zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Manager weet zich geen raad met pestkoppen

3 november 2006 - Pestkoppen gebruiken een ontstellend groot arsenaal tactieken om collega's te intimideren. De kwelling voor de slachtoffers wordt nog verergerd door eindeloze reorganisatierondes en managers die de andere kant opkijken. Dit blijkt uit onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI).

In totaal ontdekte het CMI elf soorten intimidatie. De meest voorkomende soort van pesten heeft te maken met machtsmisbruik; hier zijn zeven van de tien werknemers wel eens mee geconfronteerd. Andere machtsspelletjes worden bijna net zo vaak genoemd, denk aan ondermijnen van gezag (63 procent) en overstelpt worden door werk of kritiek (68 procent).

Gerichte aanvallen


Bijna de helft van de ondervraagden is getuige geweest van pesterijen die de carrière van de slachtoffers schaden, zoals het ontzeggen van promotiekansen of cursussen. Een even groot aantal heeft meegemaakt dat iemands baanzekerheid bedreigd werd. Zeven van de tien rapporteerden scheldpartijen gericht op één persoon en iets meer dan de helft noemde het verspreiden van kwaadaardige roddels als veelgebruikte pesttactiek.

Groeiend probleem
Het meest zorgwekkende is dat het probleem groeit: zes van de tien respondenten zijn van mening dat er steeds meer gepest wordt op het werk. Een derde denkt dat de situatie verergert omdat de onderneming niks doet om pesten te stoppen. Daar lijkt iets in te zitten: één op de vijf ondernemingen heeft zelfs geen intentie om een anti-pest beleid op te stellen.

Manager steekt kop in het zand
Ook de weerzin van managers om pestincidenten aan te pakken speelt een rol. Die weerzin is overigens niet zo vreemd, want zes van de tien respondenten zeggen dat managers in hun organisatie daar ook helemaal niet in getraind worden. Hoewel slechts één procent van de managers rechtstreeks toegeeft de andere kant op te kijken als er iets gebeurt, confronteren maar vier van de tien een pester rechtstreeks met zijn gedrag. Eén op de tien draagt het probleem over aan een meerdere. Slechts vijf procent schakelt HR in.

Veranderingen spelen pesters in de kaart
Ander onderzoek van het CMI suggereert dat reorganisaties van grote invloed zijn op het stijgende aantal pesterijen. Uit het 'Quality of Working Life'-rapport, dat in maart jl verscheen, bleek dat negen van de tien managers in het afgelopen jaar een of andere verandering op de werkplek door hadden gevoerd. En juist in veranderende situaties grijpen pestkoppen hun kans.

Beleid werkt!
Hoewel er geen kant-en-klaar recept bestaat dat pesten in iedere organisatie tegen zal gaan, kunnen de bedrijfscultuur en het management wel overal uitdragen dat pesten niet getolereerd wordt. Er is geen enkel excuus om een struisvogelpolitiek te voeren en het hogere management en andere afdelingen niet in te lichten ter bescherming van werknemers, prestaties en productiviteit. Bovendien blijkt een officieel anti-pestbeleid echt te werken. Zeven van de tien managers die een dergelijk beleid voeren zeggen dat de pesterijen verminderd zijn. In bedrijven waar managers een cursus krijgen, concluderen zelfs acht van de tien dat pesten effectief aangepakt is. Uit het onderzoek bleek echter dat dergelijk beleid en trainingen vaak ontbreken of niet goed toegepast worden. Om ondernemingen een handvat te reiken heeft het CMI een gratis richtlijn ontworpen voor managers en werkgevers.

 
 Doorsturen   8 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
Francine ten Hoedt  |   | 
3-11-2006
 | 
08:59 uur
Al lezende krijg ik het gevoel dat pesten eerder een manifestatie van een conflict is, dan opzichzelfstaand gedrag (schelden, baanzekerheid ondergraven, veranderingen in de organisatie). Ik zou het dan ook heel interessant vinden, als onderzocht was hoe die pestkoppen tot hun gedrag komen. Je gaat toch niet ergens werken met de gedachte: Ha fijn, nou ga ik lekker mijn collega's pesten?
Blijkbaar ontstaat er in de loop van de tijd iets, waardoor mensen gaan disfunctioneren. Een kat die rare sprongen maakt, is in het nauw.
Overigens ben ik ook benieuwd of in Nederland ook zo'n hoge mate van pesten op het werk bestaat. Zo ja, dan schort er nog meer aan de ontwikkeling van onze managers dan ik vanuit de conflictkundekant al heb begrepen.

