zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Eurocrisis baart consument meer zorgen dan kredietcrisis

4 november 2011 - De eurocrisis baart Nederlandse consumenten meer zorgen dan de kredietcrisis van 2008/2009, toen de beurzen hard onderuit gingen na het faillissement van Lehman Brothers. Het aandeel consumenten dat de eigen economische toekomst somber inziet steeg van 61 naar 76 procent. Vooral het pensioen, de waarde van de eigen woning en het spaargeld staan volgens consumenten onder druk. Over verzekeringen maken consumenten zich relatief minder zorgen.

Dit blijkt uit de 'zekerheidsbarometer', een onderzoek van onderzoeksbureau Gfk naar het vertrouwen van consumenten in de huidige economische situatie in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek werd uitgevoerd kort vóór de Europtop waar regeringsleiders onder meer besloten tot verhoging van het Europese noodfonds. Pensioenzorgen
De zorgen van de consumenten richten zich voornamelijk op hun pensioen; maar liefst 61 procent van de consumenten denkt dat de waarde van hun pensioen door de economische problemen wordt aangetast. Van de woningbezitters maakt ook 61 procent zich zorgen over waarde van het eigen huis. Een aanzienlijk deel van de consumenten (39 procent) vreest voor het eigen spaargeld. Over hun gezin (32 procent), hun verzekeringen (31 procent), hun baan (23 procent) of hun gezondheid (21 procent) maakt een kleiner deel van de consumenten zich zorgen. Tweederde van de ondervraagden is overigens van mening dat het dieptepunt van de crisis nog moet komen. 

Gedrag en beleving
Het Verbond van Verzekeraars heeft het zekerheidsonderzoek laten uitvoeren om een indruk te krijgen hoe de macro-economische omstandigheden ingrijpen op het gedrag en de beleving van consumenten. In de zekerheidsbarometer wordt daarom ook gevraagd naar de maatregelen die mensen nemen om voor zichzelf of hun omgeving meer zekerheid te creëren. Daaruit blijkt dat de economische situatie wel degelijk impact heeft op het gedrag van consumenten. Ruim 33 procent zegt te besparen op dagelijkse uitgaven, ruim 27 procent stelt grote aankopen zoals een auto of bankstel uit, 21 procent probeert meer geld opzij te leggen voor later. Daar staat tegenover dat 45 procent van de ondervraagden aangeeft helemaal niets te hebben veranderd. Maar weinig burgers zien de economische crisis als een kans: slechts een klein deel van de consumenten geeft aan dat zij het nu een ideale tijd vinden om aandelen (elf procent) of een huis (22 procent) te kopen. 

Grootste slachtoffer
Op de vraag wie het meest getroffen wordt door de eurocrisis, antwoordt de helft van de consumenten dat de eurolanden het meest worden getroffen. Volgens een kwart van de consumenten worden juist de pensioenfondsen het zwaarst getroffen en elf procent meent dat juist de banken het het zwaarst te verduren hebben. Slechts een procent van de consumenten is van mening dat verzekeraars het het zwaarst hebben en dertien procent kan geen inschatting maken. 

Sterk gedaald vertrouwen
Het vertrouwen in de Europese Unie is onder consumenten de afgelopen jaar fors gedaald. Maar liefst driekwart van de consumenten geeft aan minder vertrouwen te hebben in de EU dan een jaar geleden. Ook het vertrouwen in de euro heeft een deuk gekregen: 71 procent van de consumenten geeft aan hier minder vertrouwen in te hebben. Een kleiner deel van de consumenten heeft minder vertrouwen in pensioenfondsen (67 procent), banken (60 procent) en verzekeraars (44 procent) gekregen.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Zíers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Verzekeraars maken zich zorgen over eurocrisis
 Europeaan is best tevreden met zijn leven
 Risico op uitbreiding Eurocrisis in 2011
 Eurocrisis slaat deuk in vertrouwen financieel directeuren
 
 
reacties
 
NumoQuest  |   | 
6-11-2011
 | 
11:56 uur
Dat men meer en meer vertrouwen kwijt aan het raken is tijdens deze huidige crisis moge wel heel erg duidelijk zijn. Wat is er momenteel gaande.

Voorstelling van zaken vs de realiteit

Rutte, de Jager & consorten, vergeef mij even deze klassering mijn beste lezer[es], zijn zeer druk bezig ons belastingbetalers, van alles te verkopen wat haaks staat op de realiteit. Enkele hele eenvoudige voorbeelden.

Het verdrag van Lissabon

Balkenende heeft, geheel in weerzin van de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk, namens datzelfde volk, een handtekening gezet onder het verdrag van Lissabon. Tot op heden heeft Balkenende, of wie dan ook van de voorbije regeringen, u en mij de consequenties uit gelegd van die handtekening, iets wat de tegenstand uiteindelijk verklaard.

