zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederlander heeft geen vertrouwen in verandervermogen organisatie

16 april 2018 - Bedroevend weinig werknemers in Nederland hebben vertrouwen in het verandervermogen van hun organisatie. Zo denkt meer dan een derde van de mensen op de werkvloer – vooral jongere werknemers - dat hun organisatie slechts beperkt of helemaal niet in staat is om te veranderen.

Dat blijkt uit de tweede Benchmark Organisatie Verandervermogen.


Een organisatie moet snel kunnen anticiperen om te overleven. In deze hectische tijd waarin sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, hebben organisaties behoefte aan personeel dat meedenkt en meewerkt aan nieuwe initiatieven. Daaraan is vaak geen gebrek, maar toch eindigt het gros van de plannen onder in de la. En als ze wel worden opgepakt, mislukt 70 procent alsnog, met alle gevolgen van dien. Tot die conclusie komt Business Fitscan op basis van een groot online-onderzoek waaraan meer dan 1500 werkende Nederlanders hebben meegewerkt.
 
Overheid is hekkensluiter
 Het adviesbureau onderzoekt elke twee jaar hoe werknemers en leidinggevenden denken over veranderingen op de werkvloer. Uit het laatste onderzoek blijkt dat het vertrouwen in het verandervermogen is gegroeid, maar slechts minimaal. Op een schaal van + 100 tot – 100 komt de thermometer niet hoger dan -twintig, tegenover -29 twee jaar geleden. En alle sectoren scoren matig. De gezondheidszorg haalt met -dertien de hoogste score en de overheid is met - 42 de hekkensluiter.
Bij de overheid, een sector die vanwege de politieke besluitvorming gewend is aan veranderingen, is het vertrouwen in de eigen organisatie zeer laag. Zo denkt de helft van het personeel hier dat plannen gedoemd zijn om te mislukken. Slechts een zesde van de mensen heeft juist wel vertrouwen in het verandervermogen. Maar dit zijn vooral managers en leidinggevenden, die hun organisatie dus overschatten. En zonder de steun van alle medewerkers komen plannen nooit of zeer moeizaam van de grond.
 
Jongeren scoren laag
Met het einde van de economische crisis in zicht, voelt nog maar een op de vijf werkenden een sterke noodzaak om te veranderen. Dat is minder dan twee jaar geleden. Binnen de financiële sector en de overheid is dit een op de drie. Volgens het onderzoek is er vooral nog winst te behalen als het gaat om het uitzetten van een heldere en gedragen koers van de organisatie. Daarnaast moet ook meer energie worden gestoken in het betrekken van medewerkers bij de plannen en koerswijzigingen door ze actief te laten bijdragen.
Dat is zeker nodig om jonge mensen van 25 tot 35 jaar binnen te halen, want juist deze groep scoort laag (-38) als het gaat om vertrouwen in veranderingen. Dit wordt verklaard door de toenemende baan onzekerheid en de geringe betrokkenheid bij de organisatie. Organisaties hebben nog steeds moeite om deze groep aan zich te binden.
 

 
 Doorsturen   7 reacties  

 

Laatste nieuws

 Zoomend op weg naar het nieuwe normaal
 High performance teams kunnen organisaties door crisis loodsen
 Slechts vijf procent vindt innovatie het belangrijkst bij keuze financiële dienstverlener
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bedrijven verwachten ingrijpende veranderingen om voorop te lopen in digitale economie
 Zes tips om meer uit uw professionals te halen
 Inspireren en innoveren: hoe de werkomgeving verandert in 2018
 Digitiale transformatie: zes veranderingen waar u niet omheen kunt
 
 
reacties
 
Eugen Oetringer  |   | 
16-04-2018
 | 
08:06 uur
Een collega heeft de problematiek ooit zo uitgedrukt: “projecten falen om dezelfde redenen. Niets wordt eraan gedaan”. Tegenwoordig hebben medewerkers intuïtief door als dit weer het geval is … en haken af. OPEN analyse leverde de volgende vragen en verbazingwekkend eenvoudige oplossingen:

Wij hebben een overvloed aan best practices, tools en experts. Waar zijn diegenen, die ervoor zorgen dat niet alleen de deeloplossingen functioneren, maar ook het geheel op project-, afdelings- of bedrijfsniveau? Concreet: waar zijn die best practices, tools en experts,
1. die verlammende bureaucratie en de oplopende conflicten tussen traditionele en agile best practices oplossen?
2. die de veranderbare (kern)oorzaken oplossen, die achter klachten, verwijten, terugkerende problemen, mislukte projecten en doorlopende bezuinigingsdruk schuilgaan?
3. die het zeer complexe interne communicatiegebied tussen organisaties en tussen de best practices overbruggen?
4. die fenomenen in complexe omgevingen herkennen en deze met de voor deze fenomenen effectieve technieken oplossen?

