zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
weblog
 

Succes in uw team? Dat bereikt u zo!

Door: Wout Plevier,   01-08-2017,   13:25 uur
 

Heerlijk vakantie! Dat geeft het brein tijd om te mijmeren. En in deze mijmertijd kom je tot de beste inzichten. Als je als manager je team de komende periode heel goed wilt ontwikkelen richting teamsucces, lees dan ons SLiM! stappenplan voor Teamsucces door. Je voorkomt gekibbel, naast elkaar heen praten, ego-gedrag, slechte samenwerking en... gaat 100% op weg naar Teamsucces!

Als SLiM! trainer kom ik geregeld binnen bij bedrijven die een bepaalde verandering doorgevoerd willen zien. Vrijwel elke organisatie wil teamsucces vergroten en komen tot betere resultaten. Men wil dat de organisatie klantgerichter wordt of meer salesgericht gaat opereren, dat medewerkers ondernemers worden... Mooie visies, knappe strategien, een helder doel en toch mislukt 93% van dit soort veranderingen. Leer wat de meest gemaakte fouten zijn en hoe u dit stapsgewijs kunt oplossen.


 
Valkuilen waar we vaak instappen
 • In meeste gevallen gaat een veranderingstraject fout, omdat men de cultuur van een organisatie niet meeneemt. Cultuur is een optelsom van alle elementen die de sfeer van een organisatie bepalen: symboliek, waarden en normen, uitingsvormen, huisstijl, sfeer, concrete gedragingen. Dit is veelomvattend.We maken het daarom iets simpeler. Cultuur van de organisatie begint concreet bij de gedragingen die een individu laat zien.
 • Meestal heeft een organisatie wel een visie en strategie. Het probleem is dat men dit niet in gedrag laat zien aan elkaar.. Men zegt het wel maar doet het niet. Dit is heel menselijk. Je brein zal immers altijd de weg van de minste weerstand nemen.
 • Geregeld is het bovendien de visie en strategie van een enkele leidinggevende. Vertrekt deze, dan vertrekt vaak ook de visie en strategie.
 • Ook begint de leiding van een bedrijf vaak met herindelen van het bedrijf en (her)opleiding van het personeel. Onder het mom; deel de processen anders in en de mensen volgen wel.
 • Vaak weet men niet eens het nulpunt. Waar staat men nu? Waar wil men precies naar toe? Beschikken de medewerkers over de juiste competenties en motivatie?
 • Als een medewerker niet zelfbewust is, dat hij kan/ wil en moet veranderen, dan gebeurt er niets. Dan blijft de visie en strategie steken bij de leiding. Meestal vraagt men zich dan af: "waarom doen de medewerkers niet wat we willen?". "Waarom zijn zo veel mensen gestresst?" Wij meten dit standaard door met VIP24 en onze cultuurscan en dat geeft een heel helder beeld van de status quo van de organisatie.
 • Vaak wil de leiding van een bedrijf ook te veel in een keer. Daardoor vervliegt vaak de focus: men wil innoveren, maar ook operationele excellentie nastreven en eigenlijk staat ook de klant centraal. Dit is nobel maar mislukt in veel gevallen. Het is beter om de nadruk op één hoofddoel te richten en daar een chronologisch stappenplan voor op te stellen. Zet dan gericht stapjes tot het doel bereikt is en ga dan naar het volgende doel.
 • Vaak wil men te snel. Men wil in een of 2 jaar de boel op orde hebben. Mooi plan, maar vaak onrealistisch. Zeker als je bedenkt dat de gemiddelde reorganisatie 6-7 jaar in beslag neemt.
 • Snel kan wel, als iedereen de schouders voor 100% er onder zet en alle neuzen precies dezelfde kant op staan. Daarom een concreet stappenplan. het is zeker nog niet compleet maar biedt wel goede informatie om te overwegen of je ergens al kunt winnen. Tussen elke fase zit een go - no go moment. Je mag pas door naar de volgende fase als de vorige fase 100% is afgedekt. 

  Fase 1: de binnenkant op orde - Uw taak  - Mentor!

  Voer online een cultuurscan bij je medewerkers uit op 9 pijlers: Doel/ Visie en Werkwijze MT, Taken en Bevoegdheden, Vakkennis, Leiderschapsvorm, Beslis- Overlegstructuren, Mate van Autonomie, Attitude, Samenwerking Team, Sociale Sfeer. Je kunt dan samen zien waar je precies goed gaat en waar je beter kunt handelen.
   
  Geef je medewerkers ook inzicht in hun eigen talenten, voorkeursstijlen en valkuilen. Praat hierover met elkaar. Te weinig mensen werken op hun nr. 1 talent  (35%). Te weinig mensen zijn werkelijk bezield van hun werk (12%). Te weinig mensen gaan met ècht plezier naar hun werk (26,4%). En toch zijn we tevreden (70%). Wij gebruiken VIP24 en dat geeft heel veel helderheid hierover. 

  Verwerk deze feedback in je visie en strategie en bepaal dan de stappen, die je echt wilt gaan nemen. praktisch: voer planningsgesprekken met je medewerkers om te bepalen hoe hun ontwikkeling er dan uit dient te zien met het oog op deze visie. Wat doen ze goed en wat kan beter? Dit betkent dat je gedragsgerichte afspraken maakt en navolgt.

