zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Fraudeur is alom vertrouwde mannelijke topmanager

Gemiddelde fraudeur is gerespecteerd manager

18 april 2007 - De typische bedrijfsfraudeur blijkt een alom vertrouwde mannelijke manager, soms zelfs de CEO, en pleegt niet minder dan 20 ernstige frauduleuze misdrijven gedurende vijf jaar of langer. En dus niet die relatief jonge werknemer die eenmalig zijn kans schoon ziet, zoals vaak gedacht wordt.

Uit onderzoek van KPMG Forensic naar 360 grote fraudezaken in Europa, het Midden Oosten en Afrika komt een opvallende overeenkomst naar voren tussen fraudeurs, het tijdsbestek waarin ze handelen en waarom ze het doen.

Daderprofiel


Meer dan acht van de tien fraudeurs zijn mannelijk en tussen de 36 en 55 jaar. Tegen de tijd dat hij zich op illegale wijze verrijkt met bedrijfskapitaal is hij meestal al zes of meer jaren in dienst. Hij werkt vaker wel dan niet op de financiele afdeling en pleegt zijn daden in zijn eentje. In 86 procent van de gevallen is de fraudeur een manager, in tweederde van de gevallen zelfs een CEO en zijn motivatie is gewoonweg hebberigheid in combinatie met gelegenheid. Extra zorgwekkend voor ondernemingen is dat de gemiddelde fraudeur meerder overtredingen begaat gedurende lange tijd voor die aan het licht komen. Meer dan de helft van de fraudeurs pleegt zijn daden meer dan twintig keer, een derde zelfs meer dan vijftig. Tweederde fraudeert gedurende twee tot vijf jaar, bijna één op de tien kan meer dan zes jaar zijn gang gaan. In de helft van de gevallen bedraagt het financiële verlies meer dan één miljoen euro en daarmee is de schade voor het bedrijfsleven enorm.

Toppositie
Richard Powell, partner bij KPMG Forensic UK: "Bedrijven staan duidelijk voor een grote uitdaging. Meer dan 60 procent van de daders bekleedt een toppositie, waardoor ze interne controles gemakkelijk kunnen omzeilen en des te grotere schade aan kunnen richten. Gezien de herhaalde en grootschalige omvang van de meeste fraudezaken, kunnen ondernemingen maar beter alles op alles zetten om fraude zo vroeg mogelijk op te sporen. Bijvoorbeeld door middel van strengere interne controles, data-analysesystemen en meer mogelijkheden bieden om fraude te melden. Ook het creëren van de juiste bedrijfscultuur is belangrijk."

Interne controle
Slechte interne controle blijkt veelal de beslissende factor om daadwerkelijk tot fraude over te gaan. De fraude komt meestal aan het licht dankzij zogenaamde 'klokkenluiders' (in een kwart van de gevallen). In een vijfde van de fraudezaken komt de kwestie uit dankzij functioneringsgesprekken met de betreffende manager.

Gevoelige kwestie
Hoe gevoelig fraude ligt binnen bedrijven, blijkt wel uit het feit dat tweederde van de ondernemingen slechts minimale of zelfs helemaal geen informatie verstrekt over het voorval. Werknemers, autoriteiten en media worden nauwelijks ingelicht uit angst voor reputatieverlies. Daarom leidt fraude slechts zelden tot strafvervolging. Als er al onderzoek gepleegd wordt, gebeurt dat vaak zonder dat politie of overheid ingeschakeld worden.

 
 Doorsturen   10 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
heer JH Heijmann  |   | 
18-04-2007
 | 
19:47 uur
Fraude is iets van alle tijden.

Het maken/handhaven van spelregels voor degenen die met plezier een spel willen doen voor gewin of avontuur levert van de andere kant juist weer interessante opties voor degenen die zich niet aan het spel willen houden maar spelers willen 'pesten' danwel het gewin voor zich willen hebben zonder zich aan de gemeenschappelijke afspraken van de spelers te houden.

Zolang het spel prettig gespeeld kan worden, ondanks een enkele 'gelegenheidsfoetelaar', is er niets aan de hand. Echter als de 'pot zomaar leeg is' of als het spel onverwacht weg is tgv de 'saboteurs' dan vallen we weer terug naar oertijden en speelt ieder voor zich het spel met alle gevolgen van dien. Dan komen we weer in een cowboytijd.

Gelukkig maken we allen deel uit van de natuur en die speelt altijd eerlijk het levende spel.
Margreet Klein  |   | 
18-04-2007
 | 
19:24 uur
Mijn leidinggevende heeft de dochter van een collega aangenomen binnen hetzelfde team. Ik heb dit aangekaart (ben ook OR-lid), maar dreig nu "de kwade pier" te worden. Dit kan toch niet zomaar? Hij moet toch de sollicitatieprocedure in acht nemen? Wat kunnen we hier nu tegen doen? Hij kan ons als team toch niet zomaar passeren?! Dit riekt naar vriendjespolitiek, en sowieso zijn we als team tegen familie op de werkvloer?op 1 locatie.

