zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Onvoldoende inzicht van banken belemmert groei MKB

26 februari 2010 - Banken hebben het kredietrisico van kleine en middelgrote ondernemingen onvoldoende in kaart. Zij zijn daardoor minder geneigd tot kredietverstrekking aan het MKB, hetgeen de groei van deze ondernemingen belemmert. Dat concludeert Frieda Rikkers in haar proefschrift, dat zij vandaag aan de Nyenrode Business Universiteit verdedigt.

In geïndustrialiseerde landen valt meer dan 90 procent van alle ondernemingen onder de definitie MKB en is ongeveer tweederde van de beroepsbevolking hierin werkzaam. MKB ondernemingen zijn voor investeringen sterk afhankelijk van banken voor hun externe financiering, omdat zij beperkt of geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Efficiëntere toewijzing
Een betere inschatting van het kredietrisico van MKB financieringen leidt tot een efficiëntere toewijzing van financiële middelen, de juiste bedrijven krijgen krediet, wat de economie als geheel stimuleert. Het MKB is aanjager van economische groei in veel landen. Zonder efficiënte bancaire kredietverlening aan het MKB wordt de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven aanzienlijk beperkt. 

Immateriële activa
Frieda Rikkers, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Tilburg, belicht in haar proefschrift een aantal aspecten met betrekking tot kredietverlening aan het MKB en het kredietrisico van dit segment. Zij richt zich onder andere op het effect van immateriële vaste activa op het voorspellen van wanbetaling van het MKB. Een toenemend aantal bedrijven heeft immateriële vaste activa, zoals goodwill, op de balans staan. Dit beïnvloedt de op de jaarrekening gebaseerde indicatoren van wanbetaling aanzienlijk. Banken corrigeren de jaarrekeningen van hun kredietrelaties voor deze immateriële activa.
De reden hiervoor is dat immateriële activa bij gedwongen verkoop vaak nauwelijks of geen waarde hebben en immateriële activa kunnen gebruikt worden om de jaarrekening te manipuleren. De resultaten van het onderzoek tonen echter aan dat kredietrisicomodellen die gebruik maken van ratio's waar de balans niet is gecorrigeerd voor de immateriële vaste activa een significant betere indicatie van kredietrisico geven. Dit toont aan dat banken wat betreft immateriële vaste activa een te conservatief beleid voeren.

 
 Doorsturen   7 reacties  

 

Laatste nieuws

 Het einde van 9 tot 5?
 Pandemie inspireert tot duurzamer leven
 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Van der Hoeven helpt MKB-ers bij kredietaanvraag
 Banken zeer voorzichtig met kredietverlening
 Kabinet helpt MKB aan extra geld
 MKB krijgt steeds moeilijker geld
 
 
reacties
 
Ron Ladage  |   | 
26-02-2010
 | 
09:34 uur
Zo langzamerhand wordt ik wel eens moe van dit soort artikelen. Banken hebben maar één belang en dat is geld verdienen. Los van het feit dat diezelfde banken verantwoordelijk zijn voor de economische crisis, hebben ze weinig belang bij leningen of kredietverstrekkingen aan kleine zelfstandigen en kleine ondernemers. Dat banken de grootste lening hebben gekregen uit het belastinggeld, dat schuiven ze gewoon terzijde, want tot op heden gaan ze gewoon hun gang met het verstrekken van bonussen aan de top.
De minister van Financiën vergat wat extra afspraken te maken met de banken en vergat er bij te zeggen dat die vele miljarden ook gebruikt moesten worden om de economie weer op gang te helpen. Dit bijvoorbeeld om weer kredieten te verstrekken aan ondernemers.
Het enige wat banken willen bij een eventuele krediet verstrekking is dat de onroerende goederen bij hun bank geheel worden ondergebracht in hypotheek en alle verzekeringen die je als ondernemer moet hebben. Weiger je dat om alles bij een andere maatschappij weg te halen en bij hun tegen duurdere condities onder te brengen, dan kan je de lening en alle toekomste vragen over krediet gewoon vergeten.
Slogans als de Rabobank denkt met u mee, klinken best leuk, maar ze bedoelen de Rabobank denkt voornamelijk mee voor de Rabobank. En krijg je als kleine ondernemer een krediet, dan is deze 50% van de werkelijke waarde waar de bank beslag op kan leggen.
Zaken doen is soms risico nemen, maar de banken sluiten t.o.v. de MKB bedrijven alle risico’s uit.
Hadden ze dat nu maar gedaan met al die rotzooiachtige hypotheken uit de USA, daar namen ze grote risico’s mee, ten koste van de Nederlandse spaarders en belastingbetalers.
De weg zal nog heel lang zijn en zolang de regering deze praktijken niet aanpakt, zullen de banken hun houding nooit veranderen.
J The  |   | 
26-02-2010
 | 
13:28 uur
Banken innoveren niet! Al sinds jaar en dag is de houding richten hun klanten star. Zie hieronder:

(Klik hier)
R. Civile  |   | 
26-02-2010
 | 
13:42 uur
Ik wil me graag hier bij mijn voorganger aansluiten. Het artikel geeft de stupide arrogantiue van de banken aarig weer. Het is gebleken dat de huidige gehanteerde indicatoren voor risk calculation overduidelijk niet voldoen.

