zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Stand van zaken in de boardroom – een terugblik op de voorspellingen voor 2016

5 april 2016 - 2016 is inmiddels al lang en breed ingezet. Tijd dus om eens terug te blikken op de vele lijstjes met trends en verwachtingen die altijd aan het begin van het jaar worden uitgesproken. Vooral op het gebied van het bestuur van ondernemingen lijkt er veel te veranderen.

Dit stelt Jesse Thiel, Country Manager Nederlander bij Diligent. Hij is benieuwd welke voorspellingen er in de eerste helft van het jaar al zijn uitgekomen.


 
2016: het jaar van de nieuwe code
Thiel: "Een van de onderwerpen die absoluut het gesprek in de boardroom is, is de herziening van de Corporate Governance Code – ofwel de Code Tabaksblat. Deze code bevat richtlijnen voor deugdelijk bestuur. Dit kan gaan over beloningsregelingen, maar ook over fiscaal beleid." Deze code is voor het laatst herzien in 2008, maar in de tussentijd is de maatschappij sterk veranderd. Dit maakt dat de Monitoring Commissie van de Corporate Governance Code in februari 2016 bijeen kwam om met een nieuw voorstel te komen. Op dit voorstel kan men nu reactie geven.
 
Volgens Thiel heeft de herziening van de code een aantal belangrijke implicaties voor RvB’s en RvC’s. Onder andere zaken als salariëring, bedrijfscultuur en waardecreatie en een langetermijnstrategie komen aan bod. Thiel: "Tijdens het herzien van de code zijn er een aantal voorstellen gedaan om de code te verbeteren. Eén van die voorstellen beslaat een focus op de lange termijn. Business modellen zijn vaak bedacht voor een kortere periode, maar het is juist belangrijk om verder vooruit te kijken. In het Monitoring Boekjaar van 2013 bleek dat er te weinig aandacht besteed werd aan de houdbaarheid van de strategie op de lange termijn. Daarnaast is ook effectief bestuur en toezicht een onderwerp van de herziening. Commissarissen moeten een meer vooraanstaande rol krijgen binnen de vennootschap rechtelijke verhoudingen. Van de commissarissen wordt verwacht dat zij steeds dichter op het bestuur gaan zitten en zo hun toezichthoudende rol op effectieve wijze kunnen toepassen. De bovenstaande veranderingen in de Code moeten de kwaliteit verbeteren en zorgen dat de RvB’s en de RvC’s betere richtsnoeren hebben voor goed bestuur[1]."
 
2016: het jaar dat security een vast boardroom topic wordt
Thiel: "Een ander belangrijk agenda onderwerp in de boardroom is security. Dit is vandaag de dag de meest urgente uitdaging waar organisaties mee te maken hebben. Juist door de explosieve toename van cyberaanvallen, behoort security niet alleen meer tot het takenpakket van de IT-manager. De verantwoordelijkheid om gevoelige bedrijfsinformatie te beveiligen verschuift steeds verder richting de bestuurskamer. Zeker nu sinds 1 januari 016 de Meldplicht Datalekken van kracht is gegaan. Deze Meldplicht houdt in dat organisaties te allen tijde een melding moeten maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra een datalek is geconstateerd waarbij persoonsgegevens zijn gelekt. Voor bestuurders ligt er dus een belangrijke taak om een solide security-beleid op te tekenen dat er over de hele linie op is gericht om incidenten te voorkomen. Zo’n beleid zou in mijn opinie zowel technische als organisatorische maatregelen moeten bevatten, die onder andere cultuur, bewustzijn, leiderschap, governance, maar ook een goed detectie- en responsbeleid omvatten."
2016: het einde van het old boys network?
Het topic diversiteit staat ook al jaren steevast op het lijstje met gespreksonderwerpen. Op zich niets nieuws, maar Thiel zegt hierover: "Diversiteit is van belang om je staande te kunnen houden in een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. Er is dus steeds meer behoefte aan een evenredige man-vrouw verhouding in de boardroom. Uit diverse onderzoeken blijkt dat gemengde raden van bestuur hogere prestaties leveren.[2] Na jaren van discussies en de roep vanuit de politiek om meer vrouwen in het bestuur op te nemen, blijkt uit onderzoek dat er nog altijd relatief weinig vrouwen een bestuursfunctie bekleden. 2016 lijkt nu het jaar dat daar verandering in komt. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde onlangs een app en website, waarin vrijkomende topposities worden gedeeld. Hiermee kunnen vrouwen die topfuncties ambiëren hun voordeel doen op weg naar de top. Zij kunnen zich gericht oriënteren en actief zoeken naar een vrijkomende functie. Daarnaast is er ook behoefte aan verschillende expertises en achtergronden in de board. Een frisse blik leidt in veel gevallen tot nieuwe inzichten."
2016: van traditioneel naar modern bestuur
"De laatste belangrijke trend is de nieuwe manier van besturen die wordt gekenmerkt door mobility en immediacy", aldus Thiel "Bestuurders zijn mobieler dan ooit en vliegen de hele wereld over. Daarnaast geldt in het algemeen dat we tegenwoordig 24/7 en direct een reactie verwachten. Of het nu gaat om een email, een sms, een app-bericht, een tweet of Facebook-update: tussen het moment van zenden en ontvangen zit nauwelijks tijd, en als zender verwachten we een snelle – zo niet directe – respons van de ontvanger. Communicatie is direct, onmiddellijk en permanent; het gaat 24/7 door. Dus ook de communicatiestructuur van de board – die traditioneel gezien op vaste momenten per jaar vergadert met dikke pakken papier – zal aangepast moeten worden op de eisen van nu. Meer specieifiek moeten bestuurders 24/7 snel en veilig over complexe zaken kunnen communiceren en altijd en overal toegang hebben tot belangrijke stukken."
Thiel concludeert: "Tot nu toe lijkt 2016 het jaar van de échte verandering te worden. Niet alleen omdat de politiek nieuwe eisen stelt, maar ook omdat economische en technologische veranderingen de druk opvoeren. Ik ben benieuwd naar wat de tweede helft van 2016 gaat brengen."

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Werknemer schaamt zich voor de manier waarop organisatie omgaat met klanten
 Verwacht tekort IT-skills twintig procent gedaald
 Vrouwen fors minder benaderd door recruiters dan mannen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 De vier belangrijkste boardroamtrends van 2016
 Bedrijven zien voordelen van werknemersbetrokkenheid, maar meten blijft uitdaging
 Vrouwen in de boardroom verlagen de kans op faillissement
 Crisismanagement in de boardroom – interne communicatie als belangrijke succesfactor
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
reacties
E-mail marketing in tien stappen (1) 
Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs (1) 
Werknemers opener dan wettelijk verplicht over medische gegevens (1) 
Een derde van de Nederlanders niet fysiek actief tijdens werkdag (1) 
Hoe we zelf ons succes saboteren (2) 
Een op de drie Nederlanders moet op eigen kosten naar het werk  (1) 
De voor- en nadelen van de powernap op het werk (6) 
top10
Vijf tips voor de inrichting van de werkplek van de toekomst
Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt
Hoe moet ik omgaan met manipulerende mensen?
Gepland netwerkonderhoud? Zo stelt u iedereen op de hoogte
Vijf culturele uitdagingen op het gebied van digitale transformatie
Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen
'Bedrijven moeten zich hard maken voor meer vrouwen in datawetenschap'
Arbeidsmigranten van grote economische waarde voor Nederland
Grootste organisaties maken verwachtingen consument niet waar
Salaris bij nieuwe baan voor vrouw belangrijker dan voor man
meer top 10
vacatures
meer vacatures