zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

EU trekt 6,4 miljard euro uit voor slimme groei en slimme banen

20 juli 2010 - De Europese Commissie trekt bijna 6,4 miljard euro uit voor onderzoek en innovatie. Dit pakket, van een nooit eerder gezien omvang, heeft betrekking op tal van wetenschappelijke disciplines, overheidsbeleidsgebieden en commerciële sectoren.


Doel van deze financiering is grensverleggend wetenschappelijk werk te leveren, Europa concurrerender te maken en bij te dragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen zoals de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Dat heeft Europees Commissaris Máire Geoghegan-Quinn (Onderzoek en Innovatie) gisteren aangekondigd. Financiële injectie
Circa 16.000 deelnemers, afkomstig uit onderzoeksorganisaties, universiteiten en het bedrijfsleven, waaronder 3.000 mkb-bedrijven, zullen van deze financiële injectie profiteren. Op basis van een ‘oproep tot het indienen van voorstellen’ en de daarop volgende evaluaties van de ingediende projecten zullen de komende veertien maanden subsidies worden toegekend. 

Slim, duurzaam, sociaal

De economische stimulans die van dit pakket uitgaat, zal naar verwachting meer dan 165.000 banen creëren. Op lange termijn komt het pakket neer op een investering in een slimmer, duurzaam en socialer Europa. Het pakket is tevens een sleutelelement in de Europa 2020 strategie van de EU, met name in het kader van het vlaggenschip ‘Innovatie Unie’, dat in het najaar van 2010 op de rails wordt gezet.
Commissaris Geoghegan-Quinn: "Investeren in onderzoek en innovatie is de enige slimme en duurzame uitweg uít de crisis en náár een duurzame en maatschappelijk billijke groei. Dit Europese pakket zal uitmonden in nieuwe en betere producten en diensten, een concurrerender en groener Europa en een betere samenleving met een hogere levenskwaliteit. Wij bieden onderzoekers 6,4 miljard euro aan voor baanbrekende projecten op het gebied van de voornaamste economische en maatschappelijke problemen: de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Dit pakket moet worden gezien als een enorme, efficiënte economische stimulans en een investering in de toekomst." 

Meer geld dan ooit te voren

Kandidaten krijgen over een breed terrein de kans om mee te dingen naar financiële middelen uit het zogeheten zevende kaderprogramma van de EU. Voor gezondheid wordt bijvoorbeeld meer dan 600 miljoen euro uitgetrokken. De 1,2 miljard euro voor onderzoek op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) zal de Commissie helpen om, zoals beloofd in de digitale agenda voor Europa, de ICT financiering jaarlijks te verhogen.
Voor de beste creatieve wetenschappers die door de Europese Raad voor onderzoek worden geselecteerd, is meer dan 1,3 miljard euro gereserveerd. 'Marie Curie-beurzen' ter waarde van 772 miljoen euro moeten de mobiliteit van 7.000 hooggekwalificeerde onderzoekers stimuleren. 

800 miljoen euro voor het MKB

Kleine en middelgrote bedrijven - met hun aandeel van 99 procent van de Europese ondernemingen de ruggengraat van het Europese innovatiesysteem - staan bovenaan de prioriteitenlijst. De bijna 800 miljoen euro voor het MKB zal voor het eerst worden toegewezen in duidelijk gescheiden begrotingen per beleidsgebied. Om een voorbeeld te geven: op het gebied van gezondheid, op kennis gebaseerde bio economie, milieu en nanotechnologie moet de bijdrage van het MKB voor een aantal elementen 35 procent van de totale begroting bedragen. 

