zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Goede vooruitzichten EMD, ondanks hogere rentes en sterke dollar

31 januari 2017 - Ondanks behoorlijk sterke koersbewegingen was 2016 een zeer goed jaar voor obligaties van opkomende markten (EMD). Obligaties in harde valuta, in lokale valuta en van bedrijven uit opkomende landen behaalden allen rendementen van tien procent of meer.

NN Investment Partners verwacht dat opkomende markten – ondanks enige tegenwind op de korte termijn – goed kunnen blijven presteren in een klimaat dat wordt gekenmerkt door stijgende obligatierentes in de VS en een sterkere dollar.


NNIP baseert haar verwachting vooral op de betere groeivooruitzichten voor opkomende markten en de sterke verbetering van de externe balansen van opkomende landen. De reële rentes zijn hoog, de inflatie bevindt zich in een dalende trend en de valuta’s zijn ondergewaardeerd. Bovendien zijn ook de hogere grondstoffenprijzen gunstig voor de groei in opkomende markten.

Obligatierente 
Marcelo Assalin, Hoofd van Emerging Market Debt bij NN Investment Partners: "De obligatierente is in de VS sterk gestegen na de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Beleggers anticiperen op een aanzienlijke budgettaire verruiming in de VS onder de nieuwe regering. Dit zou moeten leiden tot een hogere inflatie en een hogere rente op de middellange termijn. Hoewel een stijgende Amerikaanse rente normaal gesproken nadelig is voor EMD, heeft de categorie zich tot nu toe erg veerkrachtig getoond. Dit houdt volgens ons verband met het feit dat het fundamentele plaatje voor opkomende markten in de afgelopen jaren beter is geworden. De economische groei begon in 2016 de verwachtingen te overtreffen en het momentum trok richting het einde van het jaar aan. De betere groeidynamiek in de ontwikkelde economieën en de stabiele tot stijgende grondstoffenprijzen zouden opkomende landen in 2017 steun moeten bieden."
 
Minder externe financieringsbehoefte
Assalin vervolgt: "Een andere belangrijke fundamentele ontwikkeling voor opkomende markten, was de opmerkelijke afname van de externe herfinancieringsbehoeften. Dit kwam door een sterke daling van de tekorten op de lopende rekening in de meeste opkomende landen. Ook neemt de inflatie in opkomende markten af na een paar jaar boven de doelstellingen te hebben gelegen, terwijl de reële rente nog hoog is. Belangrijk is dat opkomende valuta’s nog aanzienlijk lager noteren dan hun langetermijngemiddelde. Dit alles zorgt voor een zeer positieve combinatie van factoren voor de opkomende landen."
 
Verbetering groeivooruitzichten
Assalin: "We gaan uit van een verdere verbetering van de groeivooruitzichten voor opkomende markten, gedreven door het herstel van de grondstoffenprijzen. Daarnaast zal een aantal belangrijke opkomende economieën uit een recessie komen. Rusland en Brazilië, die de afgelopen twee jaar in een recessie zaten, zullen in 2017 zeer waarschijnlijk positieve groeicijfers laten zien. De Chinese groei blijft profiteren van het monetaire en budgettaire beleid. Bovendien zal het positieve groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde markten naar verwachting weer groter worden. Als we kijken naar het universum voor opkomende obligaties, dan bedraagt het effectief rendement (ofwel yield) op lokale obligaties bijna zeve procent en die op obligaties in harde valuta’s bijna zes procent," aldus Assalin . "Gezien de verbetering in de fundamentals zijn deze waarderingen in opkomende markten aantrekkelijk, vooral in vergelijking met de rente van momenteel 0,4 procent op Duitse Bunds. Dit renteverschil blijft een cruciale factor voor de kapitaalstromen."
 
Amerikaans beleid
Assalin vervolgt: "In onze vooruitzichten voor opkomende markten kunnen we uiteraard niet heen om de verandering in het Amerikaanse beleid na de verkiezing van Donald Trump. Het voornaamste risico voor beleggers en de financiële markten is een Trump die de confrontatie aangaat, die botst met de Republikeinen in het Congres over budgettaire en handelskwesties. Mocht Trump inderdaad importheffingen invoeren op goederen uit opkomende markten, dan heeft dit zonder twijfel een negatief effect op de export van opkomende markten, vooral van die landen met sterke handelsrelaties met de VS. We denken echter dat Trump zich zal richten op zijn agenda voor groei, wat ook gunstig zal zijn voor opkomende markten."
 
Positief jaar
Wat betreft rendement, verwacht Assalin opnieuw een positief jaar voor de categorie EMD: "We verwachten dat de tien-jaarsrente in de VS zal oplopen tot circa drie procent aan het eind van 2017. Dit hoeft niet te betekenen dat de EMD-spreads zullen toenemen. Historisch gezien liepen de EMD-spreads meestal terug als de Amerikaanse rente steeg als gevolg van verbeterende groeivooruitzichten. Dus hoewel de Amerikaanse tien-jaarsrente zal oplopen tot ongeveer drie procent, denken we dat de spreads op staats- en bedrijfsobligaties in harde valuta’s zullen afnemen richting 300 basispunten. Dit kan resulteren in een totaalrendement van vijf tot zes procent voor de beleggingscategorie.Voor lokale obligaties hebben we vergelijkbare verwachtingen. We gaan uit van een rendement voor de GBI-EM Index van vier tot zes procent Dit zal vooral worden gedreven door de carry van de beleggingscategorie, die een rente heeft van bijna zeven procent. In een klimaat waarin de dollar waarschijnlijk zal stijgen vanwege de sterkere groei in de VS, zal de bijdrage van opkomende valuta’s naar verwachting licht negatief zijn."
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ESG-factoren leiden tot hogere performance in opkomende markten
 Beleggers zien in Azië de meest positieve EMD-waarderingen
 'Britten zullen uit economische motieven tegen een Brexit stemmen'
 Obligaties: wel of niet beleggen
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10