zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Wereldwijd tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten

21 februari 2013 - Organisaties wereldwijd kampen met een toenemend tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dat blijkt uit een nieuw International Business Report (IBR) van Grant Thornton onder 6.400 respondenten. Bijna vier op de tien (39 procent) bedrijven wereldwijd heeft moeite om geschikte mensen voor zijn organisatie te werven. Een gebrek aan personeel met de juiste technische vaardigheden wordt aangehaald als het voornaamste probleem (64 procent).

Ondernemers vrezen dat het gebrek aan technisch talent de productiviteit zal temperen en uiteindelijk een bedreiging vormt voor toekomstige groei en winstgevendheid.


Een tekort aan arbeidskrachten met een technische achtergrond is een probleem dat niet alleen in gevestigde, maar ook in opkomende economieën een rol speelt. In totaal 61 procent van de organisaties uit de BRIC-landen en 65 procent van de bedrijven in de G7 maakt hier melding van. Landen die het meest lijden onder het arbeidstekort zijn Australië (68 procent), Canada (65 procent) en de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen (65 procent). In Nederland geeft een derde van de ondernemers (34 procent) aan het (zeer) moeilijk te vinden om de juiste mensen aan boord te halen. 

Schaarste aan technische vaardigheden en ervaring
Onvoldoende technisch geschoolde arbeidskrachten wordt als grootste beperking in het wervingsproces gezien, aldus 64 procent van de ondernemers wereldwijd. Dit is met name een zorg in Vietnam (86 procent), Denemarken (84 procent), Zuid-Afrika, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten (allen 83 procent) en Canada (80 procent). Daarnaast is er een tekort aan mensen met voldoende werkervaring (56 procent) en de juiste kwalificaties (54 procent), vindt meer dan de helft van de organisaties. Eén op de vier ondernemers (21 procent) benoemt beperkingen op immigratie als een (lokaal) issue.
Ook Nederlandse organisaties beschouwen een gebrek aan technische competenties (76 procent), onvoldoende jaren werkervaring (65 procent) en onvoldoende kwalificaties (62 procent) als de grootste beperkingen. 

Japan: gemiddelde wervingsperiode vier maanden

Het onderzoek toont ook aan hoe lang ondernemers er gemiddeld over doen om de juiste mensen te vinden. Wereldwijd duurt het circa 70 dagen om een geschikte arbeidskracht aan te nemen. Deze periode loopt op tot 77 dagen in Canada, 92 dagen in Duitsland, 93 dagen in India en 116 dagen in Japan. Ondernemers in Nederland slagen er gemiddeld in 2,5 maand in om de juiste collega te vinden, aldus de respondenten. Bedrijven op het vasteland van China gaat het sneller af: binnen 37 dagen hebben ondernemers daar een geschikte werknemer gevonden. 

Impact op groeivooruitzichten

De impact van deze personeelskwestie op de groeivooruitzichten van bedrijven is groot. Uit het IBR blijkt dat meer dan één op de vier bedrijven (28 procent) verwacht dat hun uitbreidingsplannen voor 2013 hieronder zal lijden, oplopend tot meer dan één op de drie in de BRIC-economieën (36 procent). In Canada geeft 46 procent van de zakelijk leiders aan dat het gebrek aan geschikte werknemers hun groeivooruitzichten voor 2013 beperkt, oplopend tot 52 procent in Singapore en 55 procent in Rusland. Resultaten voor Australië (36 procent) en de Baltische staten (41 procent) begeven zich ook ruim boven het wereldwijde gemiddelde (28 procent).

