zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

‘Blijvend leren noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid’

7 juli 2011 - Met name ouderen en laagopgeleiden komen anders op steeds grotere afstand van de arbeidsmarkt te staan terwijl hun participatie dringend nodig is om de kritieke tekorten op te vangen. Alleen als er in permanente scholing wordt geïnvesteerd zullen zij daadwerkelijk in staat zijn om langer door te werken, zoals onder andere met het recent gesloten pensioenakkoord wordt beoogd.

De noodzaak voor het zojuist door Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde Vitaliteitspakket wordt door Manpower onderschreven. In dat kader presenteerde Manpower gisteren haar nieuwe Witboek ‘Loon naar leren’. Daarin toont de uitzendorganisatie op basis van onderzoek en expertinterviews aan dat politiek, sociale partners, onderwijs, werkgevers en werknemers ten behoeve van een hogere arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden serieus meer werk moeten maken van blijvend leren. Kritieke tekorten
De steeds sneller verouderende kennis, gecombineerd met de ontgroening en de vergrijzing, zorgt voor kritieke tekorten op de arbeidsmarkt, die actie noodzakelijk maken. Goed en relevant opgeleid personeel is een eerste voorwaarde om als kenniseconomie de strijd aan te gaan met andere landen. Werkgevers moeten zich bovendien realiseren dat waar vroeger toegang tot financiële middelen en technologie van strategische betekenis waren, nu het menselijk kapitaal het verschil maakt. In de 'Human Age' zijn getalenteerde werknemers een schaars goed. Zij zullen steeds vaker kiezen voor bedrijven die hen de beste ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 

Flexibilisering en globalisering
"De dreigende crisis op de arbeidsmarkt, met enerzijds hoge werkloosheid en anderzijds veel onvervulbare vacatures, is zo groot dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen: individuen, bedrijven, overheid en institutionele partners," aldus Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland. "Uit ons onderzoek blijkt dat vooral ouderen en laagopgeleiden buiten de boot dreigen te vallen, dat veel werkgevers hun levensloopbeleid nog verkeerd invullen, dat de overheid sociale en fiscale regelgeving kan gebruiken om beter toegerust te zijn voor de voortgaande flexibilisering en globalisering van de arbeidsmarkt en dat de opleidings- en ontwikkelingsfondsen van de verschillende sectoren hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Deze week bleek Minister Kamp die analyse te onderschrijven. De door hem aangekondigde maatregelen van het Vitaliteitspakket bewijzen wat ons betreft dat ook de overheid bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen. " 

Werk maken van leren
Volgens Manpower denken we bij 'leren' nog teveel aan het (klassikaal) volgen van opleidingen en cursussen en wordt de waarde van leren op de werkvloer, kennisoverdracht door ervaren collega's en persoonlijke ontwikkeling te weinig herkend. Bij het onderwijs liggen de taken om in de cruciale vormingsjaren van een kind een positieve leerhouding te bevorderen en om vervolgens met vernieuwende manieren van leren de kloof tussen schoolbank en werkvloer te verkleinen. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door opleidingsvragen te bundelen en talentpools op te zetten. De sociale partners die de O&O-fondsen beheren zouden de sectorale organisatievorm moeten laten varen, zoals ook Minister Kamp betoogt, en individuele scholingsbudgetten kunnen overwegen. De overheid zou - aanvullend op de maatregelen van het Vitaliteitspakket - via een aanpassing van de ontslagbescherming mobiliteit van werknemers kunnen stimuleren. 

Loon naar leren

Afhankelijk van iemands positie op de arbeidsmarkt heeft leren een van de volgende vier doelen: omscholen, bijscholen, bijhouden of innoveren. Manpower vatte dit samen in een schema (zie bijlage). De sterkste positie hebben werknemers die doorleren om vervolgens zelf nieuwe kennis voort te brengen. Ook mensen die investeren in leren om bij te blijven, kunnen een stabiele positie op de arbeidsmarkt behouden. Aan de linkerzijde van het spectrum daarentegen is sprake van acute noodzaak om te blijven leren. Omdat kennis sneller veroudert en we tegelijkertijd langer moeten doorwerken, komen steeds meer vooral ouderen en laagopgeleide werknemers in de gevarenzone van te grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht. 

