zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

'Actie Hommen (ING) voorbeeld van Het Nieuwe Besturen'

24 maart 2011 - Jan Hommen laat met het terugstorten van de bonussen van de Raad van Bestuur zien dat hij Het Nieuwe Besturen serieus neemt. Het Nieuwe Besturen staat voor open staan voor signalen uit de omgeving, verbinding maken door te luisteren, en geloofwaardig zijn als organisatie. Hommen bewijst hiermee niet alleen de reputatie van ING een dienst, maar tevens het herstel van vertrouwen in de bankensector als geheel.

Dit stelt Mildred Hofkes, reputatiedeskundige en oprichter van het bestuursplatform Nieuwbestuur.nl. "Hommen handelde met het uitkeren van de bonussen formeel volgens de afgesproken code-Banken. Toch begrijpt hij dat bestuurders niet langer vanuit hun ivoren-toren op hun gelijk kunnen zitten. De samenleving is fundamenteel veranderd en daar hoort een nieuwe manier van besturen bij. Door snel te handelen, toont hij aan een bestuurder te zijn die verbinding weet te maken met de samenleving. Hij is daarmee een voorbeeld voor andere bestuurders." Besturen vanuit de Ivoren-toren definitief voorbij 
Vele bestuurders van banken, maar ook van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven, zorginstellingen en andere grote en kleinere organisaties blijven handelen vanuit het verouderde ‘zender-model’. Daarbij wordt vooral gedacht van binnen naar buiten. Bestuurders geven aan dat de klant centraal moet staan, maar zelf blijven ze aansturen vanuit het traditionele "top-down" model. Hierbij staat de organisatie centraal (en de winst) en niet de klant of de andere stakeholders. Ook Hommen geeft in zijn ingezonden brief in de Volkskrant van 22 maart jl aan, de negatieve gevoelens van de buitenwereld op de bonus in eerste instantie onvoldoende te hebben ingeschat. 

Reputatieschade en financiële gevolgen
Organisaties die onvoldoende rekening houden met signalen uit de omgeving, of deze zelfs negeren, lopen reputatieschade op. Social-media bronnen zoals Wikileaks, Facebook en YouTube onthullen aan het grote publiek hoe de verouderd bestuursmodellen werken. Het publiek keert zich van deze organisaties af met als gevolg flinke financiële schade. In de toekomst zullen organisaties steeds vaker financieel moeten gaan afschrijven op reputatieschade. Een recent voorbeeld is oliemaatschappij BP, die als gevolg van reputatieschade door de grote olieramp in de golf van Mexico de helft van zijn koerswaarde heeft moeten afschrijven.

 
 Doorsturen   31 reacties  

 

Laatste nieuws

 Drie op de tien Nederlanders kunnen collega’s slecht bereiken
 Moderne medewerker ondervindt problemen met geluiden
 ICT-sector draait door, maar vreest gevolgen Coronacrisis op langere termijn
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ING maakt niet bekend hoeveel managers bonussen inleveren
 ING wil uitgekeerde bonussen terug
 ING had bonussen liever niet uitgekeerd
 ING-topman koopt voor ton aandelen ING
 
