zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Onderbenutting arbeidspotentieel ondermijnt economische groei

18 november 2011 - We benutten maar 60 procent van de talenten in de samenleving. Deze onderbenutting belemmert de economische groei en verlaagt het rendement van publieke investeringen in onderwijs, zorg en sociale zekerheid. Dat stelt sociaal geograaf Jaap Geerlof, oprichter en bestuursvoorzitter van B&A, in zijn boek ‘De 60 procent-maatschappij, Einde aan de talentverspilling!’.


Zo'n zeventien procent van de potentiële beroepsbevolking heeft een of andere vorm van een uitkering. Daarbovenop heeft meer dan een miljoen mensen geen werk maar ook geen uitkering. Veel mensen met deeltijdbaantjes zouden graag meer uren willen werken. En zo'n 25 procent van de werkzame beroepsbevolking werkt onder zijn niveau of heeft een baan waarin de eigen talenten niet tot ontplooiing komen, constateert Geerlof. Gezien de voortgaande vergrijzing, de huidige economische situatie en de geringere economische groei in de komende jaren is deze onderbenutting onhoudbaar, meent hij. Maar ook voor de steeds belangrijker wordende individualisering, zelfverwerkelijking en zingeving is het volwaardig benutten van de latenten van onze burgers onontbeerlijk. Bovendien kosten mensen die hun talenten niet benutten de samenleving veel geld aan uitkeringen en de publieke voorzieningen waarvan ze meer gebruik maken, in plaats dat ze toegevoegde waarde kunnen leveren. Volwaardige participatie
De overheid faalt in haar taak om talentbenutting voldoende te faciliteren. Hoewel er de afgelopen twintig jaar steeds meer geld in het publieke domein is gestoken, is het rendement ervan steeds geringer is geworden. Er is een radicale verandering nodig. De overheid dient haar werkwijze veel meer te richten op de netwerksamenleving die aan het ontstaan is onder invloed van de globalisering en informatisering en meer gebruik maken van de kwaliteiten van burgers en van het bedrijfsleven.
Het boek van Geerlof is een dringend appel aan bestuurders en politici om het roer om te gooien. Hij beschrijft het recept van de toekomstige overheid, zowel van bestuur en beleid als van de uitvoering van publieke diensten. Dat zal leiden tot volwaardige participatie van iedereen, aldus de auteur. Hierdoor zal de groeiende vraag naar collectieve voorzieningen, zoals gezondheidszorg, speciaal onderwijs en verslavingszorg worden gekeerd en het kostenplaatje voor publieke voorzieningen van de overheid fors dalen. 

Pijnpunten en oplossingen
Geerlof fileert in zijn boek een aantal sectoren binnen het publieke domein en wijst de pijnpunten aan. Hij baseert zijn visie op talrijke onderzoeken en op twintig jaar ervaring als onderzoeker, adviseur en vernieuwende uitvoerder van maatschappelijke dienstverlening in de publieke sector met zijn bedrijf B&A.
Geerlof schetst ook de oplossingen. Zo ontwikkelde B&A als een van de eerste een resultaatgerichte uitvoeringspraktijk voor het lokale zorg- en welzijnswerk, die vervolgens met minder mensen meer output leverde dan bestaande uitvoerders. En B&A schetste de contouren van 'de nieuwe jeugdzorg', en was mede initiator van 'De werkschool', om arbeidsparticipatie te bewerkstelligen voor kinderen in het speciaal onderwijs, die voorheen de Wajong in zouden stromen. Kortom: het kan anders. Het talent is er. Het hoeft alleen aangeboord en ontwikkeld te worden.

 
 Doorsturen   10 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 HBO-crisis of niet: hoogopgeleiden alleen maar gewilder
 Veel verdienen als starter? Ga aan de slag in het noorden en/of de farmacie
 Arbeidskapitaal gaat verloren door gebrek aan flexibiliteit
 Breng prestatie en potentieel in kaart met HR BCG Matrix
 
