zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
weblog
 

Manage de eigen loopbaan. Test hoe zelfsturend jij je ontwikkelt!

Door: Jos Arets,   23-09-2007,   18:12 uur
 

Het is over. Dé baan voor het leven bestaat niet meer. Werkgevers voelen zich niet geroepen om de loopbaan van iemand te managen. En waarom ook? Tegenwoordig beseffen veel professionals dat je een bepaalde waarde op de markt vertegenwoordigt. Niet alleen de werkgever bepaalt. De eigentijdse professional kiest zelf ook en heeft daardoor meer regie over de eigen loopbaan.


Manager van de eigen loopbaan


Je ziet een kans om jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door aan een uitdagend project te werken of de mogelijkheid een betere baan te krijgen. Ook kan het zijn dat je met een probleem wordt geconfronteerd, waarvoor het absoluut noodzakelijk is jezelf te ontwikkelen. Of je ervaart de noodzaak om helemaal het roer om te gooien. Van baan en beroep te veranderen.Het is typerend voor je functie als ‘manager van de eigen loopbaan’ om met dit soort ontwikkelvraagstukken te worden geconfronteerd.
  
Definitie zelfsturing
Een goede definitie van zelfsturend leren van een van de pioniers op dit gebied Malcom Knowles (6):
‘zelfsturend leren is een proces waarbij individuen het initiatief nemen, met of zonder de hulp van anderen, om hun eigen leerbehoeften te diagnosticeren, leerdoelen formuleren, materiële en/of menselijke bronnen om te kunnen leren identificeren, geschikte leerstrategieën kiezen en implementeren en de mate evalueren waarin de gewenste resultaten zijn bereikt.’
 
Ontwikkelen is in de kern altijd zelfsturend. Het maakt niet uit wat en hoe er wordt geleerd. Wat de bedoeling van een auteur of een coach is. Hoe compleet een uitgewerkt trainingsprogramma op de werkplek kan zijn. Het is de individuele professional die zelf besluit:
·   wat en hoe er wordt geleerd;
·   wat wel en niet hiervan wordt onthouden;
·   wat wel en niet wordt toegepast in de praktijk;
·   wat wel of niet in het POP wordt opgenomen.
 
Zelfsturing is dus richting geven aan je persoonlijke en professionele leven op een manier die past bij je persoonlijke visie, waarden en normen. Door zelfsturing word je intrinsiek gemotiveerd. Redenen om jezelf te sturen komen niet van buiten. Via zelfsturing ontstaat een vergroting van de autonomie van het individu. Dat komt uit jezelf. De gerichtheid is bij zelfsturing dan ook van binnen naar buiten. Een vitale voorwaarde om pro-actief de eigen loopbaan te managen.
 
Kenmerken van zelfsturend ontwikkelen
Zelfsturend ontwikkelen is nogal divers. Ieder mens geeft daar op een geheel eigen wijze invulling aan. Om zelfsturend ontwikkelen meer systematisch en doelgericht te laten plaatsvinden is het nodig aan de volgende kenmerken te voldoen:
·         Een POP wordt als middel ingezet om planmatig te kunnen werken aan de eigen ontwikkeling;
·         Op basis van een persoonlijke visie wordt de eigen ontwikkeling door doelen en standaarden gestuurd;
·         Actief wordt feedback georganiseerd over de eigen ontwikkeling, de prestaties op het werk;
·         Reflectie, terugblikken op ervaringen en daarvan systematisch leren, wordt als de natuurlijke motor van de persoonlijke ontwikkeling ingezet;
·         Zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het eigen ontwikkelproces en de bereikte resultaten is een vanzelfsprekendheid;
·         De verschillende formele en informele leerervaringen worden systematisch en doelgericht met elkaar verbonden om de persoonlijke visie en doelen met betrekking tot de eigen ontwikkeling te realiseren.
 
 
 
Test jezelf!
Maak de test hierna en stel vast hoe zelfsturend jij jezelf ontwikkelt. Beantwoord de vragen met ja of nee.
 
