zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

CIO voelt zich genegeerd

5 oktober 2007 - Britse IT-managers voelen zich steeds onbelangrijker en daardoor steeds ongelukkiger. En dat ondanks de groeiende invloed van technologie binnen ondernemingen. Een op de tien CIO’s heeft het gevoel dat zijn functie minder strategisch wordt en meer dan de helft verwacht binnen twee jaar een andere baan te hebben. Een en ander blijkt uit onderzoek van Harvey Nash.

Daling strategische positie


Terwijl bijna de helft van de CIO’s inmiddels in de raad van bestuur zit, rapporteert slechts een derde direct aan de CEO. En hoewel zes van de tien vindt dat IT een steeds strategischere rol speelt, is dit wel een daling van vijftien procent ten opzichte van vorig jaar. 

Gebrek aan innovatie
Opvallend is de negatieve houding van de CFO: bijna de helft van de financieel managers beschouwt IT slechts als ondersteunende functie die niet gerepresenteerd hoeft te worden in de raad van bestuur. Vooral het vermeende falen op het gebied van innovatie ligt hieraan ten grondslag: bijna tweederde van de onderneming zeggen dat ze IT-innovatie niet structureel benaderen. En zelfs als er wel geïnnoveerd wordt, rapporteert driekwart niet meer dan matig succes daarvan. Ten gevolge hiervan lijken meer en meer IT-managers uit te kijken naar een andere baan. Meer dan een kwart zou zijn huidige functie zo neerleggen als hij of zij ergens anders meer betrokken kan worden bij de bedrijfsstrategie. Bijna drie van de tien kijkt al actief uit naar een andere werkgever. 

Onrustige zoektocht
John Whiting, managing director IT business bij Harvey Nash: "Het is zorgwekkend dat de strategische invloed van CIO’s steeds verder afneemt. Nog zorgwekkender is de onrust in de branche die daardoor ontstaat. Alleen al dit jaar is het aantal IT-managers dat minder dan een jaar in functie blijft, gedaald met vijftien procent. De meest effectieve en tevreden CIO’s blijken degenen die deel uitmaken van de raad van bestuur en degenen die in een onderneming werken waar de cruciale rol van IT begrepen wordt. Daarentegen is het ook aan de IT-manager zelf om te bewijzen dat zijn afdeling van groot belang is voor succes en groei."

 
 Doorsturen   15 reacties  

 

Laatste nieuws

 Juristen voorzien stijging hoeveelheid geschillen
 Nederlanders zijn gerustgesteld dat zij komend jaar de energierekening kunnen betalen
 De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ict-directeuren minst tevreden met hun werk
 Veranderende organisaties vragen om nieuwe rol CIO
 IT-managers willen af van kostenpost-imago
 Chief Information Officer (CIO) steeds vaker in directie
 
 
reacties
 
Ad Beer  |   | 
5-10-2007
 | 
09:48 uur
Ik wacht even op de reacties van de ICT fanaten onder ons, maar dit is eens te meer een bewijs van de zware zelfoverschatting van de ICT sector.
Het wordt tijd dat de ICT eindelijk eens beseft wat hun rol is in een bedrijf, ondersteunend aan de bedrijfsprocessen.
heer Ive Verstappen  |   | 
5-10-2007
 | 
19:24 uur
Zelf ben ik gespecialiseerd in het IT-luik van ICT, wat ''Information Technology'' wil zeggen.

Wat ik zelf merk is dat er in onze sector heel wat kan verbeterd worden. Zeer veel (grotere) bedrijven laten enorme opportuniteiten liggen omdat ze er eigenlijk nauwelijks in slagen om hun core businessprocessen op een adequate manier te automatiseren. Deze immobiliteit wordt vaak opgelost door er dan meer middelen tegenaan te gooien. Gevolg: het gros van de middelen gaat op naar het (inderdaad) ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Het management heeft in zulke gevallen ook geen reden om overdreven veel vertrouwen te hebben in IT, want het kost veel geld en de resultaten zijn ''pover''.