 
 Doorsturen   6 reacties  

 

Laatste nieuws

 Ontwikkeldoelen slechts digitaal beschikbaar voor iets meer dan helft werknemers
 Visserij krimpt tot 2030 met tien tot vijftien procent
 IT-professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Aanbod technisch personeel droogt snel op zonder actie industrie
 Vrouwen verlaten techniek vaker en eerder dan mannen
 Organisaties nauwelijks voorbereid op digitale risico’s
 Industriële bedrijven willen personeel technisch ontwikkelen
 
 
reacties
 
NumoQuest®  |   | 
21-02-2013
 | 
07:44 uur
Een zeer interessant artikel wat zeker ook Nederland aan gaat. Door de toenemende vergrijzing en uittredingen, beginnen de tekorten ook hier in Nederland in rap tempo op te lopen.

Overduidelijk denken veel organisaties, door de crisis ingegeven, dat de door hen genomen maatregelen besparingen opleveren, besparingen die overigen louter cosmetisch van aard zullen zijn.

Als je namelijk, zoals in Nederland is gebeurd, zo snel en eenvoudig afscheid hebt genomen van een miljarden kennissen kern, niet hebt geanticipeerd op de grote golf van uittredingen die momenteel gaande is, zal ras tot de conclusie komen dat al dat aangenomen junior personeel, niet de ervaring, kennis en kunde heeft die tekorten op te vangen.

Het gevolg is nu al merkbaar aan de poort. HR professionals en recruiters die al langer roepen dat 'talent' maar niet te vinden is.

Ook de criteria die men hierbij denkt te hanteren levert daarbij geen enkele oplossing. Er zal toch echt nagedacht moeten worden over investeringen in onderwijs en het terughalen van de kenniskernen die opzij zijn geschoven, die nu nog aanwezig zijn.

Doet men dit niet dan zal de schade alleen al daardoor economisch gezien astronomisch zijn. Van het bestuur van de NV NL is er op dit terrein dan ook niet te verwachten.
Dirk Smink  |   | 
21-02-2013
 | 
09:07 uur
Wat is de analyse aangaande het voortijdijdig vertrek van medewerkers binnen techniek,

Ligt hier ook een verantwoordelijkheid van de werkgevers om deze mensen te (blijven) binden en boeien?
Adriana van Schalken | Payroll Works  |   | 
21-02-2013
 | 
10:53 uur
Ik ben het eens met NumoQuest. Het investeren in onderwijs is nu belangrijker dan ooit. De technische opleidingen werken met studiestof dat al weer out-of-date is. Scholen moeten met de snelle veranderende wereld mee kunnen en dat kan alleen als er geinvesteerd wordt in de opleidingen.

''een tekort aan mensen met voldoende werkervaring'' is ook al weer zoiets. Hoe willen jongeren werkervaring opdoen als men ze niet eens wilt aannemen omdat ze onvoldoende werkervaring hebben? Op deze manier komen ze nooit aan werkervaring.
Een oplossing is het koppelen van een iemand met weinig ervaring aan iemand die bijna met pensioen gaat. Dit is een goede investering voor bedrijven. Op deze manier behoud je de kennis en gaat het niet verloren - het wordt overgedragen naar een jonger iemand die hier veel aan heeft. Dan heb je toch een win-win situatie?
JG Buijvoets  |   | 
21-02-2013
 | 
13:36 uur
Interessant artikel.

Enkele vragen die bij mij opkomen zijn;

-geldt dit onderzoek alleen voor het uitvoerende niveau of ook voor hogere functies.
Talent komt immers op alle niveaus voor.

-Op welk niveau zullen mensen moeten worden opgeleid en zijn er disciplines die prioriteit hebben.

