zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Werknemer wordt ziek van managementjargon

8 november 2006 - Werknemers zijn doodziek van 'heldere visies', vallen in slaap bij 'denkrondjes' en voelen zich lamgeslagen door 'helikopterviews'. Ze staan niet op één lijn, denken niet 'outside the box' en lopen al helemaal niet harder om hun neuzen in dezelfde richting te laten wijzen.

Kortom: meer dan de helft van de werknemers heeft helemaal genoeg van managementjargon. Maar dat is niet alles. Uit recent Brits onderzoek van Investors in People blijkt dat dit jargon bovendien leidt tot grote kloven tussen manager en medewerker.

Gebruik neemt toe


Ter verduidelijking: 55 procent van de managers denkt dat jargon onschadelijk is, terwijl 42 procent van de werknemers juist van mening is dat het onbegrip creëert omtrent taken en verantwoordelijkheden. 37 procent vindt zelfs dat jargon leidt tot gebrek aan vertrouwen in de werkgever en mensen het gevoel geeft niet goed genoeg te zijn. Bijna tweederde van de werknemers zou willen dat er helemaal geen jargon meer gebezigd wordt, maar meer dan een derde zegt dat het gebruik ervan toeneemt. Wel komt het meer voor in grote dan in kleine ondernemingen.

Afknapper
Het toenemend gebruik van jargon én de problemen die daardoor ontstaan worden bevestigd door financieel rectruiter Nigel Lynn, uit wiens onderzoek van vorig jaar bleek dat het gebruik van jargon een van de grootste afknappers voor nieuw personeel is. "Het lijkt wel of er een totaal andere taal gesproken wordt op het werk," aldus een respondent. "We zijn niet eens meer mensen, of zelfs maar werknemers, maar 'menselijk kapitaal'." Ook kan jargon leiden tot pijnlijke communicatiestoringen, zoals een respondent aan den lijve ondervond: "Toen mijn manager me vertelde dat mijn nieuwe boekhoudsysteem 'afgeschoten' (gelanceerd) ging worden in het derde kwartaal, begon ik keihard te lachen. Ik dacht dat hij een grapje maakt. Niet dus!"

Cynisme
Veel ondervraagde werknemers hebben, zoals verwacht, een cynische kijk op de steeds vaker gebruikte moeilijke woorden en jargon. "Volgens mij proberen ze iets te verbergen met al die mooie woorden," aldus een respondent. "Als niemand snapt wat je zegt, kunnen ze er ook geen kritiek op leveren."

 
 Doorsturen   19 reacties  

 

Laatste nieuws

 Kwart Nederlanders wil liever ander werk
 Geld besparen op dataprotectie kan zorgen voor vervelende verrassingen
 Jongeren hebben meer behoefte aan digitalisering op de werkplek
 
 
 
