zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Meer bedrijven en werkgelegenheid in biotech sector

19 januari 2012 - Waar in 2010 de werkgelegenheid in Nederland daalde, groeide in dat jaar het aantal werkplekken in de Nederlandse life sciences & health sector. Ook groeide het aantal bedrijven in deze sector harder dan het gemiddelde van Nederland. Ten opzichte van zeven andere internationale topclusters scoorde de Nederlandse life sciences & health sector in 2010 bovengemiddeld wanneer het gaat om totale omzet en publieke investeringen.

Dit blijkt uit de Life Sciences Outlook 2012, een initiatief van de clusterorganisatie Life Sciences Health (LSH) en The Decision Group. De jaarlijks terugkerende Life Sciences Outlook vergelijkt de prestaties van het Nederlandse life sciences & health cluster met zeven internationale topclusters. De output is gemeten op basis van aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke en private investeringen. Groei
In 2010 groeide de Nederlandse life sciences & health sector op vier van de zes indicatoren. Niet alleen groeide het aantal bedrijven in deze sector (vijf procent), ook het aantal werkplekken (0,5 procent), het aantal producten (zeven procent) en de publieke investeringen (negentien procent) namen toe. Ondanks een daling van de omzet ten opzichte van 2009 (euro 18,7 miljard), is de omzet van euro 17,7 miljard in 2010 bovengemiddeld ten opzichte van de andere clusters. De omzet komt grotendeels van MSD (Organon) en Philips Healthcare. Nederland scoort in vergelijking met de andere topclusters op vier indicatoren beneden het gemiddelde (private investeringen, omzet, aantal producten en het aantal werkplekken). Net als afgelopen jaren blijft het Boston cluster het beste presteren. Op vier van de zes indicatoren scoort deze regio het hoogst (omzet, aantal producten, publieke investeringen en het aantal werkplekken). 

Publieke investeringen

Waar in 2009 nog een grote groei te zien was in private investeringen, stond 2010 in het teken van publieke investeringen. Deze groeiden ten opzichte van het jaar ervoor met negentien procent naar euro 297 miljoen. Volgens de onderzoekers heeft het Innovatiekrediet hier een grote rol in gespeeld. De private investeringen lagen met euro 280 miljoen aanzienlijk lager dan in 2009 (euro 622 miljoen). Annemiek Verkamman, programmadirecteur van LSH: "2009 was een exceptioneel succesvol jaar doordat een aantal Nederlandse bedrijven mooie deals afsloten met grote farmaceuten. Bedrijven geven dan ook aan dat samenwerking met partners erg belangrijk is en blijft. De deals laten zien dat het voor bedrijven essentieel is om al vroeg te bouwen aan hun internationale netwerk. Zoals verwacht ligt het resultaat in 2010 lager. Ten opzichte van 2008 (euro 167 miljoen) is wel een duidelijke groei te zien." 

Life sciences sector versus algehele economie

Het aantal bedrijven in de Nederlandse life sciences & health sector nam toe van 314 bedrijven in 2009 tot 329 in 2010. De werkgelegenheid in Nederland in deze sector is ten opzichte van 2009 (24.255) licht gestegen in 2010 (24.385). Kijkend naar de periode 2008-2010 groeide het totale aantal bedrijven in Nederland met 9,7 procent. De life sciences & health sector zit hier met een groei van 10,4 procent boven. Daarnaast nam tussen 2008-2010 de Nederlandse werkgelegenheid af met een procent, waar het aantal werkplekken in de life sciences juist toenam met 1,2 procent.
Toekomst
Het Nederlandse cluster ziet de toekomst positief in. De sector verwacht een verdere groei, gelijk aan de groei van internationale life sciences clusters. Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten juist positieve effecten verwacht van de reorganisaties bij MSD (Organon) en Abbott. Zo verwacht men een toename van het aantal innovatieve startups. Wel zullen deze reorganisaties grote impact hebben op het aantal banen. Dit zal zich uiten in een daling van de werkgelegenheid in de sector vanaf 2011. De onderzoekers verwachten dat de groei in publieke investeringen slechts van tijdelijke aard is. De overheid snijdt in de investeringen in innovatie. Vooral start-ups en kleinere life sciences bedrijven zullen hierdoor onder druk komen te staan.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Flexibel werken maakt bedrijven competitiever
 Explosieve groei in aantal aanvallen op populaire vergadertool
 Organisaties slagen er niet in waardevolle gegevens voldoende te beschermen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 2005 was topjaar voor biotechnologie
 Biotech-sector groeit onstuimig
 Werkgelegenheidsverwachting eerste kwartaal 2012 bescheiden positief
 Werkgevers licht positiever over werkgelegenheidsverwachting
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
A life changing event
Zaterdag 30 maart - Flora Boskoop - 10.00 - 16.00 uur. Een interactief seminar met Pieter Frijters met als onderwerpen: burn-out, paniekaanvallen, (spreek)angst, piekeren en assertiviteit. Bekijk de video voor een impressie van het seminar.
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Ontwikkelingen in de markt van drukwerk
Vergroot uw rendement in 2019 door reviews op NederlandReview Review marketing
reacties
Werk beďnvloedt privéleven negatief  (1) 
Nederlanders onderschatten beveiligingsrisico’s van computers (1) 
Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel (1) 
Vier apps verantwoordelijk voor 82 procent van mobiel dataverbruik iOS (1) 
Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie (1) 
Evenveel vrouwen als mannen met hbo- of wo-diploma (1) 
Kortsluiting bij energieleveranciers (2) 
top10
Een derde van de werkenden vindt zichzelf slimmer dan zijn of haar baas
Wat organisaties verwachten van de financiële afdeling van 2025
Klimaatakkoord kan ruim 70. 000 banen creëren
'Er is een cyberoorlog gaande'
Energie en klimaat prominent in provinciale verkiezingsprogramma’s
Dit zijn de drie meest voorkomende spearphishing-aanvallen
Helft C-level leidinggevenden voert transformatie-initiatieven door zonder duidelijke strategie
Verzekeraars streng bij schade aan mobieltje
Fors minder jongeren gebruiken desktop pc om te internetten
Cao-afspraken opnieuw hoger
meer top 10