zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Slechte baas desastreus voor gezondheid en prestaties

6 december 2006 - Iedereen kent de verhalen – uit eigen ervaring of directe omgeving – van de zwaktes, het explosieve humeur of het intimiderende gedrag van een slechte baas. Maar hoe groot is dit probleem en wat zijn de schadelijke effecten van slecht leiderschap op de prestaties en gezondheid van het personeel?

Dit werd onderzocht door Wayne Hochwarter, hoogleraar aan de Florida State University en twee van zijn studenten. "Er wordt wel eens gezegd dat werknemers niet hun baan, maar hun baas verlaten. Wij wilden weten of dat inderdaad zo is", aldus Hochwarter.

Slecht behandeld


Het team ondervroeg 700 mensen met uiteenlopende banen over hoe ze behandeld worden door hun leidinggevenden. De resultaten waren deprimerend- zij het niet verrassend. Bijna een derde van de respondenten vertelde dat hun baas hen in het afgelopen jaar wel eens 'doodgezwegen' had en bijna vier van de tien hadden geen credits gekregen wanneer die wel op zijn plaats waren. Een even hoog percentage zei dat de baas zijn beloftes niet nakwam en meer dan een kwart merkte op dat de leidinggevende zich regelmatig negatief uitlaat over hen tegenover collega's of managers. Leidinggevenden die inbreuk maken op de privacy zijn een probleem voor 24 procent van de respondenten en 23 procent meldde dat de baas anderen de schuld geeft van zijn eigen fouten en blunders.

Psychopathische trekjes
Managers die beloftes niet nakomen, met de eer van andermans werk gaan strijken en anderen de schuld geven van hun eigen tekortkomingen zijn vaak meer dan alleen slechte bazen. Uit onderzoek van de Canadese hoogleraar Robert Hare in 2004 bleek bijvoorbeeld dat psychopaten met criminele trekjes vaker manager dan iets anders worden en volgens de Australische psychotherapeute Glyn Brokensha vertoont ongeveer n op de tien managers psychopathisch gedrag. Uit onderzoek onder bezoekers van de site Badbossology.com bleek verder dat bijna de helft van de Amerikaanse werknemers vindt dat hun baas psychische hulp nodig heeft.

Ontslag
Ook uit het onderzoek van Hochwarter blijkt wederom dat bedrijven die niets ondernemen tegen slechte bazen, een heleboel problemen riskeren. Werknemers die verwikkeld zijn in een schadelijke relatie met hun baas hebben bijvoorbeeld vaker last van uitputting, spanning, stress en depressies, vertrouwen hun baas niet, zijn minder geneigd over te werken en zijn minder tevreden met hun werk. Het team van Hochwarter ontdekte bovendien dat mensen nog eerder ontslag nemen als ze ontevreden zijn met hun baas dan als ze vinden dat ze te weinig verdienen.

Actie
Wat kunnen werknemers doen om zich te wapenen tegen slechte bazen? "In de eerste plaats moeten ze niet in een hoekje gaan kruipen," stelt Hochwarter. "Het komt vaak voor dat werknemers zichzelf de schuld geven van het gedrag van hun baas en zich uit schaamte terugtrekken. Maar als je jezelf gaat verstoppen is dat funest voor je carrire, helemaal als anderen je talenten en resultaten niet meer opmerken. Meestal weten de anderen ook heus wel wie de pestkoppen zijn, je bent over het algemeen immers niet de enige die ze het leven zuur maken." Ook raadt hij mensen aan positief te blijven. "Bazen komen en gaan en je wilt toch graag dat je volgende baas weet hoe waardevol je bent voor het bedrijf?" Tenslotte raadt hij aan je hoofd niet in het zand te steken. "Je moet misbruik niet licht opvatten, helemaal niet als het een misdrijf wordt, wat het geval is bij fysieke mishandeling, intimidatie en discriminatie. Zorg dat je weet waar je hulp kunt vinden, of dat nu intern, bij een klachtencommissie bijvoorbeeld, of extern is, bij een advocaat of de politie."

