zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

70 procent Nederlanders zit op verkeerde werkplek

39 procent van de mensen werkt zonder passie

8 juni 2007 - 70 procent van de Nederlanders zit niet op de juiste werkplek. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een enquête van Optimaal Talent BV. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het onlangs gelanceerde zelfmanagementboek 'Zó word je een optimaal talent'.

De ondervraagden gaven aan duidelijk behoefte te hebben aan inzicht in hun eigen talenten en op zoek te zijn naar handvaten om de eigen loopbaan te kunnen regisseren. Zo bleek dat 69 procent van de mensen geen idee heeft hoe een goede loopbaanroute te kiezen. "Verwijzend naar een klassieke reclame, hebben mensen meer verstand van verzekeringen dan van hun eigen talenten. Het gevolg is dat veel mensen verkeerde studiekeuzes maken, op verkeerde banen solliciteren en werk doen dat hun hart niet echt raakt. Dat betekent dat er veel talent verspild wordt", aldus onderzoeker en medeauteur Viktor Steijger van Optimaal Talent BV.

Drie O's


'Zó word je een optimaal talent' is gestoeld op twee jaar onderzoek en schrijfwerk. Het behandelt de drie O's van talent: ontdekken, ontwikkelen en openbaren van talent. Het geeft mensen de handvaten voor zelfkennis, loopbaanplanning om werk te doen dat aanvoelt als een hobby. "Het is belangrijk dat mensen voldoende ruimte nemen om zich te ontwikkelen om zodoende het beste uit zichzelf te halen. Dat ze aan de slag gaan met hun ambitie en daarbij hun talenten inzetten. En talenten hebben we allemaal, zo blijkt uit dit boek", aldus Mark Rutte, die ook de inleiding schreef.

Talentonderzoek
Optimaal Talent B.V. organiseerde het talentonderzoek met Motivaction International B.V. Er werd een online-vragenlijst voorgelegd aan ca. 1.000 werkende Nederlanders, 185 mensen hebben uiteindelijk meegedaan. De respondenten zijn met name afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, (semi)-overheid en onderwijs. Enkele overige opvallende statistieken op een rij: 80 procent weet geen sterke kanten van het eigen talent op te sommen; 51 procent zou z'n (vroegere) studie niet opnieuw kiezen/willen; 39 procent doet werk dat zijn hart niet raakt.

Flow zelftest
Wilt u weten hoe u uw talent benut in uw werk? Met deze quick scan weet u binnen enkele minuten of u momenteel op de goede plek zit.

 
 Doorsturen   21 reacties  

 

Laatste nieuws

 Kwart bedrijven heeft meer mensen ontslagen als gevolg van de coronacrisis
 Bumperkleven en smartphone grootste ergernis in het verkeer
 Bestuurders kunnen aansprakelijk zijn bij het aangaan van overeenkomsten
 
 
 
reacties
 
Martha van de Pasch  |   | 
8-06-2007
 | 
08:18 uur
Je moet als kind al veel te vroeg een richting kiezen. Met 13 jaar krijg je nog een kans in een brugklas en voor de rest is het bepalend. Op deze puberleeftijd weten een heleboel mensen juist niet wat ze willen. Wat je dan krijgt is dat je als jongere na je vervolgopleiding gewoon maar weer een jaar er tussenuit gaat om bij te tanken en na te denken. Maar de keuze is dan al gemaakt en probeer dan maar weer eens te switchen. Gevolg is ook de financiële toestand die daarop volgt. Studiefinanciering die je daarna moet terugbetalen. Vaak is het gemakzucht en de rompslomp die mensen niet willen. Ook wel werk te blijven doen (mits goed betaald) om je studie af te betalen. Er zijn daarom maar weinig mensen die van hun hobby hun werk kunnen maken. Met andere woorden het etiket is op jongere leeftijd wat je krijgt opgedrukt al bepalend. Vaak hebben we dan niet in de gaten dat dit niet bij ons hoort maar dat de schoolopleiding de pijlen al heeft gezet en wat er later uitkomt moeten we zelf ontdekken maar vaak ishet dan al te laat.
A. Stuijt  |   | 
8-06-2007
 | 
09:42 uur
a.u.b. "handvatten" i.p.v. "handvaten". Ik heb géén talent voor onze taal, maar een handzaam vat of twee ken ik wel.
Aardige reclame. Vergroot je markt door iets sympathieks te beweren voor mensen die 't even te warm hebben op het werk.
heer drs Rienk/JWM Lammers  |   | 
8-06-2007
 | 
13:02 uur
Een heel leuke en nuttige test.

