zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Verhoging AOW-leeftijd: kostenbesparing of lastenverzwaring?

15 september 2009 - De AOW-leeftijd wordt met twee jaar verhoogd. Dit is althans het plan van minister Donner waarover hij op Prinsjesdag naar verwachting een toelichting geeft. Het plan levert de overheid een aanzienlijke besparing op. Ook voor de werkgever zal het besluit moeten leiden tot lastenverlichting, aldus de overheid.

Het tegenovergestelde kan echter ook gebeuren, waarschuwt Wim Hoek, Managing Director bij Aon Consulting. "De huidige discussie concentreert zich met name op overheids- en werknemersperspectief, de consequenties voor de werkgevers worden onderbelicht. Een verhoging van de AOW-leeftijd brengt een lastenverzwaring op andere gebieden met zich mee. Denk aan de toenemende kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo blijkt uit de praktijk dat werknemers van 56 tot 65 jaar 40 procent meer verzuimen dan jongere werknemers, terwijl het salaris op relatief hoog niveau ligt. Ook is de kans dat een 64-jarige werknemer in de zakelijke dienstverlening arbeidsongeschikt raakt, zes maal zo groot als bij een 25-jarige werknemer. De kosten van een instroom in de WIA bedragen gemiddeld 150.000 euro. De kans is groot dat de beloofde lastenverlichting op het vlak van pensioenen met dit soort kosten voor een groot deel verdampt," zegt Hoek. Compensatie

Daarnaast eisen de bonden dat het voordeel in pensioenlasten voor de werkgever gecompenseerd wordt richting de werknemer. De werknemer ziet volgens de vakbonden niets terug van dit voordeel, terwijl hij wel twee jaar langer moeten werken. En dus willen zij, ter compensatie, dat de werkgever bijvoorbeeld het AOW-gat bekostigt, wat neerkomt op circa 20.000 euro per werknemer. "De bonden moeten dit onderwerp niet alleen vanuit werknemerperspectief bekijken, maar vanuit een gezamenlijk belang," stelt Hoek. "Samen met de stijging in kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid, betekent dit een dubbele lastenverzwaring voor de werkgevers.Daarnaast zullen pensioenfondsen en verzekeraars aanpassingen in hun administratieve systeem moeten doorvoeren wat resulteert in extra kosten. De lasten die hiermee gemoeid zijn, zullen enkele honderden miljoenen euro's bedragen. Uiteindelijk zullen ook deze kosten worden doorbelast aan de werkgever." 

Duurzame inzetbaarheid

Het is volgens Hoek de uitdaging om de druk op alle lasten die komen kijken bij de te verwachten verhoging van de AOW-leeftijd, zoveel mogelijk te beperken. "Werkgevers kunnen de besparing op pensioenlasten investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers, wat betekent dat ze gezond, gemotiveerd, productiever en langer blijven werken. Daartoe moeten integrale keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld verzuim- en gezondheidsbeleid gemaakt worden. De huidige discussie richt zich alleen op het pensioendossier, dat is te beperkt om alle risico's en kosten het hoofd te kunnen bieden."

 
 Doorsturen   12 reacties  

 

Laatste nieuws

 Helft tech-vrouwen zag gendergelijkheid verbeteren
 Fusies, overnames en deelnemingen in de ICT-markt vinden een weg in 2020
 Vier process excellence-trends voor organisaties om in de gaten te houden
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Geen principiële bezwaren tegen verhoging pensioenleeftijd
 Nederlander wil flexibele AOW-leeftijd
 Harde acties tegen verhoging AOW-leeftijd op komst
 Nederland niet klaar voor verhoogde AOW-leeftijd
 
 
reacties
 
Ad de Beer  |   | 
15-09-2009
 | 
07:41 uur
Toen Drees lang geleden de AOW invoerdde werd de gemiddelde nederlander 67 jaar. Nu wordt de gemiddelde nederlander iets van 76.
Waar ten tijde van Drees de gemeenschap gemiddeld 2 jaar moest betalen voor de oudere medemens is dat nu 12 jaar.
Op zich is dat alleen al een goede argument om de AOW leeftijd te verhogen.
Neem daarbij de arbeidsmarktcrisis die ons te wachten staat, alle handjes zijn straks nodig.