 
 Doorsturen   21 reacties  

 

Laatste nieuws

 Hoe kunnen organisaties het verbod op TikTok beheren?
 Bijna negen op de tien Benelux-bedrijven in 2022 getroffen door ransomware
  Een slechte back-up strategie kan aanvallers helpen!
 
 
 
reacties
 
Wilma  |   | 
6-12-2006
 | 
17:04 uur
Wat ik altijd wat mager vind aan dit soort onderzoeken is de zogenaamde tips. Vaak weten dit soort mensen juist enkele slachtoffers uit te zoeken en die naar anderen ook in een slecht daglicht te plaatsen., hier is vaak met de algemene tips niks tegen uit te richten.
Gerben  |   | 
6-12-2006
 | 
08:16 uur
Een mooie aanleiding om een soortgelijk onderzoek in Nederland te doen. Zou het "bij ons" anders zijn ??
Wat ik vervolgens interessant vind, wat wordt er gedaan met zo'n uitkomst ?
Ik heb toch stellig de indruk dat met dit soort gegevens nauwelijks iets gedaan wordt. Zolang targets gehaald worden..............
heer thomas peinder  |   | 
6-12-2006
 | 
08:32 uur
Eigenlijk zou iedere baas een eigen coach moeten hebben als voorwaarde bij inschrijving KvK.
P. Boot  |   | 
6-12-2006
 | 
11:29 uur
Volledig mee eens! Jammer dat er geen uitsplitsing per branche is gemaakt. Ik zou met name de Hotellerie eens willen evalueren op slecht leiderschap. Het amateurisme van menig leidinggevende is namelijk schrikbarend. Hier zijn mensen nog nummers ipv individuen.
F. Vison  |   | 
6-12-2006
 | 
11:42 uur
Hoe erg zou het in Nederland zijn? We kennen onderzoek van TNO waaruit blijkt dat 14% van de werknemers last van intimidatie van de baas heeft. We weten over de klachten in GGZ, Welzijn en onderwijs veel over intimiderende managers die professionals met hart voor de zaak als lastig zien en webpesten. Pesten komt volgens Hirigoyen vaak door narcistische bazen. Ik verzamel voor onderzoek cases van hoogopgeleide professionals die geintimideerd worden, bedoeld om inzicht op te doen, om anoniem te publiceren, en een stappenplan te maken voor slachtoffers. Voor het onderwijs hebben we al een empowermentgroep.
Willem  |   | 
6-12-2006
 | 
12:49 uur
"Bazen komen en gaan en je wilt toch graag dat je volgende baas weet hoe waardevol je bent voor het bedrijf?" Tenslotte raadt hij aan je hoofd niet in het zand te steken.
Anna  |   | 
7-12-2006
 | 
08:58 uur
Voor mij is dit erg herkenbaar. Ben zelf al ns opgestapt omdat ik een baas had die op een erg negatieve manier met zijn personeel (en ook met mij) omging. Het gekke was trouwens dat ie de ene dag vol lof was en de andere dag juist niet. Functioneringsgesprekken waren meer roddelgesprekken over collega's en daar paste ik voor. Vervolgens trof ik een bazin die nog een graadje erger was. Tis helaas niet zo dat bazen komen en gaan. Zeker niet als je bij een kleiner bedrijf werkt (minder dan 50 werknemers). Daarnaast is het moeilijk als je een perfectionist bent en met zo'n baas te maken krijgt. Het risico is groot dat je toch de schuld in eerste instantie bij jezelf neerlegt. Pas als je later realiseert dat zo'n iemand met meerdere mensen op een onfatsoenlijke manier omgaat, voel je je iets gesteund. Ik had dan ook nog de pech dat er geen afdeling personeelszaken of een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf was. Mijn zelfvertrouwen (wat al niet erg groot was) heeft een enorme deuk opgelopen en ik ben er ook echt ziek van geworden. In een grotere organisatie heb je natuurlijk wat meer ''uitwijkmogelijkheden'' of mogelijkheden om steun te zoeken / krijgen. Ik heb uiteindelijk eieren voor mijn geld gekozen en ben zelf opgestapt en ga nu voor mezelf beginnen.
Guus Goris  |   | 
7-12-2006
 | 
12:37 uur
De verklaring voor dit gedrag is simpel te vinden in de integrale psychologie zoals die is beschreven door onder meer Ken Wilber. Het ego wordt vooral geleid door angst en onzekerheid. De oplossing is voor alle managers en medewerkers te vinden in het creeren van balans tussen hart en hoofd. Het hart staat in deze context symbool voor kracht, het hoofd voor macht. De balans tussen hart en hoofd levert concrete, structurele en blijvende veranderingen op is mijn ervaring!! Door een eenvoudige techniek (hartcoherentie) toe te passen waar een Amerikaans instituut al meer dan 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan kan iedere medewerker en manager dit leren!!