Invoering van de Euro

Met de invoering van de Euro hebben de overheden er alles aan gedaan, u en mij, beste belastingbetaler, te overtuigen dat wij daar allemaal beter van zijn geworden en dat de prijsstijgingen, ervaren door u en mij, slechts 'een gevoel' zou betreffen. Immers, berekeningen van de overheid wezen uit dat er van echte prijsstijgingen, weinig tot geen sprake zou zijn geweest. Men heeft nog niet helemaal uitgelegd hoe het kan dat iets van Dfl. 0,50 t.o.v. de gulden, nu, 1 euro kost in het euro tijdperk

Banken
Vele jaren heeft men toegestaan dat de banken miljarden hebben verdiend, onder toeziend oog van De Nederlandse Bank, door uiterst dubieuze financiŽle producten aan de man/vrouw te brengen. Wilde u een polis afkopen dan moest u zoveel boete betalen dat het voorgestelde rendement, als sneeuw voor de zon verdween. Dit onder de noemer strafkorting en extra kosten. Wat die kosten dan uiteindelijk zouden zijn? Tja, vijf jaar na verordonneren vand e overheid dit inzichtelijk te maken, hebben de banken en andere financiŽle
instellingen,, hier slechts heel summier of eigenlijk NIETS aan gedaan.

Wij weten inmiddels wat de aanstichting is geweest van de wereldomvattende financiŽle crisis waar wij heden ten dage als belastingbetaler en consument ons in bevinden. In de marge van de kantlijn in deze wil ik u graag nog even naar voren brengen dat de overgewaardeerde bonuscultuur, in deze 'mindere tijden' nog volledig bestaat en menig bankier en falend manager financiŽle voorspoed brengt.

In Europa heeft men afspraken en sanctie vastgelegd wanneer landen niet zouden voldoen aan hun financiŽle verplichtingen om volwaardig lid te kunnen zijn van EU. Wij hebben gezien dat o.m. Frankrijk en Duitsland, toen men niet geheel aan die verplichtingen voldeden, 'oprekken van regels en marges' en tijd en respijt tegemoet hebben mogen zien.

Griekenland, Spanje, Portugal, ItaliŽ, Ierland

Deze landen kunnen zeker aan deze verplichtingen voldoen. Het is zelfs veel erger dan eerst werd vermoed. Griekenland heeft tot drie maal de EU voorgelogen voor waar het de interne financiŽle huishouding betrof. De wijze waarop Griekenland jarenlang het ene gat met het andere vulde, tot het punt van faillissement van het land, is het gevolg geweest van de tweede crisis golf.

Voor zover enkele realiteiten. Enkele andere realiteiten zijn aanstaande.

Uitbreiding van de EU
Zoals we weten zijn landen zoals Polen, Hongarije, en RoemeniŽ toegetreden tot de EU. Al deze landen krijgen dus te maken met dezelfde regelgeving en eisen zoals Nederland. Wij weten al dat deze landen NIET voldoen aan de regelgeving zoals geld voor bijvoorbeeld Nederland. Op geen enkele wijze kunnen zij bijvoorbeeld de uitvoer van het Schengen verdrag garanderen, terwijl de EU u en mij wel oplegt dat wij de poorten, ingevolge datzelfde Schengen verdrag, volkomen open moeten zetten.

Politiek realiteit
Wij zien in de Nederlandse economie dat een contingent zzp-er in diepe financiŽle problemen verkeert. We zien dat de executiegetal van de huizenmarkt het getal 45.000 bedraagt en per kwartaal stijgt. We zien ook dat de banken de huizen niet per executie verkoopt omdat dit aantal als vrijwel onverkoopbaar moet worden gezien en de banken die verliezen al niet kunnen afboeken.

We zien dat de banken door de EU zijn gedwongen Miljarden, op schuldenpapieren van o.m. Griekenland af heeft moeten boeken omdat Griekenland op geen enkele manier meer aan diens schulden kan voldoen. Sterker, Rutte en de Jager zijn heel druk bezig u en mij te vertellen hoezeer wij gezamenlijk in gevaar komen wanneer wij de Euro niet samen met Duitsland en Frankrijk redden. Het hele 'stelsel' zal met enorme schade ten onder gaan.

Andere realiteiten in Nederland?

- Roofovervallen en inbraken rijzen de pan uit. Oplos percentages worden door politie en justitie 'geflatteerd' zodat het lijkt alsof het allemaal wel mee valt.

- Diefstal binnen het MKB is in 2010/2011 tot recordhoogte gestegen. Beste lezer[es], de kosten van deze schade worden ALTIJD afgewenteld op u en mij door verdiscontering in de verkoopprijzen van producten.

- Verzekeringspremies gaan met percenten per jaar omhoog.[????] Een ietwat wrange constatering natuurlijk als we bedenken dat de criminaliteit volgen overheid, politie en justitie juist aan het afnemen is nietwaar?

- Ziektekosten premies gaan met vele procenten wederom omhoog. Vijf jaar geleden werd ons vanuit de overheid verzekerd dat de verzekeringspremies, en de stijgingen, in de hand zouden worden gehouden, gemonitord en beperkt. Met welke percentages en hoe werd u en mij niet verteld. Wij weten nu dat de grote verzekeringsreuzen de premies naar believen kunnen aanpassen.

