zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Mannen stressbestendiger dan vrouwen

Afwachtende houding vrouw heeft een negatieve invloed op werkprestaties

15 maart 2007 - Vrouwen zijn over het algemeen fitter, eten gezonder en drinken minder alcohol. Mannen gaan echter beter om met stress dan vrouwen en zijn daardoor op het werk beter inzetbaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsgezondheidsindex van Lifeguard.

Lifeguard heeft 4.000 werknemers van 39 bedrijven in verschillende sectoren ondervraagd. Dit jaar is vooral gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Actief en doelgericht


Mannen scoren beter op 'omgaan met stress'. Zij zeggen vaker dan vrouwen dat zij moeilijke situaties in het werk goed aan kunnen. Ook pakken zij problemen vaak 'actief' en doelgericht aan. Vrouwen stellen zich wat afwachtender op en scoren daardoor lager op dit punt. De manier waarop iemand met stress omgaat, is onder meer van invloed op de prestaties op het werk.


Bron: Zibb
 
 Doorsturen   20 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
Ron Ladage  |   | 
15-03-2007
 | 
13:07 uur
Dank je de koekoek met dit artikel, weinig tot geen informatie, maar ik heb dit ook op Radio 1 gehoord.
Mannen zijn stressbestendiger, omdat ze zich alleen met hun werk bemoeien en privé zo weinig mogelijk proberen te doen binnen het gezin.
werkende vrouwen besteden hun tijd niet alleen op het werk, maar moeten ook nog de huishouding managen, dus zijn veel hoger belast.
Ook de zorg voor kinderen, het steeds moeten plannen van de werkzaamheden zowel op de zaak als thuis, is de grootste oorzaak van het "verschil"!
Dus wederom zijn we er nog lang niet, ik pleit niet voor de terugkeer van het feminisme, maar wel dat mannen zich bewuster van hun taken gaan worden, wanneer hun vrouw werkt (of ze het nu wel of niet leuk vinden, financieel profiteren ze er ook van), dan dient thuis de taken evenredig te worden verdeeld.
Hebben we ook dit soort onderzoeken niet meer nodig.
Anky Boers  |   | 
15-03-2007
 | 
14:37 uur
Mannen blijven vaak in hun comfortzone en maken zich minder druk over wat er om hun heen gebeurt.
Verder onderschrijf ik het verhaal van R. Ladage.
Es  |   | 
15-03-2007
 | 
15:39 uur
Dit resultaat is ook afhankelijk van de kwaliteit van vragen die men stelt tijdens dit onderzoek.

Vrouwen gaan nu eenmaal anders met stress om; gesprekken met vriend(inn)en etc zijn stress verminderd. Stress bestendigheid is ook een kwestie van opvoeding: mannen worden "harder" en onverschilliger opgevoed.

Wat heeft actie en doelgericht met dit onderzoek te maken. Afwachtendheid is ook een goede kwaliteit. Uit een Amerikaans onderzoek is navoren gekomen dat vrouwelijke beleggers beter rendementen behaalden. Door voorzichtigheid, op zeker willen spelen.

Uiteraard sluit ik mij ook aan bij het kommentaar van hierboven. Als de werkverdeling beter was zou waarschijnlijk de mannen lager scoren.