 
reacties
 
Erwin  |   | 
24-03-2011
 | 
08:07 uur
De aanleiding lijkt me toch echt een stuk minder academisch dan hier gesteld: men vreesde waarschijnlijk een run op de bank (net als in de DSB-tijd) en zag het creditgeld teruglopen omdat klanten wegliepen. Het was óf dit signaal afgeven, of een mogelijke (pijnlijke) ingreep door De Nederlandsche Bank. Dit heeft m.i. dan niets te maken met 'Het Nieuwe Besturen' maar met pure 'damage control'. Daar is niets edelmoedig of vernieuwend aan...
Michel Kros  |   | 
24-03-2011
 | 
08:46 uur
Wat een onzin. De 'signalen' vanuit de samenleving over bonuscultuur zijn al wat langer bestaand en toch gebeurt het weer bij ING. Vervolgens krijgt men dan een pluim als de bonus wordt teruggestort nav commotie.Dit laat zien dat de bankentop nog steeds niet te vertrouwen is.
Als men echt open had gestaan voor de signalen en goed had geluisterd, was men nooit overgegaan tot uitkering.
P  |   | 
24-03-2011
 | 
09:03 uur
Dit heeft werkelijk helemaal niets te maken met het nieuwe besturen. Het laten toekennen van excessieve bonussen in deze tijd en vervolgens weer intrekken bij protest van je klanten, is juist het tegenovergestelde daarvan ! Voledig gebrek aan sensitiviteit en schadelijk voor het imago. Schokkend dat dit soort bestuurders nog steeds banken aansturen !
P
J.P.A. Huges  |   | 
24-03-2011
 | 
09:06 uur
Alweer een tijdje geleden meldde ING 800 miljoen euro gestort te hebben in het ING Pensioenfonds. Dat was niet zozeer een storting alswel een gedeeltelijke terugbetaling van hetgeen ING in betere tijden uit het pensioenfonds had gehaald. Vervolgens meldt ING in 2011 voor het tweede opeenvolgende jaar geen geld ter beschikking te stellen voor indexatie van de pensioenen. Het ING Pensioenfonds heeft namelijk de rare constructie dat indexatie betaald moet worden door ING, die dat om haar moverende ''zwaarwegende redenen'' kan weigeren. Kort na dat bericht aan de ca. 7000 gepensioneerden geeft de heer Hommen zichzelf en zijn collega's een salarisverhoging en een bonus bijna gelijk aan het jaarsalaris. Als vervolgens zo ongeveer heel Nederland verontwaardigd over hem heen rolt, bedenkt de heer Hommen zich, geeft de PR-afdeling de opdracht een indrukwekkkende excuusbrief te schrijven en wordt de volgende morgen, wellicht ook tot zijn eigen verbazing, wakker als een exponent van het ''nieuwe besturen'', althans volgens mevrouw Mildred Hofkes. Management Online papagaait het vervolgens enthousiast na. Alle respect voor de heer Hommen voor het uit de soep halen van ING, maar een nieuwe bestuurder '...............
Koen Halma  |   | 
24-03-2011
 | 
09:08 uur

Ik erger me aan het feit dat wanbestuur hier nu beloont lijkt te worden met positieve PR.

Voor een dergelijk vorstelijk salaris mag men nar mijn meing van een bestuurder verwachten dat deze op de hoogte is van de omgeving waardoor hij/zij zijn organisatie moet leiden.

Als het dan toch een verassing is dat er publiek rumoer ontstaat, dan ben je dus niet goed op de hoogte geweest van je omgeving. Het besluit om bonussen en salarisverhogingen aan de top uit te delen, terwijl er bij de pensioenen geen indexatie plaatsvindt onder het mom van ''we moeten de staatssteun nog terugbetalen'' geeft aan dat dit bestuur alle connecties met de werkelijkheid van de rest van dit land en 99% van de medewerkers die het allemaal mogelijk maken compleet verloren heeft.

