zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Volatiele marktomgeving, VS rechtszaken, ESG-kwesties en SPAC's creëren nieuwe risico's voor managers

Rechtszaken van derivaten van aandeelhouders in de VS tegen buitenlandse bedrijven komen steeds vaker voor

6 januari 2022 - Bestuursleden en bedrijfsleiders kunnen voor steeds meer scenario's aansprakelijk worden gesteld. De huidige marktvolatiliteit met de toegenomen dreiging van zeepbelbestedingen en inflatie, het vooruitzicht van een groeiend aantal insolventies als gevolg van de pandemische situatie, samen met een toenemend toezicht op de milieu-, sociale en governance-prestaties (ESG) van bedrijven en de urgentie van robuuste cyberweerbaarheid, zijn de belangrijkste risico's die Directors and Officers (D&Os) in 2022 in de gaten moeten houden.

Risicomanagers en hun D&O-verzekeraars moeten volgens het laatste jaarlijkse D&O-rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ook de potentiële blootstelling aan Amerikaanse derivatenacties en andere vormen van rechtszaken nauwlettend in de gaten houden, terwijl ze ook de uitdagingen rond steeds populairder wordende SPAC's (special purpose acquisition companies) niet moeten onderschatten.


"De acties en cultuur van organisaties en hun directeuren en functionarissen worden streng gecontroleerd door een breed scala aan belanghebbenden, waarbij het risico op rechtszaken een primaire zorg is," aldus Shanil Williams, Global Head of Financial Lines bij AGCS.
"Daarnaast speelt op de achtergrond een stabiliserende D&O-markt mee, hoewel de capaciteit in sommige segmenten nog steeds krap is en veel bedrijven hogere limieten willen kopen dan de sector kan bieden. De marktsanering is gevorderd, inclusief onze eigen portefeuille bij AGCS. Dit zal geleidelijk de druk verlichten waarmee sommige van onze klanten worden geconfronteerd. We hanteren een voorzichtige en gedisciplineerde acceptatiebenadering en moeten op onze hoede blijven voor de huidige volatiele zakelijke omgeving en de verliestendensen nauwlettend volgen. De D&O-verzekeringsruimte biedt echter langzaam maar zeker weer kansen voor winstgevende groei in geselecteerde segmenten en we willen deze graag nastreven."

Onzekere insolventiekwesties blijven een belangrijk onderwerp in de D&O-ruimte
Het verdwijnen van steunmaatregelen voor bedrijven om door de pandemie te komen, vormt de basis voor een geleidelijke normalisatie van bedrijfsfaillissementen in 2022. The Euler Hermes Global Insolvency Index zal waarschijnlijk een herstel van vijftien procent op jaarbasis in 2022 boeken, na twee opeenvolgende jaren van daling (-zes procent voorspeld in 2021 en -twaalf procent in 2020). Hoewel de golf van faillissementen tot dusver minder is dan verwacht, worden er over de hele wereld gemengde trends verwacht. In minder ontwikkelde markten, zoals Afrika of Latijns-Amerika, zal het aantal faillissementen naar verwachting sneller toenemen in vergelijking met meer ontwikkelde economieën, zoals Frankrijk, Duitsland en de VS, waar de impact van de overheidssteun naar verwachting langer zal aanhouden. Traditioneel gezien, is insolventie een belangrijke oorzaak van D&O-claims, aangezien curatoren verliezen op bestuurders willen verhalen. Er zijn veel manieren waarop belanghebbenden na een insolventie achter bestuurders aan kunnen gaan, zoals beweren dat raden van bestuur zich niet adequaat hebben voorbereid op een pandemie of op langdurige perioden van verminderde inkomsten.