Mijn laatste argument is meteen een vraag. Is stress wel iets waar men zo trots op moet zijn. Het wordt tegenwoordig bij een hype om te zeggen: ik heb het druk.
Al die burn-outs en verstoorde relaties. Is dat wat we willen?Ik denk het niet.
Reinate Helsloot  |   | 
15-03-2007
 | 
17:19 uur
Wetenschappelijk is inderdaad vastgesteld dat vrouwen heftiger reageren op stressprikkels dan mannen. Naast deze biologische werking speelt mee, dat vrouwen zich vaak meer zorgen maken over de consequenties (voor anderen) van stressvolle gebeurtenissen.
Door aan te geven dat dit een negatief effect heeft op het werkresultaat wordt echter een scheef beeld gegeven. Er staat bijvoorbeeld niet bij vermeld dat vrouwen in staat zijn meerdere taken effectiever tegelijkertijd uit te voeren. (Het is niet voor niets dat vrouwen sneller en met hogere resultaten afstuderen dan mannen).
Dubbele taakbelasting en werken in een zakelijke omgeving waar de 'ongeschreven regels' historisch bepaald zijn door mannen kunnen veroorzakers zijn van stress. In de Volkskrant van vandaag wordt het advies gegeven aan werkgevers zich dit te realiseren en hiervoor maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching en training.
ton van de vorst  |   | 
15-03-2007
 | 
18:33 uur
Is dat wel allemaal zo Ron? Willen mannen zich alleen maar met hun werk bemoeien en thuis zo snel mogelijk op de bank met een pilsje, chips en TV. Spreek je over jezelf misschien? En zijn vrouwen inderdaad zo zwaar belast of zeggen ze dat alleen maar om daarmee complimentjes uit de omgeving te krijgen? Mannen, vrouwen en al duizenden jaren vragen en strijd.
Arie  |   | 
16-03-2007
 | 
12:55 uur
Sorry Reinate, maar dat is dus niet waar; mannen vertonen juist meer meetbare effecten van stress dan vrouwen, alleen uiten en percipieren zei dit minder dan vrouwen.
Betekent het 'multitasken' dan dat dat meer stress oplevert? Bovendien ligt dit ook iets genuanceerder en is het niet zo zwart-wit als hier gesteld wordt. Bij sommige taken zijn vrouwen op dat gebied beter en andere weer de mannen.
Bovendien zou dit door jouw aangegeven voordeel juist stressverlagend moeten werken voor vrouwen?
Ben het wel met je eens dat de 'mannencultuur' de vrouwen op een achterstand zet, wat zeker stressverhogend kan werken.
mevrouw R. Helsloot  |   | 
16-03-2007
 | 
16:25 uur
Beste Arie, Leuk dat je reageert op mijn reaktie. Waar ik op doel is een onderzoek dat eerder gedaan is, waaruit blijkt dat het hormoon oestrogeen van invloed is op de reaktie op stress. Het gaat dus niet alleen om de reaktie op stress, zoals in het artikel geschreven wordt, maar ook over de daadwerkelijke gemeten hersenreaktie. En helaas voor ons vrouwen, ervaren wij sneller stress.
Ik ben het helemaal met je eens dat vrouwen en mannen andere en aanvullende talenten kunnen hebben. Een bewustwording van, en ruimte voor die eigen talenten en authenticiteit dragen kunnen zeker stressverlagend werken. Sterker nog, dat kan leiden tot een positieve situatie die energie geeft!
Ron Ladage  |   | 
16-03-2007
 | 
20:01 uur
Wat een goedkope reactie Ton, je maakt je er wel erg makkelijk vanaf.
Spreek je over jezelf, helaas voor jou niet.
In de tijd dat ik nog geen zelfstandig ondernemer was, werkte ik in vol continue bij een raffinaderij en in die tijd was het nog 4 ploegen en 7 dagen achter elkaar.
Juist door deze diensten heb ik het geluk gehad om ook overdag met mijn gezin te kunnen bemoeien en wat meer inzage te krijgen wat huishouding en kinderen opvoeden inhoud..
De kinderen zijn nu de deur uit en mijn vrouw werkt weer een paar dagen in de maand en wanneer ik niet op pad ben, maar op kantoor, dan is de taakverdeling niet zo ingewikkeld.
Helaas bevestig je wat ik al jaren zie Ton, de man met zijn pilsje chips en tv op de bank, liefst de afstandbediening in zijn hand.
Leuk dat je dit allemaal zo goed weet.
Misschien moet jij je eens echt verdiepen in dit maatschappelijke probleem, in plaats je ervan af te maken met het is een strijd van duizenden jaren tussen man en vrouw, hou dit maar goed in stand.
Kom ook eens met een zinnige reactie en laat je hersens eens werken.
ton van de vorst  |   | 
17-03-2007
 | 
01:44 uur
Ik weet natuurlijk niet wat voor een vrienden en kennissenkring jij hebt Ron maar het beeld van de luie dar kan ik allerminst volmondig bevestigen. Veel mannen uit mijn kennissenkring zijn zeer actief met verenigingsleven, klussen, politiek en leveren daarmee buiten het werk een uiterst zinvolle bijdrage aan de maatschappij waarin ze leven. Ze laten zien dat je elkaar vooruit moet helpen!
Wat is nu eigenlijk het maatschappelijke probleem waarover je praat? Uit onderzoek is gebleken dat de arbeidsparticipatie van nederlandse vrouwen erg laag is ten opzichte van de omringende landen, niettemin vinden vrouwen zich kennelijk zwaar belast en weten ze dat overtuigend te brengen want ook jij hebt die overtuiging.
Ik ben van mening dat iedereen naar vermogen moet bijdragen aan onze samenleving.
Jouw verhaal over de vierploegendienst enzo voegt niets toe, weekenden van ten minste drie dagen, allemaal behoorlijk relaxed. Nu zijn de kinderen de deur uit en is het nog relaxter. Wat is in Gods naam het maatschappelijk probleem waar je het over hebt? Waarbij het natuurlijk de vraag is of dit met mannen of vrouwen te maken heeft of met de ingebouwde natuurlijke luiheid van de mens.....
Ron Ladage  |   | 
18-03-2007
 | 
11:22 uur