Werkgevers zouden werknemers dienen uit te dagen om meer te reflecteren op het eigen functioneren. Daar moet dan wel tijd voor beschikbaar gesteld worden.

Werknemers en ondernemers zouden regelmatig enige tijd voor zichzelf moeten vrijmaken om in stilte, alleen en ver van de bewoonde wereld (boot, kerk?) hun gevoelens ongehinderd naar boven te laten komen. Vervolgens kunnen ze zich de vragen stellen:
1. Zijn dit prettige of vervelende gevoelens?
2. Als het minder plezierige gevoelens zijn, wat ga ik eraan doen om deze gevoelens te voorkomen of om te buigen naar prettige gevoelens?
3. Welk besluit neem ik om mijn eigen situatie te verbeteren en hoe voer ik dat uit?
Bij dilemma's: raadpleeg een deskundige.
Veel succes toegewenst.
Martha van de Pasch  |   | 
8-06-2007
 | 
15:44 uur
Heer Stuyt is het inderdaad de warmte? Wat heeft dit verhaal met sympathie te maken? Dit is een gewone enquete en zeer nuttig te noemen. Dit geeft mijns inziens geen bijdrage aan het geheel. Verzint u iets anders.
A. Stuijt  |   | 
8-06-2007
 | 
17:27 uur
En, geachte Martha van de Pasch, wat is Uw bijdrage aan het geheel? Daarvan lees ik nog niets, maar`dat komt dus nog?
Mede-auteur Stephen Steijger  |   | 
9-06-2007
 | 
07:45 uur
Het is inderdaad een gegeven dat er rond de puberteit belangrijke loopbaanbeslissingen genomen moeten worden in ons schoolsysteem, zonder gedegen zelfkennis op die leeftijd. In ons boek geven we zelfs aan dat er in Nederland alleen al 15.000 verschillende opleidingen zijn. In 1996 kwamen er volgens de Informatiebeheer Groep nog eens 95 opleidingen bij. Zelf heb ik ook een studie gekozen die ik niet opnieuw zou kiezen en ben ik meerdere jaren zoekende geweest. Dit is ook mijn drijfveer geweest om het boek te schrijven samen met drielingbroer en collega Viktor, want wij zien ontzettend veel mensen die vast blijven houden aan het pad van hun (ondoordachte) studiekeuze met alle gevolgen van dien. Uit onze enquête blijkt ook dat 51% van de mensen niet opnieuw zou kiezen voor dezelfde studie. Mijn droom zou zijn dat scholieren op die leeftijd al op een passende manier ondersteuning om hun studieloopbaan te matchen met hun hobby. Dit dient dan wel verder te gaan dan hobby's als:"Ik wil piloot, profvoetballer of brandweerman worden".
Icnivad  |   | 
9-06-2007
 | 
09:45 uur
Weer het zoveelste semi-wetenschappelijke testje.
Mensen zijn groepsdieren waarvan het gedrag puur wordt bepaald door de groep.
Omdat bij sollicitaties niet duidelijk wordt wat de groep is waar je inkomt ligt het dus voor de hand dat een deel zich misplaatst voelt. wanneer stop die psychologisch onzin van de 'maakbare mens' eindelijk?
Die onzin kost miljoenen en levert niets op.
heer Ron Ladage  |   | 
9-06-2007
 | 
13:49 uur
Leuk artikel en zelfs nog een gratis scan ook.
Goede reclame, maar weinig richting geven naar oplossing van het probleem.
Terwijl die oplossing er al lang is en gewoon te koop is op de markt.
In die tijd dat we praten over Leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid, kijken we even niet naar eventuele nieuwkomers en ook niet naar het potentieel wat we binnen het bedrijf hebben. We zijn gefixeerd op de ouderen en niet op de mogelijkheden van ons potentieel.
Een leven lang leren moet eigenlijk in het handboek van het bedrijf staan en ook de werknemers moeten dit verlangen.
Werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen loopbaancarrière, maar klagen dat hun chef hun tegen werkt. Ook bestaat de kans dat de werknemer zich te hoog inschat of op een te lage functie t.o.v. zijn mogelijkheden zit.
Kom ik op de 360 graden core competentie monitor, die via intranet en zelfs via internet door betrokken kan worden gebruikt.
Niet alleen leidinggevende, maar juist de werknemers kunnen ook het systeem in, waarin ze een afgebakend domein hebben. Ze kunnen zichzelf beoordelen en andere vragen om hen te beoordelen, dus ook de chef, collega, klant, andere afdelingen etc.
Hierdoor ontstaat een breed beeld en door de koppeling aan de core competenties die aan de functie gekoppeld zijn, komt er voor de werknemer een reaal beeld uit.
Tevens kan hij/zij kijken welke sterktes en zwakheden er zijn en dan kan daar scholing, training of coaching aan worden gekoppeld.
De beheerder (liefst personeelszaken) controleert het systeem en draagt zorg dat er binnen een afgesproken tijd gereageerd wordt door de afdelingsmanager.
Zo ontstaat niet het gevoel van de jaarlijkse beoordelingen en vooral het gevoel van machteloosheid bij de werknemer, want de opvolging van die afspraken is bij veel bedrijven een ramp.
Als leuke bijkomstigheid kan je dit systeem koppelen met eventuele vacatures binnen het bedrijf, dan weet je gelijk of die invulbaar zijn door eigen werknemers of niet.
Nieuwkomers hebben het voordeel dat ze sneller achter hun competenties komen en de juiste scholing gaan volgen.
Kortom stel niet de vraag wat kost het, maar stel de vraag wat levert het op.
Verder kan het bedrijf ook een tevredenheids onderzoek doen, wat een indicatie geeft hoe de mensen in het bedrijf zich voelen.
Indien er bedrijven zijn die meer willen weten, reageer dan via mijn e-mail gekoppeld aan deze reactie.
p.s. Ik verkoop zelf niet het systeem, maar kan de juiste contacten leggen voor u.Arjan  |   | 
9-06-2007
 | 
21:35 uur
Ron Ladage - "Een leven lang leren moet eigenlijk in het handboek van het bedrijf staan en ook de werknemers moeten dit verlangen."