Wel of (nog) niet effectief aan de slag met zelfsturend ontwikkelen?
1. Heb jij een duidelijke visie op je toekomst?
2. Is die visie bekend bij voor jouw belangrijke mensen?
3. Heb jij waarden, die jouw gedrag overwegend sturen?
4. Heb jij meetbare doelen voor de korte termijn (6 maanden)?
5. Heb jij meetbare doelen voor de langere termijn?
6. Heb jij een plan om deze doelen te realiseren?
7. Is dit plan ook bekend bij voor jouw belangrijke mensen?
8. Bepaal jij in de werkomgeving overwegend het eigen gedrag?
9. Bepaal jij bij voor jouw persoonlijk belangrijke mensen overwegend het eigen gedrag?
10. Heb je toegang tot voldoende bronnen (mensen, informatie, middelen e.d.) om je plannen te realiseren?
 
Tel het aantal keren dat je Ja scoort op:
·          Score 8 of hoger:  Okay! Zelfsturend ontwikkelen zit bij jou wel goed.

·          Score tussen 5 en 7:  Zelfsturend ontwikkelen? Jij bent redelijk onderweg.

·          Score 4 of lager:  Verhoog je effectiviteit door verder te werken aan je vermogen tot zelfsturend ontwikkelen.
 
 Reflectie:
·         Bereik je de resultaten met betrekking tot ontwikkeling in je leven toevallig of gepland?
·         Hoe interpreteer je de score van de test?  En wat betekent dat voor je loopbaan?
·         Hoe manage jij de vereiste ontwikkeling van professionals? en op welke manier kun je zelfsturend ontwikkelen benutten als middel om accountable zijn meer handen en voeten te geven?
 

 
 Doorsturen    6 reacties

 
 
 
Over de auteur:
Jos Arets - CEO van Tulser 


·      Architect van toekomstbestendige oplossingen om mensen & organisaties meetbaar met 70:20:10 oplossingen beter te laten presteren.
·      Auteur van boeken met het doel hrd te versterken zoals '70:20:10 naar 100% performance', ‘Kostbaar Misverstand; van training naar business improvement’ en ‘Liever (g)een training’.
·   Samen met Charles Jennings en Vivian Heijnen heb ik het 70:20:10 Institute opgericht om dit gedachtegoed in cocreatie met onze collega's in de wereld te verspreiden en te verbeteren.   
 

Laatste weblogs

  Ninja teamcoaching, proactief en ‘onzichtbaar’
  Kijken, kijken en niet kopen
  Ratingterreur
 
reacties
 
Ad de Beer  |   | 
25-09-2007
 | 
16:08 uur
Ik ben zelfsturend (of eigenwijs) genoeg om op vrijwel alle punten een volmondig ja te kunnen roepen.
Maar was mijn loopbaan gepland? Nee, niet echt. Mijn hele loopbaan hangt van toevalligheden aan elkaar, onverwachte ontmoetingen, netwerken, incidenten. Ik probeer hier mensen te helpen een loopbaan te plannen, jonge mensen die naar me opkijken omdat ik toch manager ben geworden bij een grote multinational. Als ze me vragen hoe ik dat heb gedaan, geen idee. Grote bek en zelfsturing kan helpen, maar heeft ook twee keer tot een iets te voortijdig einde van een baan geleid, maar juist daardoor kwam die nieuwe kans.
Kortom, een doel hebben is goed, The power of Focus, maar ergens komt die kosmos, dat ongrijpbare, dat onwezenlijke op je pad. Dat is de rode draad bij veel mensen die succes hebben gehad. Ja, zelfsturend maar ook dat gene waarvan we niet weten wat het is.
En natuurlijk, als je bezig bent met zelfontwikkeling dan kom je op sites als deze en leer je mensen kennen, dat helpt wel voor je loopbaan
Harrie Custers  |   | 
25-09-2007
 | 
20:51 uur
mooie reactie Ad. En herkenbaar.
Tom Scholte  |   | 
26-09-2007
 | 
10:24 uur
Er valt pas te (zelf)sturen als je in beweging bent. Het in beweging komen en blijven is voor veel mensen lastig. Zeker om dit helemaal vanuit eigen kracht te doen. Er is ontstekingsenergie nodig om op gang te komen en het eerste perpetuum mobile moet ook nog uit gevonden worden. De ''test je zelf vragen'' zullen voor veel mensen een herkenning oproepen: ''ja ik weet dat het belangrijk is, en ja ik moet daar nodig eens over na gaan denken.'' Enige vorm van training en coaching op dit gebied kan de zelfsturing op gang brengen. Wat me aanspreekt in de test-vragen is of je visie, doelen en waarden ook bekend zijn in je omgeving. Om de beweging op gang te houden en zelfsturing mogelijk te maken is communicatie van wat je kunt en wilt essentieel. De eerste stap is naar mijn mening het onderzoeken waar je goed in bent, wat zijn je talenten en unieke eigenschappen. Om je hier bewust van te zijn en deze slim in te zetten draagt enorm bij aan je zelfsturing, je motivatie en je zelfvertrouwen.
Jos  |   | 
26-09-2007
 | 
16:02 uur
Het is inderdaad heel krachtig om, bij voorkeur, SMART ontwikkeldoelen te communiceren met relevante mensen uit het netwerk. Sowieso zijn SMART-doelen de natuurlijke motor voor het bereiken van resultaten, zoals uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt. Maar het delen van deze ontwikkeldoelen met de omgeving maakt nog meer krachten los bij jezelf en -niet onbelangrijk- in het sociale netwerk. Het is mogelijk dat je gevraagd en ongevraagd sociale ondersteuning krijgt of toegang tot bronnen die eveneens kunnen helpen om doelen te bereiken.