Om nu de verhoging van de AOW leeftijd te verkopen als bezuiniging om de crisis te bezweren is onzin. De bezuiniging komt pas veel later, als er al sprake zou zijn van een bezuiniging. Want oud worden is niet duur, doodgaan, daar zitten de kosten in en die kosten zijn de afgelopen decennia niet afgenomen.

Kortom, onze regering ziet in omliggende landen weer een en ander gebeuren, kopieert het, zonder de snappen wat er echt aan de hand is. Tja, als je niet eerst een commissie instelt die meteen drie werkgroepen benoemt, dan is begrip voor onze ministers ver te zoeken.
Roel  |   | 
15-09-2009
 | 
10:13 uur
Eerst weer even de nuchtere gegevens. Mensen worden gemiddeld nog steeds ouder en, in weerwil van de hierboven geschetste sfeer, steeds gezonder. Tel daarbij op dat de arbeidsmarkt over enkele jaren een structureel tekort laat zien, het overheidstekort dramatisch oploopt en de noodzaak tot aanpak is helder. Het is niet een kwestie van 'verworven rechten', meer of minder belaste generaties, slijtende beroepen etc. Voor dit soort argumenten is het probleem simpelweg te groot.
Het is wel een kwestie van verwachtingen, in meerdere opzichten. Veel mensen hebben de verwachting om op hun 65e of eerder te kunnen stoppen met werken. Vrijwel iedereen heeft de verwachting dat het fijn is om in die fase eindelijk veel vrije tijd te hebben. Het is heel menselijk om een verwachting van groei te hebben.
Het is zaak om deze verwachtingen te gaan ombuigen en mensen zich minder te laten fixeren op een datum of een leeftijd waarop zij kunnen stoppen met werken. Juist deze fixatie zorgt er voor dat mensen in een bepaalde fase, vaak onbewust, de balans gaan opmaken en daarbij een bepaalde last gaan voelen. Juist deze fixatie leidt af van het hier en nu, van de positieve kanten van samenwerken en de bijdrage aan de samenleving.
Hou het meer open, hou het flexibel.
Alleen dan kunnen wij als samenleving blijven voldoen aan de vraag naar arbeidsinzet.
Ook dat is een kwestie van solidariteit.
EHJJ Burgers  |   | 
15-09-2009
 | 
08:55 uur
Eindelijk eens iemand die ook eens die kant belicht. Onze politici kijken niet verder als hun neus lang is (zoals gewoonlijk)en zouden ook deze cijfers moeten meenemen. Werkgevers zitten in een aantal gevallen niet te wachten op werknemers die uitgerangeerd en uitgeblust zijn. Politici zouden zich eens meer op de werkvloer moeten begeven en ook eens met die personen spreken. Ik zie de oplossing in werken voor iedereen (!!!) tot 65 jaar.
Lylith  |   | 
15-09-2009
 | 
09:02 uur
De arbeidsparticipatie tussen 60 en 65 jaar ligt rond de 30/35% meen ik. Als daar nu eens iets aan werd gedaan, hoeven we niet tot ons 67e te werken, maar daar hoor je helaas niemand over.
Marcel  |   | 
15-09-2009
 | 
10:34 uur
Aan proef ballonnetjes geen gebrek, zo heb ik er ook nog wel eentje. Laat iedereen gewoon 40 jaar werken en daarna van zijn of haar welverdiende rust genieten.
En geen tropenjaren meer voor de ''dienstkloppers'' om er vervolgens met hun 50e mee op te houden.
Ad de Beer  |   | 
15-09-2009
 | 
13:48 uur
@Peter
als je 50+ bent kun je dus nog 17 jaar van nut zijn voor een bedrijf. Welke baas wil dat niet?
Somber voor je uit zitten staren en denken dat het niks wordt helpt niet echt.
Marcel  |   | 
15-09-2009
 | 
14:38 uur
Ik proef hier een beetje de sfeer van 50 plussers, niet mopperen maar gewoon doorwerken tot je 67e, onder het mom van jullie zijn nuttig voor het bedrijfsleven, de pensioenvoorzieningen zijn al duur genoeg en zeker niet te vergeten onze geldverkwistende overheid heeft een komend gigantisch tekort.
Dit vind ik een beetje te kort door de bocht.
Nuttig voor het bedrijfsleven, ja absoluut, maar hoe komt het dan dat ouderen zo moeilijk aan een baan komen? Kan er niet een commissie in het leven geroepen worden die hier iets aan kan doen?
Als je nu eens de ouderen gewoon laat stoppen met 65 (of eerder) en eens voor de verandering gaat focussen op de enorme jeugdwerkeloosheid, m.i. is hier veel meer ''winst'' te behalen.
Verder hebben oudere werkenden al genoeg ingeleverd de laatste jaren of wellicht zelfs de laatste decennia. Ik hoef geen voorbeelden te geven zeker?
En ja ik ben inderdaad 50+ en heb een goede, uitdagende en zeer drukke commerciele baan in de bouwwereld. Minder dan 40 uur? Ik zou niet eens '' graag'' willen zeggen, maar het zijn er in ieder geval wel meer. Op mijn 17e begonnen met werken, nu HBO+ niveau en mag ik met mijn 65e de mogelijkheid of in ieder geval de keuze hebben te stoppen met werken?
Peter  |   | 
15-09-2009
 | 
13:16 uur
Leuk hoor, arbeidsparticipatie voor ouderen. Als je boven je 50e je baan kwijt raakt ben je nagenoeg kansloos voor een andere baan. Allemaal vooroordelen. Hoger verzuim, te duur, te zwaar, etc. Wie rekent de voordelen onze kennis en ervaring eens voor? Wat kost al het leergeld van de onervaren jongere?
AOW leeftijd naar 67 betekend voor ons gewoon 2 jaar extra onvrijwillige bijstand.
Marcel Enkelaar  |   | 
15-09-2009
 | 
23:59 uur
Laten we niet vergeten dat wordt gedacht aan een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar in een periode van 24 maanden: 1 maand per jaar. Het gaat in eerste aanleg dus om mensen die nu 43 jaar zijn. Kijk nog eens naar de bijdrage van Flip de Kam in de Buitenhof-uitzending van zondag. Die zette een aantal zaken rond de crisisaanpak zeer helder op een rijtje.
J.L.  |   | 
16-09-2009
 | 
08:31 uur
gewoon aow op je 65e. Maar stimuleer bedrijven en ouderen om langer te blijven werken. kost net zo veel maar levert meer op.
de huidige arbeidsparticipatie van 60+ is bedroevend laag. werk eens demotie(andere functies, lager loon, minder uren werken, enz) uit.
Maak langer werken echt aantrekkelijk. dan los je de vergrijzingsproblemen (die tussen 2012 en 2020 de top bereiken) op.
jan kind  |   | 
17-09-2009
 | 
20:42 uur
Beste Hr. Bos /Balkenende