Kenmerkend voor de huidige situatie is het antwoord op vraag 1: deze problematiek is via een woord op te lossen. Het woord werd in 2011 gepubliceerd en ging vervolgens verloren. Op de een op andere manier zijn wij de mogelijkheid kwijtgeraakt de eenvoudige oplossingen op deze vragen te vinden…

Conclusie: beantwoord deze vragen en dringend nodige veranderingen worden weer mogelijk.
Mieke Nauta  |   | 
16-04-2018
 | 
08:43 uur
Wat wordt er mogelijk als je meer aandacht geeft aan het creatief vermogen en het verschil in talent dat in iedere organisatie schuilgaat? Dat kan de motor zijn voor innovatie. De uitdagingen zijn inderdaad groot, de gevoelde urgentie misschien nog niet overal.
Bob Ruegebrink  |   | 
16-04-2018
 | 
10:11 uur
Dit heeft naar mijn mening alles te maken met hoe mensen en organisaties naar hun omgeving kijken. Ik maak hierbij onderscheid in grofweg twee manieren van kijken:
1. Een manier waarbij focus en gedrag gericht zijn op eigen doelen.
2. En een manier waarbij naast de focus op eigen doelen ook oog is voor anderen hun doelen en behoeften.
Er zijn allerlei triggers waardoor mensen gericht zijn op hun eigen doelen ipv het collectief. Ik heb de beschikking over een praktische methode waarbij mensen inzicht ontwikkelen in deze triggers en structuren kunnen aanpassen zodat deze bijdragen aan een cultuur waarbij de focus op gezamenlijke resultaten ligt. Deze verandering van zienswijze is een boost voor het verandervermogen (x4). Ik kom graag in contact met mensen die hier meer over willen weten, andere reacties zijn ook welkom.
Martin Waaijer  |   | 
16-04-2018
 | 
10:54 uur
Deze problematiek heeft alles te maken met onze deterministische kijk op organisatie en organisatieverandering. Ik denk dat we nog steeds te veel uitgaan van het achterhaalde concept van hiërarchische structuren met veel regels en procedures om de organisatie te kunnen controleren. In mijn pas verschenen boek 'De luie manager' beschrijf ik een wenkend perspectief dat de bestaande negatieve interactiepatronen tussen managers en medewerkers kan doorbreken. Naar mijn ervaring zorgt het lezen van het boek voor optimisme waartoe we met elkaar in staat zijn. Het boek bevat behalve een inspirerend perspectief ook meer dan dertig praktijkvoorbeelden.
Franklin  |   | 
16-04-2018
 | 
14:46 uur
Gedegen onderzoek kan een hulpmiddel zijn om met elkaar de afstand tussen de diverse parallelle werkelijkheden te kunnen en willen overbruggen. De samenleving vraagt en heeft een ieder nodig om hier aan bij te dragen. Onze parallelle waarden komen echter niet overeen. Persoonlijke materiële, financieel gewin neemt toe naarmate men hoger in de piramide komt. Niet alleen de grootverdieners zouden meer verantwoording moeten afleggen, maar ook de onderliggende vazallen, die weet hebben van deze praktijken, verdienen onze aandacht. Het is aan ons zelf om elkaar tot orde en inkeer te komen. Wie hierover zwijgt, stemt toe en verdient de nominatie ''schuldig''.
Eugen Oetringer  |   | 
17-04-2018
 | 
11:29 uur
@Franklin: mij valt op dat bepaalde denk- en werkwijzen zo zijn ingeslepen dat ze onderdeel van het onbewuste denken zijn geworden. Dat maakt het zeer moeilijk mensen op dezelfde lijn te krijgen. Toch bestaan er technieken om dit voor elkaar te krijgen, ook bij zeer hardnekkige denk- en werkwijzen. De uitdaging bestaat erin die professionals te vinden, die deze technieken in de context van organisaties weten toe te passen en het verschil kunnen te maken.
peter zzp-boekhouder  |   | 
18-04-2018
 | 
14:03 uur
Veel draait om controle en te weinig om loslaten. Bij het pluche gaat het veelal om macht en controle en dat trekt een bepaald soort personeel aan dat zich daar lekker bij voelt. Veel organisaties zouden juist behoefte hebben aan creatieve geesten - out of the boxdenkers-. Mensen die denken in mogelijkheden, effectiever -thuis- werken. In plaats van mensen met 20 man in een grote zaal-zonder-wanden- te zetten zodat iedereen elkaar controleert. Verandering begint het hoogste echelon, als daar de angst wegvalt om alles in regels en procedures te gieten is de eerste winst al gemaakt. Ricardo Semler is wellicht een iets te extreem voorbeeld, maar dat zijn veel huidige hierarchische organisaties ook, ergens in het midden ligt winst.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
White paper: Segmentatie en profielverrijking in e-mail marketing
Je weet ongetwijfeld dat gesegmenteerde mailings beter aansluiten op je lezerspubliek en om die reden betere ratio’s scoren, maar waar moet je beginnen? Laat dit Spotler white paper je inspireren en op weg helpen.
Download het white paper
 
Lees verder
Geregistreerde Nederlandse elektrische auto's groeit alsmaar door
reacties
Slechts vijf procent vindt innovatie het belangrijkst bij keuze financiële dienstverlener (1) 
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg (1) 
Corona-klagen (1) 
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’  (2) 
(Wanneer) geven we elkaar weer een hand? (2) 
Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community (2) 
Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden (1) 
top10
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’
Vacaturetrend: op weg naar herstel
Bedrijfseconomisch ontslag: wat nu?
Onderzoek naar communicatie in crisistijd: laat vooral van u horen!
Respons jongeren op direct mail hoger dan oudere generaties
Consumentenuitgaven in juni nog steeds tien procent lager dan in 2019
Een vijfde verzwijgt kinderwens tijdens sollicitatieproces
Ruimbagage meenemen bijna twintig procent duurder in drie jaar
Mismatch talent nog nooit zo groot door snelle technologische ontwikkelingen
meer top 10