De banken, primair verantwoordelijk voor het ontstaan van de huidige kredietcrisis, hebben blijk gegegeven niet in staat te zijn zelfreinigend op te treden. De voormalige Min van Fin. Wouter Bos heeft eveneens blijk gegeven van een flagrante impotentie en incompetentie, iets wat je van een politicus op dat niveau nu eenmaal moet verwachten.

Ook Wellink, als hoofd van DNB heeft grove incompetentie ten toon gespreid. Hoe het ook zij, de banken worden overeind gehouden door het belastinggeld van diezelfde MKB en de overige belasting betaler en stelt, tav het verstrekken van kredieten en hypotheken, dat hun clientele niet langer meer te vertrouwen blijkt en dus gaat men nog spaarzamer om met het verstrekken van ......

Het gel wat zij van de belastingbetaler leenden, om overeind te blijven, en bedoeld om de economie te stimuleren, is niet de economie ingepompt, dat staat al vast. Ergo, zowel de politiek als de banken zijn integraal debet voor het voortduren van de situatie.

De banken vanwege erudiete en schromelijke zelfoverschatting en zelf verrijking, de politiek vanwege de tomeloze impotentie en incompetentie adequaat ALLE banken aan te pakken. Vervolgens blijft eigenlijk nog de vraag wat nu te doen met Nout Wellink en het instituut de AFM? Geen van allen is klaarblijkelijk in staat de wurggreep en gelegaliseerde chantage en afpersing van de banken tegen te gaan.

Is het wachten nu op acties vanuit de EU?
Hoofdbedrijfschap ambachten  |   | 
1-03-2010
 | 
11:30 uur
Voor starters, door-starters, gevestigden en langgevestigde ambachtondernemers geeft Hoofdbedrijfschap Ambachten Codes uit. Code bundelen standaard oplossingen voor de bedrijfsvoering. Veilig en gezond werken wordt steeds integraal meegenomen.
Voor zowel ambachtsbedrijven met als zonder personeel zijn Codes praktische gidsen voor bedrijfsverbetering.
Voor ruim 20 branches zijn nu Codes voorhanden veelal is er ook een digitale versie voor ondernemers beschikbaar.
Wie zonder personeel opereert kan in één oogopslag zien wat voor hem van Toepassing is. Codes zijn dus ZZP-proof.
Voor kleine bedrijven met personeel is aangegeven wat de actuele vereisten zijn voor juiste omgang met personeel.
Codes zijn uiterst handzaam en bevatten niet meer tekst dan strikt noodzakelijk.
Civile  |   | 
1-03-2010
 | 
13:44 uur
Ehmmmmmm

Ik begrijp even niet zo goed wat Hoofdbedrijfschap ambachten nu met het falende inzicht van de banken op het MKB heeft te maken. Ik geloof niet dat dit forum een reclamezuil voor ........ is ...... of vergis ik me nu?
Tony de Bree  |   | 
23-04-2010
 | 
20:20 uur
Ik ben boven de 50 en al 25 jaar actief in de bancaire sector maar volgens mij is de overheid al sinds meer dan een jaar de baas bij een aantal grote banken in Nederland. Of heb ik vandaag een email gemist op mijn vrije dag?

Zoals ik zelf nu steevast op feesten en partijen zeg: als je commentaar hebt graag 12 km richting het zuiden. Dan kom je namelijk uit in ....... Den Haag.


kerstartikelen groothandel  |   | 
1-12-2011
 | 
16:03 uur
Ik hoop dat dit nu een stuk beter in kaart is gebracht want het gaat alsmaar slechter.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Dit is waarom de beveiliging van jouw domein zo belangrijk is
Het managen van jouw onderneming aan de hand van een sterk netwerk doe je zo
Een bedrijf kopen of verkopen, wat zijn de haken en ogen?
reacties
Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud  (1) 
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
top10
Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona
Een vierdaagse werkweek door digital en artificial intelligence
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid
Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden
Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan
70 procent Europese organisaties zet al AI in
meer top 10