zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

2012: het jaar van de personeelssaneringen?

15 december 2011 - De onrust op de arbeidsmarkt neemt steeds grotere vormen aan. Onderzoek toont aan dat ook in 2012 saneringen in het personeelsbestand aan de orde van de dag zijn. 40 procent van de organisaties geeft dit aan. Met name grotere organisaties met een omvang vanaf 1.000 medewerkers verwachten te moeten ingrijpen in hun personeelsbestand. Dit geldt voor ruim 55 procent van deze bedrijven.

Bijna driekwart van de bedrijven in de financiële dienstverlening voorspelt dat in deze sector gesaneerd gaat worden. Bovendien verwacht bijna de helft van de organisaties in deze branche dat de behoefte aan externe managers afneemt. Dit concluderen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de jaarlijkse Interim Index, een periodiek onderzoek naar ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor tijdelijk management. 


In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3,0 en 4,5 miljard euro. In het onderzoek geven 605 interim managers en 143 opdrachtgevers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in eerste helft van 2012 gaat ontwikkelen. 

Saneren betekent stilstand

Uit het onderzoek komen grote verschillen naar voren tussen grote en kleine bedrijven. Zo is sprake van een duidelijke relatie tussen de omvang van organisaties en de mate waarin zij in het personeelsbestand verwachten te snijden. Terwijl ruim de helft van de grote organisaties verwacht dat een sanering onvermijdelijk is, heeft deze ontwikkeling in het MKB minder verstrekkende gevolgen. 15 procent van de bedrijven met minder dan 250 medewerkers verwacht volgend jaar te moeten saneren. "Juist in tijden van crisis worden deze verschillen zichtbaar. Een complicerende factor in grote organisaties is de mismatch tussen de beschikbare capaciteit en de medewerkers die echt nodig zijn, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Dit wreekt zich met name in de financiële dienstverlening, waar het pessimisme overheerst en sprake is van een oververtegenwoordiging van grote organisaties," zegt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management, één van de grotere interim managementbureaus in Nederland. "Nu de focus op saneren ligt, wordt de aandacht afgeleid van innovatie en expansie, terwijl daar de sleutel naar herstel ligt. Ook is het vanwege bedrijfspolitieke redenen niet haalbaar grootschalig en gelijktijdig mensen te ontslaan en aan te nemen. Gevaar is dat de verwachte saneringsslag gedurende langere tijd tot een status quo van veel ondernemingen leidt." 

Markt interim management stabiel

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat de vraag naar externe managers in 2012 redelijk stabiel blijft. In de afgelopen jaren nam het aantal interim managers in veel sectoren juist af. Deze trend lijkt zich nu te keren, met uitzondering van de financiële dienstverlening. Zo daalt de behoefte aan interim managers in de financiële branche het snelst. Bijna de helft van de organisaties in deze bedrijfstak verwacht dat de vraag naar externe managers in het komende halfjaar daalt. Tegelijkertijd komt in deze branche - op de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer na - het hoogste percentage externen voor. Zo geldt voor 41 procent van deze bedrijven dat hun organisatie voor meer dan zes procent uit externe medewerkers bestaat. Bovendien bedraagt het aantal bedrijven dat in de afgelopen periode externe managers in dienst heeft genomen, 32 procent. Hiermee scoort de financiële sector ruim boven het landelijk gemiddelde van 26 procent. Alleen de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer (36 procent) doet het beter. "De nu nog aanwezige externen zijn een belangrijke schakel binnen de organisatie. Dit percentage varieert per organisatie en bedraagt gemiddeld vijf procent, hoewel er ook sprake is van uitschieters van ruim vijftien procent. Juist van deze externen mag verwacht worden dat ze de benodigde innovatie wel tot stand kunnen brengen," benadrukt De Sonnaville. "De saneringsslag zal hen waarschijnlijk niet raken, zodat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor en focus op innovatie." 

Grote organisaties doen vaker beroep op externe managers

De behoefte aan specifieke expertise en capaciteitsgebrek zijn in de financiële sector de belangrijkste redenen waarom externe managers worden ingezet. Organisaties selecteren deze professionals vooral op competenties, inhoudelijke expertise en prijs, waarbij inhoudelijke deskundigheid steeds zwaarder weegt. Ook hier valt het verschil tussen grote en kleine organisaties op. Hoe groter een organisatie is, hoe vaker er externe managers werkzaam zijn. Opvallend is dat in organisaties met meer dan 2.000 medewerkers - oververtegenwoordigd in de markt voor financiële dienstverlening - capaciteitsgebrek de belangrijkste reden is om externe managers in te zetten. Voor kleine organisaties (< 250 medewerkers) geldt dat externe managers het minst vaak worden ingezet om een organisatieverandering door te voeren.

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Recessie creëert bijzonder zelfbewuste Generatie R
 Vijf succesfactoren die uw reorganisatie de juiste focus geven
 Human Capital benutten? Stel de juiste vraag!
 CFO’s zien noodzaak verder te snijden in de kosten
 
 
reacties
 
Ad de Beer  |   | 
15-12-2011
 | 
11:25 uur
Wanneer ontdekken organisaties eindelijk eens dat personeel geen kostenpost is maar een winstgenerator?
Uit onderzoek dat we hebben gedaan bij diverse organisaties gedurende de afgelopen jaren blijkt dat bedrijven die rucksichtlos gesneden hebben in hun personeel 10-25% meer kosten hebben gehad dan bedrijven die hun personeel aan boord hebben gehouden en getraind hebben voor de toekomst.
Besparen kan op veel manieren, ook op de personeelkosten, zonder in het personeelbestand te moeten snijden.
40-50% van de personeelkosten zijn verspillingen, personeelverlieskosten, die door goed beleid eenvoudig zijn te vermijden.
AJ Willms  |   | 
19-12-2011
 | 
08:07 uur
Ik ga helemaal mee in de reactie van Ad de Beer. Ook bij sectoren waar notabene het personeel het product van de organisatie is wordt in het personeelsbestand gesneden en met name op de werkvloer. Dit geldt bijvoorbeeld voor Zorg en Facilitair. Daar in tegen worden meer beerputten geopend over te hoge salarissen bij teveel (hoger) management.
Geldt overigens voor bedrijfsleven en overheid.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10