Wat vinden de experts

Loon naar leren bestaat naast een inventarisatie van knelpunten en mogelijke innovatieve arbeidsmarktoplossingen uit een zestal expertinterviews. Vertegenwoordigers uit werkgeverskringen en vakbond, hoogleraren en praktijkdeskundigen geven hun visie en delen hun ervaringen. Cultureel ondernemer Joop van den Ende schetst in het voorwoord hoe belangrijk blijvend leren voor zijn carrière is geweest. Citaten:
Joop van de Ende, cultureel ondernemer: "Ook als je al wat ouder bent en al een tijdje meedraait in het arbeidsproces, is het zaak dat je je blijft openstellen voor nieuwe kansen."
Harry Starren, directeur van de Baak (VNO-NCW): "Je kunt eenvoudigweg niet overleven in deze complexe maatschappij als je niet continu leert".
Isabel Coenen, FNV Vakcentrale: "Het moet gewoon worden om je blijvend te ontwikkelen."
Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven: ""De arbeidsmarkt verandert van een aanbodmarkt in een vraagmarkt: de professionals hebben het straks voor het zeggen."
Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam: "Overheid en sociale partners geven de verkeerde prikkels aan zowel werkgevers als werknemers om te blijven leren."
Peter Davids, bestuurslid Innofood en projectmanager Talent4Food: "Binden en boeien zijn een beetje passé: het werkt alleen voor het beste jongetje van de klas".
Frank Visser, leider project Certificering Vakmanschap bij Philips Nederland: "Wie geen diploma's heeft, weet straks zeker dat hij geen duurzame, vaste baan zal kunnen behouden."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Drie aanbevelingen om wisselen van baan makkelijker te maken
 Zes handreikingen om Nederland aan de slag te krijgen
 Goede gezondheid belangrijk voor duurzame inzetbaarheid
 En we werken nog lang en gelukkig?
 
 
reacties
 
A  |   | 
8-07-2011
 | 
07:59 uur
Ik begrijp best dat je zeg maar bij moet blijven en mee moet gaan met de ontwikkelingen. Maar om nu je hele leven te blijven ''Studeren'' is naar mijn mening te veel gevraagd. Daarnaast je hebt niet alleen gestudeerde mensen nodig maar ook mensen die werken en dat wordt vaak vergeten.
Daarnaast komt er de grootste koppelbaas ''manpower'' mee die even denkt te kunnen uitmaken wat mensen moeten en niet. Ja om nog meer geld te kunnen vragen voor die personen die via hun in dienst komen maar ze zullen echt deze personen niet meer beta;en of beter behandelen want het zijn koppelbazen die voor eigen gewin gaan en dat van de aandeelhouder. Vroeger in de jaren 60 en 70 mochten ze niet bestaan maar nu heten ze uitzendbureaus en dan mag het wel. Ze hebben alleen de lusten en niet de lasten mamw als ze werk hebben moet je opdagen en is er geen dan mag de gemeenschap er weer voor opdraaien want dan mogen ze zich melden bij de gemeente voor een uitkering. Ook behandelen ze de mensen als beesten morgen wel werk maar overmorgen weer niet en zo gaat het mar door. Ook bouwen ze geen pensioen op en hebben ze nergens verder recht op, ja en dan maar komen met verhalen dat we moeten blijven studeren anders staan we aan de zijlijn. Ook brengen zij polen hongaren en bulgaren naar hier met de mededeling dat er geld te verdienen valt maar deze mensen verdienen vele male minder dan de Nederlanders ze buiten ze uit want anders haal je duie mensen niet

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10