reacties
 
heer f hagen  |   | 
8-11-2006
 | 
07:24 uur
Een aanbevelenswaardige site is:
(Klik hier)
of even googelen op
bullshitbingo.
Dan heb je geen soepje nodig om scherp te blijven.
heer thomas peinder  |   | 
8-11-2006
 | 
08:51 uur
Als medewerkers last hebben van jargon, dan ligt de oorzaak vaak in de motivatie van de werknemer zelf om zich te verdiepen in de materie.Wat als heel duidelijk wordt aangegeven wordt dan afgedaan met '' te theoretisch'' terwijl het een benoeming is van de praktijk op zich. Bijvoorbeeld: ''Resultaatgericht Management'' is het benoemen van een management stijl en beslist geen jargon wat niet te snappen is. Maar je moet je er wel in verdiepen.
heer A Devilee  |   | 
8-11-2006
 | 
12:49 uur
In grotere concerns hoor je vaak het management jargon, die zij willens en wetens uit de management boeken gehaald hebben. Meestal is het probleem door deze taal te bezigen, het verhullen van een tekort koming van eigen capaciteiten.
De problemen worden doorgesluisd naar het middenkader, die opgezadeld worden met datgeen waarvoor de "top" geen oplossing kan aandragen.
Na verloop van tijd worden de problemen geevalueerd, bijgeslepen en tekstueel herschreven, zodat de opgeloste problemen op het conto van de "top" kan worden bijgeschreven.
Zeer schadelijk en ongezond voor de werksfeer. Het hoogste percentage ziekte-verzuim komt voor rekening van het middenkader, puur uit frustratie, onderwaardering en het gevoel "gebruikt" te worden.
De financiele waarde komt ten goede aan de boys met de zogenaamde "know-how".
mevrouw a. prinssen  |   | 
8-11-2006
 | 
08:51 uur
Oh, wat is dit waar, en oh, wat realiseren werkgevers zich dit te weinig!!
In mijn praktijk ontmoet ik dagelijks mensen die een burnout ondergaan of er tegenaan zitten en éen van de dingen die ze vaak benoemen als "te veel geweest" is het management-gezwatel en de pep-talks met hoog "tjakka" gehalte.
Out the box-thinking... Tja.
Misschien moesten managers wel eens wat meer "in their box-thinking" proberen.
Zien wat je in huis hebt en daar blij mee zijn. Dankbaar zijn voor de noeste werkers die je voor je neus hebt, iedere dag weer, en die in hun full potential zien: gaarne binnen kantooruren, geen of zeer zelden overwerk, en niet zo op hun tenen laten lopen. Human Capital is alleen maar Kapitaal als je het niet naar de beurs brengt, niet naar de aandeelhouders, maar stabiliseert op waarde.
Mensen zijn net antiek: behoedzaam mee omgaan, wél dagelijks gebruiken - dan stijgt de waarde.
Ik ga maar eens een seminar geven over dit onderwerp, denk ik. Het is full of potential!
heer j. b. bontje  |   | 
8-11-2006
 | 
09:27 uur
Vergeet vooral het competentiemanagement niet met bijbehorende gedragsankers enz. Bij één van mijn werkgevers was interpersoonlijke sensitiviteit een van de competenties die met de medewerkers besproken werd. Na uitleg van de betekenis natuurlijk.
Ik erger me mateloos aan het nieuwe jargon. Vaak hetzelfde in een nieuw jasje. En waarom?
Ik zie in het jargon handvatten voor managers die handvatten nodig hebben. Echter, het steeds vernieuwende jargon houdt m.i. geen verbetering in maar komt voort uit het niet gebruik maken van het bestaande instrumentarium. In plaats van (vooral) managers hierop aan te spreken komt er een nieuw instrumentarium en dus een nieuw jargon... en zo kunnen we nog jaren doorgaan. Iedereen blijft op zijn/haar plek en we veranderen gewoon de instrumenten/het jargon. Hoe vaak zie je dat het managementinstrumentarium juist door het hoger management niet gebruikt wordt!
En waarom spelen adviesbureaus hier niet op in? Tja, dan moeten ze hun opdrachtgevers bekritiseren en.... door dit in stand te houden zullen ze werk hebben in de toekomst.
heer Jan Aalbers  |   | 
8-11-2006
 | 
11:02 uur
Tja, helder communiceren blijft moeilijk. Misschien kan Managersonline.nl een doorlopende toptien samenstellen van managersjargon not done.
1. kort door de bocht
2. understatement
3. voorsorteren
4. the lead hebben
5. going concern
6. best practice
7. reshovelen
8. op het netvlies hebben of voor de bril krijgen
9. competenties
10. sonderen
mevrouw Simonne Vermeylen  |   | 
8-11-2006
 | 
16:09 uur
Het is niet alleen een kwestie van motivatie van de werknemers; het gebruik van modewoorden zonder heldere betekenis leidt helaas ook tot wazige standpunten, en dito discussies. Als we met ons allen alvast begonnen met het buitengooien van alle "Nederengelse" woorden?
Niels Hogenhout  |   | 
8-11-2006
 | 
16:21 uur
Managersjargon is de meest abstracte vorm om iets duidelijk maken. De trend is tegenwoordig om alles maar zo positief mogelijk te brengen. We mogen vooral de werknemers medewerkers niet het gevoel geven dat wij hen niet waarderen. Als we bijvoorbeeld feedback geven, vertellen we dan ook wat ze beter kunnen doen. Concreet vertellen wat ze fout doen is uit den boze! Misschien kwets je ze wel….

