zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Controllers worstelen met veranderingen eigen rol

10 december 2010 - Controllers vinden het belangrijk betrokken te worden bij strategische en beleidsmatige beslissingen van hun onderneming. De verschuiving binnen finance & control van louter 'financiële man' naar sparringpartner voor de directie heeft bij 78 procent van de ondernemingen al plaatsgevonden. 

Dat blijkt uit onderzoek van BDO onder meer dan 200 controllers en financieel managers, dat vanaf dit jaar jaarlijks zal worden uitgevoerd. Uitdaging
Toch zegt 26 procent van de ondervraagden juist de eigen rol in de organisatie in 2011 als grootste uitdaging te beschouwen. Onderzoeker Pieter-Paul Saasen, partner bij BDO: "Het past in de tijdsgeest dat er meer wordt verlangd van een controller dan enkel het leveren van rapportages achteraf. Ons onderzoek toont aan dat die rolverandering niet voor iedereen even gemakkelijk is." 

Business partner
89 procent van de ondervraagde controllers is het eens met de stelling dat het belangrijk is dat ze als business partner van de directie bij strategische en beleidsmatige zaken worden betrokken. Dat de controller daardoor eerder wordt ingeschakeld, wordt door 31 van de 221 respondenten spontaan genoemd als een van de voordelen. 27 respondenten zeggen dat een controller in de rol van business partner beter in staat is de ondernemingsrisico's in te schatten. 

Top acht
Grootste uitdaging controllers in 2011:
1. Mijn rol binnen de organisatie
2. Het innoveren van de bedrijfsvoering
3. Risicomanagement
4. Kostenbesparingen doorvoeren
5. De toegenomen vraag om transparantie
6. De relatie van mijn organisatie met de bank
7. Innoveren van onze producten / diensten
8. De relatie van mijn organisatie met de fiscus 

Nadelen van nieuwe rol
Ook werd respondenten gevraagd enkele nadelen te noemen, van hun verschuivende rol binnen de organisatie. Het verlies van onafhankelijkheid wordt daarop door 35 respondenten als nadeel genoemd en de hogere werkdruk door 38. Opvallend is het aantal respondenten dat zegt geen enkel nadeel te zien in de verschuivende rol: 46. 

Transparantie 
Naast het thema 'veranderende rol van de controller' werden de deelnemers aan het onderzoek ook ondervraagd over transparantie en de toegenomen vraag van stakeholders naar ondernemingen om openheid van zaken te geven, onder andere op financieel gebied. 86 procent van de respondenten vindt het belangrijk stakeholders inzicht te verschaffen in de voor hen relevante gedeeltes van de bedrijfsvoering. Daarvan is negentien procent van mening dat dit het onderlinge vertrouwen tussen de onderneming en haar stakeholders bevordert. Van de veertien procent die het geven van inzicht in de bedrijfsvoering niet belangrijk vindt, vindt de helft dat ze met de huidige (wettelijke) rapportages al voldoende transparant zijn. Saasen: "Ondernemingen zien enerzijds de voordelen van transparant zijn, want openheid naar stakeholders versterkt de onderlinge band. Anderzijds voelen ondernemingen zich in de kaart gekeken door de concurrentie. Hier is bij uitstek een rol weggelegd voor de controller, die ervoor kan zorgen dat louter relevante informatie bij de betreffende stakeholder belandt." 25 procent van alle respondenten zegt de concurrentiegevoeligheid van transparant zijn, als nadeel te zien.

 
 Doorsturen   4 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 'Beter risk management had gevolgen crisis kunnen beperken'
 Trends op financiële arbeidsmarkt zetten voort
 Vijftien praktische tips voor controllers
 Rol controller blijft onduidelijk
 
 
reacties
 
Helma van Wanrooij  |   | 
10-12-2010
 | 
10:09 uur
Dat het voor de controller lastig is, is terecht. De traditionele controller is niet de man of vrouw die strategisch bezig is en waar die skills gewenst waren. Dat het inmiddels een stuk genuanceerder ligt, maakt de opleiding of de meer ervaren controllers nog niet anders.