Ik vraag me af of men wel in staat is om zelfstandig de juiste conclusies te trekken...
Theodor van der Lans  |   | 
24-03-2011
 | 
09:10 uur
Integendeel Managersonline!! Hommen beweegt op weerstand en walging vanuit de samenleving. Niet vanuit het hart! Wij maken ruimte voor wel integere en rechtvaardige ondernemers. Hommen c.s. worden vanzelf verwijderd. Dit soort lieden hebben zichzelf al buitenspel gezet maar hebben dit zelf nog niet door!
En Managersonline... het zou jullie sieren als jullie een echt vernieuwend en vooral onafhankelijk geluid zouden laten horen en niet vanuit de macht 1.0 mee papegaait. Hofkes als reputatiedeskundige maakt zich met haar stellingname - die haar 'reputatie?' om zeep helpt belachelijk. Het gaat niet aan de gedragscode na te komen!! Daar is nl. ook al veel over te zeggen. Het gaat om het sentiment aanvoelen, omempathie, om leiderschap en om integriteit.. en dat laatste is kennelijk te koop.
Trojan  |   | 
24-03-2011
 | 
09:31 uur
Wat een belachelijke bewering in dit artikel. Denk je nu echt dat Hommen dit heeft gedaan vanuit zijn goede bestuurdersvisie???? Denk je nou echt dat hij handelde vanuit zijn normen en waarden???? Denk je nou echt dat hij hiervoor een schouderklopje verdient???? Hoe geloofwaardig is degene die beweert dat dit allemaal voortkomt vanuit een geweldige bestuurdersvisie???? Wat Hommen heeft gedaan is eieren voor zijn geld kiezen! Denk je nou echt dat die man ook maar 1eurocent had ingeleverd als de politiek zich er niet mee had bemoeit???? Deze man, en zijn collega's, verdienen hun geld als witteboorden criminelen!!! Ze parasiteren op een bevolking!! Ze zuigen net genoeg geld weg zodat de samenleving net in staat blijft om weer nieuw geld voor ze te verdienen! Waanzin dat deze man in dit artikel ook nog eens een pluim voor zijn zogenaamd goede gedrag krijgt!!!!!!! Wat denk je dat ze volgend jaar doen???? Hoe kan het dat een sterveling 2,5% rente krijgt als hij spaart en dat hij 10% rente betaald als hij leent???? Hoe kan het dat deze gasten ons maar blijven beflikkeren???? Hoe lang laten we deze jongens nog de kaas van onze welverdiende boterham vreten???? Tot slot wil ik benadrukken dat ik walg van de meeloper van een Mildred Hofkes!!! Deze persoon probeert zich met dit artikel op een zeer vieze en onbetrouwbare manier zeker te stellen van een plekje als spreker over besturen en bestuurders. Mildred is de zoveelste die een graantje probeert mee te pikken!!!! Zielig!!!!
Ron  |   | 
24-03-2011
 | 
09:32 uur
Weer een voorbeeld over hoe men over het gemiddelde intelligentie niveau van de Nederlanders denkt. Ook door de man die dit artikel schrijft.
Hommen was helemaal niet van plan om het geld terug te storten, maar door het tumult en het feit dat de klanten van ING dreigden op te stappen, bewoog hem om het geld niet in ontvangst te nemen. Alleen dat is de enigste reden dat deze Aktie kwam. Zelfs het feit dat de pensioenen van de gepensioneerden van ING niet meer werd verhoogd en zelfs lager kon worden, waren geen argumenten voor deze man.
Want zonder het tumult had hij het gewoon in zijn zak gestoken en zijn gang gegaan.
Vandaag op de radio in het nieuws, de bankdireteuren van de Amro bank hadden zich ook al rijk gerekend, maar daar heeft de Jager een stokje voor gestoken. Deze bank draait zelfs nog met verlies, maar daar hebben de zakkenvullers zelfs geen boodschap aan.
Dus de heren hebben totaal niets geleerd, maar de klanten en de politiek (toneelspel naar hun kiezers) nemen het niet meer.
Deze managers van banken hebben verkeerde keuzes gemaakt, waardoor ons land in de economische crisis is meegesleurd en daarna zijn er miljarden gepompt in de banken (Rabobank is een gezonde uitzondering) en nu houden de banken hun geld vast, want ze moeten 8% betalen aan rente aan de staat en ze vangen slechts 4,5 % aan b.v. hypotheken.
Dus ook nu veroorzaken zij een situatie die slecht is voor de woningmarkt en de zakenwereld. Dus er is totaal niets veranderd en dan verdeint zo’n man ook nog 1,2 miljoen per jaar. Hoe gek kan je het maken in dit land!
Verder moet de oppositiepartij PVDA hier niets over zeggen, want hun leider heeft de situatie gemaakt, dat er belastinggeld zonder voorwaarden aan de banken is geleend en dan moeten ze dat ook durven erkennen aan hun achterban.
Laat je niet belazeren door dit soort mensen die dan schrijven, ze hebben er uit geleerd, nee, wij hebben er wat uit geleerd, we pikken het niet meer, nu nog een revolutie om dit soort zakkenvullers de grens over te jagen.
Pieter  |   | 
24-03-2011
 | 
09:34 uur
Ik weet niet hoor, het feit dat meneer Hommen niet in staat bleek om deze situatie op voorhand op een juiste wijze in te kunnen schatten is volgens mij toch gewoon een brevet van onvermogen.
En als het klopt dat hij, zo heb ik althans begrepen,eerst salarisverhoging heeft gekregen en vervolgens blijkt dat de bonus voldoet aan de code lijkt me ook niet helemaal ok.
Pieter Snoeren  |   | 
24-03-2011
 | 
09:51 uur
Een ''VOORBEELD'' van het nieuwe Besturen?
M'n neus! Pas na veel kabaal door buitenwereld storten die zakkenvullers hun bonus pas terug. Een beetje bestuurder had dat al veel eerder in kunnen schatten. Regeren is vooruitzien. Toch?
Alex Driesens  |   | 
24-03-2011
 | 
10:04 uur
Dit wordt me toch een beetje te gortig. De Raad van Bestuur van ING is pas overgegaan tot het terugstorten van de bonussen nadat er vanuit de samenleving forse kritiek werd geuit op het feit dat de bestuurders zich sowieso deze bonussen hebben laten welgevallen. Dat schoot velen - gezien de niet onaanzienlijke kapitaalsteun van overheidswege aan ING - blijkbaar in het verkeerde keelgat.

