zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
auteurs
 

Coert Visser

Coert Visser is een consultant en trainer die werkt met een positieve veranderaanpak. Deze aanpak richt zich er eenvoudigweg op om individuen, teams en organisaties te helpen om vooruitgang te boeken in de richting van hun eigen keuze. Coert heeft veel artikelen geschreven en enkele boeken. Meer informatie vindt u op www.oplossingsgerichtveranderen.nl.
Coert Vissercoert.visser@planet.nl
 
 
 

Artikelen van Coert Visser:

 

Wat maakt coaching en advisering effectief?

Door: Coert Visser , 29 januari 2006
Jaarlijks geven managers en bedrijven grote bedragen aan externe coaches en adviseurs uit. Er is een enorm aanbod aan zeer uiteenlopende advies- en coachingsmethoden. Maar hoe kunnen managers weten welke aanpakken goed werken en welke niet, zodat geld, tijd en aandacht goed besteed worden en gemaakte kosten goed te verantwoorden zijn?
  Lees verder...
 

Constructieve en activerende managementtechnieken

Door: Coert Visser , 13 november 2005
Er kunnen lastige gesprekssituaties ontstaan wanneer managers sturing proberen te geven. Wat te doen als een medewerker heel afhoudend reageert en het probleem dat u aan de orde stelt helemaal niet onderkent? Of wat te denken van een medewerker die er allerlei andere onderwerpen bij betrekt en steen en been klaagt? Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser presenteren een hulpmiddel om hier passend en effectief mee om te gaan.
  Lees verder...
 

De andere kant van de medaille zien

Door: Coert Visser , 04 september 2005
Veel wijze managers hebben geleerd dat wanneer het idee om te veranderen van de medewerker komt, deze zo goed en zo lang mogelijk zal veranderen. Aan de andere kant, wanneer medewerkers worden gedwongen om te veranderen, dan veranderen ze vaak zo weinig en zo kort mogelijk. Daarom is het belangrijk dat managers bij ongewenst gedrag van medewerkers, ook de andere kant van de medaille zien.
  Lees verder...
 

Gericht blijven op resultaten

Door: Coert Visser , 26 juni 2005
Vaak valt ons op hoe resultaatgericht veel mensen in bedrijven zijn. Velen van hen schijnt het natuurlijk af te gaan om steeds oog te houden voor de resultaten die ze willen bereiken. En dat is prima. Je zou namelijk kunnen zeggen dat zakelijke gesprekken in essentie doelgerichte gesprekken zijn. Maar in situaties van tegenslag kunnen zowel managers als medewerkers hun resultaatgerichtheid kwijtraken. De resultaatgerichtheid uit zich dan in ongeduld, boosheid en een autoritaire opstelling.
  Lees verder...
 

Managen met wat er is: de kracht van interne oplossingen

Door: Coert Visser , 13 december 2004
Als uw organisatie niet goed functioneert, huurt u een organisatieadviseur in. Als de werkdruk in uw team hoog is moet er een nieuw teamlid bij. Als teamleden niet optimaal functioneren dan stuurt u ze naar een training. Dit klinkt allemaal logisch maar dat is het niet. Zeer vaak kunnen problemen opgelost worden zonder hulp van buitenaf door beter gebruik te maken van wat er nu al is.
  Lees verder...
 

Volhouden bij tegenslag

Door: Coert Visser , 28 november 2004
Iedereen kan te maken krijgen met ontslag, een faillissement, een scheiding, ziekte, het overlijden van een dierbare of een ernstig persoonlijk falen. In dit artikel geeft Coert Visser een eenvoudige handreiking voor wat we in uiterst moeilijke omstandigheden kunnen doen om op de been te blijven en de draad weer op te pakken.
  Lees verder...
 

Het probleem van probleemanalyse

Door: Coert Visser , 31 oktober 2004
In een vorig artikel kwam de stelling naar voren dat iedereen regelmatig te maken heeft met problemen. Aandacht besteden aan problemen is niet alleen onvermijdelijk maar kan ook nuttig zijn. Met problemen kunt u op uiteenlopende manieren omgaan maar deze zijn niet alle even effectief. Het maakt zeer veel uit hoe u aandacht besteedt aan problemen. Dit artikel vergelijkt probleemanalyse, probleemontkenning en probleemonderkenning en pleit voor de laatstgenoemde aanpak.
  Lees verder...
 