Je blijft tenminste consequent in je denken Ton.
De keuze van je woorden geven aan dat je snel op je mannelijke staart bent getrapt.
Probeer ook eens wat buiten je eigen denkbeelden te komen en open te staan voor andere gedachten, dan begrijp je misschien ook meer van andere mensen i.p.v. in de aanval te gaan.
Mannen doen veel voor de maatschappij liefst buitenhuis, dat geeft ze vrijheid en status.
Ook dat is een zinvolle inbreng, maar daardoor kunnen vrouwen dat ook weer niet, want iemand moet het huishouden doen en er voor de kinderen zijn. Dus jou redenatie volgend moeten we absoluut niets aan de maatschappij vernaderen, ook al hebben we straks een tekort aan mensen in het arbeidsproces.
Natuurlijk nemen weinig vrouwen deel aan het arbeidsproces, hoe zou dat komen denk je.
Doe daar eens een klein onderzoekje naar of blijf gewoon bij je ingenomen standpunt. En wat je met ingebouwde luiheid bedoeld, daar begrijp ik niets van, binnen mijn kennissenkring kom ik het niet tegen, ik selecteer zelf wel de mensen waar ik mee om wil gaan.
Ik stop hiermee met persoonlijk reageren en hoop dat anderen weer reactie op het artikel willen geven en hopelijk ook wat meer vrouwen, maar het kan zijn dat maar weinig vrouwen deze artikelen lezen, omdat er maar weinig vrouwen in onze maatschappij werken zoals gezegd is.
Fer  |   | 
19-03-2007
 | 
21:46 uur
naar mijn idee is het logisch dat mannen anders (beter) presteren dan vrouwen, wat niet wegneemt dat vrouwen zeer goede krachten zijn die vaak veel doortastender zijn dan mannen die meer op hun intuitie afgaan.
Wat betreft mijn ervaring met vrouwen moet ik zeggen dat zij vaak zeer gedreven zijn en heel goed weten waarmee ze bezig zijn.
Als man moet ik beamen dat wij vaak direkter zijn en daardoor vaak sneller op ons doel afgaan, maar de werkwijze van de vrouwen is op langere termijn zeker niet minder doeltreffend.
Mw. K. Muller  |   | 
20-03-2007
 | 
09:16 uur
Is het niet ook zo, dat een vrouw eerder durft toe te geven dat ze stress heeft dan een man? Ziet een man stress als teken van zwakte en een vrouw stress als bijkomstigheid?
Heeft de vraagstelling niet bij voorbaat al invloed op de uitkomsten van dit onderzoek?
Leonie Linssen  |   | 
21-03-2007
 | 
11:11 uur
Het verbaast me eigenlijk niet zo, dit artikel. Ik vind het ook wel heel summier, de info die hier staat. Ik herken wat Reinate schrijft over het multitasken... vrouwen zijn er goed in, maar ik merk zelf dat als ik me concentreer op een ding, ik me wel veel lekkerder voel en het mijn stress vermindert. Ook denk ik dat mannen vaker gaan voor wat zij willen bereiken, en dat vrouwen meer last hebben van stress verhogende factoren zoals aardig gevonden willen worden (wat natuurlijk niet altijd lukt en wat bijdraagt tot stress).
Ik vind het wel kort door de bocht om te stellen dat vrouwen daardoor minder inzetbaar zouden zijn voor werk. Wat een onzin. Vrouwen hebben gelukkig ook veel andere kwaliteiten die bij mannen minder vertegenwoordigd zijn, zoals goed kunnen organiseren (door het goed kunnen multi-tasken) en communiceren.
En natuurlijk zijn dit allemaal algemeenheden, want ieder mens is natuurlijk uniek met zijn eigen set van kwaliteiten :-)
Christel  |   | 
12-09-2007
 | 
08:56 uur
Ik wil even vermelden dat een onderzoek altijd begint met een probleemstelling en het is niet evident om niet te neigen naar een gewenst antwoord waardoor de probleemstelling niet zo'n zuiver objectief gegeven is!