Marktvolatiliteit, klimaatverandering en kernthema's omtrent digitalisering
De financiële dienstverlening, maar ook bedrijven uit andere sectoren, worden in het huidige economische klimaat nog steeds geconfronteerd met meerdere uitdagingen op het gebied van risicobeheer. Markten zullen waarschijnlijk volatieler worden met het verhoogde risico van een vastgoedbubbel en stijgende inflatie in verschillende delen van de wereld. Tegelijkertijd wordt verwacht dat meer banken en verzekeraars rekening houden metfinanciële risico's als gevolg van klimaatverandering, terwijl beleggers meer aandacht besteden aan het adequaat en tijdig openbaar maken van het risico dat dit met zich meebrengt voor het bedrijf of het financiële instrument waarin zij beleggen. De strengere regelgeving, het vooruitzicht van rechtszaken over klimaatverandering of 'greenwashing'-aantijgingen kunnen allemaal een impact hebben op D&O's.
Ondertussen is de digitalisering na COVID-19 verder versneld, waardoor bedrijven meer risico lopen op dreigingen in cyber security en IT-beveiliging. Dit vereist dat het senior management van bedrijven een actieve rol blijft spelen bij het sturen van risk management op het gebied van ICT (informatie- en communicatietechnologieën). "IT-storingen en serviceonderbrekingen of cyberaanvallen kunnen door verschillende oorzaken leiden tot aanzienlijke bedrijfsschade en hogere bedrijfskosten, waaronder claims van klanten, advieskosten, inkomstenderving en boetes van regelgevende instanties. Bovendien kan ook de merkreputatie eronder lijden. Dit alles kan uiteindelijk van invloed zijn op de aandelenkoers van een bedrijf, waarbij het management verantwoordelijk wordt gehouden voor de mate van paraatheid," vertelt de Regional Head of Financial Lines, Marco Vincenzi.

Verhoogd procesrisico in de VS
Het procesrisico blijft een topprioriteit voor D&O, met name rond derivatenacties van aandeelhouders die in toenemende mate namens buitenlandse bedrijven voor Amerikaanse rechtbanken worden aangespannen. "Een aantal nieuw ingediende rechtszaken, de recente openheid van bepaalde rechtbanken om de jurisdictie op lange termijn uit te breiden en een mogelijk recordbrekende schikking uit oktober 2021, wijzen op een verhoogd risico op rechtszaken in de VS voor bestuurders en functionarissen van niet in de VS gevestigde bedrijven," benadrukt David Ackerman, Global Claims Key Case Management bij AGCS.
Sinds begin 2020 heeft een groep van aanklagers meer dan tien derivatenacties aangespannen bij rechtbanken van de staat New York namens aandeelhouders van niet-Amerikaanse bedrijven die bestuurders en functionarissen wettelijk en financieel aansprakelijk willen stellen voor verschillende plichtsverzuim jegens hun bedrijven. De financiële hindernissen om een rechtszaak aan te spannen in de VS zijn aanzienlijk lager dan in veel andere landen, terwijl Amerikaanse rechtbanken en jury's als eiservriendelijker worden beschouwd dan vele andere over de hele wereld. De gevolgen voor bestuurders en functionarissen die zich moeten verdedigen in derivatenacties voor Amerikaanse rechtbanken kunnen ernstig zijn. In wat een recordschikking zou kunnen blijken voor een Amerikaanse rechtszaak over derivaten, stemden de beklaagden er in oktober van dit jaar mee in om een minimumbedrag van USD 300 miljoen te betalen om geschillen te beslechten die bij de rechtbank van New York zijn aangespannen door aandeelhouders die optreden namens Renren, een Chinees socialemediabedrijf dat is opgericht op de Kaaimaneilanden, na beschuldigingen van wangedrag van bedrijven.
 