Nieuwe producten en diensten

De praktische verwerking van onderzoek tot nieuwe technologieën, producten en diensten is het kerndoel van het pakket. Op het gebied van gezondheidsonderzoek alleen al zal 206 miljoen euro (een derde van de totale begroting voor 2011) worden uitgegeven voor op onderzoek gebaseerde klinische tests om nieuwe medicijnen sneller op de markt te krijgen. Wat nanotechnologie betreft (270 miljoen euro) komt de nadruk te liggen op onderzoek dat kan leiden tot octrooi en commercialiseringsmogelijkheden. Circa 600 miljoen euro aan ICT financiering is gereserveerd voor netwerk en diensteninfrastructuur van de volgende generatie, robotsystemen, elektronische en fotonische componenten en technologie op het gebied van digitale inhoud. Meer dan 400 miljoen euro zal worden gebruikt ter ondersteuning van onderzoek naar de rol van ICT's in het streven naar een koolstofarme economie en aanpasbare, duurzame bedrijven, en in het aanpakken van de vergrijzing. In 2011 is bovendien 90 miljoen euro gereserveerd voor het publiek-private partnerschap voor het internet van de toekomst dat de Europese infrastructuur 'intelligent' moet maken. 
Voor projecten op het gebied van milieuonderzoek is circa 205 miljoen euro ter beschikking gesteld. De Commissie voert dit jaar maatregelen in om het delen van milieuonderzoeksresultaten te versnellen: ontvangers van EU subsidies zullen zich ertoe verbinden om de publicaties die uit hun onderzoek voortvloeien - na een bepaalde embargoperiode - vrij toegankelijk te maken. 

Achtergrond

De begroting voor de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen uit hoofde van het zevende kaderprogramma bedraagt in 2011 6,4 miljard euro. Dit is twaalf procent meer dan in 2010 (5,7 miljard euro) en 30 procent meer dan in 2009 (4,9 miljard euro). Met zijn begroting van meer dan 50,5 miljard euro voor 2007 2013 (exclusief Euratom) is dit het omvangrijkste onderzoeksprogramma ter wereld.
De Europese politieke leiders hebben met de vaststelling van de Europa 2020 strategie onderzoek en innovatie bovenaan de Europese politieke agenda geplaatst, als hoeksteen van investeringen in duurzame groei en werkgelegenheid.
De aangekondigde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden geïntegreerd in het vlaggenschipinitiatief ‘Innovatie-Unie’, dat commissaris Geoghegan-Quinn in het najaar van 2010 boven het doopvont zal houden. Dit initiatief is een centraal bestanddeel van de Europa 2020 strategie en is erop gericht de hele innovatieketen van research tot retail een impuls te geven door topwetenschap te combineren met een innovatie economie of ‘i economie’. In het kader van dit initiatief moeten factoren die de eenmaking van de innovatiemarkt afremmen en een optimale concurrentie van Europa met de VS en andere landen verhinderen, uit de weg worden geruimd.
Voorts zullen in het kader van het initiatief ‘innovatiepartnerschappen’ worden ingevoerd waar de voornaamste spelers die op cruciale gebieden actief zijn, worden samengebracht en waar wordt gestreefd naar het juiste evenwicht tussen samenwerking en concurrentie.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Recruiter denkt dat kandidaten vaardigheden op cv overdrijven
 Vier vereisten voor een efficiŽnt datacenter
 ĎPositief verband tussen stakeholdergericht leiderschap en betere financiŽle bedrijfsprestatiesí
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Innovatieve IT-diensten sleutel tot groei na crisis
 Plan Innovatieplatform leidt tot extra economische groei
 Innoveren begint bij uzelf innoveren - drie innovatieversnellingstips
 Nederlands subsidiesysteem remt ondernemerschap
 
 
reacties
 
mv  |   | 
20-07-2010
 | 
14:14 uur
Ondersteuning is hard nodig,want de recessie zal de grote recessies van 1975, 1982 en 1991 overtreffen en dat vele faillissementen en ontslagenen het gevolg zullen zijn. Hoewel al veel bedrijven het zwaar hebben is het de verwachting dat de grote faillissement golf en ontslagenen in het vierde kwartaal in 2010 wordt verwacht. Ook al in 2009 was er een sterke daling van de werkgelegenheid met 30.000 tot 50.000 in het MKB. In 2010 zal de werkloosheid oplopen tot ruim 8%, dit is een verdubbeling van de werkloosheid in 2008. De verwachting is dat de banengroei harder daalt dan de krimp van de economie, hetgeen betekent dat bedrijven zullen sturen op efficiency. Dit betekent dat we alle hulp kunnen gebruiken die bijdraagt aan banengroei, het initiatief van de EU moet daarom toegejuicht worden.