En je moet vooral niet als leidinggevend persoon overkomen. Mensen houden er niet van als iemand de leiding heeft. Je kan beter coachen, managen, sturen, aangeven, meedenken of delegeren. Natuurlijk zijn dit 6 facetten die ingezet dienen te worden in een leidinggevende functie. Maar door het managementjargon worden alle facetten door elkaar gebruikt wat overlapping en verwarring veroorzaakt. Hierdoor creëer je barrières om zaken voor alle lagen in de organisatie ‘transparant’ te maken.
haaksma  |   | 
8-11-2006
 | 
15:36 uur
Men kan ook weerbaarder worden door kennis te nemen van bijvoorbeeld:
Managementtaal: verhullen, versluieren en overdrijven op:
(Klik hier)
heer T Huernink  |   | 
8-11-2006
 | 
17:25 uur
De wereld begint zichzelf kwijt te raken en mensen menen bij alles wat ze doen het wiel opnieuw uit te moeten vinden? Iedereen wil belangrijker zijn dan zijn buurman/voorganger/vriend/vriendin! Wanneer is het nou eens goed? Kijk om u heen.... Anno 2006.... WE ZIJN ER!! De evolutie zit op zijn top en een moment van bezinning zou goed zijn. Waar zijn we mee bezig en hoe lang gaat dat nog goed voordat het Oosten ons voorbijstreeft of de natuur in een coma raakt? Gooi al die zogenaamde termen eens overboord... we zijn allemaal mensen en we poepen en piesen op dezelfde pot!
Jan Boekestein  |   | 
10-11-2006
 | 
07:33 uur
Het valt mij op dat veel managers nauwelijks enig benul hebben waar er in het bedrijf (of instelling) waar ze op dat moment aanwezig zijn, werkelijk om gaat. Ze zijn vaak duurbetaalde passanten met weinig toegevoegde waarde en in veel gevallen niet in het bezit van leiderschapskwaliteiten.
Dit is natuurlijk pijnlijk om te constateren als het jezelf betreft. Het gebrek aan kennis van zaken en het ontbreken van toegevoegde waarde wordt verhuld door veel dominantie en dus ook door het gebruik van veel jargon praatjes. De bazen van deze lieden vinden het prachtig (misschien zijn zij wel uit hetzelfde hout gesneden). Dat mensen op de werkvloer hier soms letterlijk ziek van worden is logisch; vaak weten zij namelijk precies waar het in hun bedrijf om draait. Gewoon op basis van gezond "boerenverstand".
Eén troost; meestal gaan deze managers na enkele jaren weer weg. Hoewel ze vaak promotie maken en hun kunstje op een andere plek opnieuw gaan vertonen....
Erna Bekkering  |   | 
13-11-2006
 | 
18:01 uur
Managersjargon is strategie: het dient enerzijds om een gebrek aan wezenlijke inhoud te verdoezelen, anderzijds om de werknemers onzeker te maken en aldus klein en manipuleerbaar te houden. De tijd dat ik er ziek van werd ligt gelukkig achter mij, sterker nog: ik amuseer mij nu kostelijk. Ik ken managers die bij wijze van spreken in iedere zin het woord "inherent" gebruiken maar het verschil tussen "kennen" en "kunnen" maar niet onder de knie krijgen. Met "liggen" en "leggen" blijft het ook tobben, wat in vooral in de zorgsector (waar ik als wijkverpleegkundige werkzaam ben) tot problemen leidt. Bovendien is het ook onder managers gebruikelijk om het persoonlijk voornaamwoord "hun" als subjectsvorm te gebruiken "Hun hebben geen helicopterview".
martin  |   | 
13-11-2006
 | 
10:17 uur
De mens probeert toch zich eeuwenlang te onder scheiden van het gewone klootje's volk, weet u nog de tijd dat zij allemaal met een koffertje rondliepen met een boterham erin en nu is het de trend om zo laat mogelijk te beginnen ( alleen hun kunnen bepalen hoe laat ze beginnen met werken) en vervolgens laat thuis komen en s avonds laat gaan eten,want wij hebben het zo druk
heer H.H. Hazendonk  |   | 
13-11-2006
 | 
22:22 uur
Managersjarjon is geen strategie, maar het onvermogen of de ontbrekende wil om je te verdiepen in het menselijke kapitaal.
heer M.P.D. Odijk  |   | 
14-11-2006
 | 
08:47 uur
Managementjargon gebruiken richting je werknemers doe je als je niet in staat bent om jezelf weg te cijferen: Je wilt dat je medewerkers zich kunnen verplaatsen in jou positie, en begrip krijgen voor de "zware" taak die op je schouders rust. Dit is veelal een zwaktebod, omdat je kennelijk niet in staat bent op een andere wijze voldoende respect af te dwingen.

In mijn optiek moet je je medewerkers daarmee niet belasten, tenzij ze daar zelf om vragen (individuen met managementambities).
mevrouw josephine steffens  |   | 
16-11-2006
 | 
08:33 uur
Medewerkers en managers zijn gelijkwaardige mensen die op basis van taakverdeling samen werken aan een doel. Managers zijn er opdat medewerkers optimaal samen kunnen werken.
Zolang managers denken dat management een rol is of een act die moet worden opgevoerd en medewerkers hun acteurs zijn. Is het dan vreemd dat het gevoel ontstaat van een theater waarbij acteurs komen en gaan? En het resultaat een theaterstuk dat niet of slecht wordt uitgevoerd? Als we niet oppassen dreigt het zelfs een eenacter te worden.
Een goede regisseur vervult geen rol maar gaat vanuit bezieling, gelooft in wat hij wil, waarvoor hij gaat en weet dit op anderen over te brengen. Dan willen mensen graag een rol vervullen en trekt hij volle zalen. En hij geniet hij, achter de coulissen, van de prestaties en het applaus dat zijn mensen krijgen. Samen hebben ze hun doel bereikt.
ronny  |   | 
30-07-2007
 | 
21:50 uur
Geachte Mevrouw Steffens

Ik had het op geen enkele manier zo mooi, klaar en poëtisch kunnen verwoorden zoals U dat hebt gedaan.
Ik neem hierbij eerbiedwaardig mijn hoed af.