De uitspraak van de mw. Hofkes: 'Door snel te handelen, toont hij aan een bestuurder te zijn die verbinding weet te maken met de samenleving' kan dan ook alleen maar bedoeld zijn om de lachers op haar hand te krijgen. Op de website van 'Het Nieuwe Besturen' valt te lezen wat onder dat 'nieuwe' moet worden verstaan: 'Bij het Nieuwe Besturen vindt de verandering van binnenuit plaats, zodat organisaties van buitenaf minder kwetsbaar zijn'. De verandering die men bij ING heeft ondergaan is - zoveel is toch wel duidelijk - niet van binnenuit ontstaan, maar juist door externe druk. Dit is dus juist geen voorbeeld van Nieuw bestuur. Het lijkt er een beetje op dat de mensen van 'Het Nieuwe Bestuur' de (oude) bestuurders in bescherming nemen in plaats van het (nieuwe) besturen.

Strategisch reputatiemanagement is blijkbaar gelijk aan het leggen van rookgordijnen.
W. baak  |   | 
24-03-2011
 | 
10:10 uur
Het nieuwe besturen betekent ook dat je vooraf de consequenties inschat wat de reactie zal zijn. Als dit een voorbeeld was van het nieuwe besturen dan houd ik mij hart vast. Ook in de persverklaring aangeven dat je volgens de regels hebt gehandeld is een zwaktebod.
Het mooiste gebaar had geweest: ik heb recht op..... maar ik oefen het niet uit in het licht van de staatssteun etc...... Dat is het nieuwe besturen en reputatieversterkend.
Joke  |   | 
24-03-2011
 | 
11:26 uur
Ik vermoed dat dit artikel toch vooral bedoeld is het platform van Mildred c.s. onder de aandacht te brengen. Beetje naïef, want de inhoud van het artikel kun je toch nauwelijks serieus nemen.
Ronald  |   | 
24-03-2011
 | 
10:12 uur
Mevrouw Hofkes is positief over Hommen, omdat hij het nieuwe besturen serieus neemt.

Leuk, maar het laat onverlet dat Hommen over een enorm gebrek aan empathie te beschikt. Had hij dat wel gehad, dan was het plan voor zulke bonussen uberhaupt niet aangenomen in de raad van bestuur.
Het Nieuwe besturen heeft slechts geleid tot een corrigende maatregel, maar de intenties van de raad waren gewoon verkeerd.
Willem van de Wetering  |   | 
24-03-2011
 | 
10:14 uur
Had de heer Hommen er niet meer blijk van gegeven het ''nieuwe besturen'' serieus te nemen als hij zichzelf in het geheel geen bonus had toegekend? In dat geval was er ook geen nadere actie nodig geweest om de reputatieschade te repareren, zo die al (volledig) te repareren is!
Leo  |   | 
24-03-2011
 | 
10:17 uur
Ik vind het zeker verstandig, maar begrijp niet dat de man nu zegt dat hij zich vooraf niet realiseerde dat dit verkeerd zou vallen. Ook zou ik het feit dat het verkeerd valt niet als argument nemen, maar het feit dat het gewoon verkeerd is. Allen dan is het een authentieke actie. Ik zie het meer als een redelijk geslaagde poging tot damagecontrol dan als het hebben van een connectie met de samenleving. Waarbij hij nog minder overtuigt nu blijkt dat niet alle leden van het team dezelfde stap hebben gezet. Een leider zou dat voor elkaar moeten krijgen.
Cees Kuijlaars  |   | 
24-03-2011
 | 
10:18 uur
Ik ben het ermee eens dat besturen uit de ivoren toren voorbij is, in ieder geval in die zin dat ''de maatschappij'' dat nu niet meer accepteert.
Ik ben het er niet mee eens dat besturend Nederland dat begrijpt en er naar handelt. Dat zou ook te simpel zijn. Als je jaren lang een bepaalde management stijl hebt aangehangen vanuit bepaalde overtuigingen is het absoluut niet simpel om dat roer om te gooien. Dat kost ''bloed, zweet en tranen'' , en dat zal niet iedereen lukken resp. van harte gaan.
De heer Hommen heeft voor dit jaar de bonus handdoek in de ring geworpen, maar ik vrees niet geheel uit overtuiging.
Cees Kuijlaars
www.wnk4u.nl
Tomas  |   | 
24-03-2011
 | 
10:28 uur
Het is natuurlijk een farce dat deze actie van Hommen iets te maken heeft met het 'Nieuwe Besturen'!
Het was namelijk geen actie maar een reactie op de ontstane ophef over de uit te keren bonus.