Toch zijn er alternatieve oplossingen voor dit probleem, economenhuis MILK heeft ervaring in het creŽren van banen door het inzetten van een combinatie van kapitaal en financieel strategische MKB kennis. Milk is een economenhuis dat zich richt op het financieel gezond maken en houden van MKB bedrijven in Nederland. Door onze expertise, persoonlijk netwerk binnen de bancaire sector en een eigen participatiemaatschappij. Achter MILK staat een actief netwerk van meer dan 80 oud-ondernemers in verschillende marktsectoren die ondernemers met raad en daad terzijde kunnen staan. Deze combinatie van kapitaal en kennis van oud ondernemers en financiŽle kennis heeft geleid tot een banengroei van meer dan 1000 banen in de afgelopen 8 maanden.


De werkwijze van MILK start in alle gevallen met een grondige bedrijfseconomische analyse waardoor inzicht ontstaat in het verdienmodel en in de huidige en toekomstige liquiditeit van het MKB bedrijf. Na de analyse wordt een plan opgesteld om het ďfinanciŽle lekĒ te dichten en toekomstige groei te borgen. Dit plan wordt gepresenteerd aan belanghebbenden zoals crediteuren, banken en belastingdienst met als doel hen te overtuigen en medewerking te verlenen aan het de reorganisatie. Om partijen te overtuigen ondersteunt MILK het plan in noodzakelijke gevallen met bedrijfsfinanciering of investering.

Meer weten kijk op (Klik hier) of op (Klik hier)
REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Tips om meer uit e-mail te halen met een CRM-koppeling
Wil je je in 2020 meer focussen op klantengagement? Dan heb je zowel een CRM- als een email marketingsysteem nodig. In dit white paper legt Spotler uit waarom een koppeling zo waardevol is én hoe je dit goed aanpakt. Benieuwd naar de tips?
Download white paper
Lees verder
Leer in 2 dagen ontspannen en overtuigend te presenteren
Personeel inwerken met behulp van een onboard-programma
Waarom kiezen voor een agile werkwijze bij de ontwikkeling van software
Het belang van een goede online marketing partner
reacties
Onbekend maakt onbemind (1) 
Geef uw jaaromzet nog een extra boost met inzet van data  (1) 
De kunst van het complimenteren (4) 
Eťn op acht werkenden vindt dat organisatie prima zonder printer kan (2) 
Helft Nederlanders ziet op tegen functioneringsgesprek (1) 
Soft Skills: programmeur moet teamspeler zijn, salesmedewerker coole kikker  (1) 
Loonafspraken voor 2020 hoger dan 2019 (1) 
top10
Waar kandidaten zich aan storen tijdens een sollicitatiegesprek
De top-100 snelst groeiende beroepen van de toekomst: Mensenwerk blijft groeien
Dit jaar nog geen advertenties op WhatsApp
IT-trends in 2020: hoe AI alle andere trends gaat beÔnvloeden
Posities in zorg overheersen in top tien snelst groeiende banen
Duurzame kijk op HRM oplossing voor burn-outklachten?
Meerwaarde creŽren uit menselijk kapitaal met ISO-norm
Bedrijven plukken steeds vaker voordelen van mobiele CRM-apps
Nederland ideale vestigingsplek dankzij digitale infrastructuur
Stap uit de sprookjeswereld en stop het (digitale) zwart-wit-denken
meer top 10