Over stress is alleszins het laatste woord nog niet geschreven, noch gezegd! Er zijn zoveel factoren die aan de basis liggen. Frontale kwab mag al geen 'foutjes' bezitten om adequaat met omgevingsprikkels te kunnen omgaan. Het zelfbeeld 'ego' speelt hierin zeker ook mee, de socioculturele omgeving, hoe iemand tegen onverwachte dingen aankijkt en zich gedraagt. Er is tenslotte ook vaak sprake van situationele stress, waarbij een persoon bij een bepaalde situatie zichzelf niet weet te beheersen en overstag lijkt te gaan terwijl die anders 'alles' onder controle lijkt te hebben!

Doordat ik werkzaam ben in het ziekenhuis, zie ik wat stress kan doen met een mens. Van stress krijg je geen ziekte, maar kan een nog verborgen aandoening het latentieproces opheffen met als gevolg: ziekte die 'plots' uitbreekt! En dan zijn het helaas toch nog steeds de mannen die hierin een groot aandeel kennen!!!

Hoe men omgaat met stress lijkt mij uit observaties meer te maken met welk type je bent en in welke mate je de skills bezit om met diverse maatschappelijke rollen te kunnen omgaan. Iemand die tot het extraverte type behoort, zal zich al manifester uiten waarbij de persoon in kwestie geen stress ervaart, maar dit wel bij anderen die indruk kan geven! Soms hoor je al eens op de werkvloer zeggen: 'van jouw krijg ik stress', dan is het de hoogste tijd om eens zelf bij je stil te staan, mss doet die ene persoon jouw denken aan iemand door een onopgelost conflict uit het verleden ... waarbij angst vaak ten grondslag ligt en angst brengt lichamelijke sensaties met zich mee waarbij een grote druk komt in het orthosympatisch zenuwstelsel (vechten/vluchten)wat bij langdurige belasting disfuncties/defecten in het lichaam teweegbrengt.

Ik moet altijd erg hard lachen als ik zo'n onderzoek lees, waar zijn de wetenschappelijke funderingen? Is er sprake in dergelijk onderzoek over het socioculturele aspect? Er valt natuurlijk iets te vertellen over genderverschillen, maar het is wel degelijk complexer dan dat! Kijk nog maar gewoon eens naar de sociale leertheorie waar men uit gaat van bepaalde verwachtingen in gedragingen. Op een bepaalde leeftijd mogen jongens niet meer wenen, maar mogen wel laten zien dat ze boos zijn ... Tenslotte is gedrag ook meer dan conditionering!

Ch
sandra  |   | 
13-09-2007
 | 
08:48 uur
Mannen mogen op de werkvloer sommige emoties beter uiten als boosheid. Als ik boos was,werd dat in alle fronten ingeperkt,want vrouwen mogen niet boos zijn.
Die moeten lief en aardig zijn.
Terwijl als een man boos werd op onze afdeling,dan was er geen probleem.
Vrouwen mochten huilen,mannen niet.
Hier ligt een onvermogen van een aantal mensen. Die niet zien dat vrouwen en mannen gelijkwaardige wezen zijn.