Laat me duidelijk zijn de discussie gaat niet over of de heer Hommes goed of niet goed zou hebben gefunctioneerd.

Maar om dit op enige wijze met het Nieuwe Besturen in verband te brengen is een lachertje. Wanneer er niets was gebeurd, er was geen bonus geweest maar een normale beloning. Dan was er sprake geweest van 'Nieuw Besturen'

Al met al dus een gemiste kans voor de ING!

Kijk maar eens op deze poll over vertrouwen in de banken:
(Klik hier)
Wilco Veenstra  |   | 
24-03-2011
 | 
11:39 uur
Ik ben het eens dat dhr. Hommen staat voor het ''Nieuwe Besturen'', maar dan niet volgens de definitie die mevr. Hofkes daaraan geeft.
Dit type van besturen, waarbij besturen en niet te vergeten ook de RvC een chronisch gebrek aan realiteitszin toont (zij zijn het die het bestuur al of niet een bonus toekent), is al enige tijd gemeengoed in de wereld van de beursgenoteerde ondernemingen.
Gezond verstand, een constructieve instelling en m.n. redelijkheid is ver te zoeken in dit wereldje waar het nog steeds gaat over geld van jouw en mij.
En m.n. de banken die met publieke financiële steun op de been zijn gehouden (werkgelegenheid) zouden beter moeten weten.
Ik ben echter bang dat ze met reputatiedeskundigen werken die er eenzelfde mening op na houden als mevr. Hofkes, wat ''het herstel van vertrouwen in de bankensector als geheel'' niet ten goede komt.
ING is n.l. niet de enige gesteunde bank waar het mis ging, gezien het feit dat minister De Jager er aan te pas moest komen om een bonusuitkering bij ABN AMRO tegen te houden. Ook hier was de RvC en het bestuur van mening dat een bonus gerechtvaardigd was, terwijl er een verlies was geleden. Met deze bank is notabene een keiharde afspraak gemaakt. Kortom, goed luisteren naar één partij (het ministerie) is al moeilijk voor ze, laat staan naar een breed publiek.
r van veen  |   | 
24-03-2011
 | 
11:44 uur
Het bovenstaande artikeltje is waarschijnlijk in opdracht van Hommen zelf geschreven, of het is om hem te slijmen voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Hommen heeft onomstotelijk aangetoond zelfs de simpelste dingen niet te begrijpen. Hij zei 'Ik heb het verkeerd ingeschat.' en niet 'Ik heb een onacceptabele fout gemaakt door gewoon door te willen gaan met graaien en zakkenvullen.' Vervolgens had hij alles wat boven het salaris van de Minister-president van het land uit gaat aan de ING bank moeten terug betalen en per direct moeten aftreden.' Wat moet je in vredesnaam nog van Hommen verwachten als het om moeilijker te begrijpen zaken gaat?? Door Hommen en de tot enorme proporties uitgegroeide kliek van elkaar de bal toespelende graaiers en zakkenvullers is de hele bank- en verzekeringswereld een grote bende geworden. 'Bestuurd' door onethisch opererende misleiders en oplichters. De enige -echte- oplossing is: weg met dat hele 'elitaire' zooitje en daar voor in de plaats integere, competente mensen met een maximum salaris van bijvoorbeeld 5 of 6 x modaal. Dat is een zeer goed salaris naast de vele andere voordelen, het aanzien en de voldoening die het goed invullen van een belangrijke functie geeft. Bonussen en alles wat daar op lijkt bij wet verbieden. Hoogstens een extra maandsalaris net als de rest van het personeel, in jaren dat de cashflow dit toelaat. En als de huidige zogenaamde 'elite' dan naar het buitenland vertrekt? Hoe verder weg hoe beter!
Leo  |   | 
24-03-2011
 | 
11:52 uur
We rollen hier, m.i. terecht, allemaal vol gas met veel kritiek over Mildred Hofkes artikel heen, Ik zou eigenlijk heel graag een reactie van haar kant in dit tritsje zien. Het is een actueel onderwerp en het maakt zo te zien emoties los, moet ook voor haar interessant zijn, zeker nu ze vandaag de presentatie verzorgt van het 2e Nationale Reputatie Congres
Karin  |   | 
24-03-2011
 | 
11:59 uur
Pardon?? Als dit artikel voorbeeld moet zijn van hoe iets dat negatief is kan ombuigen naar iets positiefs dan wordt de plank volledig mis geslagen. Een totale miskenning van de intelligentie van de lezers.
Dat Hommen dat dacht van zijn klanten en daarnaar handelde is al onvoorstelbaar maar dat hij nu als soort voorbeeld voor nieuw leiderschap wordt neergezet gaat me toch echt te ver.
Natuurlijk snappen we dat jullie dit doen om een run van weglopende klanten tegen te houden maar doe dat alsjeblieft op een andere manier!