In andere organisaties (vooral kleinere) staat IT gelijk met ''onze computers draaiende houden''. Dit moet dan zo goedkoop mogelijk gebeuren met vaak piraatsoftware, etc. Zij verwachten ook dat ze maatontwikkeling kunnen krijgen voor hun hele bedrijfsvoering tegen de prijs van hun e-mailsysteem.

In mijn ogen kan IT wel een strategische meerwaarde bieden voor een bedrijf. Er zijn voorbeelden legio, zoals bv Ryanair.com. Persoonlijk heb ik gemerkt dat een CEO wel positief kan staan tov IT, op voorwaarde dat we resultaat bieden: software met de gewenste toegevoegde waarde vanuit de business.

Ik ben zelf ICT'er, maar als ik zie wat vaak de dagdagelijkse manier van werken is binnen onze sector begrijp ik de achterdocht van de business. De succesvolle bedrijven binnen hun sector slagen er trouwens vaak in om hun ICT-projecten wel tot een goed einde te brengen. Die ICT-afdelingen worden dan geconfronteerd met de ingewikkelde taak om fusies en dergelijke tot een goed einde te brengen, waarbij ze vaak hun eigen goeddraaiende systemen moeten integreren met rommel. Wat dan weer allerhande nieuwe problemen met zich meebrengt.
Bodo Trietsch  |   | 
6-10-2007
 | 
18:10 uur
Ik vermoed dat het komt door de gebrekkige relatie tussen ICT en de business.

Vaak ziet een ICT leidinggevende zichzelf alleen als deskundige op ICT gebied en gedraagt zich feitelijk als staffunctionaris en niet als lijnmanager. Hij is niet echt betrokken bij het bedrijfsproces, zeker niet het primaire bedrijfsproces en weet vaak ook niet echt waar de essentiele drukpunten zitten, terwijl dat gevoel en begrip essentieel is om werkelijk een bijdrage te leveren. Kortom ICT als een van de laatste discipline silo's. Net als HR, waarvan ook iedereen zegt dat het heel belangrijk is, maar de echte beslissingen over wie wat gaat doen worden door de lijn genomen.

Anderzijds zijn er nog steeds leden van de RvB die geen idee hebben van ICT, terwijl ze wel beginnen te geloven dat informatiemanagement zeer belangrijk is, dus desnoods een CIO, maar niet in de RvB.

Dus 2 aparte werelden, die pas tot elkaar kunnen komen als het lid van de RvB zijn blinde vlek ICT weg werkt en de CIO zich echt in de business verdiept en als lijnmanager opstelt. Diepgaande kennis van ICT is essentieel voor een lid van de RvB, net als financiele kennis. Diepgaande kennis van het bedrijfsproces en de product/markt combinaties is essentieel voor een CIO. Anders blijven we zeperds houden van automatiseringsprojecten die jammerlijk falen doordat de bedrijfsprocessen die ze moeten ondersteunen niet echt op elkaar aansluiten en de diverse delen van de business het er niet echt over eens zijn. En dan krijgt de ICT project manager de schuld.

Informatiemanagement gaat over bedrijfsprocessen. Mijns inziens betekent dit dat de informatiespecialist net als andere kenniswerkers moet gaan werken als lid van een multi-diciplinair team gewoon in het bedrijf. Daar gebeurt het. Daar is innovatie. Breek die discipline silo af, net als andere disciplines dat eerder deden. Blijf er niet buiten staan maar neem deel aan de gewone bedrijfsprocessen. Mijn ervaring is dat daarmee alle onbegrip en (on)geloofwaardigheid snel weg is. En het is heel leuk werken.