Juist! En niet altijd verwachten dat de werkgever verantwoordelijk moet zijn voor een training! Als je niet tevereden bent ben je huidige loopbaan, doe er wat aan! Dit hoeft niet duizenden euros te kosten aan trainingen, maar kan ook met een paar hondred euro aan boeken en een paar uur per week. Of een audiobook als je in de file zit.

Leuk dat de inhoudsopgave en samenvatting per hoofdstuk gratis online is. Heb zo vaak boeken gekocht die achteraf tegenvielen. Voor wie ook geintresserd is, ze staan op
(Klik hier)
Henk van Gils  |   | 
10-06-2007
 | 
13:12 uur
Als 70% van alle werknemers op de verkeerde plek zit, dan zou er zo'n grote ongemotiveerde groep medewerkers in Nederland zijn dat dit economisch voelbaar zou moeten zijn. Met de huidige vacaturepiek hebben veel mensen de kans om hun 'ellende' te ontvluchten, maar doen dit niet. Nederlanders moeten de ruimte hebben om te klagen, maar gaan niet zomaar op zoek naar een andere baan.
Derhalve denk ik dat dit geen realistisch cijfers is. Belangrijk is dat ondernemers kijken naar hun personeel en motivatie en plezier in het werk verbeteren. Een managementkwaliteit. Ook passendheid van karakters in de groep is belangrijk. Zoek de juiste mensen bij elkaar is mijn motto.
Met vriendelijke groet,

Henk van Gils
Topdirection b.v.
Personeel en Organisatieadvies
Sandra  |   | 
10-06-2007
 | 
21:36 uur
Mooi en nobel van werkgevers dat er leeftijdsgerichtloopbaanbeleid is. Helaas is de praktijk van de dag dat mensen uitvallen, ziek worden of in een gunstig geval zelf bijtijds aan de bel trekken of door een goed leider gestuurd worden naar een coach! Ook ik ben van mening dat werknemers zelf initiatief moeten nemen, maar niet iedereen is bij machte om dat initiatief zelf te nemen.