  En om dat te kunnen navolgen moet je dus ...doorontwikkelen en monitoren. Empoweren van je team lijkt simpel. Wellicht is het dit ook! Het draait uiteindelijk om levelen van verwachtingen en met iedereen open de dialoog blijven aangaan om de gewenste verandering te krijgen. De excel-sheet met punten en KPI's zijn er. Dat is handig maar niet heilig. Gebruik het in je achterhoofd om te bepalen wat je wilt bereiken. Ga dan met je medewerkers vooral de dialoog aan en laat hen zien hoe jullie samen succesvol kunnen zijn. Dat leidt in veel gevallen tot leuke gesprekken en een veel beter resultaat. 

  Aandachtpunt: weg met middelmatigheid en op naar meer passie en effectieve daadkracht in de organistatie. Niet druk doen. Niet multitasken. De juiste dingen doen, die werkelijk belangrijk zijn en werkelijk toegevoegde waarde leveren en dan deze taken… op de meest effectieve manier uitvoeren.

   
  Definieer de concrete visie en strategie. Uw taak - Visionair

  Bepaal wat je nastreeft: Productinnovatie, Operationele Excellentie of Klant Centraal. Pols je plannen met je medewerkers op haalbaarheid en realisme. Betrek hen bij het proces en maak hen gemotiveerd. 

  Inspireer hen om aan te sluiten bij de nieuwe visie. Geef hen een visie waar jullie gezamenlijk trots op kunnen zijn. Empower het team om te gaan voor teamsucces. Communiceer duidelijk het belang voor de organisatie en welk traject je wilt ingaan.

  Bepaal het opleidings- en coachingsplan en start met coachen op individuele ontwikkelpunten. Eventueel kun je ook starten met trainingen en opleidingen maar doe dit enkel als er noodzaak voor is.

  Maak dan gedragsafspraken voor samenwerken en optimaliseer je communicatiemomenten met je team. Resultaat open communicatie - helderheid. Uw taak - Teambouwer/ leider!


  Fase 2: Controleer afspraken op drie niveaus - Uw taak - Procescontroleur en Coördinator.
  Controleer vervolgens de gemaakte afspraken op individueel- , team- en organisatieniveau en verbeter de efficiency van samenwerking. Besteed aandacht aan time- en projectmanagement. Spreek  mensen aan op gemaakte afspraken (ook bij niet nakomen ervan) en deel dit met het team. Pas mogelijk je processtructuur aan. 


  Fase 3: maak gezamenlijke resultaten zichtbaar  - Uw taak - Bestuurder - Producent.
  Laat dan gezamenlijk dit nieuwe gedrag naar buiten zien en communiceer dit ook met uw klanten. Richt je continue op verhoging van effectiviteit en optimaliseren van de resultaten. 


  Fase 4: innoveren en netwerken - Uw rol innovator en netwerker
  Mogelijk zet je nog door richting innovatie - jouw rol is dan Bemiddelaar/ Netwerker en Innovator. Meet tussentijd het resultaat en stuur bij waar nodig.

  Houd de zaag scherp
  Ten slotte: vier elke keer dat je succes boekt, samen het behaalde resultaat. Succes wil niet enkel zeggen targets halen, ook een goede lering ervaring, een goede samenwerking hebben, veel plezier samen beleven, gezamenlijk iets moois neerzetten waar jullie trots op kunnen zijn. Het betekent ook dat je zorgdraagt voor de vitaliteit van je medewerkers. Ik geloof dat een vitale mens, die op zijn talent werkt, bezield is van zijn werk, samenwerkt in een constructieve en positieve omgeving, tot hele grote dingen in staat is. Waardoor het som van de indivuen synergetisch samenwerkt en tot de allerbeste resultaten komt. Maar dat wist u eigenlijk toch ook al lang? Waarom gebeurt het dan toch zo weinig? Tijd voor change! Houd het simpel, volg het stappenplan en ik garandeer u positieve dingen:)

  Fijne vakantie verder en wil je alvast een beetje bezieling ervaren? Download dan hier :Bezieling" uit ons nieuwe boek SLiM!

  Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent!

  Wout Plevier
  SLiM! Training: voor bezielde medewerkers en top resultaat!

 
 Doorsturen    1 reactie

 
 
 
Over de auteur:
Wout Plevier
Coach, Trainer, Spreker l Persoonlijke Effectiviteit l Teamsucces l Versneld Leren en Lezen
info@woutplevier.nl
W 073 52 2 5656

https://woutplevier.nl 
SLiM! Training, inspirerende spreekshows en topcoaching voor meer persoonlijke grip in werk. Inspiratie en DOE trainingen met 100% rendement voor managers, teams en werkende professionals.

Download hier "Bezieling" uit SLiM!: het interactieve prachtige boek voor meer succes, focus, meer plezier en de juiste balans.
 

Laatste weblogs

  Hoeveel burn-out fabrieken zijn er nog in ons land?
  Het rationeel discours
  Tegen de haren instrijken
 
reacties
 
Thom Verleg  |   | 
26-08-2017
 | 
07:24 uur
Ik ben het van harte met je eens! Cultuur levert een wezenlijke bijdrage aan verandertrajecten. Ik heb onderzocht en ook aangetoond, dat dit zo is. Ik gebruik het element cultuur zelf ook steeds bij organisatieveranderingen, naast drie andere bouwstenen - 1. Strategie 2. Kwaliteit (KPI's) 3. Organisatiestructuur.
De vierde bouwsteen is cultuur en wat mij betreft staan deze vier elementen in verbinding met elkaar en vormen als zodanig een deming circle.

 

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
 
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10