Gaarne jullie reactie. Dank en groetjes van Margreet
Alice Hendriksen Oostereng  |   | 
18-04-2007
 | 
09:15 uur
Alle maatregelen ten spijt, men moet elkaar durven aanspreken op gedrag en niet naleven van de maatregelen om fraude te voorkomen. Bedrijven worden zich hiervan steeds meer bewust. Het trainen van personeel en bewustwording zijn van groot belang en kunnen veel schade voorkomen.
Ad Beer  |   | 
18-04-2007
 | 
16:31 uur
Tja, de vos op het spek binden. Als je op een financiele afdeling werkt dan is het graaien wel erg aanlokkelijk.
Ik heb zelf een paar van dit soort zaakjes af mogen handelen, aangifte doen, leuk gesprekje voeren, autosleutels in laten leveren en zo.
Maar naast de financiele schade is de morele schade, de emotionele schade nog veel groter. De impact op de medewerkers, die overigens vaak in het ongewisse blijven van de oorzaak van het ontslag.
De toppuntjes die ik heb meegemaakt waren de financiele manager, of moet je controller zeggen, die enkele tonnen naar een eigen rekening had overgemaakt en na zijn ontslag doodleuk vier laptops en twee beamers in zijn bagage wist te stoppen en zo de deur uit wilde wandelen.
Of de mevrouw van de salarisadministratie die voor het gemak maar zes familieleden op de loonlijst had gezet. Bij het opstellen van het formatieplan hadden we ineens een verschil van 6 mensen in de diverse administraties. Het foutje dat ze had gemaakt was iedereen dezelfde naam te geven en haar naam was niet echt Hollands, het viel dus meteen op.
Maar naast fraude kom je nog ergere zaken tegen zoals de manager die een deel van tijd kinderporno op internet zat te bekijken. Uiteraard ook ontslag, maar wat en hoe vertel je dat aan de medewerkers?
Persoonlijk vond ik dat erger dan de fraudezaken, die getuigden nog van enige inventiviteit. Hoewel, alle firewalls en blokkades omzeilen is ook een kunst
Yolanda Kuis  |   | 
18-04-2007
 | 
09:37 uur
Interessant artikel, zo vaak komt dit onderwerp niet aan de orde, terwijl het een enorme impact kan hebben op een organisatie en de mensen die er werken. In mijn eigen adviespraktijk heb ik gemerkt dat als er sprake is van fraudepraktijken dit traumatische vormen kan aannemen onder medewerkers, vooral als de dader iemand is die al jarenlang als een gewaardeerde collega / manager werd beschouwd.
Waar aan voorbij wordt gegaan is dat fraudezaken -nadat ze zijn opgelost en de dader is gevonden- er weinig aandacht is voor de gevolgen voor het personeel. Zij kunnen nog jaren worstelen met wat er is gebeurd, er is een vertrouwensbreuk ontstaan in de organisatie, men vertrouwt elkaar minder en er ontstaat een andere cultuur dan men was gewend voordat de fraudezaak aan het licht kwam.
Ik pleit dan ook voor een goede opvang en verwerking van een fraudezaak voor alle betrokken managers en medewerkers. Schakel een vertrouwenspersoon in die dit kan begeleiden en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor betrokkenen om weer met elkaar vertrouwen in de eigen organisatie, het management en collega's te hervinden.

Yolanda Kuis, arbeids- en organisatiedeskundige bij De Linge Groep
b.j.p.mieden@pyramide.nl  |   | 
18-04-2007
 | 
09:59 uur
Het begint bij de bedrijfscultuur en bij de integriteit van de top. Leiders en managers hebben een voorbeeldfunctie. Regelmatiger goede functioneringsgesprekken voeren is een goede maatregel. Het aanpakken ervan ligt heel gevoelig, omdat er gauw een sfeer van wantrouwen, angst en onzekerheid kan ontstaan. Die er vaak al is. De zaak grondig aanpakken en met behulp van een onafhankelijke externe begeleider de communicatie en cultuur onder de loupe nemen is wellicht een chirurgische ingreep, maar de enige remedie, ook om een en ander te voorkomen. Zowel de materiele als de immateriele schade kan enorm zijn en de laatste kan op korte en lange termijn nog veel meer geld kosten. Fraude komt op alle lagen voor en vele kleine zaken maken ook een grote. Ik denk dat het meer voorkomt dan we willen weten. Frustraties, boosheid en ontevredenheid zijn een voedingsbodem. Mensen op de goede plek, kansen bieden en erkenning, waardering en aandacht geven zijn zogenaamde softe factoren. Het nalaten ervan leidt echter wel tot keiharde verliezen en zelfs tot faillissement. Werk aan de winkel dus voor de echte leiders en managers. Zorg ervoor dat er een mogelijkheid is om zaken aan de orde te stellen zonder negatieve gevolgen voor de klokkenluiders. Hoe gevoelig het ook ligt, er is een lichtpuntje: schoon schip maken, opruimen, klaart veel op en als een en ander achter de rug is, dan gaat het meerdere fronten veel beter met de organisatie.

