zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

CEO optimistisch over economie, niet over klimaat

25 januari 2007 - Het vertrouwen van CEO's in omzetgroei heeft een recordniveau bereikt: bijna twee keer zo veel CEO's hebben nu veel vertrouwen in een stijging van de omzetcijfers in het komende jaar vergeleken met vijf jaar geleden, zo blijkt uit de tiende Global CEO Survey van PricewaterhouseCoopers (PwC).

Nederlandse CEO's hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega's meer vertrouwen in economische groei, maar maken zich tegelijkertijd meer zorgen over de bedreigingen van de klimaatverandering.

Optimistisch op korte en lange termijn


Meer dan 90 procent van de 1.100 ondervraagde CEO's in 50 landen is optimistisch over een stijging van de omzet over het komende jaar. Dit optimisme zet ook door op de langere termijn: 93 procent van de CEO's heeft er vertrouwen in dat de omzetcijfers in de komende drie jaar gaan stijgen. Met het oog op de aanhoudende internationalisering verwachten CEO's dat de uitbreiding van de activiteiten zal worden gestuwd door verbetering van de marktpenetratie, geografische expansie en binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames.

Internationalisering: kansen en risico's
"CEO's wereldwijd, van grote en kleine ondernemingen, worden steeds optimistischer over hun groeimogelijkheden en de voordelen die de internationalisering biedt voor nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe klanten," aldus Samuel A. DiPiazza, CEO van PricewaterhouseCoopers Global. Maar steken de CEO's niet hun hoofd in het zand, vraagt PwC zich af. "CEO's die de vruchten van de internationalisering op de lange termijn willen plukken, moeten zich terdege bewust zijn van de realiteit en de risico's die gepaard gaan met de financiering van groei, activiteiten in verschillende culturen, het beheer van verspreide middelen en de concurrentie met een steeds groter wordende groep mondiale partijen."

Financiering en geografie
Ondanks dat CEO's blaken van vertrouwen, zijn ze over het algemeen voorzichtig wat betreft de financieringsmethode van de verwachte groei. Bijna 80 procent geeft de voorkeur aan interne kasstromen en minder dan twintig procent denkt een beroep te moeten doen op de aandelenmarkt. Slechts tien procent overweegt durfkapitaal aan te trekken. Geografisch gezien verwachten de CEO's dat de groei zich doorzet in BraziliŽ, Rusland, India en China, alsook in andere opkomende en ontwikkelde economieŽn als Mexico, IndonesiŽ, Vietnam, Korea en Turkije genoemd als de vijf landen met de meeste groeimogelijkheden. CEO's hebben over het algemeen een voorkeur voor groei in het ontwikkelingsland dat het dichtst bij het eigen land ligt.

Zorgen over klimaat
Ondanks groot optimisme voorspellen CEO's groeibelemmeringen: 73 procent noemt overregulering als een punt van zorg vergeleken met 64 procent vorig jaar. In AziŽ-Pacific zijn CEO's vooral bezorgd over een dreigend tekort aan kennis, wat door 88 procent van de CEO's in deze regio wordt aangegeven, ten opzichte van 72 procent van het totale aantal ondervraagden. Niet-zakelijke bedrijfsrisico's, zoals terrorisme, schaarste van olie en overige natuurlijke hulpbronnen, politieke onstabiliteit en klimaatveranderingen worden als minder bedreigend voor de onderneming ervaren, en ongeveer de helft van de CEO's trekt geen geld uit om deze risico's tegen te gaan. De discussie die nu wordt gevoerd over de opwarming van de aarde en klimaatveranderingen krijgt echter scherpere kantjes; 40 procent van de CEO's uit zijn zorg over de bedreiging die de klimaatveranderingen teweegbrengt. Dit percentage stijgt naar 58 procent in AziŽ-Pacific, maar keldert naar slechts achttien procent in Noord-Amerika. Nederlandse CEO's zijn met 49 procent bovengemiddeld bezorgd over de bedreiging die klimaatverandering teweegbrengt.