En dan blijft er nog een obscure outsourced centrale afdeling over die het netwerk en de servers beheert, dat is het commodity stuk van ICT. Dat moet er zijn en goed werken, maar daar kan de CIO zijn gewenste status niet aan ontlenen.
Montana  |   | 
7-10-2007
 | 
02:44 uur
IT : Information Technology
ICT : Information and Communications Technology

We zijn vanuit de kelder, waar vroeger 'het mainframe' stond, naar boven gekomen waar nu alle toestellen staan.

De IT paraplu is breder geworden en dekt nu o.a. (maar niet beperkt tot) datamanagement, networking, engineering hardware, database en softwaredesign, management en beheren van ganse systemen.
En die systemen houden bedrijven aan de praat.

Te vaak word ik te laat door bedrijven ingehuurd om problemen op te lossen die hadden kunnen voorkomen worden indien de CIO (of wat/wie ervoor moet doorgaan) een erkende plaats in het management zou gekregen hebben.

ICT heeft inderdaad een ondersteunende functie, maar tegelijkertijd maakt het onverdeeld deel uit van de core business van het bedrijf.

Het is ook het meest kwetsbare deel van een bedrijf. Dat aspect ontkennen, de mensen die in die afdeling werken niet de juiste middelen en erkenning geven zal op termijn nogal wat rampen veroorzaken.

Wij zijn er niet alleen om schermen, muisjes en toetsenborden te vervangen...
Miriam J. van der Have  |   | 
8-10-2007
 | 
12:08 uur
Citaat uit het artikel: ''Opvallend is de negatieve houding van de CFO: bijna de helft van de financieel managers beschouwt IT slechts als ondersteunende functie die niet gerepresenteerd hoeft te worden in de raad van bestuur.''

Kijk uit voor de CFO die denkt dat ICT slechts ondersteunend is. De kans is groot dat hij/zij weinig meer doet dan het aansturen van de mensen die met een boekhoudprogramma werken.

Zoals een goede CFO geen boekhouder is, zo is een goede CIO geen ICT'er. ICT staat voor veel bedrijven gelijk aan het inhuren van een paar dozijn ICT'ers en daar zit de grote fout. Door een gebrek aan ICT-beleid vanuit de raad van bestuur, gaan deze mensen niet zelden hun eigen gang. Een CIO kan ervoor zorgen dat ICT strategisch wordt ingezet. Als een CEO of een CFO zegt deze kennis zelf te hebben, is het één uit twee: hij/zij is heel erg all-round of hij/zij overschat zichzelf. In de meeste gevallen zal het op zelfoverschatting neerkomen.

Miriam
Ad Beer  |   | 
9-10-2007
 | 
08:59 uur
Helaas moet ik constateren dat de ICTers opnieuw bewijzen dat ze hun plaats in de organisatie niet kennen en veel te hoog van de toren blazen. In een andere Thread op dit blog is daar ook al aandacht aan gegeven.
ICT ondersteunt de bedrijfsprocessen, ICT maakt ze niet, dat wordt gedaan door organisatiedeskundigen.
Maakt ICT onderdeel uit van de corebusiness? Ik denk het niet. ICT maakt dingen mogelijk die zonder ICT niet mogelijk waren, dat is waar. Maar het is geen corebusiness, ICT brengt voor de meeste bedrijven geen diensten op producten naar klanten, eindgebruikers.
Ik ben het er wel mee eens dat op management niveau geadviseert moet worden over de inzet van ICT. Deskundige mensen moeten aangeven waar door ICT in bestaande processen optimalisaties zijn te bereiken. Te vaak zie ik echter de omgekeerde wereld, ICT dwingt het bedrijf een systeem te kopen waar vervolgens het bedrijf aan moet worden aangepast.
De ICT discipline zit nog in de puberale fase denk ik. Enkele decennia terug werd de man met de C64 thuis aangesteld binnen automatisering, die groeide op met de verdere ontwikkeling van hard- en software, maar het bleef een hobbyist. De tweede generatie ICTers waren de Nerds met vierkante ogen die meenden dat alles met ICT opgelost kon worden, maar omdat ze alleen vanuit systemen en software denken creeerden ze alleen maar meer problemen. Ik wacht nu op een generatie die weet waar het in bedrijven en organisaties om draait en die in staat zijn toegevoegde waarde te leveren aan de bedrijfsprocessen. Ik ken er echter maar weinig die daar in slagen. Het blijft bij het persen van een bedrijf in standaard systemen, waar maatwerk op zijn plaats is.
Miriam J. van der Have  |   | 
9-10-2007
 | 
14:02 uur
Hoe zou Google -het bedrijf, niet de vormgeving van de website- er uit hebben gezien als Ad Beer het voor het zeggen zou hebben gehad? Haha, geachte heer Beer, u gebruikt het woord ''bewijzen'' vekeerd. U bedoelt te zeggen dat u van mening bent dat een CIO een ICT-er is die zijn plaats in de organisatie niet kent. Die mening mag u hebben, maar het heeft weinig met de functie van een echte CIO te maken.
heer John Montana  |   | 
9-10-2007
 | 
15:06 uur
@ Ad :>>Het blijft bij het persen van een bedrijf in standaard systemen, waar maatwerk op zijn plaats is.

