zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Aandelen weer in de gunst

27 juni 2013 - Aandelen zullen in de tweede helft van 2013 waarschijnlijk in de gunst liggen. De voorkeur van beleggers verschuift meer en meer van inkomstengenererende naar groeigeoriënteerde asset classes, aldus ING Investment Management. In de jaarlijkse Mid-Year Outlook voor 2013 constateert ING IM dat deze verschuiving in sentiment zich eind april heeft ingezet en heeft aangehouden gedurende de recente marktcorrectie.

Bovendien hebben cyclische sectoren in tegenstelling tot de eerste vier maanden van het jaar in mei grotendeels beter gepresteerd dan de defensieve sectoren op de aandelenmarkten. "Behalve defensieve aandelensectoren zijn ook andere tot voor kort populaire vormen van ‘rendement’, zoals vastgoedaandelen en vastrentende waarden, aanzienlijk onder druk komen te staan," aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy bij ING Investment Management: "De komende jaren zullen de aandelenrendementen echter aanzienlijk hoger liggen dan die van vastrentende waarden. Tevens zullen mondiale reflatie en hogere rentetarieven ervoor zorgen dat er voor beheerders van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen binnen de grenzen van de bestaande regelgeving meer ruimte ontstaat voor grotere aandelenallocaties. Dit zal het signaal vormen voor een omkering van de enorme allocatie van spaartegoeden aan vastrentende waarden die institutionele vermogensbeheerder werd ‘opgelegd’ als gevolg van een combinatie van financiële crises en de wijzigingen in de regelgeving van de afgelopen vijftien jaar."Stabiele groeikenmerken
De beleggingsbeheerder merkt tevens op dat stabiele groeiaandelen in defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg, de afgelopen jaren een sterke kapitaalinstroom hebben gekend dankzij hun stabiele groeikenmerken en hun aantrekkelijke dividendrendementen. Nu de waarderingen van aandelen echter wezenlijk omhoog gaan, vindt er een correctie plaats en keren beleggers zich af van deze stabiele, inkomstengenererende, maar kostbare aandelen ten gunste van aandelen in aantrekkelijk gewaardeerde cyclische ondernemingen, die groei kunnen bieden tegen een billijke prijs. "Wij geloven dat de trend in de richting van cyclische ondernemingen zich zal doorzetten," gaat Van Nieuwenhuijzen verder: "Behalve de waarderingen en de huidige relatieve onderweging in de beleggingsportefeuilles, is er ook een aantal andere redenen voor deze verwachting. Als gevolg van de opleving van de economische gegevens, is er wederom een opwaartse trend in de economische verrassingsindicatoren in de tien grootste ontwikkelde economieën. Van oudsher is er een sterke correlatie tussen deze indicator en de relatieve prestaties van cyclische sectoren. Ook zien we dat de rendementscurves weer steiler worden, hetgeen eveneens een positief teken is voor cyclische en waardeaandelen. Ten slotte is de inkomstendynamiek van cyclische sectoren, afgezet tegen die van defensieve sectoren, recentelijk ook weer positief geworden."

Consolidatiefase
Al met al gelooft ING IM dat het economische basisscenario van een consolidatiefase gevolgd door een hernieuwde versnelling in de tweede helft van het jaar intact blijft. ING IM constateert dat de economische gegevens in de ontwikkelde wereld zich recentelijk zijn gaan verbeteren. Japan springt er in dat opzicht in positieve zin uit. Dit land is de regio met de grootste verbetering van de economische verrassingsgegevens. Daarnaast laten zowel de VS als de eurozone sinds mei tekenen van verbetering zien, terwijl de opkomende markten achter blijven lopen. Met name China blijft maar met teleurstellende economische gegevens komen.

Tijdelijk verschijnsel
In regionale zin beschouwt ING IM de correctie ten aanzien van Japanse aandelen als een tijdelijk verschijnsel. De verwachting is dat de Japanse markt binnenkort weer beter zal presteren dan de aandelenmarkten van overige regio’s. Zowel wat betreft de economische als de inkomstendynamiek, blijft de beleggingsbeheerder erbij dat deze markt de hoogste scores heeft van de drie voornaamste regio’s (VS, Europa en Japan). Daarnaast zal ook het monetaire en fiscale beleid van Japan blijven zorgen voor een forse impuls. Ook verwacht ING IM dat buitenlandse beleggers vermogen blijven toewijzen aan Japanse aandelen. En hoewel particuliere Japanse beleggers nog altijd wat aarzelend zijn over het betreden van de markt, gaat ING IM ervan uit dat dit zal gaan veranderen.