Ton  |   | 
8-12-2006
 | 
08:29 uur
Geweldig stuk, heel herkenbaar, eigenlijk zou ik eens flink uit de doeken willen doen welke praktijken ik allemaal heb meegemaakt in de loop der jaren! Ik zou dan echter een boekwerk met meerdere volumes nodighebben.

Het is simpelweg intriest dat niemand in het bedrijfsleven de moed of wil heeft om slecht functionerende leidinggevende, zeker als ze zo acteren en handelen hoe in dit artikel beschreven wordt te corrigeren en te controleren en als het gedrag niet veranderd te sanctioneren!

Ik ken bedrijven die regelmatig een anonieme enquette houden onder het personeel waarin men zijn mening over bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering kan geven als medewerker.

Dat zijn meestal de bedrijven die personeelsbeleid en een gonzondwerkklimaat voor iedere medewerker willen scheppen.

Waarom maken veel bedrijven geen gebruik van dergelijke tools? Ik denk omdat het ze niks interesseert of omdat ze drommels goed weten hoe de vork in de steel zit.

Maar uiteindelijk zal de efficiency van de afdeling en de winst die het bedrijf maakt minder zijn dan waneer er fatsoenlijk met het personeel wordt omgegaan door fatsoenlijke en bekwame leidinggevenden.
De grootste voorsprong op de concurrentie en kostenbesparing is namelijk vaak te halen door goed personeelsbeleid.

Er zijn bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het onder de loep nemen van dergelijke zaken.

Ze huren bij een bedrijf een "nieuwe medewerker" in en die gaat een tijdje meewerken op de afdeling en deze medewerker analyseert wat er aan de hand is op een bedrijf op afdeling en rapporteert zijn bevindingen aan de eigenaar of opdrachtgever die vervolgens de noodzakelijke acties kan nemen om de afdeling anders te structureren of een niet functionerende leidinggevende aan te pakken.

Wie daar zijn afdeling zou willen laten checken kan mij een mailtje sturen ik ken zo'n bedrijf die zo'n onderzoek voor kan doen.

De resultaten zijn vaak zeer verhelderend zeker als je beseft dat je in het verleden mensen hebt ontslagen die niet zouden functioneren en na zo'n onderzoek pas inziet dat diegene die het hardst heeft geklaagd over het niet functioneren van een medewerker zelf absoluut niet functioneerd en precies zoals het artikel aangeeft een hele chizofrene psychopaat is met criminele trekjes. Het was de directie nooit opgevallen !

De tips die trouwens in het artikel gegeven staan zijn weinig bruikbaar. Wordt je geconfroteerd met zo'n slecht functionerende leidinggeven en heb je het gevoel het onderspit te gaan delven dan is de beste optie zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en de frontale aanval in te zetten waarbij geen middelen geschuwd worden.

