zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Loonstrook 2012: hogere inkomens leveren in

24 november 2011 - Nederlandse werknemers met lonen tot circa 3.000 euro bruto per maand zien hun nettoloon stijgen in 2012. Ze betalen het komende jaar minder belasting ten opzichte van 2011 door een hogere arbeidskorting, verruimde belastingschijven en een lagere premie Zorgverzekeringswet. Werknemers met lonen boven 3.000 euro bruto per maand leveren netto in. Oorzaak is vooral uniformering van het loonbegrip voor de Zorgverzekeringswet en afschaffing van het spaarloon.

De netto loonstijging voor inkomens tot 3.000 euro bruto per maand wordt vooral veroorzaakt door verlaging van de premie Zorgverzekeringswet en wordt bovendien weer snel teniet gedaan door een premiestijging voor de ziektekostenverzekering, verlaging van de kinderbijslag en de verlaging van diverse toeslagen. Dit blijkt uit berekeningen op het eerste loonstrookje van 2012 van UNIT4 HR SolutionsStijging en daling in nettoloon

De lagere inkomens van werknemers tot 57 jaar gaan er op vooruit. Voor werknemers met een inkomen vanaf 3.000 bruto per maand én voor werknemers vanaf 57 jaar is er een daling in nettoloon.
De werknemer met een minimumloon (2012: bruto 1.446,60 per maand) gaat er 13,73 per maand op vooruit, dat is 1,13 procent. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de minimumloongrens (was in 2011: 1435,20). De grootste procentuele stijging bij een gelijkblijvend brutoloon is te zien bij een brutoloon van rond 2.000 per maand van een werknemer jonger dan 57 jaar. In dat geval stijgt het nettoloon het nieuwe jaar met 0,75 procent (11,50) ten opzichte van 2011. Werknemers jonger dan 57 jaar met een modaal inkomen (2012: bruto 2.519 euro per maand) ontvangen komend jaar netto 15,33 euro meer. Dit laatste is een stijging van 0,84 procent. Werknemers jonger dan 57 jaar die twee keer modaal verdienen (2012: bruto 5.039 euro per maand) gaan er netto 27,43 euro op achteruit, een daling van 0,86 procent.
In deze berekeningen is uitgegaan van de werknemer die in 2011 geen gebruik maakte van de spaarloonregeling. Voor de werknemers met een minimumloon in 2011 die wél deelnemer waren aan een spaarloonregeling geldt dat er in absolute zin nog altijd een klein plusje van 2,98 eur0 netto per maand bestaat, maar voor de werknemer met een modaal inkomen (2012: bruto 2.519 euro per maand) is er een nadeel van 9,25 euro netto (0,5 procent) per maand te onderkennen als gevolg van de afschaffing van het spaarloon. 

Ouder of jonger dan 57
De nettolonen van werknemers tot 57 jaar dalen het meest bij een brutoloon van circa 4.500 euro per maand. Zij gaan er netto 29,77 euro op achteruit, een daling van 1,01 procent. Deze grootste daling komt omdat voor bruto inkomens tussen 45.178 en 51.418 euro de arbeidskorting stapsgewijs wordt afgebouwd. De maximale korting is bij een inkomen van circa 4.500 euro per maand bereikt. Inkomens van werknemers jonger dan 57 jaar vanaf 5.000 euro bruto per maand dalen in absolute zin met een bedrag van 27,43 euro netto per maand. Relatief is dat 0,86 procent bij 5.000 euro bruto per maand en 0,49 procent bij een inkomen van 10.000 euro bruto per maand.
Voor de inkomens vanaf 4.500 euro bruto per maand wordt de daling vooral veroorzaakt doordat in 2012 het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet met ruim 16.000 euro wordt verhoogd. Hierdoor is dit maximum gelijk aan het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen. 

Oudere werknemers

De grootste nettoloondaling is te zien als gevolg van de afschaffing van de extra arbeidskorting Ouderen bij werknemers vanaf 57 jaar. Zo heeft bijvoorbeeld een 63-jarige met een brutoloon van 5.000 euro per maand 93,10 euro netto (2,86 procent) per maand minder te besteden. Voor een 63-jarige met een brutoloon van 2.500 euro per maand is dat 52,25 euro netto (2,79 procent). 

Over de loonberekeningen

Bovenstaande berekeningen betreffen slechts het directe effect van de wijzigingen in wet- en regelgeving op de loonstrook. Indexering, inflatiecorrectie en loonsverhogingen zijn hierin niet meegenomen. Ook loonstijgingen als gevolg van nieuwe CAO’s en bedrijfsspecifieke regelingen, alsmede de nog te bepalen pensioenpremies voor 2012, zijn niet meegenomen in bovenstaande berekeningen. Wijzigingen in sectorpremies raken alleen de werkgever en maken om die reden geen deel uit van het bruto-netto traject.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ADP legt verschil tussen bruto- en nettoloon haarfijn uit
 Nieuw boekje geeft inzicht in eerste loonstrook
 Lager nettoloon in 2010
 Loonstrookje is abacadabra voor Nederlanders
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10