zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Meer diversiteit kost tijd, maar uw organisatie presteert beter

20 april 2017 - Salesforce heeft vorig jaar zijn eerste Chief Equality Officer aangesteld: Tony Prophet. De Amerikaan zet zich sindsdien in voor het creëren en controleren van gelijke beloning, promotie, kansen en rechten binnen het eigen bedrijf en daarbuiten.

Een belangrijke drijfveer van Prophet is het bevorderen van diversiteit. Renzo Taal, General Manager van Salesforce Nederland, ziet erop toe dat ook in zijn regio de uiteenlopende kenmerken en kwaliteiten van mensen en organisaties worden samengebracht. "Inmiddels wordt ons rechtvaardigheidsgevoel door kraakheldere cijfers ondersteund," zegt hij. "Ik raad dan ook iedere bestuurder aan direct met dit onderwerp aan de slag te gaan."


 
Gelijke beloning
De discussie over gelijke beloning van man en vrouw is allang gaande. Toch zijn organisaties die de salarissen hebben gelijkgetrokken schaars. Het onderbuikgevoel dat gelijkheid de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, zet nog maar weinig zoden aan de dijk. Ongelijke behandeling is daarentegen alledaagse realiteit, of het nu op basis van geslacht, afkomst of seksuele voorkeur is. Renzo Taal, naast General Manager Salesforce Nederland ook Senior Vice President bij Salesforce Northern Europe, vindt dat bedrijven zoveel mogelijk een afspiegeling van onze samenleving moeten zijn: "De wereld kent een min of meer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Dat is de statistische realiteit die ertoe bijdraagt dat de mensen vinden dat gelijkheid ertoe doet. Een krachtig middel om ongelijkheid terug te dringen is het bieden van gelijke opleidingskansen. Die wetmatigheid begrijpt iedereen. Daarnaast worden er steeds vaker cijfers gepubliceerd over de zakelijke voordelen van een gelijkwaardig én divers personeelsbestand. Dus ook met een academische, mathematische benadering kom ik maar tot één conclusie: met meer diversiteit presteert uw organisatie beter."
 
Hoe bevooroordeeld we diep van binnen zijn
Taal raadt zijn vakbroeders aan te voorkomen dat hun bedrijf een monocultuur krijgt: "Het is mijn ervaring dat een overkill aan uniformiteit in uw team, aan gelijkgestemden die op eenzelfde manier handelen, uiteindelijk leidt tot het vastlopen van uw organisatie. Daarom ben ik een fan van Vivienne Ming, die als pleitbezorgster van gelijkheid doorlopend het belang van een heterogene bedrijfscultuur statistisch heeft onderbouwd. Ze is theoretisch-neurowetenschapper, vooraanstaand technologe en uitvindster van onder andere een voorspellend model voor het welzijn van diabetespatiënten. Ze was onlangs in Amsterdam om de resultaten van haar onderzoeken naar ongelijkheid op de werkvloer en het economische belang van diversiteit toe te lichten. Iedere statistiek die Ming – met behulp van kunstmatige intelligentie – tevoorschijn toverde, was een confrontatie met hoe diep ongelijkheid in onze dagelijkse realiteit verankerd is. Zo had niemand zó veel verschil in behandeling verwacht, puur door het gebruik van de Engelse naam Joe of zijn Spaanse equivalent José bij sollicitaties. Puur op basis van afkomst dus. We hebben vaak niet door hoe bevooroordeeld we diep van binnen zijn."
 
Diversiteit zorgt voor meer balans
Een gedegen wetenschappelijke benadering draagt bij aan creëren van meer gelijkheid en diversiteit. Ook de eigen waarneming speelt een voorname rol. "Ik vertrouw ook op mijn eigen waarneming. Bij ons het bedrijf zorgen vrouwen voor meer balans in de teams, onder andere door hun eigen manier van omgaan met collega’s en hun meer intuïtieve benadering, Kijkend naar het geheel zie ik dat diversiteit zowel onze medewerkers alsook de teams sterker maakt, evenals de processen waar ze dagelijks mee te maken hebben. Daarmee doel ik op diversiteit op basis van geslacht en seksuele voorkeur én afkomst en inborst. Onze HR-mensen letten altijd op een uitgebalanceerde mix van alfa- en bètamensen in het personeelsbestand. Bij ons werken zowel creatieve als mathematisch onderlegde medewerkers schouder aan schouder. Ieders bijdrage wordt evenzeer gerespecteerd en gewaardeerd," aldus Taal.
 
