zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

HR-beleid bij veel organisaties achterhaald

5 oktober 2016 - Het HR beleid is bij veel organisaties aan verandering toe. Zo heeft bijna de helft van de Nederlandse organisaties nog geen beleid voor flexibele arbeidskrachten, terwijl het aantal flexwerkers dat aan die organisaties verbonden is, steeds verder groeit.

Daarnaast geeft het overgrote deel van de HR-professionals aan nog steeds gebruik te maken van de traditionele beoordelingscyclus; een methode waarvan ruim de helft zegt deze te willen aanpassen omdat de huidige aanpak achterhaald is.


Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder een grote groep Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Beoordelingsgesprek schiet doel voorbij
Het opzetten en bijstellen van beoordelings- en functioneringsgesprekken staat de laatste jaren hoog op de beleidsagenda. Toch geeft 85 procent van de HR-professionals aan nog steeds te werken met de traditionele vorm van de beoordelingscyclus. Bij bijna 60 procent van de respondenten zijn enkel de leidinggevende en de medewerker betrokken. In negen van de tien gevallen maken organisaties gebruik van (gedigitaliseerde) formulieren.
HR-professionals zien wel in dat het anders moet. Een derde van de professionals is niet tevreden over de bijdrage van de beoordelingscyclus aan het verbeteren van prestaties. Meer dan de helft van de HR-professionals (58 procent) die de beoordelingscyclus willen aanpassen, geeft aan dat de oude systematiek niet meer bij deze tijd past. Een andere reden om de beoordelingscyclus aan te passen is het in lijn stellen met de bedrijfsstrategie (59 procent). De aanpassingen die HR-professionals doorvoeren, hebben vooral betrekking op de systematiek en minder op de techniek. Daarbij vormen aanpassing van de gebruikte criteria (53 procent) en de frequentie (43 procent) de hoofdmoot.
"Het besef dat het anders moet is er wel. Zo kent vrijwel elke professional de 360 dagen feedback methode, of weet hij of zij in ieder geval dat regelmatige evaluatiegesprekken veel beter werken dan jaarlijkse gesprekken. De toepassing daarvan blijft echter uit. Slechts een op de vijf HR professionals past daadwerkelijk nieuwe methoden toe," aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. "Dat is een gemiste kans, want daardoor laten zij een belangrijke en relatief eenvoudige moderniseringsslag van het personeelsbeleid liggen."

Beleid flexibele arbeidskrachten ontbreekt
Het overgrote deel (86 procent) van de HR-professionals zegt dat zijn organisatie gebruik maakt van flexibele arbeidskrachten, in welke vorm dan ook. Gemiddeld genomen gaat het om 14 procent van het volume aan arbeidskrachten. Toch geeft bijna de helft (43 procent) aan dat er geen beleid is ten aanzien van flexwerkers, bijvoorbeeld voor selectie, opleiden, ontwikkelen, evaluaties, exitgesprekken of het structureel onderhouden van contacten.
"Door alle veranderingen in onder andere de Wet Werk en Zekerheid en de wijzigingen op grond van de Wet DBA is het belangrijk dat organisaties goed nadenken over de flexkrachten die ze inhuren en op welke manier ze hen aansturen, coachen en opleiden. Over het algemeen is het belangrijk dat u als werkgever aandacht besteedt aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers - ook flexwerkers. Bij ZZP’ers ligt dat echter totaal anders. Bij hen is het wettelijk juist verplicht dat de opdrachtgever zich ook als opdrachtgever gedraagt, en niet de rol van werkgever op zich neemt. Als je het op die manier bekijkt is het voor organisaties in dat geval juist beter om géén beleid te hebben. Ik kan het me daarom goed voorstellen dat het voor organisaties lastig is de juiste afwegingen te maken. Kijk naar de ophef over de Wet DBA; de politici kunnen hier samen al geen duidelijkheid over scheppen. Kun je dit dan wel van een HR-professional verwachten?" aldus Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking.

Slim datagebruik alleen in grote organisaties
Het in kaart brengen van gegevens over bijvoorbeeld verlof, verzuim en verloop is gemeengoed onder Nederlandse organisaties. Ook het monitoren van de medewerkerstevredenheid en/of betrokkenheid vindt in ruim 70 procent van de organisaties plaats. Toepassing van slimme data ofwel HR Analytics blijft echter achter. Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de HR-activiteiten, vindt bijvoorbeeld nog maar op beperkte schaal plaats. Slechts zeventien procent van de HR professionals gebruikt data om het effect van HR activiteiten te meten. Bij grote organisaties zien we dit in grotere mate terug (31 procent).

Over het onderzoek
HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2016-2017 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 11 oktober tijdens HR Live.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ingewikkelde sollicitatieprocedure verjaagt werkzoekende
 Mismatch arbeidsmarkt: vraag en aanbod lopen elkaar mis
 People analytics van groot belang, maar HR worstelt waar te beginnen
  Bedrijfsleven wil flexibiliseren, werkend Nederland wil niet mee
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10