zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Innovatie: veel meer dan een ‘eureka’-moment

15 augustus 2011 - Meer bereiken met minder is een van de belangrijkste drijfveren van innovatie. Dat was altijd al zo, maar in het huidige economische klimaat is dat des te belangrijker. Net zoals zakelijk leiders momenteel opgeroepen wordt hernieuwde ethische standaarden in het leven te roepen, zouden ze de innovatie moeten stimuleren. Dat schrijft Management Issues.

Innovatie gaat in dit kader niet alleen over nieuw producten, diensten, processen, organisatiestructuren en communicatiestrategieën maar ook over het verbeteren van bestaande producten, diensten, enzovoort. 


 
Innoveren, juist nu
In moeilijke tijden, als er op korte termijn brandjes moeten worden geblust, is de kans het minst groot dat er buiten de bekende paden gedacht wordt en dat er nieuwe kansen gezien worden. Toch is innovatief denken juist nu het hardst nodig. Niet in de laatste plaats omdat bedrijven juist nu het meeste risico open onder de voet te worden gelopen door concurrenten die wel innoveren. Dus zelfs al lijkt dit niet het ideale moment om even pas op de plaats te maken en na te denken over innovatieve verbeteringen, toch kan dit precies zijn wat nodig is. 

Twee soorten innovatie
Uit onderzoek blijkt dat er twee soorten innovatie zijn. de eerste soort baseert zich op geleidelijke verbetering van productieprocessen. De tweede leidt direct tot radicale verandering. De eerste verbetert, de tweede transformeert.
Stapsgewijze innovatie is de soort waarmee marktaandeel behouden of uitgebreid wordt, vaak als reactie op marktonderzoek en feedback van klanten. Radicale innovaties behelzen dat bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering vanuit een heel ander, onverwacht en soms extreem standpunt benaderd worden waardoor kansen aan het licht komen die voorheen niet gezien werden. Dit soort innovatie leidt er toe dat bestaande regels niet langer gelden. Dit zijn per definitie veranderingen die we niet aan zien komen.

Langlopend groepsproces

Voor optimale innovatie is het essentieel dat u de talenten van uw mensen optimaal benut. Innovatie is namelijk veel meer dan dat ene ‘eureka’-moment. Het is bovendien zelden toe te schrijven aan een enkel individu. Innovatie is een proces, dat vaak door groepen doorlopen wordt, en begint met het identificeren van een probleem of kans en net zolang loopt tot het nieuwe idee in praktijk gebracht is.
Het idee dat er geen restricties of obstakels zouden mogen zijn, is eveneens onjuist. Het is juist van belang om te vergezochte en slechte ideeën direct van de hand te wijzen om onnodige kosten te voorkomen.

Goede voorbereiding
Idealiter zou innovatie volgens een simpele, maar rigoureuze procedure moeten verlopen: een definitiefase waarin het probleem teruggebracht wordt tot de kern, een ontdekkingsfase waarin dit kernprobleem onderzocht wordt en middels brainstorming meerdere oplossingen bedacht worden, en tenslotte een determinatiefase waarin de best mogelijke oplossingen vastgesteld worden waarmee vervolgens aan de slag wordt gegaan. In de praktijk is het echter vaak zo dat de druk om zo snel mogelijk een oplossing te vinden, er toe leidt dat we deze hele voorbereidende fases overslaan en direct focussen op oplossingen die al eerder succesvol bleken of al eens door anderen zijn toegepast. Hierdoor is het genereren van nieuwe ideeën en concepten vaak verre van optimaal.
Het overslaan van de voorbereiding kost bovendien geld. Door ideeën al in een vroeg stadium te analyseren is het immers mogelijk onwerkbare concepten direct te herkennen en van de hand te doen. Veel goedkoper dan pas tijdens de uitvoering ontdekken dat een idee toch niet zo goed is! 

Rustig bezinnen
Nog een probleem waar organisaties tegenaan lopen is dat snel en onder druk knopen doorhakken, zonder het inwinnen van gedegen advies, vaak als kenmerk van effectief leiderschap wordt gezien. Dat is het niet. Het betekent juist dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan de voorbereiding van innovaties en dat een groot deel van de aanwezige kennis en ervaring in de organisatie genegeerd wordt. Jammer, want de beste en meest innovatieve ideeën ontstaan als de hele organisatie erbij betrokken wordt en niet alleen een select groepje. 

Innovatieve cultuur

Hoe groot de onderneming ook is, de cultuur zou bij moeten dragen aan onderlinge discussie, de bereidheid om te veranderen en een meer organische blik op middelen en innovatie. Mensen op elk niveau zouden betrokken moeten (kunnen) worden bij strategische innovatie en ontwikkeling van nieuwe ideeën. Als dit het geval is, is het bovendien veel makkelijker om veranderingen door te voeren: iedereen was immers betrokken bij het voorgaande proces en zal er dus veel meer achterstaan. 

Rol van HR

Onthoud tenslotte dat het niet per se de mensen met de grootste mond zijn die de beste of creatiefste ideeën hebben. Hier kan HR een belangrijke rol spelen. Zij kunnen het latente creatieve talent als geen ander herkennen en helpen ontwikkelen. Een extra voordeel van bedrijven waar creatief talent aanwijsbaar gewaardeerd wordt, is dat ze een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen op dat talent dat binnenkort zo hard nodig zal zijn.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Aantal burn-outs stijgt opnieuw
 'Aanwezigheid bij cursus voldoende voor diploma'
 Bijna twee miljoen Nederlanders willen in het buitenland wonen én werken
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Hoge werkdruk funest voor innovatievermogen
 Onderneming moet ook innovatief zijn in kostenbesparing
 Ook u kunt innoveren!
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Stap over naar de cloud om op de kosten te besparen
reacties
Kwart Nederlanders wil sociale media verwijderen (1) 
Driekwart Nederlanders let dit jaar beter op financiën dan in 2022 (2) 
HR-trends voor 2023: dit staat HR-professionals te wachten (1) 
Een nieuwe taal leren, maar dan anders (4) 
Wat is er nodig voor échte duurzame en sociale impact? (3) 
De Metaverse: wat kan je er eigenlijk mee? (2) 
Helft Nederlandse werknemers last van mentale problemen, verergerd door kosten levensonderhoud (1) 
top10
Nederland heeft behoefte aan ander leiderschap
Ondanks salariskloof krijgen mannen en vrouwen even vaak promotie
Drie HR-tips om werknemers gemotiveerd de winterdagen door te krijgen
Combinatie data, technologie en mensen essentieel voor stimuleren groei
Technologische superioriteit is de belangrijkste onderscheidende factor voor bedrijven
Helft werkend Nederland: de term manager wordt te pas en te onpas gebruikt
Europese CEO’s vol vertrouwen in vermogen om groei te realiseren
De bekerplant waar we in zijn gevallen
In vier stappen naar je eerste elektrische auto
Retentie als talentstrategie
meer top 10