 
reacties
 
Ad J.  |   | 
18-11-2011
 | 
08:14 uur
Dit pleidooi geldt niet alleen voor de totale beroepsbevolking, maar ook voor het benutten van competenties/kennis van werknemers binnen organisaties die niet rechtstreeks voor het betreffende werk worden ingezet.
hans van der Loo  |   | 
18-11-2011
 | 
09:07 uur
Cijfer van 60% ongebruikt'talentpotentieel'verbaast me niet en spoort helemaal met eigen - binnenkort te publiceren - onderzoek waaruit blijkt dat 40 - 60% van het totale menselijke energiepotentieel in organisaties onbenut wordt gelaten. Door creatiever te worden, positief met elkaar samen te werken, nieuwe ambities te stellen en de passie en talenten van mensen gericht aan te spreken, kunnen we veel productiever worden. Just do it!
Ad de Beer  |   | 
18-11-2011
 | 
09:30 uur
Eindelijk komen de artikelen over de grootste verspillingen bij arbeidsorganisaties als rijpe appelen uit de lucht vallen.
En die 60% is nog zuinigjes, uit eigen onderzoek komen we op verspillingen op human capital van 40% tot 60%.
Stel je voor dat kapitaalgoederen maar voor 40% van hun vermogen worden ingezet, dus alle vrachtwagens rijden slechts 40% vol, machines draaien op 40% van hun vermogen, het gebouw staat voor 40% leeg, dan is het echt crisis!
Maar dat slechts 40% van het potentieel van medewerkers wordt gebruikt, och, een detail toch? En dan te weten dat de waarde van medewerkers alleen maar toeneemt, waar kapitaalgoederen verslijten en afgeschreven worden.
Wilt u weten hoeveel procent van uw personeelpotentieel u verspilt? Een analyse kost minder dan een dag!
Linda Harleman (Ligo Advies)  |   | 
18-11-2011
 | 
09:31 uur
Prachtig artikel waarin de pijn van het onvoldoende benutten van talenten in organisaties nog eens benadrukt wordt.

Graag wil ik jullie laten weten dat er een prachtige oplossing bestaat: WeShareTalent.

Dit is een open en innovatief B-to-B netwerk voor de uitwisseling van kennis en talent tussen organisaties. Met inmiddels ruim 50 aangesloten organisaties.

Neem eens een kijkje op www.wesharetalent.com of mail als je meer wilt weten.
Kamiel Rietsema (Optines Consultancy)  |   | 
18-11-2011
 | 
11:20 uur
Begin daarmee in je eigen organisatie ! Want alleen door in te spelen op de aanwezige talenten in je eigen organisatie blijf je de concurrentie voor, houd je de kosten op peil en behoud je talentvolle medewerkers voor je organisatie.

Creëer flexibiliteit en wendbaarheid in je arbeidspotentieel. Een wendbare organisatie staat garant voor een succesvolle organisatie.
Ad de Beer  |   | 
19-11-2011
 | 
11:43 uur
Trudy,
Niet alleen de overheid verspilt talent. Ik heb veel organisaties in binnen en buitenland van binnen mogen bekijken en keer op keer stond ik er weer van verbaasd hoeveel talent en menselijk potentieel er verspilt wordt.
Mede daarom heb ik twee jaar van mijn leven besteedt aan het ontwikkelen van Agamedes, waarmee talent op een eenvoudige manier kan worden herkent, erkent en ontwikkeld. Een conditio sine qua non voor iedere organisatie die over twee jaar nog wil bestaan en meedoen in de strijd om schaars talent.
Trudy Raymakers  |   | 
19-11-2011
 | 
07:57 uur
Ben heel benieuwd naar het boek. Het artikel doet verlangen naar meer. Ik geloof in de gedachte van de netwerksamenleving, samenleving 3.0, de talentgedachte, de filosofie van Hans van der Loo (een van de reageerders), Annemieke Roobeek, Daniël Pink initiatieven als ''we share talent''. Zie alleen dat de (aan)sturing in overheidsorganisaties en veel nont-for profit organisaties alsmaar gericht is op een smalle ouderwetse opvatting van ''planning en control'' ondanks, op papier, mooie uitspraken. De overheid zélf (ik werkte er 20 jaar) is in mijn ogen de grootste verspiller van talent! Hoe zal dit op tijd kunnen veranderen?
NumoQuest  |   | 
20-11-2011
 | 
11:22 uur
Een grappig artikeltje waarvan je als lezer je even af vraagt wat je daar nu mee moet. De hausse aan artikelen over hoe je je al of niet zou moeten gedragen, hoe je je inzet verhoogt, beter gebruik maakt van beschikbaar Human Capital of de klaagzang over de vergrijzing en het net niet kunnen vinden van die ene geschikte kandidaat ten spijt.

Als we het een beetje eenvoudig houden dan kijken we sec tegen twee zaken aan.

