zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Vijf mindsets voor succes

1 augustus 2007 - Managers, zakenmensen en professionals kunnen de toekomst succesvol tegemoet treden als ze de beschikking hebben over vijf mindsets. Dat schrijft MD Weekly naar aanleiding van het nieuwe boek van businessgoeroe Howard Gardner.

Mindsets


Op de eerste plaats is een gedisciplineerde geest noodzakelijk: de kunst om helemaal thuis te raken in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld economie of geschiedenis. Verder is een `synthesizing mind` noodzakelijk; de capaciteit om uiteenlopende ideeën te verwerken in een samenhangend geheel. De `creating mind` zorgt er vervolgens voor dat nieuwe problemen en vragen het hoofd kunnen worden geboden. De `respectful mind` vormt en onderhoudt goede relaties met anderen, en de `ethical mind` vervult de verantwoordelijkheden die iemand als burger en werknemer of -gever heeft. 

IQ
Veel managers doen al hun voordeel met het aanwenden van deze vijf mindsets. Volvo-executive Bo Ekman gebruikt ze om mondiale uitdagingen aan te kunnen gaan, en ook Citigroup-CEO John Reed hecht groot belang aan Gardner`s theorie. Gardner maakte eerder al naam met zijn theorie van de meervoudige intelligentie, waarmee hij het idee weerlegde dat intelligentie gemeten kan worden met behulp van slechts het IQ en de uitslag van de cito-toets.


Bron: Strategy + Business, MD Weekly
 
 Doorsturen   11 reacties  

 

Laatste nieuws

 Het einde van 9 tot 5?
 Pandemie inspireert tot duurzamer leven
 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Zelfvertrouwen is de sleutel tot succes
 Vertrouwen cruciaal voor succesvol leiderschap
 Intrinsieke motivatie leidt tot betere prestaties
 Succes is subjectief
 Met vier vragen naar uitmuntend leiderschap
 
 
reacties
 
de heer F. Schophuizen  |   | 
7-08-2007
 | 
07:40 uur
@Rene,
Helemaal eens met je kommentaar. Europa is geen Amerika en ook geen Azie - waar veel kwaliteitsgedachten vandaan kwamen.

Niet dat het allemaal waardeloos is voor Europa, maar we moeten wel kritisch blijven, iets waarin wij goed zijn.

Frank.
Rene Civile  |   | 
1-08-2007
 | 
11:37 uur
Ik zie mezelf als een criticus. Gardner heeft hele valide dingen gepubliceerd waar je, als je er even over nadenkt, je in veel dingen zeker kunt vinden. Maar..... en daar komt het, Gardner is uitgegaan van een Amerikaans model van insteek, cultuur, mores en zakelijke zeden. Op zich helemaal niet eens verkeerd.

Edoch, wanneer je dit wil gaan toepassen in Europa zul je ongeveer een gelijkwaardige achtergrond moeten hebben om dit goed te kunnen toepassen. En die hebben we in Europa gelukkig nog niet. Dat betekend dus dat de ziens, denk en handelswijzen van Gardner maar voor een heel klein deel op zullen gaan.

Dit geld overigens ook voor beproefde methoden als Itil, Prince2, Sox en aanverwanten die streven naar eenduidige zakelijke harmonisatie.

Ik heb in een eerder commentaar, zij het op een ander artikel, al eens gesteld dat het leuk is een amerikaans onderzoek of artikel te publiceren maar dat je je meteen moet afvragen of dit steek houd hier in Nederland. Hoe verAmerikaanst we misschien ook mogen lijken.

Zie het niet verkeerd, ik ben zeker voor harmonisering in een aantal opzichten. Met name in zoiets cruciaals en strategisch als de IT. Maar dat betekend dat managers bijvoorbeeld massaal de meest noodzakelijke achtergrond kennis dienen te hebben van het terrein waarin ze werken.