Mondiaal evenwicht
Ongeveer de helft van de ondervraagde CEO's geeft aan dat zij om de omzetcijfers op te stuwen recent een grensoverschrijdende fusie of overname hebben afgerond of deze in het komende jaar denken af te ronden; waarschijnlijk betreft dit een onderneming in een aangrenzend land. De honger naar grensoverschrijdende fusies en overnames is het grootst in West-Europa en de meeste kandidaten voor grensoverschrijdende overnames bevinden zich ook in deze regio. Veruit het meest genoemde reden voor grensoverschrijdende overnames is het aanboren van nieuwe markten en nieuwe klanten, zo zegt bijna tweederde van de CEO's. Echter, CEO's onderschatten problemen die met grensoverschrijdende overnames en integratieprocessen gepaard kunnen gaan niet.

Cultuurverschillen
Cultuurverschillen, afwijkende wet- en regelgeving en onverwachte kosten worden door CEO's genoemd als de belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende overnames. Over het algemeen verwachten CEO's uit Noord-Amerika dat zij meer obstakels op hun weg zullen vinden bij een overname. Zij maken zich hierbij met name zorgen over cultuurverschillen; 58 procent noemt dit als een probleemgebied. CEO's uit Midden- en Oost-Europa zijn over het algemeen wat losser ten aanzien van de problemen die met een grensoverschrijdende overname gepaard kunnen gaan, hoewel zij zich aanzienlijk meer zorgen maken over politieke inmenging dan CEO's elders in de wereld.
Bijna 50 procent van de CEO's is van mening dat de internationalisering eventuele cultuurverschillen doet verminderen; dit percentage stijgt tot meer dan 50 procent bij CEO's uit Noord-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Er is echter een interessant verschil zichtbaar tussen CEO's in ontwikkelde en opkomende economieŽn: 43 procent van de CEO's afkomstig uit ontwikkelde landen is van mening dat verdere internationalisering leidt tot minder cultuurverschillen; in opkomende economieŽn is dit 58 procent.

Conclusie
Samuel DiPiazza, CEO van PricewaterhouseCoopers Global trekt dan ook de volgende conclusie: "De mondiale winnaars van de toekomst zijn in staat om hun perspectief wezenlijk te verleggen van een lokale naar een internationale oriŽntatie en kunnen zich staande houden in een wereld die meer dan ooit blootstaat aan een steeds breder wordend scala aan invloeden."

Opvallendste Nederlandse resultaten
- De Nederlandse CEO heeft veel meer vertrouwen in economische groei in de komende 12 maanden dan zijn buitenlandse collega CEO (69 procent NL tegen 52 procent wereldwijd).
- De Nederlandse CEO ziet de toekomst als het om economische groei voor de komende drie jaar gaat met meer vertrouwen tegemoet dan zijn buitenlandse collega CEO (54 procent NL tegen 44 procent wereldwijd).
- Het vertrouwen in verdere omzetgroei binnen hun onderneming is onder Nederlandse CEO's het afgelopen jaar gegroeid van 50 procent naar 60 procent.
- De Nederlandse CEO is veel minder bezorgd over het veiligstellen van de energietoevoer in een tijdperk van schaarse energiebronnen dan zijn buitenlandse collega CEO (35 procent NL versus 54 procent wereldwijd).
- De Nederlandse CEO maakt zich meer zorgen over terrorisme (68 procent) en de ontoereikendheid van de basis infrastructuur (65 procent) in hun land dan zijn buitenlandse collega CEO (respectievelijk 50 procent en 49 procent).
- Het percentage CEO's dat in de laatste 12 maanden een buitenlandse fusie of overname heeft afgerond ligt in Nederland hoger dan wereldwijd (42 procent NL versus 27 procent wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat internationalisering leidt tot verkleining van cultuurverschillen (77 procent NL versus 49 procent wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat de voordelen van meer culturele en genderdiversiteit in het management overschat worden (43 procent NL versus 24 procent wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat globalisering over het algemeen voor ontwikkelde ťn opkomende markten goed is (89 procent NL versus 73 procent wereldwijd).

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Zíers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
ĎBen jij een workaholic?í (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eťn op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10