Waarom houden basisscholen onze kinderen al niet een spiegel voor over wie ze zijn, welke kant ze uit moeten? Onze zoon is 9, recent getest ivm het vermoeden van dyslectisch zijn, blijkt hij plotseling meer dan bovengemiddeld intelligent te zijn (en dyslectisch)! Als ik om me heen kijk zijn er nog veel meer van deze kinderen en volwassenen.
Gelukkig hebben wij voor onze zoon goede begeleiding buiten school kunnen vinden. Deze mevrouw helpt hem o.a. met het maken van de juiste keuzes. Natuurlijk mag hij timmerman worden, maar dan wel met het besef wat zijn slimheid in dit vak hem kan brengen.
In het bedrijfsleven zitten veel hoogbegaafde mensen op plaatsen, waar ze tegen zichzelf aanlopen. Het moeten geen managers worden, maar leer ze wel met zichzelf omgaan. Stuur ze naar een coach, binnen hele korte tijd zullen deze slimme mensen waardevolle personen binnen je organisatie worden. Of het nu timmermannen zijn of ministers, het maakt niets uit.

Maar... hoe maken we nu duidelijk dat basisscholen dit al vroeg moeten onderkennen en de juiste hulp bieden???? Dat scheelt het bedrijfsleven strakt een heleboel geld en rompslomp.
Mede-auteur betreffende boek  |   | 
11-06-2007
 | 
08:07 uur
In reactie op de heer Ladage, begrijp ik dat er altijd mensen zijn die hier een commercieel op ingaan door hun eigen 'oplossingen' aan te bieden. Er zijn zelfs platforms waarbij dit niet door de redactie komt. In dit geval een lange uiteenzetting over competentiemanagement. Dat is dus juist wat we niet willen met dit boek. In het beste geval is comptenetiemanagement niets anders dan 'de juiste persoon op de juiste plek in het kader van de organisatiestrategie '. Toch zien we dikwijls in de praktijk dat comptentiemanagement het 'feestje' is van de werkgever waarbij de belangen van het bedrijf centraal staan. Daar tegenover staat de eenling, de bezitter en de aanbieder van het gevraagde talent. Het 'klassieke' competentiemanagement staat dus in de organisatiemodus, terwijl talentmanagement het 'feestje' hoort te zijn van de medewerkers. Het betreffende boek 'Zo word je een optimaal talent' is juist voor de medewerkers geschreven om hun te laten zien hoe ze regie houden over hun loopbaan.
Ron Ladage  |   | 
12-06-2007
 | 
10:59 uur
Beste medeauteur zoals je jezelf noemt.

