zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Sick Building Syndrome leidt nog steeds tot hoog ziekteverzuim

18 mei 2011 - Het Sick Building Syndrome wordt in Nederland nog steeds onderschat als oorzaak van ziekteverzuim. Nog altijd is dit syndroom, dat kan ontstaan wanneer het binnenklimaat van een woning, kantoor of kantoorgebouw niet in orde is, één van de belangrijkste oorzaken van het ziekteverzuim bij particulieren en bedrijven.

Deze conclusie wordt getrokken door de firma Meditech Europe Limited. Het syndroom, dat bestaat uit de zogenaamde gebouwgerelateerde klachten, veroorzaakt onder meer hoofdpijn, duizeligheid en concentratieverlies. Waarom werkgevers en beheerders van kantoorgebouwen dit syndroom nog steeds volkomen negeren, blijft een raadsel.Wat is het Sick Building Syndrome exact?
Bij het Sick Building Syndrome is het binnenklimaat van een huis of kantoorgebouw niet op peil en veroorzaakt het klachten bij bewoners of werknemers. Concreet gezegd: het is te warm of te koud, te droog, het tocht teveel, het ruikt muf, de lucht is vies en bevat te weinig zuurstof en werknemers worden hierdoor ziek. De oorzaak hiervan zit 'm vaak in slecht onderhouden airco-systemen en in verlichting die het biologisch evenwicht sterk verstoord. Ook de aanwezigheid van chemische stoffen die zijn verwerkt in bouwmaterialen hebben een slechte invloed op het binnenklimaat. Tevens bevindt zich op de werkvloer vaak een grote hoeveelheid printers en kopieermachines. Ook dit heeft, samen met de aanwezigheid van onzichtbare schimmels, bacteriën en virussen, een belastende uitwerking op de luchtkwaliteit. De laatste tijd is hierin een belangrijke en vooral negatieve rol weggelegd voor alle draadloze systemen, zoals Dect-telefoon, Wifi, mobiele telefoons enz.

De klachten als gevolg van dit syndroom
De gevolgen van het Sick Building Syndrome blijken doorgaans omvangrijker en hardnekkiger dan verwacht. Hoofdpijn, braakneigingen, concentratieverlies, duizeligheid, irritatie van ogen, keel en huid, verandering van smaak of reuk en het vertonen van prikkelbaar gedrag zijn de meest voorkomende klachten. Ook in nieuwbouw komen deze klachten te vaak voor. Meer feiten over klachten en oorzaken van het Sick Building Syndrome zijn hier in te zien.

 
 Doorsturen   5 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Sick Building Syndroom is gewoon werkstress
 Vijf tips om dreigend ziekteverzuim te herkennen
 Vage klachten vormen groot probleem op arbeidsmarkt
 Toekomstige stijging ziekteverzuim vraagt nu om maatregelen
 
 
reacties
 
Rian@prevent-care.nl  |   | 
23-05-2011
 | 
09:03 uur
Een bouwbiologisch onderzoek kan helderheid geven in de oorzaak.
Want bij de volgende toon is het vijf voor twaalf. Want het is moeilijk te vatten dat iets wat je niet kan zien, horen, ruiken, voelen of proeven zo diep kan ingrijpen in ons lichaam en ons lichamelijk en psychisch welzijn zo kan aantasten.

Rian Bruijne
Orthomoleculair en Biofysisch Geneeskundige
Terlouw  |   | 
22-07-2011
 | 
01:38 uur
Sick Buildings Noord Nederland
Enexis Winschoterdiep 50 Groningen
Cendris Langemarktstraat 14 Leeuwarden
Harry Bartelds  |   | 
4-02-2012
 | 
19:04 uur
Mogelijk dat er mensen zijn die iets herkennen in de column die ik over dit onderwerp heb geschreven?

Zie ook:
(Klik hier)
Terlouw  |   | 
25-02-2012
 | 
18:38 uur
Ja zekers:


Last van hoofdpijn en duizeligheid

Werknemers callcenter klagen over vieze lucht


LEEUWARDEN - Veel medewerkers van callcenter Cendris in Leeuwarden hebben klachten over het binnenklimaat. Ze zeggen last te hebben van hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid.