Opkomende markten
Ten aanzien van de opkomende markten voorspelt ING IM dat de asset classes van opkomende markten tot de slachtoffers van de huidige marktcorrectie gaan behoren. Deze beleggingscategorie heeft te lijden van een kapitaaluitstroom als gevolg van minder gunstige mogelijkheden voor carry trade (inspelen op renteverschillen) en de zwakke economische gegevens van China. Er zijn echter ook meer structurele kwesties aan de oppervlakte gekomen, en de beleggingsbeheerder heeft onderwogen posities in zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten.
"In de ontwikkelde wereld hebben wij een meer stelselmatige verandering gezien sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis. Dit creëert ruimte voor positieve verrassingen ten aanzien van groei, afgezet tegen de opkomende wereld," aldus Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Market Strategist bij ING IM: "De combinatie van betere economische gegevens uit de VS en teleurstellende groei in China is duidelijk slecht nieuws voor de opkomende markten. De groei in de opkomende markten werd de laatste jaren voornamelijk aangedreven door de Chinese vraag en door geldstromen die gerelateerd zijn aan carry trade. Beide bronnen van groei komen steeds meer onder druk te staan: de eerste vanwege de toenemende tekenen van structurele vertraging in China en de tweede vanwege de toenemende zenuwen op de markt over het QE-beleid van de Fed."

Structurele negatieve factoren
ING IM benadrukt dat structurele negatieve factoren – zoals grote tekorten op de lopende rekening, onhoudbare subsidieregelingen, negatieve trends ten aanzien van het concurrentievermogen, onzekerheden op het gebied van regelgeving en contraproductieve staatsingrepen in de economie – moeten bepalen welke opkomende markten het meest te lijden zullen krijgen. Nu de belangrijkste beleggingsthema’s van de afgelopen jaren, zoals de Chinese vraag en de kapitaalstroom naar emerging market obligaties, aan kracht verliezen of zelfs helemaal verdwijnen, verwacht de beleggingsbeheerder tegelijkertijd dat beleggers op zoek zullen gaan naar nieuwe thema’s. Een daarvan zal een nieuwe hervormingsdynamiek zijn. "Opkomende landen die in staat zijn hun endogene groeipotentieel te versterken door de belangrijkste structurele kwesties aan te pakken, maken een goede kans om te ontsnappen aan een jarenlang dalende markt," zo concludeert Bakkum: "In onze optiek is Mexico op dit moment het enige land in de gehele opkomende wereld met een geloofwaardige structurele hervormingsdynamiek. Daarom heeft het land een goede kans om te ontsnappen aan de geleidelijke uitholling van de groei van de binnenlandse vraag, waarvan wij verwachten dat deze de komende jaren de opkomende wereld als geheel parten zal spelen. In scherp contrast met Mexico staan landen als Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië, waar de onevenwichtigheden van de macrogegevens toenemen, het beleggingsklimaat verslechtert en het concurrentievermogen van de industrie afneemt. Op het moment zien wij in de gehele opkomende wereld een slechte hervormingsdynamiek. Er zijn maar weinig aanwijzingen dat de dingen daar verbeteren."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Het einde van 9 tot 5?
 Pandemie inspireert tot duurzamer leven
 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Aandelenkoers schommelt minder bij ontwikkeld risicomanagementsysteem
 Aandelen: Sell in May. . . alweer?
 Positieve outlook voor aandelen terwijl regionale verschillen domineren
 Aandelen: veiligheid voorop?
 
 
reacties
 
Sam  |   | 
6-05-2021
 | 
15:51 uur
Fijn dat aandelen weet in de lift zitten. Hopelijk zijn er de komende jaren nog goede rendementen te halen op de aandelenbeurs.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Dit is waarom de beveiliging van jouw domein zo belangrijk is
Het managen van jouw onderneming aan de hand van een sterk netwerk doe je zo
Een bedrijf kopen of verkopen, wat zijn de haken en ogen?
reacties
Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud  (1) 
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
top10
Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona
Een vierdaagse werkweek door digital en artificial intelligence
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid
Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden
Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan
70 procent Europese organisaties zet al AI in
meer top 10