Ik heb, helaas, het al te vaak gezien dat 'managers' met een Itil certificaatje of Prince2, IT projecten trachten te managen onder de noemer.... Ik heb die certificaten, meer is niet nodig want elke auto heeft een gaspedaal, stuur, richtingaanwijzers en een rem.

Ik wijd me verder natuurlijk niet uit wat de consequenties waren, die kan een ieder natuurlijk zelf wel bedenken.

RC PM
Willlem van Gendt  |   | 
2-08-2007
 | 
09:52 uur
Goeroes moet je bij voorkeur ver van mensen houden en natuurlijk verder humaan verzorgen. Zo heeft Gardners meervoudige intelligentie verhaal bijvoorbeeld in de Nederlandse onderwijspraktijk - vrees ik - al meer fout dan goed gedaan. Tsja ook dit verhaal ademt weer het (terechte) idee dat geest en gedrag vooral niet te eendimensionaal moeten zijn en/of werken. Die deur stond al open. Het verhaal is ook veel eenvoudige te maken. Succes is gediend bij kennis van zaken en een open geest waarmee vooral vanuit verschillende optieken gewerkt kan worden. Meer hoeft niet gezegd, moeilijker woorden hoeven niet gebruikt te worden.
(Willem van Gendt is zelfstandig consultant die vaak met onderwijsorganisaties werkt.)
Niek  |   | 
7-08-2007
 | 
16:13 uur
@Rene

Hoewel we een Europese cultuur hebben worden steeds meer europese en ook nederlandse bedrijven overgenomen door bedrijven met een angelsaksische achtergrond en cultuur. Hierdoor worden zaken als itil, prince2 etc wel actueel. Maar ik moet wel zeggen dat deze methodes lang niet altijd werken en idd te zakelijk zijn voor de europeanen.
Rene Civile  |   | 
8-08-2007
 | 
12:01 uur
@ allemaal

Met enige kennis van 'the american way' en natuurlijk jaren lange kennis van de Europese manier kun je de enorm verschillen zo opnoemen. Het staat in elk geval vast dat de 'indoctrinatieve' manier van het doen van zaken, en de 'mindset' veelal aversie opwekt.

Het is waar dat met name binnen de ICT er sprake moet zijn van een algeheel standaard die door de gehele organisatie zal moeten worden geadopteerd, anders is dat weinig invol.

ITIL is met name de methode voor de opzet en inichting van de ICT organisatie en Prince2 voor beide kanten van de organisatie, ICT-Non ICT.

In de praktijk zie je dat de 'best practices' van Prince2 worden gebruikt, heel goed me dunkt, omdat deze naar de bestaande structuur en organisatie wordt gemodelleerd. Dat dit soms niet even goed kan gaan lijkt me evident.

Niettemin zie je dus dat afgeleiden het binnen de organisatie juist heel goed kunnen doen. De beste concepten zijn nog altijd 'proven concepts', iets waar ik persoonlijk als eerste naar zal kijken. Immers, je wil als organisatie absoluut geen proefspeeltuin zijn voor de figuren die weer één of andere methodiek denken te hebben gevonden. Vaak blijkt dat juist oude zure wijn in nieuwe vaatjes.

In elk geval dank voor jullie instemming in mijn commentaar en blijf kritisch, maar wel met een open blik. Je weet immers nooit tegen wat voor moois je soms kunt aanlopen.

Groet,

René
N. Dragt  |   | 
13-08-2007
 | 
17:45 uur
Hoe zou dit model van Gardner dan wel kunnen passen binnen de Nederlandse cultuur?

Hoe pas je een gedisciplineerde, inductieve, creatieve, respectvolle, ethische geest toe.

Als ik al kritiek op dit model moet hebben, dan is het het achterliggende mensmodel. Het is geen holistische benadering van het menszijn, maar een loskoppeling van vaardigheden. Het is de mens als bouwdoos.
Discipline is toch iets wat samenhangt met ethiek. Ethiek hangt samen met respect. En inductie en creativiteit hangen samen met discipline en ethiek, als je ze tenminste respectvol wilt toepassen.