Op advies van de Arbeidsinspectie, die in maart een bezoek bracht aan het kantoor, heeft Cendris onderzoek laten doen naar de klimaatbeleving in het gebouw aan de Lange Marktstraat. Dit onderzoek is in juli en augustus uitgevoerd door de Arbo Unie. Onderzoekers maten het CO2-gehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Hoewel de klimaatmetingen binnen de daarvoor gestelde normen vielen, wordt dat door werknemers heel anders beleefd, zo bleek uit een enquête.

Van de 650 verstuurde vragenlijsten werden er 195 (30 procent) geretourneerd. Hieruit bleek dat veel werknemers tijdens het werk fysieke klachten krijgen zoals hoofdpijn, droge ogen, vermoeidheid en duizeligheid.

Vestigingsmanager Erik Ottens neemt de klachten serieus. ’Het is voor mij van groot belang hier verbetering in aan te brengen. Mijn wens is dat je op korte termijn in een merkbaar verbeterd binnenklimaat werkt’, schrijft hij in een intern memo aan de werknemers. Er zal een team samengesteld worden om oplossingen te bedenken voor de problemen.

Werknemers wordt zelf aangeraden om de bureaus schoon te houden, de roosters bij de vensterbanken vrij te houden of van werkplek te ruilen met een collega.

Bijkomend probleem is dat het steeds voller wordt in het kantoorgebouw, waar tussen de 750 en 1000 mensen werken. ‘De groei die de vestiging Leeuwarden momenteel ook nog doormaakt, draagt uiteraard niet bij aan een prettiger binnenklimaat. We zitten op dit moment aan het maximale van onze beschikbare capaciteit’, stelt Ottens.

Volgens de vestigingsmanager gaat het echter om een tijdelijke situatie en moet daarom worden gezocht naar ‘maximale flexibiliteit’ in de bestaande vestigingen.

De Arbeidsinspectie, die geen mededelingen wil doen over de situatie bij Cendris, zegt wel vaker klachten te krijgen over het klimaat bij callcentra. ,,Door ventilatiesystemen kunnen deeltjes in de lucht komen waar mensen last van hebben’’, zegt Annewies de Vries, teamleider Arbeidsinspectie-Noord in Groningen.

Klachten over het binnenklimaat zijn volgens de inspectie echter lastig te beoordelen. ,,Het is heel verschillend hoe mensen hier op reageren. De een heeft het snel koud, de ander snel warm.’’

Vieze lucht:

Blijkens een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is buitenlucht vaak schoner dan lucht binnen. Volgens Ad Ragas, een van de milieukundigen van het onderzoek, is bij Cendris een beperkt aantal zaken gemeten. ''Co2, temperatuur en luchtvochtigheid zijn wel belangrijk voor de beleving van de luchtkwaliteit, maar zeggen weinig over specifieke problemen die in het gebouw kunnen spelen, zoals vervuiling van de luchtkanalen of chemische stoffen die vrij komen''.


Leeuwarder Courant 4 november 2011:

Personeel Leeuwarder callcenter werd ziek van binnenklimaat

Grote schoonmaak bij Cendris

Leeuwarden- Bij callcenter Cendris aan de Lange Marktstraat 14 in Leeuwarden wordt de komende tijd een grote schoonmaakactie gehouden.

De actie is een van de maatregelen die worden genomen tegen het slechte binnenklimaat. ''Toetsenborden, computers, bureaustoelen, alles wordt onder handen genomen'', schrijft vestigingsmanager Erik Ottens op de interne website van het callcenter.