HR P&O Recruitment

Wat hebben deze drie gemeen? Juist. Geen van de drie hebben een volkomen serene wijze van assessment om het werkelijke menselijke kapitaal in iemand te 'wegen'. Natuurlijk. We hebben een arsenaal aan popjes, topjes, lolletjes, dolletjes en GITjes gerelateerde instrumenten als maatlat. Doch al die 'maatlatjes' komen niet verder dan een momentopname die laat zien wat die of gene als persoon in diens 'carrière' heeft weten te cumuleren.

Verschillende onderzoeken hebben al lang uitgewezen dat dergelijke wijze van assessment bedrijven en, daar aan gekoppeld, een beslissing nemen of iemand al of niet geschikt zou blijken voor een functie, nog iets anders gemeen. Ze kunnen namelijk NIETS garanderen. Natuurlijk, we hebben daar tegenover een arsenaal aan excuusjes als we een mismatch ervaren maar de werkelijke intrinsieke persoonlijke kennis en kunde van de bedoelde kandidaat wordt er voorts weer niet duidelijker op.

Ik doe in deze even niet mee met het gooien van statistieken want ik weet het gewoon niet.

Het tweede is, gegeven de stand van zaken binnen de BV NL nog veel verfoeilijker.
We zitten in een tweede recessie. Of men dit nu hardop durft te zeggen of dit, vanuit politieke of zakelijke beschouwing, WE BEVINDEN ONS IN EEN TWEEDE RECESSIE!

Wellicht worden er nu wat mensen wakker want alle signalen op micro economisch gebied laten dat namelijk al maanden zien maar soit.

Om een recessie te lijf te kunnen gaan heb je twee zaken nodig. 1. Een te reguleren markt en economie, en 2. Een stukje solidariteit en persoonlijke inzet van iedereen.

Nu heeft Balkenende, Bos en consorten en nazaten er voor gezorgd dat twee laatst genoemde punten 'namens de BV NL' volkomen naar de Filistijnen hebben geholpen door heel achterbaks die handtekening onder het verdrag van Lissabon te zetten en meer geld dan ooit het land uit te laten vloeien.

Hiermee is de BV NL geworden als een vergiet waar klaarblijkelijk niemand het verstand blijkt te bezitten hier weer een gesloten pan van te maken. Immers, alleen dan kun je als overheid goede maatregelen nemen die iedereen ten goeden komt.

Rutte, de Jager en Verhage, blijken even eigengereid als impotent want zij zijn bezig de bodem uit die vergiet te zagen. Zaken moet bij een impotenter en incompetenter EU neer te leggen want dat komt hun persoonlijke toekomst zeker ten goed maar niet die van de Nederlandse economie. Heel verachtelijk gaan zij door met spel en machinatie, zo hebben zij blijk gegeven aan ons de voorbije maanden.

Dan komen we op het grote punt 2. voornoemd.
Het geen gebruik kunnen maken dan wel het niet kunnen vinden van de juiste kandidaten.

Beste werkgever/opdrachtgever/overheid

U heeft de voorbije jaren fantastisch werk gemaakt van het eenvoudiger maken van het ontslag recht. U heeft collectief een atoombom onder een aantal zaken gelegd die nu spelen doch klaarblijkelijk weigert u er naar te kijken. Ik zou zeggen, mocht u dit niet zinnen, stop dan met verder lezen.

U heeft namelijk bereikt dat u heel eenvoudig van Human Capital af kon komen. De recessie, want deze gang van zaken speelt al meer dan een decennium namelijk, was een prachtige bijkomstigheid spoed op deze gang van zaken te zetten. Gefeliciteerd.

U ben gezamenlijk op zoek naar de stagiair, die schaap met zes poten, dat commerciële jonge genie, die potente vorser/speurder/aanpakker.

Het human capital dat u collectief heeft weggesanneerd wordt niet in uw ogen klaarblijkelijk meer als potent of competent gezien en er wordt 'én masse' gelogen en bedrogen dat het een lieve lust is.

In andere woorden, hetgeen wat er gezamenlijk dus nodig is om het tij te keren wordt door alle impotente overheden en beleidsmakers in stand gehouden en gepropageerd.

Iedereen moet natuurlijk zzp-er worden want dan kun je naar believen roepen dat men te oud, te duur, niet 'fehig' genoeg is voor de onmogelijk in te vullen vacature[s]. Die oudere experts en kennisdragers hoeven niet meer in overweging te worden genomen, marktwerking toch?