Dat is de taal die dergelijk mensen begrijpen en die hun dwingt hun gedrag aan te passen en te temperen.

Helaas lukt dit meestal niet en ben je door de poort verdwenen voordat je beseft, het positieve hiervan is wel dat dan de kogel door de kerk is en je geen langzame dood hebt moeten sterven. Je kunt dan direct beginnen een nieuwe toekomst op te bouwen.
Ron Ladage  |   | 
26-12-2006
 | 
10:43 uur
Heel goed artikel, getuige ook de reacties.
Een paar opmerkingen van mijn kant.
Bij het aantrekken van nieuwe werknemers nemen we de tijd om van alles aan de man/vrouw te vragen, maar we trekken geen tijd uit wanneer iemand ontslag genomen heeft.
Wanneer we daar als P&O man/vrouw nu eens wel tijd voor nemen, komen we achter de echte waarheid en niet wat de werknemer opgeeft.
Wanneer een manager iemand in een leidinggevende positite heeft geplaatst en het blijk dat die persoon het niet kan, getuigt het van moed om hier iets aan te doen.
Helaas zijn veel managers te bang om toe te geven dat ze het niet goed beoordeeld hebben.
Een oplossing?
Ja die is er zeker, maak gebruik van core-competentie en gebruik daar een goed software systeem voor of nog beter een systeem wat op internet werkt.
Hierdoor krijg je een 360 graden meeting van de persoon, dus de "veroordelingsgesprekken" kunnen niet meer bepalend zijn door n persoon, je zal er maar niet mee kunnen opschieten!
Bedrijven die hiermee werken hebben als resultaat een beter gemotiveerde werknemer en de werknemer kan het systeem benutten voor zijn eigen ontwikkeling binnen het bedrijf.

Ron Ladage van Ladage Praktijk
Rob  |   | 
17-01-2007
 | 
11:35 uur
Ik heb in veel bedrijven gewerkt en veel van de beschreven misstanden gezien.
De laatste in de rij sloeg werkelijk alles! De lijst van overspannen medewerkers was haast niet te overzien. Dit speelde in een klein bedrijf met de eigenaar als manager/directeur. De man denkt van zichzelf dat hij het geweldig doet en dat iedere overspannen mederwerker hem flest! De tips voor een bedrijfsonderzoek zouden hier wonderen kunnen doen, was het niet dat hij dit al jaren tegenhoudt. Hier kom je niet omheen als werknemer.
Het bedrijf maakt echter enorme winsten en groeit tegen de verdrukking in. Het kost welliswaar een vermogen aan doorbetaalde salarissen en lease auto's, maar dat is alleen reden voor verdere 'kostenbesparingen' in de vorm van niet gegeven opslagen, het b.v. niet vervangen van versleten stoelen of andere meubels, niet betalen van extra uren (staat in je contract: je moet zorgen dat je werk klaar is! Als dat lukt krijg je er extra taken bij totdat het niet meer lukt. Dan krijg je er nog meer bij zodat je ook op zaterdag moet terugkomen, in de pauze doorwerkt, 's morgens eerder begint en 's avonds langer blijft. Zoniet, dan ben je geen 'goeie' en krijg je steeds meer kritiek). De manager is uitgesproken wispelturig, de ene dag is het goed, de volgende is hetzelfde fout. Gewezen op dit gedrag is er altijd een excuus buiten zijn oorzaak. Roddelen over het personeel is z'n specialiteit. Vooral tegen nieuwe medewerkers die zich in een vertrouwenspositie wanen totdat ze zelf aan de beurt zijn. Mensen die dit niet accepteren verdwijnen, of naar een andere baan of overspannen naar huis. Degenen die het wel volhouden hebben geleerd de ellende te verduren of vertonen hetzelfde gedrag naar ondergeschikten.
Ik kan nog even doorgaan, maar de boodschap is duidelijk: veranderen werkt alleen als dit door de 'centrale macht' wordt voorgestaan.
Dare2Solve!  |   | 
30-07-2007
 | 
13:26 uur
Als de relatie tussen jou/je collega's en 'de baas' niet ideaal is, dan hebben daar lle betrokkenen last van. Doodzwijgen van de problemen is dan ook voor alle betrokkenen niet slim. Realiseer je dat het vaak gemakkelijker is voor de medewerkers dan voor de baas om de problemen bespreekbaar te maken. Die baas kan namelijk last hebben van angst voor gezichtsverlies of imago of macht als hij/zij zich kwetsbaar opstelt. Dat is vaak niet de objectieve, maar wel zijn/haar persoonlijke werkelijkheid (perceptie).
Je zou het onderwerp eens tijdens een werkoverleg te berde kunnen brengen. Het is het beste als je daarvoor met enkele of alle collega's een plan maakt. Dat plan moet dan in ieder geval bevatten:
- een positieve insteek (bijvoorbeeld: 'wij willen graag eens praten over het plezier in ons werk en waarom we dat soms missen. Wilt u/jij daarover met ons meedenken?' (weinig kans dat de baas dit weigert als het z gebracht wordt)
- een positieve inhoud (dus nit wat jullie ontevreden maakt, maar welke zaken jullie bevorderlijk lijken voor het plezier in het werk; daarover kan dan gediscussieerd worden)
- het feit dat jullie als team (dus collega's n baas samen) graag afspraken willen maken, die de samenwerking en collegialiteit onderling bevorderen (dus een win-win-situtatie, waar baas n medewerkers allemaal voordeel bij hebben).