De vierde verdieping, waar de meeste klachten zijn, is zaterdag als eerste aan de beurt. Uit een enqu?te onder het personeel bleek dat veel werknemers tijdens het wrek fysieke klachten krijgen zoals hoofdpijn, droge ogen, vermoeidheid en duizeligheid. De vestigngsmaner liet weten de klachten serieus te nemen. Er werd een werkgroep samengesteld die inmiddels een aantal maatregelen heeft genomen. Zo zijn de luchtkanalen ge?nspecteerd. Deze waren wel schon, maar de luchtroosters bleken vervuild. Dit kwartaal worden ze allemaal grondig schoongemaakt. Ook is er een tussenmuur verwijderd waardoor de temperatuur in de ruimte verbeterd is. Verder word de programmering van de temperatuur verbeterd, omdat uit het onderzoek naar voren kwam dat die op een aantal afdelingen in het gebouw aan de hoge kant was. Ten slotte wordt er ook een rookverbod ingesteld voor het ''gangetje''tussen Cendris en Ahcmea. ''De rooklucht wordt hier namelijk rechtstreeks het gebouw in gezogen''. Een bijkomend probleem is dat het steeds voller wordt in het kantoorgebouw. Omdat de drukte volgens Ottens van tijdelijke duur is, is het geen optie om extra ruimte te huren. Wel wordt onderzocht of er iets gedaan kan worden aan de werktijden zodat er een betere verdeling kan komen van medewerkers tijdens piek- en dalmomenten.

Zelf ook onderzocht op co2 gehalte deze bleek niet in orde te zijn. ArboUnie gaf aan dat het allemaal wel klopte!
Rene  |   | 
21-05-2012
 | 
11:39 uur
Maatregelen:

Cendris:

Vanuit afwegingen binnen de WGCC (Werkgeversvereniging Contactcenters)
en hetgeen de arbocatalogus voorschrijft in relatie tot
beeldschermwerk, hebben wij het pauzebeleid nader onder de loep
genomen. In overleg met de Arbeidsinspectie gaat Cendris de
pauzetijden aanpassen zodat we zeker weten dat iedereen op tijd
voldoende pauze neemt en krijgt.


Beeldschermwerk
De arbocatalogus beschrijft wat een werkgever kan doen om aan de
zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken, en specifiek
als het gaat om gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Hoewel de
criteria en definities rond beeldschermwerk nog in onderzoek zijn,
gaat Cendris in samenspraak met de Arbeidsinspectie het pauzebeleid
bij beeldschermwerk aanpassen voor alle frontoffice diensten inclusief
e-mail. Cendris geeft gehoor aan het advies van de Arbeidsinspectie om
in dit verband de bandbreedte van de werktijden binnen een dienst aan
te passen. Dit houdt in dat na maximaal 2 gewerkte uren er een pauze
volgt.


Wat is het gevolg?
Dit heeft gevolgen voor de huidige inroostering op bepaalde diensten
en de flexibiliteitbandbreedte in de beschikbaarheid. Voor projecten
die de standaard regels t.a.v. beschikbaarheid volgen, blijft het
beperkt tot 15 minuten langer aanwezig zijn voor de volgende diensten:
- 4:15 uur werken wordt nu 4:45 uur aanwezig zijn (i.p.v. 4:30u)
- 4:30 uur werken wordt nu 5:00 uur aanwezig zijn (i.p.v. 4:45u)
- 6:00 uur werken wordt nu 7:00 uur aanwezig zijn (i.p.v. 6:45u)

Voor alle andere diensten betekent dit dat de bandbreedte om pauzes te
kunnen verdelen in een dienst, 15 tot 30 minuten kleiner wordt. Dit
heeft voor alle projecten tot gevolg:
- dat het aantal uit te geven 7.30- en 8-uursdiensten zal afnemen, en
- om de maximale dekkingsgraad van inroostering te kunnen waarborgen
en om voldoende flexibel te blijven worden er ook kortere diensten,
tot 3 uur, ingevoerd.

Voor de PostNL projecten Consumentenmarkt en Pakketten (incl.
zakelijke serviceteams) zijn er iets meer gevolgen omdat op deze
projecten gewerkt wordt met afwijkende (beperktere)
beschikbaarheidregels, met specifieke diensten en met meer medewerkers
met vaste uren.

Door de afdeling Planning is een analyse op persoonsniveau gemaakt.
Medewerkers die door deze aanpassing niet meer ingepland kunnen worden
binnen hun beschikbaarheid, worden persoonlijk benaderd door hun
teamleider om te bespreken wat de gevolgen zijn en welke aanpassingen
er nodig zijn. Voor de overige medewerkers geldt dat zij nog steeds
ingepland kunnen worden binnen de opgegeven beschikbaarheid maar
waarbij wel de mogelijkheid bestaat tot een 15 minuten langere
aanwezigheid door het krijgen van een aangepaste dienst.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10