zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Groeiend optimisme fusie- en overnamespecialisten

17 december 2009 - Nederlandse fusie- en overnamespecialisten geloven weer voorzichtig in een herstel van de M&A-markt. De loden schuldenlasten van bedrijven, herstructureringen bij banken en toenemende claimemissies vormen de belangrijkste factoren die achter het groeiend optimisme schuil gaan.

Dit blijkt uit de jongste 'fusie- en overnamebarometer' van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 178 financieel directeuren en M&A-managers, die een actieve rol spelen bij acquisities van hun bedrijf. Optimisme
De onzekerheid over het herstel van de markt neemt af, de daling van het aantal fusies en overnames is een halt toegeroepen en er gloort weer optimisme over de toekomst. Bovendien speelt de krapte aan financiële middelen nu een minder grote rol dan een half jaar geleden. Tot een ware overnamegolf leiden de herstructureringen evenwel niet, zo is de verwachting. 

Verwacht herstel
Voor het eerst sinds een jaar is de groep die een herstel van de M&A-markt verwacht groter dan de groep die denkt dat herstel voorlopig nog uitblijft, al is het verschil nog klein. Volgens de barometer verwacht 44 procent dat de wereldwijde M&A-markt binnen een halfjaar herstel laat zien, tegenover 42 procent die verwacht dat het herstel langer uit zal blijven. Voor de zomer verwachtte slechts een derde dat de wereldwijde M&A-markt binnen een halfjaar herstel zou laten zien. Daarnaast is het aantal respondenten dat het komende jaar meer fusies en overnames binnen de eigen sector verwacht ten opzichte van vorig jaar ruim verdubbeld van 21 procent naar 48 procent. Het aantal respondenten dat een daling verwacht, is het afgelopen halfjaar afgenomen van 21 procent naar veertien procent. Ook de verwachting met betrekking tot een toename van overnames door Nederlandse partijen steeg ten opzichte van vorig jaar, namelijk van vijftien procent naar 33 procent. Terwijl het aantal respondenten dat een overnamedaling door Nederlandse partijen verwacht is afgenomen van 55 procent naar veertien procent. Ook verwachten ze dat het aantal transacties door Nederlandse bedrijven in het buitenland licht zal toenemen. 

Meer defensieve overnames
Opvallend is dat een meerderheid verwacht dat het aantal defensieve overnames sterk zal toenemen. Oscar Kinders, Managing Partner van de Transactions Group van PricewaterhouseCoopers, zegt hierover: "Ondanks het niet optimale financiële klimaat en de relatieve onzekerheid van de markt neigen steeds meer bedrijven vanuit een defensieve gedachte overnames te doen. Het huis van de buurman staat tenslotte maar één keer te koop, zo is de gedachte." Dat het herstel van de M&A-markt nog broos is, blijkt uit de mondjesmaat gevulde pijplijn met targets. Slechts 38 procent heeft de komende twaalf maanden aankooptransacties in het vooruitzicht. Dat is fors minder dan de 55 procent van vorig jaar, maar betekent wel een lichte stijging ten opzichte van zes maanden geleden. Slechts elf procent verwacht het aankomende jaar betrokken te zijn bij een verkooptransactie. Ook dat is fors minder dan de 29 procent van vorig jaar. 

Trends
De trends achter het verwachte lichte herstel liggen met name op het vlak van gedwongen herstructureringen en loden schuldenlasten, en zijn defensief van aard. Het is volgens 82 procent van de respondenten de verwachting dat de hoge schuldenlast van banken zal leiden tot opschoningsacties van hun balansen. Ruim driekwart (76 procent) stelt dat deze schuldenlast tot de verkoop van bedrijfsonderdelen van de banken zal leiden. De hervorming van het bankenlandschap zal een dominante factor vormen op de Nederlandse overnamemarkt, zo verwacht een kleine meerderheid. 

Meer claimemissies
Een meerderheid (55 procent) verwacht tevens dat door hoge schuldposities van bedrijven het aantal claimemissies fors zal stijgen. Claimemissies worden niet zelden gedaan om strategische overnames mee te financieren. Veel respondenten zien door krapte op de financiële markten een beursgang bovendien als alternatief voor herfinancieringen van recente overnames. Andersom is de verwachting niet dat bedrijfsovernames een volgende beursrally zullen sturen. "Daarvoor is het vertrouwen in een herstel van de M&A-markt simpelweg nog te breekbaar. Tot een ware overnamegolf zullen de herstructureringen dan ook niet leiden," aldus Oscar Kinders, die er op wijst dat volgens de barometer veel bedrijven prioriteit geven aan het versterken van de balans en liquiditeitsposities. 

Prijsontwikkeling
Over de verwachte prijsontwikkeling van overnames is de markt sterk verdeeld. Iets minder dan een derde denkt dat overnameprijzen hun dieptepunt hebben bereikt. Een evenzo grote groep denkt dat het dieptepunt nog niet is bereikt en een evenzo grote groep denkt dat de overnameprijzen stabiliseren. Daarnaast blijkt uit recente overnames nog niet dat kopers en verkopers elkaar en masse weer vinden in de prijs of waarde van een onderneming. Slechts vier van de tien respondenten stellen dat bij recente overnames koper en verkoper elkaar weer weten te vinden als het om de prijs gaat. 

Kansen
De investeringskansen liggen vooral in de energie- en nutssector (33 procent), de technologiesector (26 procent), de zorgsector (23 procent) en de farmaceutische industrie (21 procent). Met name de interesse in de technologiesector steeg terwijl de interesse in de zorgsector afnam. Geografisch gezien zijn de Benelux, Oost-Europa en Azië het meest aantrekkelijk voor het doen van overnames. De interesse voor het doen van overnames in Nederland komt vooral uit Azië. Er wordt een scherpe terugval verwacht van overnames vanuit de Benelux, terwijl de interesse voor overnames van Nederlandse door Noord Amerikaanse bedrijven weer aantrekt. 

Tekort aan middelen
Het percentage respondenten waarvan de onderneming de afgelopen twaalf maanden betrokken is geweest bij een aankooptransactie bleef met 37 procent stabiel. Het percentage respondenten waarvan de onderneming de afgelopen twaalf maanden betrokken was bij een verkooptransactie daalde sterk ten opzichte van vorig jaar en licht ten opzichte van zes maanden geleden. Opvallend is dat het tekort aan financiële middelen op de geldmarkt in aanzienlijk mindere mate een drempel voor overnames vormt dan bij de vorige meting. Een half jaar geleden gaf 42 procent dit nog als reden, nu ziet 24 procent dit als een struikelblok. "Dit is een onverwachte maar bemoedigende uitkomst. Het vormt de bevestiging dat corporates weer actiever op overnamepad gaan. In verhouding tot financiële kopers hebben sommige corporates meer vet op de botten, aldus Oscar Kinders.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Het einde van 9 tot 5?
 Pandemie inspireert tot duurzamer leven
 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Meer fusies en overnames in de industrie
 ‘Toon mij uw fusie en ik vertel u hoe goed u bent’
 PwC: In 2010 overnamegolf door herstructureringen
 Fusie gaat steeds sneller
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Dit is waarom de beveiliging van jouw domein zo belangrijk is
Het managen van jouw onderneming aan de hand van een sterk netwerk doe je zo
Een bedrijf kopen of verkopen, wat zijn de haken en ogen?
reacties
Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud  (1) 
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
top10
Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona
Een vierdaagse werkweek door digital en artificial intelligence
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid
Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden
Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan
70 procent Europese organisaties zet al AI in
meer top 10