zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Beleidsmaker hekelt duurzaamheidbeleid kabinet

11 februari 2011 - Het kabinet straalt geen duurzame ambitie uit, schept geen consistent investeringsklimaat voor groene energieproductie en steekt te weinig geld in stimulering van duurzaam ondernemerschap. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jongste Duurzaamheidbarometer van PwC.

Slechts dertien procent van de 213 ondervraagde Nederlandse beleidsmakers (directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken) vindt dat het regeerakkoord duurzame ambitie uitstraalt. Het regeringsbeleid leidt daardoor de komende jaren niet tot meer duurzaam ondernemerschap, zo vrezen zij. Het belangrijkste effect van het beleid is dat Nederland haar positie in het internationale milieudebat verliest, zo menen de beleidsmakers. Geen consistent investeringsklimaat 
De ondervraagden zijn uitermate kritisch op het duurzaamheidbeleid van het kabinet. Zo is volgens 91 procent een consistent investeringsklimaat essentieel voor verduurzaming van de energieproductie. Slechts zestien procent meent echter dat het kabinet daadwerkelijk een consistent investeringsklimaat schept. Ondernemers weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast vindt ruim twee derde dat het regeerakkoord onvoldoende duidelijk maakt wat het onder een green deal verstaat en is twee derde niet blij dat het kabinet het mes in de regeling voor duurzaam beleggen steekt. Slechts achttien procent gelooft dat het regeringsbeleid de komende vier jaar leidt tot meer duurzaam ondernemerschap. 

Duurzame energie staat niet meer op agenda
Volgens Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, geeft de barometer een beeld dat het stimuleren van duurzame energie van de regeringsagenda af is. "Er is weinig vertrouwen dat er veel van het duurzaamheidbeleid terechtkomt. Helemaal nu het huidige kabinet de doelstelling voor duurzame energie naar beneden heeft bijgesteld en als streefcijfer de bindende Europese doelstelling van veertien procent hanteert. In dat licht is het niet vreemd dat beleidsmakers in het bedrijfsleven vrezen dat Nederland haar positie in het internationale milieudebat aan het verliezen is." Respondenten noemen dit laatste het belangrijkste effect van het regeringsbeleid. 

Huidige regeling moet op de schop
Overigens vindt bijna de helft van de ondervraagden het terecht dat de huidige regeling voor duurzame energie op de schop gaat. De opvolger van de huidige SDE-regeling voor duurzame energiesubsidiëring, de zogenaamde SDE+ regeling, kan op instemming van een kleine meerderheid (57 procent) van de ondervraagden rekenen. De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie die relatief goedkoop is op te wekken. SDE+ wordt deels betaald uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven. Driekwart vindt het terecht dat afnemers van grijze energie via zo'n opslag mee gaan betalen aan stimulering voor duurzame energieproductie. 

Vereenvoudiging aanbestedingsprocedures
Een ruime meerderheid (84 procent) pleit voor vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures rondom duurzame projecten. Een meerderheid vindt daarnaast dat het kabinet moet inzetten op het versterken van lokale energiebedrijven. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten, particulieren en verenigingen nadenken over het oprichten van een eigen lokale energiebedrijf. Daarmee willen ze inspelen op de behoefte aan duurzame energie. 

Duurzaam ondernemen en beloning
Bij slechts zestien procent van de ondervraagde ondernemingen hangt de variabele beloning samen met duurzaamheidcriteria. Deze beloningen zijn vooral afhankelijk van klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en energiebesparing of CO2-reductie. Klaas van den Berg: "Duurzaamheiddoelstellingen hebben nog maar mondjesmaat invloed op de variabele beloning. Wil duurzaamheid verankerd worden in de bedrijfsstrategie dan hebben bedrijven op dit punt nog een flinke stap te maken." 

