zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Acht stappen om een toxische werkomgeving te voorkomen

Stap #6 – Voorkom verrassingen

1 december 2022 - Een toxische werkomgeving kan heel veel leed veroorzaken, kan carrières vernietigen en kan, als er geen actie ondernomen wordt, de reputatie van een bedrijf volledig te gronde richten. Volgens berekeningen van TNO (TNO) zorgde alleen al pesten op de Nederlandse werkvloer voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.   

Wesley Hendriks, Director Customer Success EMEA bij Culture Amp: "Juist nu er op alle fronten personeelstekort is, is het belangrijker dan ooit een toxische werkomgeving te voorkomen en te vermijden dat mensen door bijvoorbeeld pesterijen uitvallen of vertrekken. Maar wat moet er gebeuren om pesterijen op de werkplek te stoppen? Hoe kunnen managers ervoor zorgen dat iedereen eerlijk wordt behandeld? En hoe houden we discussies positief als het met collega’s onderling niet goed gaat? Met onderstaande 8 tips kunnen bedrijven een vinger aan de pols houden en het ontstaan van toxische werkomgevingen een halt toeroepen. "


 
Stap #1 - Communiceer duidelijk wat jullie definitie van pesten is 
Het moet voor elke werknemer duidelijk zijn wat er onder pesten verstaan wordt en waar de grens ligt. Elke bedrijfstak of organisatie heeft zijn eigen manier van werken en interactie die in ogenschouw moet worden genomen, maar onaanvaardbaar en discriminerend gedrag moet ondubbelzinnig worden beschreven en er moet een nultolerantie zijn voor overtredingen. 

Stap #2 – Regels zijn niet slechts woorden; regels zijn er om na te leven
Het heeft zeker zin om trainingen te geven die werknemers bewust maken van de problematiek van pesten. Maar nog belangrijker is het om elke werkdag eerlijkheid centraal te stellen.  
Bespreek eerlijkheid en niet-discriminerend gedrag in contractbesprekingen en tijdens feedbackgesprekken - zowel in gesprekken met bestaande als nieuwe teamleden. Hierbij kunnen tools voor werknemersbetrokkenheid ingezet worden. Deze helpen managers en HR-teams om relevante trainingssessies in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden. Dit kan er, samen met andere inspanningen, voor zorgen dat verandergesprekken plaatsvinden en de bedrijfscultuur gewijzigd wordt.  

Stap #3 – Zet eerlijkheid centraal
Managers moeten eerlijkheid en transparantie in hun handelen uitdragen. In hun dagelijkse interactie maar ook tijdens vergaderingen en presentaties moeten zij deze waarden versterken. Misstappen van leiders moeten worden gecorrigeerd zodat de werkplek de psychologische veiligheid voor iedereen biedt om fouten toe te geven en verbeteringen aan te brengen.

Stap #4 – Zorg voor een centrale plek voor klachten
Niemand zal klagen over pesterijen of ongewenste omgangsvormen als de melding via een lijnmanager moet lopen die men zelf niet vertrouwt. Zorg daarom voor een vertrouwelijk kanaal waar medewerkers klachten kunnen melden en reageer snel en tactvol. Er zal ook gezorgd moeten worden voor kennis en opleidingsmiddelen voor degenen die het meldpunt behren, aangezien deze hulpverleners moeten luisteren naar mensen die aan verschillende kanten van incidenten staan en hen moeten adviseren en begeleiden.  

Stap #5 – Zorg voor up-to-date richtlijnen
Zorg ervoor dat collega's altijd op de hoogte zijn van juridische updates, nieuwe voorschriften en andere relevante regels. Dat kan bijvoorbeeld via videogesprekken of informele vraag- en antwoordsessies om het beleid tot leven te brengen. HR-teams zullen ook een tandje bij moeten zetten om met behulp van bijvoorbeeld Zoom-gesprekken en personeelsbijeenkomsten duidelijk te maken wat er van managers en hun collega’s wordt verwacht.

Stap #6 – Voorkom verrassingen
Geen enkele senior manager wil verrast worden door beschuldigingen van intimidatie of discriminatie. Zorg daarom voor regelmatige bijscholing en begeleiding om het gedrag van managers up to date te houden - en betrek hen bij discussies over de waarden van uw organisatie. Wanneer u een probleem met een bepaalde manager of medewerker vaststelt, is het belangrijk dat HR ingezet wordt om niet alleen met die persoon, maar ook met de betrokken teams goede gesprekken te voeren.

Stap #7 - Kies niet meteen voor outsourcing
Wanneer u pesterijen en onaanvaardbaar gedrag opmerkt, moet het people team de bedrijfswaarden in herinnering brengen, gevolgd door het organiseren van training en mentorschap voor de betrokkenen. Als ongewenst gedrag de productiviteit ondermijnt, is het zinvol leden van het people team te vragen regelmatig met alle betrokkenen te praten, de situatie te analyseren en te reageren op eventuele veranderingen.

Stap #8 – Houd communicatie open – Als er een gerechtelijke procedure dreigt, grijp dan niet automatisch naar waarschuwingen; er kan verrassend veel vooruitgang worden geboekt door de communicatie open te houden, beide partijen te begeleiden en tot een overeenkomst te komen.    

Eerlijkheid werkt inspirerend
Twee jaar van onrust hebben de cultuur en overlevingstactieken van organisaties tot het uiterste getest. De nieuwe manieren van werken bieden bedrijven echter een gouden kans om hun waarden te herzien en prestatiesystemen op te zetten die emotionele veiligheid, eerlijkheid en kansen voor iedereen garanderen. Ervoor zorgen dat eerlijkheid de poort is naar vooruitgang, zal een toxische werkomgeving een halt toeroepen én inspirerend zijn voor organisaties. 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Juridische hulp na seksueel misbruik: kloof tussen slachtoffers en hulp nog te groot
 Eén op de vijf werknemers ervaart ongewenst gedrag
 #MeToo: Gevolgen nog veel ernstiger bij intimidatie
 Een op de zes werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10