En dat bereik je door IT op te nemen in de core.
Dan heb je: we hebben hier een proces dat automatisering nodig heeft.

Bij het tegenovergestelde krijg je: hier is een te volgen werkwijze om het proces automatisch te laten lopen.

Wereld van verschil.
De ene vertrekt van het proces zelf en de automatisering wordt eraan aangepast.
De andere gaat een systeem óp een proces enten en moet het proces aangepast worden.
Wrong wrong wrong.
Ive  |   | 
9-10-2007
 | 
19:06 uur
Beste Ad,

Waar ik geprobeerd heb om zinvol te argumenteren, noemt u de hele ICT-sector amateurs en nerds.

Vindt u dat zelf niet een beetje kort door de bocht?

De opmerking van Montana is terecht. Software moet bedrijfsprocessen ondersteunen en niet omgekeerd. Ik heb zo'n vermoeden dat u een of andere ERP-indigestie heeft. U bent niet de enige die last heeft van die kwaal. Hetgeen trouwens niet onbegrijpelijk is.

Ive
Ad Beer  |   | 
10-10-2007
 | 
08:34 uur
@Mirjam.
Google is een ICT bedrijf dat ICT als corebusiness heeft, dat is wat anders dan een bedrijf dat ICT niet als Core Business heeft. Dar geldt ook voor MS, SAP, Navision, CAP en zo vele anderen.
Maar neem nu BaaN. Ik had een jaar of 10 geleden een discussie met Jan Baan die beweerde dat bedrijven zich maar aan moesten passen aan zijn systemen. Ik heb hem toen verteld dat hij geen 5 jaar meer zou bestaan, ik had het fout, na 4 jaar viel hij om, gewoon omdat hij te arrogant was om de werkelijkheid te zien. Ik heb daar veel aan verdiend, enerzijds omdat ik de dag na de discussie alle aandelen BaaN van de hand heb gedaan, de koers is nooit meer zo hoog geweest,anderzijds omdat ik veel bedrijven die door BaaN in de problemen waren gekomen heb kunnen helpen de bedrijfsprocessen weer op gang te brengen.
Misschien dat ik daardoor wel een vooroordeel heb. Maar als ik over beurzen loop dan hoor ik de ICT bedrijven nog steeds roepen dat ze de oplossing hebben voor alle problemen en als ik die mensen dan vraag hoe ze een bepaald probleem aanpakken dan hoor ik nog steeds dat ze ofwel het probleem totaal niet begrijpen, dus geen materiekennis hebben, ofwel dat het bedrijf zich aan moet passen aan hun systeem. Wat dat betreft is er dus niks veranderd.