Ik wil met deze 'eyeopener' maar zeggen. Prachtig als je iets kweelt over 'talent management' als je niet eens weet hoe je talent inzichtelijk moet maken en niet verder komt dan een cumulatie van opgedane opleiding en werkervaring.

Krijg je een artikel als deze die 'iets' roept over talent verspilling terwijl de onderlingen veel grotere problematiek, ook sociaal gezien, veel ernstiger is.

Ik weet het, arrogant, hautain, dwars etc. Maar wel zoals feiten er liggen. Misschien wordt het tijd dat we gezamenlijk weer eens bij zinnen komen en tot de conclusie moeten komen dat je alleen met solidariteit, dus met een ieder die beschikbaar is, in MOETEN zetten om 'iets' tot stand te brengen en daarmee moet er meteen iets gebeuren aan de gatenkaas die impotente en incompetente lieden zoals Balkenende, Bos, Donner, Rutte, de Jager en Verhage en al die anderen die kwelend met een eigen belang aan een onvolkomen, onhoudbare en onmogelijke droom genaamd EU vast blijken te houden.

HKH Prinses Maxima maakte een keer een 'beetje domme fout' te stellen dat,'....... de echte Nederlander eigenlijk niet bestaat.....' Wel Hoogheid, met alle respect, zij bestaat wel doch wordt door zeer erudiet onbetrouwbare, leugenachtige en vals pretenderende profeterende staatslieden als 'Henk en Ingrid' die zich bedienen van 'straat en cafétaal' terzijde geschoven zonder dat zij beseffen wie zij eigenlijk dienen te dienen.

Ik weet niet wat erger is. Een niets zeggend artikel als dit op dit hele kleine 'platformpje'...... of de constateringen door mij hier beschreven.
Ad de Beer  |   | 
20-11-2011
 | 
11:54 uur
René
Zitten we in een recessie? Besef dat een recessie niks meer of minder is dan een verzinsel van economen. En volgens de definitie van deze mannen zitten we in ieder geval niet in een recessie, dan moet er sprake zijn van meerdere maanden op rij krimp.
Zitten we dan in een depressie? Dat is weer een artefact van psychologen. Vroeger was mijn vader wel eens moe als hij thuis kwam. Niet vreemd, 6 dagen werken en op zondag naar de rokken van de pastoor dansen. Dan ging hij op de bank liggen, schonk mijn moeder er twee Bokma's in en pa was weer boven Jan.
Nu hebben we daar depressies, burn outs en nog meer van die ongein van gemaakt.
Opnieuw een verzinsel van mensen.
En nu hebben we een nest politici, mensen die geen normale baan kunnen vinden, en ambtenaren, mensen die in het bedrijfsleven mislukken, die een probleem dat ze niet kennen en niet aankunnen alleen maar groter maken. Het journaille, gretig als altijd om ieder kabinet waar geen PvdA inzit kapot te maken, schreeuwt dat we in de problemen zitten, double dip (heeft niks met dipsaus te maken), rampspoed en zo voorts.
Waar zitten we mee? Een situatie waar we vanzelf uitkomen, de kracht van mensen in immens. De stuurlui aan de wal en op het schip weten niet welke kant op. En dan is er weer iemand die de onderbenutting van arbeidspotentieel als oorzaak aanhaalt.
Ja, arbeidspotentieel is onderbenut, dat roep ik al 20 jaar. Als we de waarde van medewerkers op de balans zetten, staat de AEX in no time op 800, maar ja, dat zegt ook geen fuck, want de AEX is een van de vele verzinsels van economen en is geen maat voor menselijk potentieel.
Dus filosoferen en het schrijven van stukjes die te lang zijn heeft geen zin. Mensen lossen de non problemen en problemen altijd vanzelf op.
NumoQuest  |   | 
21-11-2011
 | 
08:51 uur
Beste Ad,
Goedemorgen allereerst van deze kant. :O)
Gelukkig kijken we er beiden verschillend tegen aan op punten maar de conclusies blijven gelijk. Mijn betoog op het artikel redelijk eenvoudig.

Weer een artikeltje die er weinig tot niets toe doet en uiterst discutabel blijkt. Dan heb ik zin om even te reageren en ga vervolgens weer over tot de orde van mijn dag. Wens je een prettige werkweek toe. :O)

PS
Koffie moeten we echt eens doen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10