Bijvoorbeeld:
''De ING is geen slechte bank, aardige medewerkers en service maar het bestuur verdient een ferme tik op de graaiende vingers en zou eigenlijk vervangen moeten worden nu het heeft laten zien in gedrag niet te willen veranderen en faalt in goed voorbeeldgedrag''.

Dus niet meer doen dit soort artikelen. Het vergroot alleen maar mijn verontwaardiging en het onplezierige gevoel dat dit 'nieuws' in opdracht van is.
Karin
Tomas  |   | 
24-03-2011
 | 
12:06 uur
Toch nog een kleine noot:

Wat mij verbaasd - of misschien bevestigd het eerder een reeds bestaand vermoeden - is de totale adoratie die uit het artikel spreekt. Het stuk bevat op geen enkel moment een helikopterview. Je ziet dit wel meer bij dit soort media (zie ook Skipr en Zorgvisie)kennelijk is het toch een beetje: ''wiens brood men eet wiens taal men spreek!''
H.A.  |   | 
24-03-2011
 | 
14:08 uur
gezien de titel van het platform wat zij bedient preekt Mildred voor eigen parochie. Zij heeft er alle belang bij om wat rot is mooi voor te stellen.
Laat ze zich met deze act van Hommen nu niet wijs maken dat er iets is veranderd.

De aandachtswet luidt: LOOK WHAT IS WANTED AND NEEDED AND THAN PRODUCE IT.

Wat Hommen laat zien zien kan onder de noemer van verkeerd begrepen aandacht vallen, namelijk die voor hemzelf.


Mark van den Heuvel  |   | 
24-03-2011
 | 
15:18 uur
Gezien de inhoudelijke (op Hommen) reacties die grotendeels de spijker op z'n kop slaan, wacht ik eerst de reactie van de schrijver af.
Ben toch wel heel nieuwsgierig wat haar reactie op haar lezers van dit artikel is; het nieuwe werken/besturen is de interactie aangaan. Wat was haar echte bedoeling met dit artikel?

Serieus kun je het niet nemen, dus...? Mildred, ik ben heel benieuwd...
GH Heres  |   | 
24-03-2011
 | 
16:00 uur
Hoe eenvoudig kun je je bonus verdienen?

Dat de banken weer meer winst maken komt niet doordat ze bijzondere prestaties leveren maar eenvoudig doordat je over je hypotheek risico opslagen krijgt en een hogere rente mag betalen en op je spaarrekening nauwelijks rente krijgt.

De baken leven nog steeds in de oude wereld van voor de bankencrisis. Het grote graaien gaat nog steeds door. Hoezo het nieuwe leiderschap?
Thijs den mulder  |   | 
24-03-2011
 | 
16:42 uur
Dat gebaar komt als mosterd na de maaltijd.
Hoe kun je nu het goede voorbeeld geven met het gedrag wat de Rvb geeft naar zijn personeel, maar vooral zijn klanten.
Weinig inlevingsgevoel,en een uiterst verkeerd signaal.
In plaats van goed voor zijn klanten te zorgen, staat het eigen belang voorop.
Mijn voorstel zou zijn ,maak het openbaar,en als de klanten het daar niet mee eens zijn,de rekening opheffen.
Ik wil klant zijn bij een bank die oog heeft voor zijn klanten ,personeel,en de omgeving.
Wie kent zo een bank?
De banken hebben bewezen allereerst er een grote puinhoop er van gemaakt te hebben, en nu ook nog een bonus voor zichzelf te geven.
Nee de bank heeft een doel,dienstverlening in plaats van hoge winsten te maken.
Dat de mensen dat soort gedrag niet meer pikken begrijp ik.
Tijd voor voor verandering!!!
en vooral met die absurde bonussen.
Guy P.M. Kessels  |   | 
24-03-2011
 | 
21:25 uur
HOFKES KLETST!
En loopt daarmee zelf een behoorlijke reputatieschade op.

