereenkomsten willen raden van commissarissen zich conformeren aan de beloningscode en de bestaande arbeidsovereenkomst van de bestuurder aanpassen. Bijna twee derde heeft de beloningscode gebruikt om het salarisniveau van de zittende bestuurder te toetsen aan de beloningscode. In alle gevallen waarbij een afwijking naar boven is geconstateerd tussen het salarisniveau en de beloningscode, heeft dit geleid tot een gesprek hierover tussen werkgever en bestuurder(s). In drie kwart van de gevallen is het salarisniveau van de zittende bestuurder bevroren. 

Maatschappelijk verantwoord belonen

Kerssies: "Dit laat zien dat de corporatiesector de signalen uit de samenleving over te hoge beloningen bij maatschappelijke organisaties uiterst serieus neemt. Raden van commissarissen gaan in hun rol als werkgever serieus om met het op een maatschappelijk verantwoorde wijze belonen van de bestuurders.''

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Kwart werkend Nederland gaat dagelijks met tegenzin naar het werk
 Wassenbeeld Emma legt gezondheidsrisico’s kantoorwerk bloot
 Vijf interessante ontwikkelingen in tech voor 2020
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘Topsalarissen slecht voor bedrijven, economie en samenleving’
 Topsalaris leidt niet tot meer winst
 Hoe lang incasseert de CEO nog een topsalaris?
 Toplonen op Europese agenda
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Leer in 2 dagen ontspannen en overtuigend te presenteren
Spreekangst wordt ontrafeld en geëlimineerd. Ruim 14.000 professionals volgden eerder de 'Sneltraining ‘Spreken in het openbaar’ van Pieter Frijters. Rebels, open en ‘out of the box’. Kijk op Spreek.nl of bel 0182 631 232.
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Geld opzijzetten voor later
reacties
Zo voorkomt u keuzestress (1) 
5G in de logistiek: voorbereiden op de toekomst (1) 
Vrouwen voorop in de rum-sector (1) 
Betere werksfeer vermindert werkstress (1) 
Eerlijke collega’s belangrijk voor werkgeluk (1) 
Banner leidt opvallend vaak naar online zoekopdracht (1) 
Noorwegen populair onder camperaars (1) 
top10
Vriendschappen op het werk belangrijker dan salaris
Zo wordt uw organisatie een leider in duurzaamheid
Wat moet u doen als uw medewerker data verliest?
Helft aanstaande vaders niet bekend met komende geboorteverlofregeling
Zet energiemanagement hoger op de duurzaamheidsagenda
5G in de logistiek: voorbereiden op de toekomst
UvA en TomTom openen onderzoekslab voor autonoom rijden
Kwart Nederlanders actief op zoek naar nieuwe baan
Winnaars bekend van 2019 EMEA Convergence Client Awards
Helft Nederlanders stoort zich aan ophef rondom Black Friday
meer top 10