Ik hoop dat u deze mail zelf te lezen krijgt !!!!!!!!!!!Met verontwaardiging heb ik vernomen dat de AOW grens wordt opgetrokken naar 67.

Fout fout fout.

Dit kunt u nooit algemeen maken.

Niet voor de mensen die de maatschappij dragen door keihard te werken vanaf hun 16de omdat er geld op de plank moet komen voor het gezin waar het allemaal niet zo ruim is.

Niet voor de arbeider die vanaf zijn 16de in de horeca keukens staat waar cao een vies woord is. En zichzelf alleen maar, door uren te maken en mond te houden zich moet bewijzen om carrière te maken.

Niet voor al die kanjers die stinken naar het zweet, zere handen en/of benen hebben en s,avonds te moe zijn om bah te zeggen omdat zij GEWERKT hebben.Ik voorspel u dat met deze maatregel het ziekte verzuim erg hoog gaat worden want deze mensen zijn al kapot op hun 60ste .Wel 67 voor al die studentjes die tot hun 30ste op school zitten

en daarna meestal de dik betaalde, premie verhogende, meepratende beroepen gaan doen

en als zij zichzelf er goed indraaien op hun 55ste kunnen stoppen

en dan hier of daar een commisariaatje aanvaarden waardoor het loon lekker op peil blijft.

Wel voor al die bankdirecteuren met hun absurde bonussen.