Het aantal reacties en de aard van de reacties geven gelukkig aan dat het verzet tegen de foute bonuscultuur leeft en hopelijk uiteindelijk zegeviert.
Catharina  |   | 
25-03-2011
 | 
10:20 uur
Mildred Hofkes heeft voor de gedachte achter Het Nieuwe Besturen geen slechtere keuze kunnen maken dan Hommen als voorbeeld voor HNB te nemen. Hier moet veel meer achter zitten; een misserabele poging van een 'reputatiedeskundige' om de reputatie van een klant te redden misschien? Of ook hier een totale verkeerde inschatting van de intelligentie en emoties van de Nederlandse burger. Tja dat past wel bij Hommen, die heeft daar ook last van.
M Creemers  |   | 
25-03-2011
 | 
09:22 uur
Gebrek aan zelfkritiek, voorbeeldgedrag en vooruit denken! Bonussen met geld van de Nederlandse burger is een duidelijk voorbeeld van zelfverrijking en graaicultuur. Dus..gekletst nieuw besturen!Ik hoop dat veel burgers overstappen naar duurzame banken. Core-business is verantwoordelijk beheren van geld van burgers! Winst is niet het doel, maar verantwoordelijk beheer!
Floris  |   | 
25-03-2011
 | 
10:20 uur
Wat in de reacties tot nu toe ontbreekt is enige kritische reflectie op de reacties uit met name de politiek. Eerst komen alle politieke partijen een nieuw bonusstelsel overeen met de betrokken banken, een jaar later gaan diezelfde politici (Plasterk voorop!) luidkeels te keer als diezelfde banken zich aan die afspraak houden. Wat heeft Hommen gepresteerd? Ervoor gezorgd dat ING nog bestaat, en de schatkist met circa een miljard gespekt. ING heeft inderdaad staatssteun ontvangen (is dus niet, zoals ABN Amro, volledig door de staat overgenomen) maar betaalt daar nu torenhoge rentes voor, en daarbovenop een duizelingwekkende ''boete'' vanwege versneld terugbetalen. In dat licht is een bonus van een miljoen (een tiende procent van de opbrengst voor de staat) niet meer dan een schrale fooi, waar bankiers in Londen en New York alleen maar om kunnen grinniken.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Bespaar tijd door je boekhouding online bij te houden
Op deze manieren kun je je werkkapitaal verruimen
Werknemer heeft geldproblemen, is dat jouw probleem als manager?
Technologie, zo blijf je op de hoogte
Hoe kun je competenties als professional verbeteren?
reacties
Huiseigenaren met hogere inkomens zitten er warmer bij (1) 
Explosieve groei in zoekvolume voor ‘werken op afstand’ (3) 
Philips Lighting gaat Nederlandse hockeyvelden verlichten (1) 
82 procent meer internetoverstappers door thuiswerk-situatie (1) 
Rabobank: Nederlandse economie in recessie (2) 
Zes tips om zo efficiënt mogelijk thuis te werken (2) 
Update: Dure dollar raakt Procter & Gamble (1) 
top10
Een beetje geluk in huis: welke bloemen u juist nú moet geven
Thuiswerkenden niet bezig met privacy bij videobellen
Vijf tips voor een perfecte videosollicitatie
Veel angst en onzekerheid op de werkvloer en thuis door corona
Verveling slaat toe, mensen maken massaal fotoboeken
Juist nu moeten werkgevers goed voor hun mensen zorgen
Online imago beïnvloedt sollicitatiegedrag
Open- en klikratio’s in de lift
ICT-sector draait door, maar vreest gevolgen Coronacrisis op langere termijn
Houd continuïteit en vaart in samenwerkingsprojecten ondanks corona
meer top 10