Als ik de controllers in mijn omgeving in gedachten neem, zijn er echter maar weinig die echt betrokkenheid op strategisch vlak willen. Macht wel ... maar dat is iets anders.
Jerry  |   | 
13-12-2010
 | 
06:19 uur
Met de idee dat de controller macht wil, sla je de plank compleet mis. Beheersbaarheid van bijvoorbeeld ''out of the box'' ideeen en acties. Het operationele woord in deze is beheersbaarheid. De controller dient de processen die volgen uit het voorbeeld ''out of the box'' denken (onder veel meer andere) op beheersbaarsheid te toetsen. In zijn/haar ''nieuwe'' rol (deze rol is eigenlijk in het geeheel niet nieuw. Sterker nog, het is DE rol die vanaf het ontstaan is weggelegd voor de controller) van sparringpartner zou hij/zij pro-actief met oplossingen moeten komen. De controller dient m.i. inzicht te hebben in processen door de gehele organisatie. De rol van financieel verslaglegger is m.i. dan ook een zeer beperkte dat eigenlijk overgelaten moet worden aan het hoofd financiele administratie. De uitgebreide rol van controller zoals hiervoor beschreven wordt m.i. teveel als lastig beschouwd omdat deze remmend zou kunnen werken op creativiteit. Het voorgaande is slechts kort samengevat hoe ik tegen de rol van controller aankijk en die uitvoer. Deze rol vergt onder meer commercieel en conceptueel denken van de controller. M.a.w., meedenken met de commerciele boyz en girlz, maar evenzo meedenken met de logistiek, het productieproces, etc. E.e.a. vergt een veelzijdig type mens; de bekende ''duizendpoot''. Echter wordt over het algemeen tegen een controller onterecht aangekeken als suffe boekhouder die de macht wil. Erg jammer...
Willem van Druten  |   | 
13-12-2010
 | 
14:46 uur
Reactie van een Niet Controller.
De moderne controller is de brede en veelzijdige berekenende risicomanager van de organisatie. “Berekenende” omdat hij/zij vaak de enige is die op een rationele manier – zonder de ballast van gehypte creatieve en wishful thinking ideeën, de informatie en cijfers kan creëren, interpreteren en presenteren. En breed en veelzijdig omdat je inderdaad je totale business moet kunnen overzien. Inzicht in de markten, ketens, supply-chain en waardecreatie.
Dit nog los van het (F&A) beheersvraagstuk en het afdekken van wet- en regelgeving op het gebied van fiscaliteit, corporate governance, en financieringsvraagstukken.
Deze veelzijdigheid, dit schaap met vijf poten, en het belang van risicomanagement voor de organisatie maken dat hij/zij zo-wie-zo in het strategisch en beleidsmatig domein een rol verdient. Macht is denk ik geen issue; doe je het namelijk niet goed gaat je kop er af.
En dat je in je functie als controller intern wel eens criticasters tegenkomt is logisch: Iedereen wil wel eens wat – met de centen van de baas goede sier maken – zonder gefundeerde onderbouwing of een totaaloverzicht. En dan mag de controller de kritische vragen stellen of het thema van de agenda halen. De zondebok spelen.
Ik denk dat de meeste controllers helemaal niet zitten te wachten op een “kop van jut” rol.
Van natuur zijn het ook geen machtswellustige types of frontmannen / vrouwen.
Hun waarheid zit in de rationaliteit van het getal en dat maakt ze waardevol in de waan van de dag. Deze ankers heb je gewoon nodig om goede keuzes te kunnen maken.
En dat inzicht leidt terecht, ook volgens het onderzoek, tot een natuurlijke- en gevraagde in plaats van geclaimde, andere positionering.
Dus controllers; don’t worry, do your thing and go with the flow.
Advies Manager  |   | 
14-12-2010
 | 
12:14 uur
De controller zal zich ernerzijds moeten bekommeren om de tijdige verwerking van cijfers die betrouwbaar zijn en inzicht moeten geven. Daarnaast is hij vanwege zijn inzichten in potentie een belangrijke sparringpartner voor (senior) management. Vaak in de rol van de kritische kanttekening. Hierbij komt een vaak gesignaleerde tegenstelling aan het licht. Aan de ene kant het enthousiaste commerciele betoog, wat door de controller wordt vertaald naar risico's en cash flows. Niet zelden leidt dit tot discussies. Als dit op basis van de juiste argumenten geschiedt is dit een goede zaak.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10