U begint met de zin
“In reactie op de heer Ladage, begrijp ik dat er altijd mensen zijn die hier een commercieel op ingaan door hun eigen 'oplossingen' aan te bieden. Er zijn zelfs platforms waarbij dit niet door de redactie komt”.
Duidelijk niet begrijpend waar u het over heeft.
Ik ben blij dat dit platform ieder zijn mening, mits die fatsoenlijk blijft, plaatst, dan heb je ook een open discussie.
Jammer dat u slecht leest, want ik verdien niets aan competentiemanagement, zoals ik ook in mijn reactie heb geschreven, maar ik ben wel in staat om contacten te leggen.
Mijn boodschap is dat ieder mensen verantwoordelijk is voor zijn eigen mogelijkheden in het leven. Met grote voeten over de inhoud lopen, spreken over een werkgeversfeestje, laat blijken dat u echt niet weet waar het over gaat.
U spreekt over het klassieke competentiemanagement, maar daar heb ik niet over geschreven.
Als medeauteur is het misschien goed om eerst door te vragen en dan pas te reageren, misschien zelfs niet via het forum, maar rechtstreeks via de mail.
En wat ik nu echt klassiek vind is de opmerking van u:
“Het betreffende boek 'Zo word je een optimaal talent' is juist voor de medewerkers geschreven om hun te laten zien hoe ze regie houden over hun loopbaan”.
Natuurlijk is het niet commercieel wanneer mensen uw boek kopen, want daar doet u het niet voor en uw organisatie is natuurlijk een niet commerciële instelling.
Laten we elkaar niet in de maling nemen.
Het enige waar we elkaar in vinden is om de situatie van werknemer te verbeteren en hem meer invloed op zijn eigen situatie te geven. En helaas daar is de werkgever heel bepalend in, daar richt ik mijn pijlen op en wanneer het lukt om op een andere wijze een beter inzicht te krijgen en daar moderne software bij te gebruiken, wel met een duidelijke visie, dan hebben we toch iets bereikt?
Ik ben er van overtuigd, dat u en de andere schrijvers met passie dit boek hebben geschreven, houdt wel in de gaten dat dit een van de vele boeken is, die er op de markt worden gebracht.
Ik wens dat dit boek een doorbraak mag zijn, dan kan ik de volgende keer dit onderwerp gratis aanprijzen!
Martha van de Pasch  |   | 
11-06-2007
 | 
08:09 uur
Heer Stuijt,
Bedankt maar weer voor uw bijdrage aan het geheel. Inderdaad begrijp ik het goed heeft u inderdaad geen talent voor Nederlandse taal. U verwacht sympathie van een ander maar zo te zien worden uw reacties steeds grimmiger. Ik meen te zeggen dat dit niet de bedoeling is van dit forum.
Mede-auteur Stephen Steijger  |   | 
11-06-2007
 | 
08:17 uur
Ik reageer op Icnivad over 'de maakbare mens'. Wat we in dit boek ook al aangeven zijn er twee soorten overtuigingen over de ontwikkelbaarheid van talenten en loopbanen. Enerzijds zijn er mensen met een fixed mindset die geloven dat hun talenten vastliggen en dat er geen rek meer in zit. Ze stoppen er eerder mee als iets niet lukt en worden bevestigd in hun onderliggende overtuigingen dat ze er blijkbaar geen aanleg voor hebben. Anderszijds zijn er mensen met een growth mindset die uitgaan van de overtuiging dat talent en intelligentie wel ontwikkelbaar zijn. Het is net met het bekende glas dat halfvol of halfleeg is. Hoe je er ook tegenaan kijkt, je hebt altijd gelijk. Wij als auteurs hebben ons laten inspireren door het halfvolle gals. Het boek staat vol met praktijkcases en bewijslast van deze benadering.
Mede-auteur Stephen Steijger  |   | 
11-06-2007
 | 
08:29 uur
Ik reageer op de inbreng van Henk van Gils over dat het voelbaar zou moeten zijn als 70% ongemotiveerd aan het werk gaat. Ik zou het liever om willen draaien. Wat zouden we merken als van deze groep een groot deel niet meer werkt vanuit de houding 'werken voor de kost' maar werken vanuit passie en werk zien als hobby? Het klantgericht gedrag van beide benaderingen is een verschil tussen dag en nacht.

Deze gevalideerde enquete is ondersteund en gefaciliteerd door onderzoeksbureau Motivaction International BV. We zien dikwijls bij seminars en trainingen dat mensen inderdaad verontwaardigd en verbaast reageren op deze opmerkelijke statistiek. In twee instantie herkennen mensen het wel in hun omgeving.

Het is zoals Mark Rutte als voorwoordschrijver van dit boek tijdens de kick-off verwoordde:"Mochten Nederlanders hun talenten ten volle benutten, dan zou de BV Nederland internationaal (weer) een grootmacht worden".
Priscilla  |   | 
11-06-2007
 | 
18:55 uur
Ik heb het boek 'Zo word je een optimaal talent'' zelf gelezen en ik kan zeggen dat het een uitstekende handleiding is bij het zoeken naar je talenten en het ontplooien van jezelf.

Ik ben zelf een tweedejaars Onroerendgoed Management student en mede aan de hand van het boek ben ik erachter gekomen waar mijn kwaliteiten en verbeterpunten liggen, wat voor type ondernemer ik ben en of mijn toekomstige droombaan aansluit bij het werkgebied dat bij mij past.

Ik kan het boek aan iedereen aanraden die nog zoekende is naar zichzelf, naar zijn talenten en erachter wilt komen wat voor soort studie of baan bij zich past.
N. Dragt  |   | 
12-06-2007
 | 
12:20 uur
Misschien kan het volgende boek geschreven worden over het talent om je talent in iedere situatie te kunnen gebruiken.

Ik vraag me namelijk af, of we de situatie nu weer niet omdraaien. Eerst zochten we mensen bij een functie, daarvoor moeten ze over bepaalde competenties beschikken. Nu zouden mensen weer vanuit hun talenten moeten leven en daar moeten dan de juiste functies bij gevonden worden.

Als we echt een positieve houding willen aannemen tov werk, dan wordt het misschien tijd, dat we niet opzoek gaan naar talent of competenties, maar naar beide. Want als het goed is, dan hoort bij een bepaald talent bepaalde competenties.