@ Ive, ik heb gezegd dat de ICT sector, toen het nog gewoon automatisering heette, bemensd werd door Nerds. Maar, we zien nog steeds een groot Nerd gehalte op de studies Informatica, of niet soms?
Over een ding zijn we het eens, software moet bedrijfsprocessen ondersteunen en niet omgekeerd. Wat ik al eerder zei, te vaak zien we nog steeds het omgekeerde.

De overeenkomst met ICT en HR, mijn vakgebied, is dat geknokt moet worden om een plaats in het management team. HR doet dat door te bewijzen dat ze toegevoegde waarde heeft. ICT doet dat door een organisatieaanpassing voor te stellen. Laat ICT eerst maar eens bewijzen dat het toegevoegde waarde heeft. Omdat momenteel nog steeds 85% van de ICT implementaties niet brengt wat wordt beloofd, is er wat dat betreft nog een lange weg te gaan voor ICT.
Tot slot, ik kan aardig overweg met computers. Ik heb jaren geleden eens een programma geschreven om de inroostering van laboratorium personeel te regelen, op een C64 nog wel. Dat stuk software heeft 15 jaar dienst gedaan en zorgde ervoor dat het inroosteren in een paar minuten ging, waar het eerst enkele dagen duurde. Dan heeft software toegevoegde waarde, als het bestaande processen automatiseert en optimaliseert. Niet als het bestaande processen vervangt door slechtere processen, wat MS weer eens bewijst met VISTA. Geen verbetering, maar een verslechtering met meer nutteloze toepassingen.
Marcel  |   | 
10-10-2007
 | 
11:04 uur
Ik heb bij meerdere bedrijven (o.a. een multinational) meegemaakt dat ik als ICT manager / Hoofd ICT (met daarboven geen hogere ICT-er) twee echelons lager zat dan de RvB. Doorgaans viel ik onder de Directeur (Financieel, ICT, Facilitair) en de CFO. Deze mensen konden het woord ICT net schrijven maar daar hielt het me op. Externe bedrijven beschouwden mij als hoogste ICT-er vaak als CIO. Maar dat vond ik altijd te kort door de bocht. Je kunt pas ICT op de kaart zetten binnen een bedrijf als de CIO daadwerkelijk gesprekspartner is van CEO en CFO. En, de CIO de ICT benaderd vanuit de bedrijfsprocessen en via algemeen beleid komt tot informatiebeleid en door de business geaccepteerd informatieplan.

Zolang er CEO's en CFO's zijn die een eenzijdige kijk hebben, vergelijkbaar met de reacties van Ad Beer, zal het nog wel een tijdje duren voordat CIO's echte gesprekspartners kunnen zijn op het niveau van RvB. Ik vind het daarbij niet relevant of ICT nu wel of niet core business is. Tenslotte zit de CFO ook in de RvB terwijl geld / geld management feitelijk slechts ter ondersteuning is aan de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten.
Ive  |   | 
10-10-2007
 | 
19:31 uur
Ad,

Eerlijk gezegd denk ik dat we het eens zijn over de kern van de zaak. Je hebt pas recht op spreken als er resultaten geboekt worden. Zelf heb ik als ICT-er op dat domein wel een fatsoenlijke reputatie. Waarmee ik zeker niet gezegd wil hebben dat alles altijd van een leien dakje is gelopen!

In die veronderstelling - het boeken van resultaten - ben ik het ook eens met Marcel. Met name dat de ICT dan een eerlijke kans moet gegeven worden om optimaal de bedrijfsprocessen te ondersteunen en om - op goedgekozen domeinen - zelfs een innovatieve plaats in te nemen.

En zoals ik onlangs tegen een managementsconsultant (die zich ook druk maakte in het werk van een ICT-bedrijf) zei: we maken allemaal (zowel business als IT) dezelfde fout. We beschouwen IT als implementatie van technologie zonder ons al te veel aan te trekken van de doelstellingen. Het zijn speeltjes, zoals de ''autotjes'' van onze kindertijd. En we willen allemaal de nieuwste modelletjes en de grootste verzameling! En daar draait het nu net niet om natuurlijk!