Wel voor vele van de politici met hun wachtgelden

en meepratende,elleboog werkende slinkse praktijken,

waardoor ze al jaren teveel krijgen uit de gemeenschap.Zo kan ik bij beide zijden nog wel wat voorbeelden geven maar u bent, denk ik, wijs genoeg om daar zelf wel een paar voorbeelden voor te vinden.

Hoop ik.Logische Conclusie.

Iemand die vanaf zijn 16de hard werkt slijt dubbel zo hard als iemand die vanaf zijn 30ste gaat werken vanuit een stoel met bijkomende voordelen.

Een auto die 200.000 kilometer heeft gereden is verder versleten dan een auto waar 100.000 kilometer mee is gereden.Beste Meneer ga in godsnaam geen gekke dingen doen. Vadertje Drees draait zichzelf om door de maatregel die u wilt doorzetten.

Wilt u soms ook geschiedenis schrijven?

De geschiedenis van Drees was Positief de uwe Negatief en zo zal u er ook altijd aan herinnerd worden,

ook uw kinderen en kleinkinderen zullen tot in lengte van dagen horen….. jou vader?

Dat was geen goeie voor de harde werker .

Dat was een slavendrijver!.Hard werkende groeten van

Jan
OPA  |   | 
18-09-2009
 | 
02:51 uur
Geachte heer,
Gelukkig worden de mensen steeds ouder en hopelijk velen in goede gezondheid. En vele mensen die dit geluk mogen smaken,hopen na een leven van noeste arbeid in wat voor vorm dan ook te kunnen genieten van wat hun nog rest. Die moeten zich geen zorgen hoeven te maken over een structureel tekort op de arbeidsmarkt, of over het overheidstekort. Daar hebben zij al een arbeidsverleden voor achter de rug! Het is toch heerlijk voor vele mensen om uit te kijken naar een stukje leefgenot na een arbeidzaam leven. Waarom moeten deze mensen hun verwachtingen opgeven, omdat er een crisis ontstaan is die iedere idioot al jaren aan had zien komen? Omdat de graaicultuur hoogtij vierden en in de waan leefden van meer, meer,meer. Nee toch! Daar moet je de hardwerkend man niet voor straffen, daar moet je de mensen voor straffen die dit overheidstekort veroorzaakt hebben. Zij die de mensen onder valse voorwendsels verwachtingen op de mouw gespeld hebben van jongens het kan niet op. Ook de regering die de mensen valse verwachtingen voorhielden onder het mom van na het zuur het zoet. Maar wat kregen deze verwachtingsvolle mensen. Juist het zoutzuur!!!! Het is juist de hoop van de mensen dat zij uit kunnen zien naar de vrijheid om zelf de keuze te hebben of zij nog door willen werken of niet. Het enigste wat wij met zekerheid niet hoeven te verwachten is dat zij die de crisis veroorzaakt hebben, hun bonussen en commissies terug storten ten behoeven van de mensen die zij aan de afgrond gebracht hebben!

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
5 manieren om virtueel te netwerken
reacties
Één jaar corona: meerderheid werknemers ervaart voordelen thuiswerken (1) 
Verstrikt in een web van regeltjes (1) 
Tips voor werkende ouders (1) 
Eén op de vijf Nederlanders vindt ziekmelden ter compensatie overuren terecht  (2) 
Aantal loonbeslagen flexkrachten fors gestegen  (1) 
Ruime verdubbeling aantal misdaden gepleegd met ICT, gericht op ICT (2) 
Cadeau-inspiratie voor Valentijnsdag? Dit geven Nederlanders uit aan hun partner (1) 
top10
Mannen willen geld, vrouwen passende werktijden
BlackBerry 2021 Threat Report onthult massale COVID-19-uitbuiting
Het Nieuwe Werken en de veranderende rol van leiderschap
Gedateerde roostersoftware zorgt voor stevige omzetverliezen
Vijf tips om uw thuiswerkopstelling te verbeteren
Nederlanders meer dan ooit verbonden met hun werkgever
Hoe toekomstgerichte bedrijven data analytics expertise kunnen opbouwen
Één jaar corona: meerderheid werknemers ervaart voordelen thuiswerken
Helft tech-vrouwen zag gendergelijkheid verbeteren
Cybercriminelen volgen online activiteiten werknemers op de voet
meer top 10