Controle op SPAC's
Een ander opkomend risico in de wereldwijde D&O-verzekeringsruimte komt van de groei van zogenaamde Special Purpose Acquisition Companies (SPAC's), ook wel bekend als 'sponsors'. Deze vertegenwoordigen een snellere weg naar openbare markten. Voordelen die de groei van SPAC's ten opzichte van traditionele Initial Public Offerings (IPO's) stimuleren, zijn onder meer soepelere procedures, minder regel- en proceslasten, eenvoudiger kapitaalwerving en kortere tijdlijnen om een fusie met doelbedrijven te voltooien. Tijdens de eerste helft van 2021 is het aantal SPAC-fusies in de VS, zowel aangekondigd als voltooid, meer dan verdubbeld ten opzichte van het volledige jaartotaal van 2020 met 359 SPAC-aanmeldingen, waarmee samen 95 miljard dollar werd opgehaald. De groei van SPAC's in Europa zal misschien niet overeenkomen met de omvang van de hausse in de VS, maar er is nog steeds een groeiende verwachting dat deze zal toenemen, ondanks een minder gunstig ondernemingsrechtelijk klimaat in vergelijking met de VS. In Azië wint de markt langzaam aan momentum met een aanzienlijke opleving van bedrijven in China, Hongkong en Singapore als een nieuwe manier om toegang te krijgen tot kapitaalmarkten.
SPAC's brengen een aantal specifieke 'verzekeringsrelevante' risico's met zich mee en er wordt al gemeld dat verliezen doorstromen naar de D&O-markt, aangezien zowel de SPAC als de particuliere doelonderneming doorgaans D&O-dekking verkrijgen. "Blootstellingen kunnen mogelijk het gevolg zijn van wanbeheer, fraude of opzettelijke en materiële verkeerde voorstelling van zaken, onnauwkeurige of ontoereikende financiële informatie of schendingen van regels of openbaarmakingsplichten," zegt de Global Head of Financial Lines, David Van den Berghe.
Daarnaast kunnen ook het niet afronden van de transactie binnen de periode van twee jaar, handel met voorkennis gedurende de tijd dat een SPAC naar de beurs gaat, een verkeerde selectie van een te verwerven doelstelling of het ontbreken van een gepaste due diligence in het doelbedrijf een rol spelen. Na de fusie moet ook rekening worden gehouden met het risico dat het toekomstige bedrijf niet naar verwachting presteert of niet voldoet aan de nieuwe plichten van een beursgenoteerd bedrijf.
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

  Werkgevers zetten onvoldoende in op behoud van personeel
 Studenten zoeken banen met goede financiële toekomst in onzekere economische omstandigheden
 Meeste cyberaanvallen gericht op back-ups om betaling van losgeld af te dwingen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 IT-besluitvormer denkt dat bedrijven besparen op cyberbeveiliging ten gunste van andere doelstellingen
 Bewijs dat risicomanagement een nieuwe aanpak vereist
 Risicomanagement moet na Covid-19 pandemie de grote veranderingen in top tien bedreigingen aanpakken
 COVID-19 debet aan stijging politieke risico’s in thuislanden Nederlandse handelspartners
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Innovaties in de houthandel: welke nieuwe technologieën en trends zijn er in de houtindustrie en wat betekenen ze voor bedrijven?
Zakelijk financial leasen om verschillende redenen interessant
Softwareontwikkeling goedkoper en in hogere versnelling met ontwikkeling door ’leken’
reacties
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (1) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
IT-beslisser verkiest low-code boven high-code applicatieontwikkeling (2) 
Business-IT alignment in complexe organisaties is mensenwerk (1) 
top10
Waarom R&D een formule kan zijn voor blijvend zakelijk succes
Duidelijke doelen, collega’s en ondersteuning van management belangrijkst voor werknemerservaring
Vier manieren - en twee pizza's - om innovatie in de bedrijfscultuur te bouwen
30 procent HR-professionals verdenkt thuiswerkende medewerkers van liegen sinds hogere kosten kinderopvang
Beslisser wil weer 100 procent naar kantoor, werknemer wil hybride werken
Vier op de tien Gen Z’s kampen met burn-outklachten door hoge werkdruk
Leren en ontwikkelen in de zorg gaat flink op de schop
Drie op tien organisaties weet niet hoe groene arbeidsvoorwaarden rechtelijk in te voeren
Krapte steeds hoger op agenda bij corporates en bureaus
Psychische klachten bom onder arbeidsmarkt
meer top 10