De managementsconsultant had voor een bepaald project het doel niet goed geformuleerd, waardoor hij iets totaal anders kreeg dan verwacht. Na een herformulering van het doel is hij met hetzelfde ICT-bedrijf helemaal opnieuw begonnen.

Ive
Ad Beer  |   | 
15-10-2007
 | 
11:29 uur
@Marcel,

Laten we even naar het business model van een bedrijf kijken.
Een bedrijf heeft tot doel toegevoegde waarde voor een klant te genereren. Dat doe je in het primaireproces, het proces dat aanvangt met de vraag van een klant en eindigt het leveren van een product of dienst aan een klant. Het is logisch dat degene die dat proces stuurt deel uitmaakt van het management.
Om dat proces te laten lopen zijn er productiefactoren nodig en die zijn er twee, arbeid en kapitaal, vertegenwoordigd door HRM en Finance. Het zou dus logisch zijn als de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze disciplines het beleid mee bepalen en lijnen uitzetten op hun vakgebied.
Al het overige in een bedrijf is ondersteunend aan deze processen, ook de informatietechnologie. De vraag is waar ICT onder gehangen moet worden.
Dan zie je dus dat ICT bij vrijwel alle processen een rol speelt. HR heeft zijn databases met personele gegevens, Finance heeft de boekhoudsystemen, er zijn voorraad systemen, systemen die de productielijnen sturen, systemen die de catering ondersteunen.
Het probleem is dat niemand al deze kennis kan hebben. Het is dus belangrijk dat de keyplayers leren te denken in informatiestromen en zich laten adviseren door een deskundige. Maar ik ken geen een ICTer die verstand heeft van HR. Zelfs een eenvoudig process als boekhouden schijnt voor ICTers al een brug te ver te zijn, getuige de rotzooi die bijvoorbeeld Exact op de markt durft te zetten.
De ICT kan de professionals van de diverse disciplines wel verwijten geen verstand te hebben van ICT, het omgekeerd is veel vaker aan de orde. Laat de ICT eerst bij zichzelf te rade gaan en zich bezighouden met de dingen waar ze goed in zijn en vakmensen betrekken bij het bouwen van systemen, dan is dit conflict snel uit de wereld.
Ik weet best wat van ICT, maar HR is mijn deskundigheid. Ik zal het ook nalaten systemen te gaan bouwen, maar tot op heden ben ik maar één ICT bedrijfje tegen gekomen die in staat was mijn wensen om te zetten in software die MIJN processen ondersteunt.
Beste ICTers, kom uit je ivoren toren, stap de wereld in en kijk om je heen. Je waarde wordt niet bepaald om de positie die je hebt in een bedrijf, maar de toegevoegde waarde die je hebt voor een bedrijf. En die is nog steeds niet dusdanig dat je een plek op MT niveau waard bent.
Ik kan het echt niet anders zien
Bodo Trietsch  |   | 
15-10-2007
 | 
15:41 uur
Leuke thread.

Ik zie een groep ICT-ers die zich zwaar miskend voelt, terwijl ICT toch o zo belangrijk is. Ze stellen het belang van ICT in het algemeen (dat is er onmiskenbaar!) en hun eigen bijdrage op één lijn, alsof die samen vallen. En dat is helaas niet zo.

Ik zie ook een groep die zegt dat ICT-ers dat helemaal aan zichzelf te wijten hebben. En dat is ook niet eerlijk.

ICT heeft een gigantisch potentieel, waarvan slechts een deel en dan nog laat gerealiseerd wordt. De gemeenschappelijke uitdaging is dat potentieel te realiseren.

Neem Google, al eerder genoemd. Zeer succesvol. Waardoor? Er zitten een paar mensen aan het stuur die donders goed weten wat hun business is, waar de markt om vraagt en zelfs latente vraag naar boven kunnen brengen. Diezelfde mensen weten ook donders goed wat wel en niet kan met ICT en hebben ook daar een toekomstvisie over. En ze zijn er in geslaagd dat alles elkaar sterk te laten ondersteunen.

