zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Vier consequenties van de gewijzigde expatregeling

12 september 2011 - De wijzigingen in de 30 procent-bewijsregel (de zogenoemde ‘expatregeling’) vanaf najaar 2011, die staatssecretaris van Financiën Frans Weekers onlangs heeft aangekondigd, hebben verschillende consequenties voor Nederland als kenniseconomie. Het betreffen zowel mogelijk positieve als mogelijk negatieve effecten, zo betogen de expatriate specialisten van Grant Thornton.

Weekers heeft een viertal maatregelen voorgesteld omdat de regeling volgens zijn woorden ruimer wordt toegepast dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het pakket voorgestelde maatregelen wordt nader uitgewerkt in het Belastingplan 2012. De staatssecretaris heeft mede naar aanleiding van berichten in de media gedurende mei gemeend om in sommige situaties de toepassing van de regeling te moeten beperken. Kostencompensatie
De 30 procent-bewijsregel, ook wel de expatregeling genoemd, is bedoeld om de extra kosten te compenseren, welke worden gemaakt door uit het buitenland afkomstige schaarse en specifiek deskundige werknemers. In plaats van de werkelijke extra kosten te compenseren, kan de werkgever ervoor kiezen een forfaitair vastgesteld bedrag te vergoeden, waarbij grofweg 30 procent van het loon aangemerkt kan worden als een onbelaste vergoeding.

Wat gaat er veranderen?
1. Er komt een salarisnorm voor het bepalen of een ingekomen werknemer wel of niet in aanmerking komt voor de 30 procent-regeling. Het bedrag van de salarisnorm is nog onduidelijk, maar op basis van de huidige praktijk zal dit vermoedelijk rond 50.000 euro liggen. De huidige toets voor schaarse, specifieke deskundigheid vervalt daarmee.
Grant Thornton: "Met het introduceren van een salarisnorm wordt een objectieve maatstaf aangereikt op basis waarvan specifieke deskundigheid (mede) kan worden gemeten. Dit zal vermoedelijk leiden tot meer duidelijkheid voor werknemers die voor de regeling in aanmerking kunnen komen en minder discussies met de Belastingdienst. Nadeel van de salarisnorm is dat de specifieke deskundigen die eronder vallen, dan niet in aanmerking komen voor de regeling. Dat is vooral jammer voor jong talent."

2. De terugblikperiode voor toepassing van de zogenoemde kortingsregeling wordt verlengd tot 25 jaar.
Grant Thornton: "Het verruimen van de terugblikperiode tot 25 jaar betekent praktisch het einde van de regeling voor terugkerende Nederlanders. De maximale looptijd van de regeling van tien jaar wordt nu verminderd met perioden van eerdere verblijf en tewerkstelling in Nederland in de afgelopen 25 jaar (nu is dat nog in principe tien à vijftien jaar). De groep Nederlanders die gebruik maakten van de regeling was overigens al relatief klein (circa vijf procent) en zal met deze maatregel naar verwachting verder tot nihil worden teruggebracht."

3. Ingekomen werknemers die woonachtig zijn (en blijven) binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens, worden uitgesloten van de regeling.
Grant Thornton: "De aangekondigde grens van 150 km betekent dat ingekomen werknemers uit de ‘grensstreek’ niet meer in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Deze grens lijkt op het eerste gezicht onhoudbaar vanuit Europese regelgeving. De voorgestelde regeling houdt immers een onderscheid naar woonplaats in. Het is maar de vraag of de door de staatssecretaris aangevoerde reden voor dit onderscheid voldoende rechtvaardiging zal vormen."

4. De regeling zal worden opengesteld voor (jonge) buitenlandse promovendi die na hun promotie in Nederland ook in Nederland blijven werken. Voor deze groep werknemers zal een lagere salarisnorm gelden.
Grant Thornton: "De openstelling van de regeling voor buitenlandse promovendi (die in Nederland hebben gestudeerd) is een welkome uitbreiding en zal vermoedelijk (lees: hopelijk) bijdragen aan het verder stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie."

Naar verwachting zullen de maatregelen komende week zijn verwerkt in het Belastingplan en zal meer duidelijk worden verschaft door de staatssecretaris. Bijvoorbeeld ook over nadere details, zoals het wel of niet van toepassing zijn van overgangsrecht.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bedrijven met expats nemen risico’s te licht op
 Expat wil ontwikkelmogelijkheden, en krijgt geld
 Multinationals sturen meer managers naar buitenland
 Nederlandse mentaliteit bevalt expats
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10