Ik kan dit model van Gardner dan ook niet zo vernieuwend noemen als zijn multiple intelligence model. Het is eigenlijk een poging om mensen, die schijnbaar problemen hebben om discipline, inductie, creativiteit, respect en ethiek samen te brengen te helpen het inzicht te ontwikkelen, dat de geest meer is dan de som van de afzonderlijke delen.
Rene Civile  |   | 
13-08-2007
 | 
20:36 uur
@ N. Dragt
Ik zelf ben van mening dat Gardner in verschillende opzichten een weg is ingeslagen die bij het Nederlandse model niet zou aanslaan. Er is met name binnen de BV NL een tendens gaande die meer nijgt naar 'proven concepts'. Je ziet ook meer en meer dat midden management hier oog voor krijgt.

Niet alles kan natuurlijk perfect zijn maar het is wel een hele grote stap dat managers onderling beter verbind. De weg die ik zie dat wordt ingeslagen is een goede standaardisatie die juist veel voordelen brengen zal. Immers, wanneer managers van organisatie veranderen of binnen de organisatie gaan uitbreiden, kan er op het bestaande worden doorborduurt.

Net zoals vele introducties van allerlei holistische wijzen van bekijken en benaderen, is vaak de ervaring dat dit niet concreet genoeg is voor de meeste managers. In de BV NL zijn gelukkig veel managers bereid hier toch naar te kijken om te bezien of er ook waardevolle zaken bij zitten voor de organisatie.

Gecompliceerd wil niet per definitie zeggen interessant me dunkt. Het is leuk om van allerlei zienswijzen en invalshoeken kennis te nemen maar er moet tenslotte ook nog worden geproduceerd.
N. Dragt  |   | 
14-08-2007
 | 
00:37 uur
@Rene, Ik blijf de Nederlandse gedachtengang van praktische toepasbaarheid van wat dan ook een prachtige vinden. Helaas is het in sommige gevallen een compleet onethische manier van denken. En op dat gebied gaan Nederlandse managers, zoals te lezen is in sommige reacties op andere plaatsen op managersonline, soms volledig de mist in. (Kijk bijvoorbeeld bij ''Tien mogelijke reacties...''[(Klik hier)
tien-mogelijke-reacties-als-u-beschuldigd-wordt-van-pesten.html] of ''PZ is overbodig...''[(Klik hier)
pz-is-overbodig-en-inefficint.html])

Wat Nederlandse managers moeten leren is dat je eerst vanuit respect naar je eigen handelen kijkt en niet vanuit praktisch handelen. Praktisch handelen is wat dat betreft in Nederland toch een vreemde gedachte. Als de zon volop schijnt in de zomer, dan kan zo ongeveer iedereen op een terrasje gaan zitten of op het strand gaan liggen. Als ze de volgende dag terugkomen, is het bedrijf niet failliet. Of we kunnen met z'n alle een heel weekend gezellig dingen gaan doen, zonder dat onze buitenlandse concurrentie ons van de markt heeft gezet.
In zekere zin hebben we alle tijd om rustig na te denken of een ethisch verantwoorde manier van handelen, die beter werkt dan praktisch handelen kunnen bedenken. Hoewel ik zou proven concepts, wat toch vooral een mooie Engelse vertaling is voor praktisch handelen, eerder praktisch copieëren noemen.

Overigens is de contingentietheorie ((Klik hier) een mooie uitleg voor waarom het niet zo slim is om vanuit de gedachte van proven concepts te werken.