Misschien hielp het dat Google in een sterk internet gerelateerde business zit. Maar kijk dan eens naar een heel andere tak van sport: banken.

Kenners weten al jaren dat informatiesystemen bij banken cruciaal zijn en goed gebruik ook tot nieuwe product/markt combinaties kan leiden. Maar banken zijn vaak ouderwets bureaucratisch en automatiseren bestaande bedrijfsprocessen, die ontstaan zijn voordat ICT een rol kon spelen.

Fortis, de nieuwe eigenaar van ABN Amro, doet dat anders. Zij zetten er een man op die een uitstekende bankier is, een goede reorganisator, echt weet wat ICT is en de impact kent die het kan hebben bij een fusie. Dat heeft hij een vorige keer laten zien, dus was hij de aangewezen man. Geen ouderwetse bankier, geen ICT-er.

Dat gaat m.i. wat verder dan wat Ad Beers schrijft. Verder dan einde ivoren ICT toren (dat was al een houten geval) en slopen van de ICT discipline silo. Echte vernieuwing en bijbehorende grote winst eisen een uitgekookte benadering van product/markt, productieproces, financien, informatiemanagement, HR, organisatie. Integraal. De leden van het leidinggevende team zullen hun wortels hebben in één van die disciplines, bijv. ICT, maar ze hebben een gedegen kennis en ervaring vergaard van al deze zaken en zijn gegroeid tot businessleider.

Zoals eerder gezegd, dat is leuk werken, het geeft geweldige resultaten en niemand voelt zich miskend, zelfs de ICT-er niet.
Ad Beer  |   | 
16-10-2007
 | 
09:01 uur
@Budo

Een reactie die me uit het hart gegrepen is. Samen met ICT kunnen de vakprofessionals veel bereiken. Als ICT eerst luistert wat de vakprofessional wil en dan op deze vraag ingaat, dan komen we een heel eind. Vanuit de ICT discipline kunnen dan verbetervoorstellen worden gedaan en samen kunnen de professionals tot een zeer goede oplossing komen.
Voor niet ICT professionals betekent dat dat ze kennis opdoen van ICT en voor ICTers betekent het dat ze moeten leren denken vanuit de problemen van hun klanten.
Juist daarom ben ik bij diverse ICT bedrijven in de leer gegaan, om te zien wat er allemaal kan en help ik deze bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen die de markt vraagt.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Stap over naar de cloud om op de kosten te besparen
reacties
Kwart Nederlanders wil sociale media verwijderen (1) 
Driekwart Nederlanders let dit jaar beter op financiën dan in 2022 (2) 
HR-trends voor 2023: dit staat HR-professionals te wachten (1) 
Een nieuwe taal leren, maar dan anders (4) 
Wat is er nodig voor échte duurzame en sociale impact? (3) 
De Metaverse: wat kan je er eigenlijk mee? (2) 
Helft Nederlandse werknemers last van mentale problemen, verergerd door kosten levensonderhoud (1) 
top10
Nederland heeft behoefte aan ander leiderschap
Drie HR-tips om werknemers gemotiveerd de winterdagen door te krijgen
Combinatie data, technologie en mensen essentieel voor stimuleren groei
Technologische superioriteit is de belangrijkste onderscheidende factor voor bedrijven
Helft werkend Nederland: de term manager wordt te pas en te onpas gebruikt
Helft werknemers kiest baan op basis van werktijden, arbeidsduur en flexibele tijdsregeling
HEMA, Bol.com en G-Star zijn dé internationale Digital Leaders
Nederlanders koplopers in thuiswerken
Aantal burn-outs stijgt opnieuw
Bijna twee miljoen Nederlanders willen in het buitenland wonen én werken
meer top 10