Boosheid kun je ook uiten als je stress hebt.
Huilen trouwens ook.
Laat de persoon het lekker van zich af gooien ipv het in te perken.
Jack  |   | 
13-09-2007
 | 
09:44 uur
Vrouwen willen, in mijn optiek, vaak de controle houden. Dit kost extra energie.
Ik doe vaste dingen thuis. Mijn vrouw verzorgt het eten, ik was af en breng de kinderen naar bed. Als ik zie dat er een was gedaan is, haal ik die er uit en hang hem op.
Mijn vrouw is beter in sociale dingen, ik ben beter in practische. Zo vullen wij elkaar mooi aan. Waarom wordt er altijd gekeken naar de verschillen. Kijk hoe je elkaar kunt aanvullen. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend. Daar is toch niets mis mee?
christel justina smits  |   | 
8-04-2008
 | 
23:20 uur
Een man kan zowel leren van een vrouw en andersom ook. Hier speelt het ego zijn rol en het egoisme van de persoon in kwestie natuurlijk.Ik weet een vrouw zal zich altijd moeten bewijzen in deze maatschapij.Een hoge functie vraagt veel stress en een vrouw heeft een ander manier voor haar gevoelens te uiten een man zal zich niet zo snel geven in zijn gevoelens.en een vrouw wel.Ik geef toe als vrouw heb ik een doorzettingsvermogen en niets zal mij tegen houden in het bereiken van mijn doel.Dit wil zeggen ik zal rekening houden met mijn collega's.Mijn collega's daar kan ik op bouwen als je een vertrouwheidsband hebt kan je doorbloeien en zo heb je steun van je mannelijke collega's zonder op hun teentje te trappen.Hier gaat het om de personen in je buurt mee te motiveren en hun het gevoel te geven dat ze niet geconfronteerd worden met jaloezie of geintimideert worden.Als een persoon oprecht is dan wordt dit geprojecteer op de mensen rondom hem of zij en zal dan ook positieve feedback krijgen.Mensen die daar niet op in gaan vallen snel af want liegen en sarcastische opmerkingen geven dat duurt niet lang.
Martijn  |   | 
9-04-2008
 | 
07:53 uur
Stress is een keuze.

Vaak wél de makkelijkste: je komt in een omgeving die je niet begrijpt en waar veel van je verwacht wordt (denk je), of je komt in een opgeving waar veel werk verzet moet worden (denk je) en waar je geen controle hebt (denk je), en de logische reactie is dan om even lekker in de stress te schieten.

Gaat dat bij vrouwen makkelijker dan bij mannen? zou kunnen. Vrouwen zijn misschien wat meer betrokken bij hun omgeving, en zijn misschien ook wat minder goed in staat om prioriteiten te stellen en daar de juiste consequenties aan te verbinden: ''ik heb 40 uur per week te besteden en 60 uur aan klussen; de minst belangrijke 20 uur aan klussen zet ik op een lijstje en verder negeer ik ze gewoon''. Is dat een uitspraak van een man of van een vrouw??
christel justina smits  |   | 
9-04-2008
 | 
20:27 uur
zowel man als vrouw hebben zo'n uitspraken en waarom zou een vrouw geen prioriteiten stellen!
het valt te zien welke klusjes en een uitspraak zoals u zegt ''de rest negeer ik maar''.Het kan van twee kanten komen want de dag vandaag moet men alles dubbelzinnig interpreteren.
suzanne  |   | 
23-02-2009
 | 
15:59 uur
Wat een geklaag en gezeur en ach wat zijn de vrouwtjes toch weer zielig! schaam me vaak dat ik zelf vrouw ben! dames kijk eens goed om je heen (ron ladage reaktie) en dan zie ik vaak wel iets heel anders. mevrouwtje gaat lekker koffie drinken bij buuf of effe lekker naar de sportschool, als vadertje lief allang op zijn werk zit! en het huishouden? met al die hypermoderne apparaten is dat ook een fluitje van een cent, niet te vergelijken met vroeger, toen had moeder als klap op de vuurpijl ook nog 8 koters aan haar rok hangen, kom vrouwtjes droog de traantjes en nu eens echt schouders eronder!!

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10