-Hoe is de situatie wereldwijd voor oudere werknemers. De werkloosheid neemt toe. Zijn de werkgevers bereid om technici boven de 45 jaar aan te stellen. en wederom op welk niveau.
Ellen  |   | 
11-05-2013
 | 
12:45 uur
Zoals eerder ook al aangehaald, vind ik het ''onvoldoende jaren werkervaring (65 procent)'' nogal dubbel, want jongeren krijgen de kans niet om werkervaring op te doen, en tegelijkertijd zitten er veel mensen werkeloos thuis omdat ze te veel werkervaring hebben (oftewel te oud zijn).
Monique  |   | 
13-05-2013
 | 
16:02 uur
Dit is het schoolvoorbeeld van het Kip & Ei verhaal.
In 2007 heb ik op verzoek van mijn provincie deelgenomen aan het ondernemerspanel met de toen nog verantwoordelijke staats-seretaris -Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ahmed Aboutaleb). Naast dat wij ongelooflijk leuke dag hebben gehad werd tijdens het debat en geponeerde stellingen duideijk dat een aantal kleinere technische ondernemingen een ''lean back'' houding hanteerden, zij leunde op de overheid om hun problematieken op te lossen.
Ook hier heb ik aangegeven dat het een samenspel is, er dient hulp vanuit de overheid te worden geboden richting scholing en arbeids-behoefte en ondernemers dienen zich als sparringspartner in eigen belang op te stellen. Zolang er nog steeds geen optimale samenwerking is tussen economisch en sociaal belang kan en zal deze kloof tussen mens-werk-en overheid niet worden geslecht. Voor ons partijprogamma heb ik gepleid voor een wijze waardoor barrières worden geslecht tussen de stelsels en hoe de sturingsarrangemen­ten van rijksoverheid, gemeenten en ondernemers-organen op elkaar kunnen aansluiten?
Ook hier merk ik dat zelfs gemeenteraadsleden welke toch het beste vor hun inwoners willen, behoorlijk sceptisch en niet echt cooperatief gezind zijn. Ondernemers dienen hun eigen problemen op te lossen en de overheid in dit geval de gemeente draagt zorg voor eigen uitvoeringstaken. Al met al zo ongeveer de dezelde houding welke ik bemerkte in het debat van 2007 waar de ondernemer vond dat het een overheidprobleem is, nu vindt de gemeente op haar beurt dat het een ondernemers/ werkgevers probleem . Beide partijen hebben helaas nog geen lering getrokken uit de proleemstelling en ook de daar besproken oplossingsrichtingen. Jammer te moeten concluderen dat BV Nederland en de haar kapitaal inbrengende economische eenheden( bedrijven) een niet erg snel lerende ''organisatie'' is.
Oplossing zoals al voorgesteld in 2007 en nu ook hier door de verschillende commentaren uitgesproken mbt. scholing, samenwerken en gebruik maken van bestaande kennis, is dus wel doorgedrongen, nu de rest van NL nog!
Hoe moeilijk kan het zjn!!
P.S. Dit geldt natuurlijk niet voor die groepen ondernemers welke hun verantwoording en heft in eigen hand nemen en natuurlijk die gemeenten welke hier wel de noodzaak tot samenwerking en afstemming met scholen & bedijven van inzien.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Wanneer komt de kostenvergoeding van hoortoestellen ter sprake?
Je werknemers bijscholen met een variatie aan opleidingen
reacties
Citrix onderzoek toont verdeeldheid over werken op kantoor (1) 
Nederlanders willen vooral buiten kantoor kunnen werken (3) 
Drie eenvoudige tips tegen SIM-swapping (1) 
Nederlander bang voor misleidende online reviews (1) 
Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket (1) 
Nederland positieve uitschieter: 62 procent vertrouwt op huidige pensioenstelsel (1) 
Het grote verschil tussen weten en kunnen (1) 
top10
De moderne manager bestaat niet
Cybercriminelen gebruiken snelkoppelingen om toegang te krijgen tot zakelijke pc's
Wereldwijde trend van gematigde premiestijging zakelijke schadeverzekeringen
Driekwart bedrijven in duurzame energie heeft last van materiaaltekorten
Meer dan 80 procent Twitter-accounts kan nep zijn
Helft Nederlandse bouwbedrijven zet IoT in
Explosieve groei vacatures in de energietransitie
Helft Nederlandse managers: data en digitalisering kritiek voor bedrijfsleven
Ethisch hacker Computest vindt serieuze kwetsbaarheid in Apple’s macOS
Haalt de Nederlander het einde van de maand?
meer top 10