Maar proven concepts past wel mooi bij de Nederlandse behoefte om onder het maaiveld te blijven en de kool en de geit te sparen en lekker door te polderen, zonder zelf na te hoeven denken over oplossingen.
Rene Civile  |   | 
14-08-2007
 | 
08:47 uur
Beste N.Dragt,

Ik volg je beredenering uitstekend.....maar...[aar komt hij weer] 'Proven Concept' wil niet meer of minder zeggen dat het een 'bewezen concept' is. Dit geld natuurlijk alleen maar voor het format van management 'an sich' natuurlijk. Voor innovatie moet er ruimte blijven, per organisatievorm zelfstandig in te delen. [Budgetair]

Als we als voorbeeld nemen dat binnen de automatisering ITIL en Prince2 een hele goede geaccepteerde standaarden zijn maar in de praktijk er vaak nog een eindje vandaan blijken te zitten kun je je voorstellen dat je weinig tijd en ruimte over hebt voor andere modellen.

Beide modellen worden overigens in de mond en advertentie vaker beleden dan op managements niveau uitgevoer. Geheel vreemd is dit niet daar een omslag altijd de nodige tijd consumeert.

Wat het proven concept als zodanig betreft is het juist gezond boeren verstand gebruiken om geen wielen opnieuw uit te willen vinden. Dat is typisch een fenomeen die je bij veel format ontwikkelaars weer ziet gebeuren. Het is wat dat betreft een vrije markt gelukkig dat een ieder een keuze kan maken waar wel of niet gebruik van te maken. Persoonlijk wil ik dus geen enekele format of inzicht bij voorbaat afwijzen overigens.

Wat ethiek betreft denk ik dat elke manager en organisatie diens eigen mores op na mag en moet houden. Als ik even als voorbeeld neem de 'groene hype' waar we de laatste jaren mee te maken hebben of de 'terreur' van dierengroeperingen, denk ik dat we met zijn allen een beetje door zijn geslagen.

Ik denk dat elke zichzelf respecterend manager of organisatie zeer wel in staat is zaken op juiste merite te beoordelen en uit te voeren. Dat we daar in van meningen verschillen lijkt me evident. Waar ik reserves bij heb, overigens om even bij het artikel te blijven, is dat Gardner vanuit een Amerikaans perspectief en perceptie te werk gaat en wij hier in Europa zitten. Neem dan nog even in ogenschouw dat Nederland een eigen idee en identiteit bezit kun je je afvragen of zijn ideeen en concepten hier haalbaar worden geacht.

Even een stukje geschiedenis, Nederland is voor meer dan de helft debet aan het ontstaan van economisch Amerika en heeft zelfs op dit vlak nog steeds grote invloed aldaar. Ik ben absoluut voor ontwikkeling en vooruitgang alleen als die niet ten koste gaat van het individu en zakelijke vooruitgang.

Wat ik overigens in Gardners ideeen en filosofie mis, maar dat mis ik ook in heel veel andere gepresenteerde formats in Nederland is de onderbelichting van Kennis conservatie, deling en overdracht.

RC PM
N. Dragt  |   | 
15-08-2007
 | 
22:39 uur
Beste Rene,

Ethiek die zich opwerpt als wereld verbeteraar is geen ethiek, maar dictatuur. Ik kan niet vanuit een ethische houding, de instelling aannemen dat anderen dezelfde houding moeten aannemen als ik heb. Dus dieren bescherming die zichzelf het recht toekent om anderen hun regels op te leggen, noem ik geen ethiek, dat noem je ongeduld, vaak het belangrijkste kenmerk van dictators.

Het punt met ethiek is echter ook, dat het niet een soort doe maar wat bij je past en ga je gang zoals het je uitkomt activiteit is. Ethiek is er juist op gericht om te voorkomen, dat je terecht komt in een soort laissez faire situatie, waarbij iedereen kan en mag wat hij of zij wil. Ethiek is de menselijke poging om het recht van de sterkste in toom te houden. En ethiek heeft daar denk ik ook volledig gelijk in. Het recht van de sterkste onderdrukt namelijk verandering. Zonder de ontwikkeling van ethiek zou meneer Gardner gelijk hebben en mochten we niet over zijn ideeën praten, maar ze alleen maar toepassen.