Invloed economie op duurzaamheid
De barometer meet ook halfjaarlijks de impact van de economie op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. De grootste groep bedrijven (57 procent) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de huidige stand van de economie. De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een lange termijn strategie. Van de onderzochte bedrijven ziet meer dan een derde in de huidige stand van de economie aanleiding om zich meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Dat is een fors hoger percentage dan de 21 procent van de vorige meting. Deze groep geeft in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert, en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen. Ook kostenbesparing vormt een belangrijke reden. Deze groep ziet in dat duurzame projecten een onderscheidend vermogen en economische waarde hebben. "Het bedrijfsleven lijkt langzaam de rol van de overheid over te nemen als aanjager van een duurzame economie. De volgende barometer zou moeten bevestigen dat er daadwerkelijk een grotere investeringsbereidheid begint te ontstaan in het bedrijfsleven," aldus Klaas van den Berg.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Duurzaamheid bij inkoop loont
 Interne audit heeft nog niet veel met duurzaamheid
 Bedrijfsleven wil groter belastingvoordeel bij groen investeren
 Herman Wijffels: 'Drastische omvorming economie nu vereist'
 
 
reacties
 
NumoQuest  |   | 
11-02-2011
 | 
21:15 uur
Een aardig artikel, maar wel eentje waar ik zo mijn vragen bij heb. Het is namelijk, met de opeenvolgende kabinetten Balkenende, dat er op vele gebieden helemaal niets werd ondernomen.

Er werden geen noodzakelijke stappen gezet, er werd geen beleid uitgestippeld, er werd alleen een beetje gepamperd en nat gehouden en voorts ligt er een stapel fails die maar met één woord kan worden geklasseerd,'' Incompetentie!'' Als je dan nog het idee hebt ambtenaren of politici te ondervragen om zo een duidelijk beeld te krijgen dan zou je bijna zeggen PWC, je had beter kunnen weten.

Dan word namelijk een artikel als deze een beetje schieten voor open doel. Maar vooruit, duurzaamheid. Iedereen heeft de mond vol over duurzaamheid maar niemand definieert wat voor een ieder duurzaamheid is. Sterker nog, geen enkele ambtenaar of politicus kan duidelijk zeggen wat wordt bedoeld met duurzaamheid dus who cares?

Het grappige is namelijk dat die duurzaamheid helemaal niet eens bestaat en ik zal u in kort uitleggen waarom niet. Nederland is het dichtst bevolkte land van Europa en de opeenvolgende kabinetten hebben in geen enkel opzicht ook maar iets ondernomen lucht en ruimte te creëren voor diens inwoners en belastingbetalers.

Lees dan niets ondernomen de enorme aanwas aan criminaliteit vanuit het buitenland in te dammen. Niets ondernomen de enorme stroom instromers vanuit het buitenland in te dammen. Niets ondernomen om constructief een status quo te bewerkstelligen dat zinvol beleid op dit vlak mogelijk maakt. De hoofdrolspelers laten zich, op kosten van de belastingbetaler vorstelijk belonen. Dat is wat wij wel duurzaam weten.

Nu zult u denken wat een azijnpisser, wat een PVV-er, wat een rechtse kakker, wat een .... vult u zelf maar in.

Maar, wat niemand kan ontkennen is het volgende. De komende jaren kijkt de bv NL tegen een toestroom van goudzoekers van binnen en buiten de EU aan en er wordt belei met de mond beleden, doch niet in daden. Dat komt door politieke en ambtelijke impotentie en incompetentie. Gevolgen?

Toename van hetgeen we juist uit willen bannen maar bovenal, door de bankencrisis veroorzaakte schade die door u en mij als belastingbetaler de komende decennia moeten worden opgebracht terwijl de hoofdrolspelers doorgaan met arrogantie duurzaam hun zakken spekkend.

Waarom zouden wij ondernemers ons druk moeten maken om 'duurzaam' als niemand ons in eenvoudige bewoording kan uitleggen wat we collectief onder duurzaam mogen verstaan en .... ons nog steeds vorstelijk laten belonen voor de pretentie van duurzaamheid.

Persoonlijk haal ik mijn schouders op en laat de gelegaliseerde criminelen, lees hier incompetente politici en inhalige veroorzakers van de crisis, de hoge herren der banken heerlijk in hun stupiditeit wentelen en denk bij mezelf, het zal mijn tijd wel duren. Lees ik dit artikel rijst mij slechts de simpele vraag oh PWC.

Leg ons eerst maar eens uit wat jullie verstaan onder duurzaamheid en ga dan nog eens een keertje op onderzoek uit. Wedden dat zij ook dat niet kunnen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10