Met vriendelijke groeten
ronny
Rene Civile  |   | 
30-07-2007
 | 
23:29 uur
Heel erg jammer dat ik in de commentaren erg mis waar het feitelijk om gaat. Een heel eenvoudig praktijkvoorbeeld, die mij vandaag overkwam.

Momenteel heb ik twee projecten onder mijn hoede waarbij, na analyse en navraag van slechts een dag, we tot de conclusie kwamen dat één van de twee niet echt een project was maar een toevoeging op de bestaande situatie.

Er waren wat mensen verbaasd maar wel aangenaam verrast. Het hoofd van de afdeling kwam langs met de vraag of ik een project van een andere manager wilde overnemen. Wat bleek, diens project zou in januari jl al zijn opgeleverd, edoch.

Diens contract wordt dus niet verlengt. Een simpele rondvraag, telefonisch, wees uit dat de manager, eveneens een externe, een dusdanige wijze van regiseren had dat hij, zonder het zelf in de gaten had, in een moeras belandde met alle gevolgen van dien.

Ik hoef me hier niet zo nodig te profileren aangezien de vragen die ik stel om de noodzakelijke informatie te krijgen aan de ter zake kundigen worden gesteld.

Dit is altijd een hele leuke interactie tussen de mensen die de kennis en kunde bezitten en mezelf. Doordat ik ze vraag hun eigen kunstje te doen, en graag wil weten op welke manier ze het zelf willen doen, kweek je vertrouwen en zeg onomwonden dat je alleen de regie wil voeren en wil weten hoe en wanneer.

Deze heldere eenvoudige afspraken kun je bij mensen neerleggen en zij zullen open genoeg zijn om je van de nodige informatie te willen voorzien.

De meeste vragen kun je informeel stellen bij een kop koffie want je hoeft niet altijd formeel te zijn. Gebruik namen bij informatie op MT niveau na ze te hebben besproken met de specialisten en gebruik voetnotaties en bron vermeldingen.

Dan kun je de taal gebruiken die je wil maar niet bij de mensen die het graag voor je uit willen voeren.

Dat is althans mijn ervaring en al die zg jargon? Daar zit men vaak op MT niveau helemaal niet op te wachten. Een rondje door het land van managersonline en je ziet vaak, met een gefronste wenkbrouw, hoe sommigen met oude zaken om gaan.

Jammer maar helaas. Managers, gebruik eens gewoon nederlands en veel deurn gaan er plots voor je open.

Dat is tenminste mijn ervaring.

RC PM
Kerstpakket Holland  |   | 
25-10-2011
 | 
14:30 uur
Ik heb idd ook het idee dat voor elk bestaand woord een interessant synoniem moet worden bedacht. Dat men jargon buitensluitend vindt, kan ik me dan ook goed indenken.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Waar sta jij voor als leider?
Wat heb je als leider van vandaag en morgen nodig om jouw doelen te behalen? Het antwoord op deze en andere vragen, vind je in het boek ‘Leiderschap in Beeld’ door hoogleraar Jan de Vuijst. TIAS deelt de eerste 4 hoofdstukken in een gratis e-book.
Lees verder
Houd als manager grip op de cijfers bij de groei van je organisatie
reacties
Een nieuwe taal leren, maar dan anders (1) 
Wat is er nodig voor échte duurzame en sociale impact? (1) 
De Metaverse: wat kan je er eigenlijk mee? (2) 
Helft Nederlandse werknemers last van mentale problemen, verergerd door kosten levensonderhoud (1) 
Data-savvy organisaties zijn winstgevender, veerkrachtiger en innovatiever (1) 
Hoe laat ik anderen zelf nadenken? (1) 
Zeven tips voor het omgaan met klagende medewerkers (4) 
top10
Een op de drie Nederlanders met hoog inkomen kan door geldgebrek rekening niet betalen
Organisaties investeren meer in DEI-initiatieven,
Zorgverzekeraar roept bestuurders op om vijf procent werktijd te besteden aan welzijn medewerkers
Organisaties willen SD-WAN, maar laten kansen liggen
Kwart Nederlanders wil liever ander werk
HR-professionals staan niet achter huidige wet- en regelgeving
Bedrijven moeten medewerkers meer vrijheid geven om hun eigen productieve werkomgeving te creëren
Marketingmanagers horen na te denken over online nichestrategieën
Acht stappen om een toxische werkomgeving te voorkomen
Top-drie leiderschapstips voor het winnen van het WK voetbal
meer top 10