Ik durf niet te zeggen of Gardners ideeën over een vijfdeling van onze houding tov de wereld, een Amerikaans perspectief weergeeft. Zoveel verschilt het nu ook weer niet van de sociale klasse indeling die de Europese geschiedenis laat zien. Waarbij de gedachtengang heerst dat leden van de hoogste klasse beter ontwikkeld zijn, dan leden van lagere klassen. Ik geloof dat de Grieken al een vergelijkbare indeling maakten voor wat een goed mens behoorde te kunnen en beheersen.
Waar Gardners vijfdeling wel een duidelijk kenmerk van is, is de maakbaarheid van de wereld. Iets wat toch wel een heel Nederlandse benadering is van de werkelijkheid.

En wat je zegt is waar. De meeste modellen zijn niet meer dan hulpmiddelen, waarin kennis en hoe je daarmee omgaat niet belangrijk is. Het model draagt namelijk de kennis in zich, is de aanname van de bedenkers. Waarbij ze vergeten dat kennis in iemands hoofd zit en dat wat buiten onze hoofden aanwezig is, niets meer en niets minder is dan informatie (als ik de definitie van prof. Weggeman en anderen even mag gebruiken.)
Rene Civile  |   | 
16-08-2007
 | 
10:44 uur
Beste N. Dracht,

Ik ben het helemaal eens met je invalshoek[en] en stelling[en]. Managers vergeten vaak dat functionle en operationele kennis in de hoofden zit en vaak, erg summier, op papier wordt gezet. Persoonlijk vind ik dat onverkwikkelijk daar een organisatie betaald voor deze kennis.

In de tweede plaats is het inderdaad zo dat al die methodieken niet meer en minder een hulpmiddel moeten zijn die ondersteunend binnen de organisatie moeten werken.

Gardner werkt graag naar een model toe waar heel het management middels denken en handelen op dezelfde lijn moeten gaan zitten. Dan kom je tot een vorm van dictatuur die je als manager niet naar toe wil. Immers, zo zie je dit ook gaan inderdaad met groepen zoals dierenactivisten die middels indoctrine anderen hun wil op leggen. Een bijzonder verfoeilijke wijze van benaderen.

Ik heb in eerdere reacties getracht juist voor op te stellen dat het adopteren van een methodiek een goed ding is zodat een organisatie dan een goed instrument heeft om mee te werken. De manager mag dan een eigen persoonlijkheid hebben en wordt een eigen individu.

Dat is nu waar ik met NumoQuest graag voor wil staan zonder afbreuk te doen aan de geadopteerde methodiek. We moeten niet eens willen mind sets in te proberen te voeren omdat je dan inderdaad bezig bent indoctrinatie. [Je doet het op deze wijze of je hoort er niet bij.]

Natuurlijk hoop je te zien dat een redelijk manager een aantal basale vaardigheden in zich draagt maar ook dat is afhankelijk van een aantal factoren. [Achtergrond - Opleiding - Ervaringen om er een paar te noemen.] Persoonlijk heb ik mezelf, als voorbeeld, aangeleerd periodiek in de uitvoering me te toetsen aan collegea om zo te zien of ik nog op koers zit. Dat heeft me wel eens de opmerking,''gebrek aan zelfvertrouwen?'' opgeleverd, iets wat ik beschouw als niet meer en minder gezond verstand.

Het is overigens zo dat Gardners ideeen absoluut niet de Amerikaanse visie vertegenwoordigd maar één van de vele indoctrines is die men daar heeft zoals Scientology, NLP e.a. daar ook ruim zijn vertegenwoordigd. Zelf ben ik een voorstander van overal het beste uit te nemen zonder het wiel opnieuw te moeten utvinden. Dat maakt mij flexibel genoeg om verschillende omgevingen te kunnen acteren, met veel plezier overigens.

Ik kan in deze concluderen dat we het in veel opzichten eens zijn.

Groet,

RC PM

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud  (1) 
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
top10
Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona
Een vierdaagse werkweek door digital en artificial intelligence
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid
Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden
Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan
70 procent Europese organisaties zet al AI in
meer top 10