Bedrijfscultuur verhindert de weg naarboven
Cijfers en sheets onderstrepen steeds vaker het belang van gelijkwaardigheid en diversiteit. Volgens Taal moeten bestuurders binnen hun eigen organisatie een inhoudelijke discussie aanzwengelen: "Het gaat om méér dan een gelijk aantal mannen en vrouwen in uw bedrijf. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat die balans in alle geledingen van de organisatie bestaat, en stereotiepe invullingen van vacatures tegengaan. Het doorbreken van bijvoorbeeld glazen plafonds voor vrouwen lost u niet alleen op door de instroom aan te pakken. Start de discussie over dit onderwerp in de boardroom. Bij veel ondernemingen ligt de weg naar binnen steeds verder open, maar verhindert de heersende bedrijfscultuur de weg naarboven. Dit is eveneens door Ming aangetoond, net als ongelijke kansen op basis van seksuele voorkeur en afkomst. Ze noemt dat ‘the hidden tax on being different’. De resultaten van dat onderzoek zullen iedere roerganger van welke organisatie dan ook wakker schudden. Een plaats aan de top kost vrouwen veel en veel meer dan mannen. Letterlijk tonnen per loopbaan."
 
Bied gelijke kansen bij instroom en doorstroom
Het transformeren van een diepgewortelde cultuur als ongelijke behandeling naar een werkvloer waar gelijkheid en diversiteit de boventoon voert kost tijd. "Juist daarom roep ik iedere leidinggevende op er nu mee te beginnen,"gaat Taal verder. "Het bevorderen van gelijkheid is eenvoudiger dan u denkt. Bied mannen en vrouwen gelijke kansen bij instroom en doorstroom in uw organisatie. Daarnaast kunt u de culturele diversiteit bevorderen door mensen uit alle landen en werelddelen aan te nemen en in te huren. Vervolgens is het een koud kunstje de cv’s van kandidaten naast elkaar te leggen, om meer balans te creëren tussen medewerkers met een bètaprofiel en mensen met een meer creatieve kijk op zaken. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ook bedrijfsresultaat hiervan meeprofiteert. Dat is een welkome bijvangst."
 
Hechte organisatie garantie voor de toekomst
Tot slot ziet Taal een goede mix van jong talent en gepokt en gemazelde professionals als een krachtige eerste aanzet. "Bij onze ‘all hands’-bijeenkomsten zijn de ‘jonkies’ aan het woord. Wij geven ze een podium om hun verhaal en dat van onze onderneming op eigen wijze te vertellen. Hun zichtbaarheid en de ervaring die ze op topniveau opdoen vormen een garantie voor onze toekomst. Zodoende ontstaat er op natuurlijke wijze een hechte organisatie, waarbinnen iedereen zowel een stem als een platform heeft om met de beste versie van zichzelf bij te dragen aan het gemeenschappelijke resultaat. En wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Medewerkers van ons bedrijf zetten zich als vrijwilliger in voor het leren van code voor meisjes en kinderen in achterstandswijken – aan een gelijkwaardige instroom kunt u beter zo vroeg mogelijk beginnen. Kortom, gelijkheid en diversiteit zijn voor ons dagelijkse kost."
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Participatie vrouwen: een morele én bedrijfseconomische noodzaak
 Diversiteit in bestuurskamer duurt nog minstens twintig jaar
 Directiekamers: gebrek aan digitaal inzicht en diversiteit
 Divers werknemersbestand essentieel voor bedrijven
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10