Als er op dit moment al zveel spanningen tussen baas en medewerkers zijn, dat jullie hulp kunnen gebruiken bij het creren van een positieve discussiesfeer en het uiteindelijk samen opstellen van een soort 'gedragscode', praat dan eens met Dare2Solve!
www.dare2solve.nl

Klaas  |   | 
8-04-2009
 | 
11:16 uur
Een slechte baas kan inderdaad fnuikend zijn voor je welbevinden en gezondheid. Ooit (in 2001) trad ik in dienst bij het al lang niet meer bestaande bedrijf Westhaven in Gouda alwaar ik aan het werk zou gaan als trainee/Delphi programmeur.
Mijn leidinggevende daar was ene Bjorn Smits die mij ook zou inwerken en de fijne kneepjes zou bijbrengen.
In de praktijk liet hij mij totaal aan mijn lot over en schold hij mij geregeld uit als ik iets niet voor elkaar kreeg zonder verder mijn daar enige ondersteuning bij te geven.
Zelfs gebruikte hij eenmaal het woord ''flikker'' als hij mij aansprak (!!!) Na een maand gooide hij mij, net voor het verstrijken van de proeftijd, eruit waar door ik in de WW terecht kwam, terwijl ik notabene een vaste baan had opgezegd om daar iets nieuws te gaan oppakken...
Schandalig en wanstaltig gedrag van zichzelf ''manager''noemende onderknuppels, helaas komen zulke gestoorde types hier vaak mee weg...
Gelukkig heb ik daarna een professionele werkgever gevonden en heb ik er toch iets van geleerd :)
R Entken  |   | 
9-04-2009
 | 
13:28 uur
Dit is helaas een herkenbaar probleem voor velen. Haantjesgdrag en gebrek aan niveau zijn volgens mij de meest voorkomende problemen bij ledinggevenden. De uitdagingen zijn dan ook vaak (te) complex voor alle partijen. Tegelijk is er vaak sprake van macho-strijd tussen leidinggevenden onderling waar ondergeschikten de dupe van kunnen worden. Niet alleen bij mannen zo heb ik ervaren. Natuurlijk is het zo dat waar er 2 vechten, er 2 schuld hebben. Dus ook even naar jezelf kijken.
Klaas  |   | 
14-05-2009
 | 
14:44 uur
Waar er 2 vechten hebben er natuurlijk niet per definitie ook 2 schuld, iemand die een ander vernedert, kleineert en/of uitscheldt is altijd fout bezig en volstrekt ongeschikt als people manager.
Wel is het zo dat je zelf een keuze hebt om dergelijk wangedrag al dan niet te accepteren. Ik was destijds zo gentimideerd en bang om mijn baan te verliezen (in een economisch zeer moeilijke tijd) dat ik alles over me heen liet komen, hetgeen mij uiteraard niet beehoede voor ontslag...
Ik heb ervan geleerd dat ik nooit meer onbeschoft of intimiderend gedrag tolereer van wie dan ook en waar nodig direct (schriftelijk!) escaleer. Bovendien, een bedrijf waar zo met mensen omgegaan wordt en dergelijke onprofessionele types op een leidinggevende post zitten kun je maar beter niet werken. Helaas is het uit financieel oogpunt vaak erg ongunstig om uit jezelf weg te gaan als je nog geen andere baan hebt... daarom is zorgen voor voldoende (bij)scholing om in de markt te blijven van groot belang!
Voorts is het zaak om bij een solliciatie de omgeving goed te verkennen en afspraken over eventuele opleiding/inwerking schriftelijk vast te laten leggen in het contract. Hier ben ik zelf meermalen tekortgeschoten, dus heb er zelf ook een aandeel in gehad.
hoi  |   | 
17-04-2010
 | 
15:02 uur
Maar wat als je als een stagiare bij iemand werkzaam bent. Je je uitslooft en de persoon alleen maar kan zeggen. Je bent niet productief. Niet goed uitlegt wat de bedoeling is. En je dus bijna alles fout doet hierdoor. En wanneer je een vraag hebt degene zegt dat je het niet begrepen hebt. Goh...en een preek geeft dat een baas je nooit zou betalen voor dit werk. Netals of je een hond bent en achteraf zegt. Ik ben niet boos op jou hoor.
Klaas  |   | 
6-05-2010
 | 
17:47 uur