Waar het dus misschien wel omgaat is dat we leren accepteren, dat de wereld niet perfect in elkaar zit. Maar dat we perfectie kunnen bereiken, als we accepteren dat we niet perfect hoeven te zijn.

Dat betekent dus dat iedere werknemer, van directeur tot schoonmaker, zichzelf accepteert en zijn collega's. Waarschijnlijk wordt het dan ook een stuk leuker op de werkvloet en voelen veel meer mensen zich op hun plaats.

En dat is iets waar het Nederlandse schoolsysteem wel een bijdrage aan zou kunnen leveren. Het voorbeeld geven dat je elkaar accepteert. Dat betekent afstappen van cijfers geven om te beoordelen en soms zelfs te veroordelen. En overstappen op oordelen om te ondersteunen. Oordelen om mensen te helpen zich te ontwikkelen. Dus mensen leren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Mensen een positieve houding aanleren tov zelfontwikkeling en -onderzoek.

Hopelijk helpt dit boek een beetje om die houdingsverandering opgang te brengen.
A. Drost  |   | 
24-03-2011
 | 
08:57 uur
Beste Dragt en Stephen Steijger,

Met plezier heb ik alle uiteenlopende reacties gelezen. We zitten naar mijn mening in een spagaat als het gaat om de ''mens'' die het liefst zijn/haar talenten in wil zetten en werk zou willen doen waaruit bezieling blijkt. Een utopie? Nee! Slechts een kwestie van investeren. Door met een nieuwsgierige blik naar jezelf te kijken en stappen te durven zetten die datgene brengen waar je gelukkig van wordt. Aan de andere kant verwacht onze maatschappij snelheid, effectiviteit, controle en een maakbare toekomst. Dit strookt niet met wat wij als mensen diep van binnen zoeken, weten en willen. Juist door de weg naar de toekomst open te laten worden je ogen geopend voor uitdagingen en kansen. Oplossing? Begin op de middelbare school met talentontwikkeling.
Relatiegeschenken  |   | 
12-05-2011
 | 
16:28 uur
Verontrustend hoog percentage. Dat verklaart wel waarom men steeds vaker weer gaat studeren of het roer omgooit. Belangrijk om genoeg aandacht te geven aan wat bij je past, al op het middelbaar onderwijs. In onze tijd werd daar te weinig aandacht aan geschonken.
Relatiegeschenken Nederland  |   | 
17-11-2011
 | 
16:26 uur
Veel stagiairs weten nog steeds niet wat ze willen. Dat terwijl ze al in hun 3e of 4e jaar zitten van een HBO opleiding. Ik denk dat dat iets is wat men in loop van jaren leert. Misschien moeten er meer educatieve programma's op tv komen. De overheid kan wat dat betreft ook meer licht schijnen over dit onderwerp.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Plan van Aanpak: 3 stappen voor meer e-mail marketingsucces
In dit white paper / Plan van Aanpak legt Spotler uit hoe je 1) je doelen en doelgroepen in kaart brengt, 2) met welke middelen je je doelen en doelgroepen bereikt en 3) wie het uitvoert en wanneer. Download het handige document, inclusief checklist.
Download het Plan van Aanpak
Lees verder
Zo maak je een indrukwekkende online bedrijfspresentatie
reacties
Tien suggesties voor meer 'fun' op de werkplek (1) 
Bouw-cao zet aan tot fraude (1) 
Topmanagers vergaderen 100 procent van hun tijd (1) 
Manager moet werknemer los kunnen laten (4) 
Horeca start glimlachcursus voor medewerkers (1) 
Tips om online de perfecte werknemer te vinden (1) 
'Beleggers hebben binnen 3 tot 6 jaar hun geld terug' (1) 
top10
Van smart tv tot speelgoedpop: deze apparaten in huis bespioneren u
Nederlandse hackers nemen laptops over door ernstige kwetsbaarheden in Zoom
Een op zes mannen vindt dat partner te veel verdient
De favoriete vakgebieden van oud-horecapersoneel
Corona-versoepelingen in aantocht, maar bordspellen onverminderd populair
Kwart bedrijven heeft meer mensen ontslagen als gevolg van de coronacrisis
Jongere vindt werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van medewerkers
DDoS-aanvallen in 2020 krachtiger, complexer en langer
Medewerker overschat zichzelf in het herkennen van cyberincidenten
Door pandemie meer behoefte aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen
meer top 10