- Minister Schippers stelde onlangs, met verve, in de publiciteit dat zij met alle middelen een eind zou gaan maken aan die groeiende groep 'notoire wanbetalers' van verzekeringspremies, een aantal dat groeiende is. Afgezien het gegeven dat klaarblijkelijk het niet in zich heeft te beseffen dat er binnen de bedoelde groep waarschijnlijk gewoon geen geld meer is het te kunnen betalen, verteld zij niet wat de sanctie is die wanbetalers tegemoet zullen mogen zien.

Evenmin rept zij het over op welke wijze zij deze mensen dan ook tot betalen wil dwingen en begrijpt klaarblijkelijk niet zo heel goed dat als je bij die groep schuld op schuld stapelt, dat de gehele gemeenschap hiervoor weer zal worden aangeslagen. Orde moet er zijn, nietwaar mevrouw Schippers?

- Miljarden richting de EU en Griekenland
Onder allerlei voorwendselen, voorstellingen van zaken, dames en heren leest u even goed, waarbij sprake is van Valsheid in Geschrifte, Ambtshalve/edige oplichting, valse voorstellingen van zaken, is Rutte bezig meer bevoegdheden bij de EU te brengen want zulke problemen kunnen slechts op dat niveau alleen nog maar worden aangepakt en opgelost.

- De inertie en impotentie van de Nederlandse politiek?

Alle partijen rollen graag om niemendalletjes over straat zoals 'hoe je cijfers en gepresenteerde feitjes' moet interpreteren. Of er een uitgeprocedeerde jonge asielzoeker nu wel of niet moet worden uitgewezen. Wat partijen van zichzelf vinden maar vooral hun mening over andere partijen.

Wij zullen en wij moeten en u moet vooral begrijpen en zien, de kreten van het moment zijn waarmee men met zichzelf en anderen bezig is maar vooral, men hoort en ziet niemand van hen die ons zouden moeten dienen, eensgezind, opstaan, om Rutte en de Jager tot de orde te roepen.

- Dagelijkse realiteit?
- Vele economische problemen binnen de Nederlandse grenzen
- Sterke toename en verergering van de criminaliteit
- Stijging van de werkeloosheid
- Toename van vergrijzing
- Toename van de kosten van Welvaart
- Toename van de kosten lokale en overheidsbelastingen
- Minder zeggenschap van de Nederlandse regering en overheden binnen de grenzen van Nederland door EU regelgeving
- Door laatste is de Soevereiniteit en de Grondwet in Nederland onder grote druk komen te staan.
- Grote financiŽle te korten op overheidsniveau

Overigen

- Inkrimping van de huidige militaire staat van het leger
- Grotere aanslag op de slagkracht van beschikbaarheid van het leger op buitenlandse missies
- Misrepresentaties van de basis en reden van deze missies

U kunt er ongetwijfeld nog vele verzinnen. Bottom line hier is zeer eenvoudig.

Als u of ic, heel micro economisch, een 'leugenachtige lenende vriend' niet langer meer geld lenen omdat die er in alle opzichten a] een potje van heeft gemaakt waar die zelf niet meer uit komt, en b] niets meer kunt lenen omdat anders je eigen gezins positie financieel in de problemen aan het komen is door eerdere leningen ......

Dan zou ieder weldenkend mens u op de schouder kloppen wanneer u besluit hier heel eenvoudig uw verlies te nemen en niets meer ter beschikking te stellen.

Er is geen enkele vertrouwensbasis om uw 'vriend' Łberhaupt nog bij te moeten staan. Hoe het verder moet met hem en diens gezin is niet langer uw probleem, u heeft dringender zaken.

Hoe zou u mijn beste lezer[es], aankijken tene die ťťn of twee personen, die tegen de grenzen van leugen en bedrog, u zouden proberen te overreden, uw 'vriend' toch vooral niet te laten vallen omdat...... anderen die hem klaarblijkelijk ook enorme sommen geld blijken te hebben geleend, dan helemaal niet meer terug zouden krijgen?

Het wordt ernstiger wanneer wij nu met twee van dit soort mensen te maken hebben en erger nog, deze hebben de methoden u en mij te dwingen dit soort idiotie te betalen.

Hun namen? Mark Rutte en Jan Kees de Jager.
Zij hebben klaarblijkelijk de kunst hiervan zeer goed van twee anderen afgekeken. Jan Peter Balkenende en Wouter Bos.

De Eurocrisis is als een brand die allang niet meer onder controle te brengen is. Degenen die dat niet blijken in te willen zien zijn de brandweerlieden die werden ingevlogen en om meer materieel staan te roepen, materieel dat er allang niet meer is.

Wat rest is de grote meerderheid in Nederland die zich langzaam maar zeker in verbijstering aan het afvragen is waar men in hemelsnaam mee bezig is als men beseft dat macro economisch, onze nazaten al beginnen met een aanvangs schuld van meer dan Ä 73.000,- per persoon en dat dat getal rap stijgende is.

Tijd voor wat dictatuur wellicht? Er is namelijk geen bedrijf geweest wat zonder een sterke man aan de top niet groot en succesvol is geworden. Het moment van Polderen is allang voorbij.

Waarvan akte.REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
ĎBen jij een workaholic?í (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eťn op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10