Helaas ook herkenbaar voor mij en wellicht voor velen... een zeker percentage van de bevolking is psychopaat en helaas zijn deze vaak te vinden op leidinggevende posities, waar het kleineren en afserveren van, met name minder ervaren, ondergeschikten als ''daadkrachtig'' wordt uitgelegd naar de bovenliggende managementslaag.
Dit terwijl mensen vaak vele beter tot hun recht komen als ze wat extra ruimte krijgen om zaken goed uit te zoeken wat de productiviteit op de langere termijn ten goede komt. MAar dit soort ''managers'' heeft geen interesse in de langere termijn en zijn meer bezig met bevrediging van hun ziekelijke machtswellust.
Zou dit misschien de reden zijn dat inmiddels 1 miljoen Nederlanders aan de ''antidepressiva'' of andere bewustzijnsdempende drugs is?
Voor mij wat dit de aanleiding om verslaafd te raken aan een dergelijk, door de huisarts voorgeschreven, middel (seroxat) hetgeen me bij de afkick bijna het leven heeft gekost. Bedankt ''managers'' zullen we maar zeggen. Maar alles is een leermoment en ''what doesn't kill you makes you stronger''. Bij misbruik of ''mobbing'' door een incapabele manager direct escaleren, net als bij de pestkoppen op het schoolplein werkt niets doen meestal averechts.
A  |   | 
7-05-2010
 | 
09:47 uur
Als er zoveel managers niet presteren (en dat geloof ik wel) wat een hoog ziekteverzuim in de hand werkt, waarom staat er dan niet iemand bij de Arbodienst of zo op die dat beoordeelt? Dit kost toch handenvol geld zo? Bovendien moeten werkgevers zich eens afvragen of hun bedrijf gebaat is bij narcistische leiders, over het algemeen verlaten de beste werknemers het bedrijf omdat ze dergelijk gedrag niet nemen! En wat ze niet nemen voor zichzelf, nemen ze ook niet voor het bedrijf als ze het een warm hart toedragen. En dat is weer goed voor u als werkgever!
Sabine  |   | 
26-05-2010
 | 
22:26 uur
Slechte Managers worden niet gecorrigeerd. staan niet met de benen op de grond. Reageren zich af en ontwikkelen zich niet verder /. Is funest voor het bedrijf en deze invloed is funest voor medewerkers. Managers beoordelen medewerkers, maar medewerkers zouden hun manager moeten beoordelen op menselijke kwaliteiten. Als je zo'n manager hebt die niet functioneert, vorm een front met medestanders en praat erover met iemand bv arbo, dat lucht op. Een bedrijf moet wat doen als meerdere mensen last hebben van een de slechte invloed van een manager. Doe het niet alleen, is mijn advies. Je wordt serieuzer genomen als er meerdere mensen zijn. Vorm een front tegen zulke managers. Die accuut afgezet zouden moeten worden, ze hebben het recht niet mensen zo te behandelen. Als manager draag je behalve verantwoordelijkheid voor het resultaat van de organisatie, een nog grotere verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen.
Theo  |   | 
28-05-2010
 | 
21:05 uur
Goede resultaten en leidinggevende kwaliteiten
zijn 2 verschillende zaken, vind ik als medewerker. Er zijn maar weinig managers die beiden weten te verenigen. Slechte leidinggevenden gedijen in een angstcultuur, waar de medewerkers hun mond niet open durven te doen tegen de leidinggevende.Als leidinggevende zit je in een ongelijke positie
je wordt net als een leraar in de klas zelden door de leerlingen of directie gecorrigeerd. De manager van de leidinggevende weet niet met wat voor gedrag de medewerkers te stellen hebben op de werkvloer.Er wordt vaak alleen gekeken of het resultaat gehaald wordt. Als een medewerker niet functioneert kan hij gecorrigeerd worden, maar wie corrigeert de leidinggevende op zijn gedrag op de afdeling tov medewerkers?
Anna als je dit leest  |   | 
10-04-2017
 | 
19:51 uur
Veel succes een goede gezondheid en een prettig positief leven gewenst met je eigen bedrijf