Bert-Jan van der Mieen
executivecoach / teamcoach
www.pyramide.nl


N. Dragt  |   | 
18-04-2007
 | 
11:32 uur
Ik vraag me af of dit fraude gedrag gekoppeld kan worden aan andere asociaal gedrag. Bijvoorbeeld de behoefte om op kosten van de werkgever met klanten, in de privesfeer gaan eten. Of het eisen van medewerkers, dat ze overwerken zonder vergoeding voor de gewerkte uren. Of het onheus behandelen van medewerkers die kritiek uiten op de organisatie. Of gewoon in het algemeen onethisch en amoreel gedrag vertonen. Of de makkelijkste oplossing zoeken bij economische problemen binnen het bedrijf.

Het betekent wel, dat er nog heel veel ruimte is op het gebied van het ontwikkelen van het ethisch en moreel handelen van managers.

Dit is natuurlijk wel een klap in het gezicht van alle managers die wel hun best doen, om zo goed mogelijk hun werk te doen. Zo'n artikel bevestigt voor de meeste medewerkers hun idee, dat managers de boel oplichten en er vooral voor zichzelf zijn.
Helaas is het echter heel moeilijk om je imago op te poetsen met ethisch en moreel gedrag, want managers zullen nu met argwaan bekeken worden en zich twee keer zo goed moeten gedragen als ze al deden.
En we weten nu dus al een nieuwe groep medewerkers, die boven iedere verdenking verheven zijn, de vrouwelijke managers. Zo’n verhaal moet er eigenlijk toe leiden, dat veel organisaties de conclusie trekken, dat ze meer vrouwelijke managers moeten gaan aanstellen.
Ron Ladage  |   | 
18-04-2007
 | 
11:40 uur
Interessant artikel, ik kijk voortaan met andere ogen naar elke manager die ik spreek, mits hij tussen de 35 en 55 jaar is.
Nu zijn er ook manager die wettelijke fraude plegen en waar de politiek en de vakbonden ook niets tegen kunnen doen. Deze verrijken zich in een paar jaar met vele miljoenen en verwachten dat de rest van het personeel zo min mogelijk verhogingen vragen.
Dit soort artikelen geeft een beeld, die slechts voor een paar mensen van toepassing zijn, dus de goeden moeten we niet scheef aan gaan kijken.
Ook de manager is een werknemer (behalve als hij ook eigenaar is, maar dan steelt hij niet zo snel van zichzelf) dus ook voor hem geldt dat er controle nodig is door anderen.
Helaas kan een bedrijf in financiële nood komen door deze mensen en dan betekent dat weer ontslagen voor mensen die er niets aan kunnen doen.
Dus een goede controle op alle werknemers is een noodzaak en dit dient te gebeuren door iemand die boven de partijen staat.
heer Ronny Baeb  |   | 
19-04-2007
 | 
21:35 uur
Dag Allen

Kent niemand dan SOX?

Indien degelijk geimplementeerd zeer afdoend als fraude preventie. (en daarvoor HOEF je niet op de NYSE te staan)

Mvg
Ronny
heer JH Heijmann  |   | 
20-04-2007
 | 
20:42 uur
Enkele stellingen:
1) Bedrijven zijn een doorsnede van de maatschappij, dus ook met fraude
2) De echte 'sjoemelaars' hou je niet tegen. Hoe hoger het beveiligingsniveau hoe slimmer de creatieve oplossingen worden. Vergelijk het met evolutionaire processen.
3) Het zit gewoon in de natuur van de mens om dingen te doen die niet mogen voor de anderen maar niet gelden voor mij.
4) De tijd heelt alle wonden en de natuur laat zich niet vermurven.
5) er is inmiddels witte-boorden, blauwe overallen, zwarte pastoors, groene jassen etc. criminaliteit.
6) het begint al van kleins af aan. Normen vervagen, individu boven groep, graaicultuur, ieder voor zich... en zo kan ik wel doorgaan.

Op deze manier LEVEN mensen nu eenmaal want anders was het een saaie boel denk ik en het zal in de toekomst ook wel zo blijven en hopenlijk niet veel erger..

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10