Eén stapje vooruit: niet meer veranderen dan strikt noodzakelijk

Door: Coert Visser , 17 oktober 2004
De gedachte dat serieuze problemen in organisaties drastische ingrepen vereisen, is populair. Ingrijpende veranderprogramma’s, herstructureringen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Maar of dit alles altijd zo goed werkt is maar de vraag. Een alternatief is de benadering van één stapje vooruit. Deze manier van veranderen is laagdrempeliger, minder riskant en kan zeer effectief zijn, betoogt Coert Visser.
  Lees verder...
 

Zo kiest u de juiste adviseur (inclusief checklist)

Door: Coert Visser , 03 oktober 2004
Dit artikel doet u enkele ideeën aan de hand doen op basis waarvan u kunt bepalen welke adviseurs passen bij u en uw organisatie. Het artikel schetst eerst hoe succesvolle adviestrajecten tot stand komen. Vervolgens treft u een checklist op basis waarvan u bij aanvang van een adviestraject een adviseur kunt kiezen. Tenslotte krijgt u enkele praktische tips over hoe u de effectiviteit van uw adviseur en adviestraject achteraf kunt evalueren.
  Lees verder...
 

Verandering realiseren via bereikbare doelen

Door: Coert Visser , 21 september 2004
Eén van de belangrijkste redenen waarom individuen en organisaties er nogal eens in falen om effectief te veranderen, is dat zij veranderdoelen ineffectief formuleren. Goed geformuleerde doelen zijn een belangrijke sleutel tot het bereiken van succesvolle verandering. Effectieve veranderdoelen zijn bereikbaar, ineffectieve veranderdoelen zijn dat niet.
  Lees verder...
 

Verandering realiseren via bereikbare doelen

Door: Coert Visser , 19 september 2004
Eén van de belangrijkste redenen waarom individuen en organisaties er nogal eens in falen om effectief te veranderen, is dat zij veranderdoelen ineffectief formuleren. Goed geformuleerde doelen zijn een belangrijke sleutel tot het bereiken van succesvolle verandering. Effectieve veranderdoelen zijn bereikbaar, ineffectieve veranderdoelen zijn dat niet.
  Lees verder...
 

Schalen: praktisch hulpmiddel bij verandering

Door: Coert Visser , 22 augustus 2004
Schalen behoren tot de meest eenvoudige, aansprekende en toegankelijke hulpmiddelen afkomstig uit het oplossingsgerichte gedachtengoed. Schalen zijn zeer gemakkelijk te gebruiken en hebben zeer veel toepassingsmogelijkheden. Met dit artikel maakt Coert Visser u heel snel wegwijs in het gebruik van schalen.
  Lees verder...
 

Het reflecterende management-team

Door: Coert Visser , 13 juni 2004
Coert Visser en Harry Norman introduceren een praktische methode voor (management)teams om beter op elkaar ingespeeld te raken, beter samen te werken en meer teamgeest te realiseren. In zes stappen beschrijven zij het reflecterende management-team.
  Lees verder...
 

Zo voert u betere functioneringsgesprekken

Door: Coert Visser , 02 mei 2004
Functionerings-gesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over het verloop. De auteurs geven nuttige handreikingen om voortaan beter functioneringsgesprekken te voeren.
  Lees verder...
 
< vorige 1 2 3 volgende >
Innovaties in de houthandel: welke nieuwe technologieën en trends zijn er in de houtindustrie en wat betekenen ze voor bedrijven?
Zakelijk financial leasen om verschillende redenen interessant
Softwareontwikkeling goedkoper en in hogere versnelling met ontwikkeling door ’leken’
reacties
Hoe kunnen banken en financiële instellingen reageren op COVID-19? (2) 
Mannen en vrouwen reageren verschillend op stress (1) 
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (2) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
top10