zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Europese bedrijven kampen met een technologisch tekort

19 juni 2014 - Uit de resultaten van een enquête die in opdracht van Colt Technology Services werd uitgevoerd, blijkt dat bijna drie kwart (72 procent) van alle Europese ondernemingen te kampen heeft met een technologisch tekort.

Er is sprake van een kloof tussen wat zij willen bereiken en wat hun infrastructuur kan ondersteunen. Met 73 procent van de Nederlandse bedrijven die te kampen hebben met deze kloof, heeft ons land een score die rond het Europese gemiddelde ligt. Deze bedrijven zeggen te maken te hebben met een bescheiden of aanzienlijk technologisch tekort. Slechts 62 procent van alle Spaanse bedrijven kampt met een technologisch tekort en is daarmee het beste voorbereid. Duitsland kampt met 81 procent met het grootste technologisch tekort in Europa. De meerderheid van Europese ondernemingen geeft aan dat hun basisinfrastructuur de komende twee jaar verder moet worden ontwikkeld om te kunnen voorzien in de toekomstige bedrijfsbehoeften. Dit geldt onder meer voor het spraak- en communicatieverkeer (88 procent), de infrastructuur van het datacenter (90 procent) en de netwerkinfrastructuur (85 procent). Bedrijven staan onder constante druk om de behoeften van hun klanten in evenwicht te brengen met de zakelijke realiteit van het voeren van een succesvolle onderneming. Nederlandse bedrijven zien het realiseren van een hoog niveau van klantentevredenheid (65 procent), winstgevendheid (63 procent) en marktaandeel (50 procent) als de drie belangrijkste criteria voor het afmeten van hun bedrijfsprestaties en zakelijke succes. Deze cruciale aspecten zullen aanzienlijk onder druk komen te staan als er niets aan het technologisch tekort wordt gedaan.Andere belangrijke bevindingen ten aanzien van Nederlandse bedrijven
•           Eenkwart (25 procent) van alle Nederlandse bedrijven is van mening dat hun huidige infrastructuur klaar is voor de toekomst en schaalbaar genoeg om de komende twee jaar ondersteuning te bieden voor de complexiteit van, en pieken en dalen in de vraag. Het Europese gemiddelde ligt op 26 procent.
•           Ruim de helft (59 procent) geeft aan dat de infrastructuur momenteel niet gereed is voor de toekomst, maar zegt over een strategie te beschikken die een oplossing voor het technologische tekort biedt. Dit percentage ligt boven het Europese gemiddelde (51 procent).
•           Nederlandse bedrijven blijken beter voorbereid te zijn dan organisaties in andere landen in Europa. Slechts twaalf  procent van de bedrijven uit Nederland geeft aan niet over een strategie te beschikken en in Italië moeten met 26 procent de meeste organisaties het zonder een strategie doen. Het Europese gemiddelde bedraagt 20 procent.
•           23 procent van bedrijven in Nederland zegt dat de voornaamste technologische tekorten binnen hun organisatie te maken hebben met wet- en regelgeving, en scoort daarmee het hoogste in Europa (het Europese gemiddelde bedraagt zeventien procent en het Verenigd Koninkrijk scoort het laagst met tien procent).

Bedrijfsinfrastructuur
De onderzoeksresultaten geven aan dat bedrijven vereenvoudiging en automatisering als de beste aanpak zien om hun bedrijfsinfrastructuur gereed te maken voor de toekomst. 60 procent van de Europese respondenten streeft naar een eenvoudiger infrastructuur. Het gebruik van een op services gebaseerd model zal de komende twee jaar waarschijnlijk toenemen. Infrastructure-as-a-Service, Software-as-as-Service en datacenter-colocatie zullen naar verwachting een groei doormaken van respectievelijk 52 procent, 55 procent en 33 procent. De resultaten wijzen daarnaast op een neiging tot consolidatie van leveranciers en strategische partners. 63 procent van de respondenten zegt voordelen te zien in een model dat op één leverancier is gebaseerd en in een breed scala aan ICT-services en infrastructuuropties voorziet.

Aanpassingsvermogen
Peter Veenman, VP Country Representative bij Colt: "In de digitale economie staan of vallen fundamentele bedrijfsstrategieën met de efficiëntie en het aanpassingsvermogen van technologie. Met deze strategieën beogen bedrijven nieuwe markten te betreden, tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van klanten en winstgevendheid te verhogen. Uit de enquêteresultaten blijkt dat het technologische tekort binnen heel Europa een probleem vormt. Dit tekort heeft impact op bedrijven van alle omvang. Door de digitale economie moeten bedrijven nieuwe technologieën en tools omarmen om nieuwe business modellen en benaderingen uit te rollen, zoals analytics, user-driven-applicaties en wearable technologie. Indien bedrijven deze technologische kloof niet dichten, zal dit merkbare gevolgen hebben voor de bedrijfsprestaties. Bedrijven zullen de gevolgen hiervan al in de komende twaalf maanden merken. Met name de bedrijven die het minst goed zijn voorbereid, zullen hierdoor hoge kosten en aanmerkelijke schade ondervinden."

Drie trends
Op basis van de onderzoeksbevindingen heeft Colt drie trends voor Europese bedrijven geïdentificeerd:
1.         ICT as a service zal bijdragen aan een verandering in de manier waarop bedrijven nadenken over het eigendom van hun infrastructuur. In plaats van technologie aan te schaffen zullen ze een op services gebaseerd model omarmen.
2.         Flexibiliteit zal een centrale rol gaan spelen binnen bedrijfsmodellen en zakelijke overeenkomsten. Bedrijven zullen op zoek gaan naar leveranciers die hen in staat stellen om met het hoge tempo van veranderingen om te gaan.
3.         Vereenvoudiging van processen zal de ICT-afdeling meer grip bieden: dit is mogelijk door het overstappen naar de cloud, het consolideren van leveranciers en het identificeren van strategische partners.

Steeds complexere ICT
Veenman: "ICT-besluitvormers worden geconfronteerd met een steeds complexere ICT-infrastructuur en de vereiste om te innoveren om digitale business-modellen te ondersteunen. Zij zullen verschillende beslissingen moeten nemen ten aanzien van de basisinfrastructuur. Zo moeten ze bepalen wat en hoe moet worden aangeschaft en ondersteuning voor de toekomstige bedrijfsbehoeften waarborgen. Ze moeten eenvoud en flexibiliteit in hun bedrijfsmodellen inbouwen, zodat ze succesvol de overstap kunnen maken van het hebben van technologie inhouse naar efficiëntere manieren om ICT-diensten aan te bieden aan klanten die om een flexibeler aanpak van hun wisselende behoeften vragen."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Status ICT-projecten vaak compleet onduidelijk
 Maak een effectiviteitslag met een sterke ICT-afdeling
 Inspelen op ICT-strategie noodzaak voor ICT-organisaties
 Grote ICT-dienstverleners maken pijnlijke transitie door
 
 
reacties
 
Igor  |   | 
19-06-2014
 | 
07:57 uur
Mooi artikel, ik mis alleen de (technologische) voorsprong die Oost-Europa heeft bewerkstelligd in zeer korte tijd met mooie resultaten.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10