Zelfsturing is, zoals uit enkele reacties terecht blijkt, geen doel op zich. Het is wel een effectief middel om met eigen regie de ontwikkeldoelen te realiseren die er voor de persoon zelf toe doen. Maarwerk avant la lettre...
Ad Beer  |   | 
26-09-2007
 | 
16:07 uur
#Tom,

Inderdaad, om op gang te komen heb je veel energie nodig, om op gang te blijven dien je steeds energie toe te voeren.
Ik denk dat bij het gros van de mensen de eerste stap het moeilijkste is, voor veel van de anderen de tweede stap. Niets gaat vanzelf, hoe graag bepaalde stromingen als The Secret ons dat willen laten geloven. Het enige wat waar is is dat mensen die steeds energie stoppen in hun leven op een gegeven moment iets in de schoot geworpen krijgen.
Sandra van Mameren  |   | 
25-07-2009
 | 
16:12 uur

Geachte mijnheer Arets,

Graag zou ik uw testje om de eigen 'zelfsturendheid' te meten willen gebruiken als materiaal binnen een masterclass die ik ontwikkel. Ik zou de vragen iets willen aanpassen zodat ze beter passen bij mijn doelgroep. De bron van de originele vragen zou ik op het printje vermelden (website en uw naam) en ik zou erin aangeven dat de vragen door mij zijn aangepast. Staat u mij toe om dit te doen?

Ik hoop van u te horen, met vriendelijke groeten,

Sandra van Mameren.

 

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
 
Ook thuis kun je gebruik maken van zakelijk internet
Welke auto’s behouden hun waarde het meeste?
reacties
Digitale tools zorgen voor minder werkstress (1) 
Vrouwen in leidinggevende posities hebben meer vertrouwen in omgang met crises dan mannen (1) 
Een op drie Nederlanders verwacht dit jaar minder Black Friday-aankopen te doen (1) 
Berlijn populairst bij foodies, Ibiza nummer één onder hippe vogels (1) 
Werknemer wil niet terug naar werksituatie zoals vóór COVID-19  (1) 
Kijken, kijken en niet kopen (1) 
‘Veiliger en slimmer werken’ bovenaan agenda IT-afdeling (1) 
top10
Eén op de drie organisaties overweegt thuiswerkvergoeding
Dankzij lockdown beseft werkend NL het belang van altijd blijven leren
Focus op flexibele planning en versnelde innovatie
Ninja teamcoaching, proactief en ‘onzichtbaar’
Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris
Slechts één op de drie werknemers is veerkrachtig genoeg
Vrouwen in leidinggevende posities hebben meer vertrouwen in omgang met crises dan mannen
Een op drie Nederlanders verwacht dit jaar minder Black Friday-aankopen te doen
Werkzoekers hebben hekel aan schrijven motivatiebrief
De tien ingrediënten van elk succesvol project
meer top 10