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Waar moet je op letten bij het aanschaffen van beveiligingscameras voor jouw bedrijf?
Waar kun je elektrische raamdecoratie kopen?
Tips bij elektrische raambekleding kopen
reacties
IT-beslisser verkiest low-code boven high-code applicatieontwikkeling (2) 
Business-IT alignment in complexe organisaties is mensenwerk (1) 
Werknemers zijn enthousiast over het gebruik van generatieve AI op werkplek  (1) 
84 procent Nederlanders ontvangt oplichtingsberichten op smartphone (1) 
Hoe geef ik leiding aan vaste medewerkers voor de toekomst? (1) 
Mentale gezondheid weinig onderwerp van gesprek op werkvloer  (1) 
Prijs Audi Q4 E-Tron Sportback: minder hoofdruimte, meer geld (1) 
top10
Zo geef je je werknemersbetrokkenheid een boost
Bij 45 procent organisaties moet medewerker meebetalen aan dure opleiding
Vrouwen in IT willen flexibele werktijden en een goed opleidingsbudget
Werknemer vindt het belangrijk dat werkgever investeert in persoonlijke ontwikkeling
Een op de tien overweegt verzekeringen op te zeggen vanwege inflatie
'Iemand heeft een bestand met u gedeeld'
Complexiteit van databeheer groeit evenredig met de diversiteit van cloud-implementaties
Helft Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie
Tekort aan security-vaardigheden zorgt voor flink meer beveiligingsincidenten
Werkgevers slaan de plank mis als het gaat om arbeidsvoorwaarden
meer top 10