Eddy de Pender  |   | 
3-11-2006
 | 
19:30 uur
In dit verband moet ik denken aan het begrip 'geïdentificeerde patient' uit de gezinstherapie. Vader en moeder komen bij de psycholoog om hun ontwillige zoon van 16 te 'fixen'. Gedachte is, dat de zoon een gedrag laat zien dat een signaal is van de ziekte van het systeem, waarin vader en moeder een prominente rol spelen. Bij pestgedrag is het dan interessanter om naar onderligeende interactiepatronen te kijken in de organisatie, dan het 'geïdentificeerde' probleem van pesten proberen op te lossen. Neemt niet weg natuurlijk, dat getracht moet worden slachtoffers van pestgedrag te ondersteunen. Zie hiervoor ondermeer www.stopmobbing.nl
Frank de Mink  |   | 
4-11-2006
 | 
23:54 uur
Via die engelse bron vond ik dat a.s. dinsdag uitgeroepen is tot 'anti intimidatie dag'. Ik geloof niet dat we dat in Nederland doen, maar het lijkt me een goed idee.
Ik hoor van zeer veel intimidatie gevallen, met name om dure professionals eruit te werken, of kritiek te onderdrukken, en ik kom het vaak tegen bij hoogbegaafde werknemers die een bedreiging voor hun baas kunnen zijn, vooral als deze narcistische trekken vertoond.

Hirigoyen schreef daar onlangs een goed boek over dat ik iedereen kan aanraden: Pesten en treiteren (wereld bibliotheek). We zouden intimidatie in verband moeten brengen met 'psychisch gestoorde managers" zoals vorig jaar ontdekt werd. Ik verzamel cases.
Frank de Mink  |   | 
6-11-2006
 | 
18:57 uur
Intimidatie door de leidinggevende roept veel reacties op naar mijn mailadres. Met name hoger opgeleide professionals die er uit gewerkt worden, om uiteenlopende redenen. Ik zoek nu naar actiemiddelen om die cases anoniem aan te kaarten. Ik kreeg bijvoorbeeld bericht van een onderwijsinstelling waar dit "normaal" gedrag is, van het management en regelmatig processen gevoerd worden.
Veel mensen denken dat ze intimidatie moeten bewijzen maar dat is niet zo. De instelling moet bewijzen dat ze preventie- en opsporingsbeleid heeft. Zo niet, dan schort er iets aan: dat is heel recent doorgevoerd bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen onder (seksuele) intimidatie, psychisch geweld e.d.
Erik  |   | 
2-08-2007
 | 
08:52 uur
Zoals pesten hier wordt besproken is meer een vorm van intimideren dan van pesten.

In ieder geval is naar mijn mening een goede voedingsbodem nodig om te kunnen pesten. In veel gevallen is de leidinggevende manager de boosdoener en aanstichter van dit ongewenst gedrag.

Ik kan me nog wel een paar voorbeelden bedenken waar goede medewerkers door het slijk werden gehaald omwille van een zogenaamd grapje. De betreffende leidinggevende had en zal in de toekomst ook nooit doorhebben hoe hij anderen hiermee kwetst.

Goede managers zijn heden ten dage een schaars geworden deel van de bevolking die ook nog eens door machtsbeluste, narcistische mensen weggepest worden.
Hettie de Wijs/Dare2Solve!  |   | 
2-08-2007
 | 
16:59 uur
Als er (al lang) gepest wordt in een onderneming (door wie dan ook), is er iets mis met de cultuur. Gelukkig is het niet zo, dat het jarenlang duurt voor een bedrijfscultuur wijzigt. In principe zijn er maar drie 'ingrediënten' nodig om het pesten uit te bannen. Dit zijn:
1) het verschaffen van inzicht en bewustzijn bij de medewerkers over hun eigen en andermans gedrag, zodanig dat hun 'grondhouding' wijzigt
2) het vaststellen van en communiceren van een duidelijke beleidsbeleidslijn of gedragscode over de gewenste omgangsvormen binnen het bedrijf
3) het vaststellen van en communiceren over de consequenties van niet-navolging van die beleidslijn/gedragscode en die consequenties ook zonder mankeren doorvoeren.
Alef Dekker  |   | 
7-01-2008
 | 
18:06 uur
Succes? Weg met pestkoppen en zo!

Lars Dalgaard, oprichter van Success-Factors (speeding softwarebedrijf), is na 7 jaar het meest trots op het feit dat hij geen vervelende mensen in dienst heeft. Waarom? Een van de basisregels van zijn bedrijf is dat er alleen maar vriendelijke mensen mogen werken, met hart en passie voor de zaak en voor wat het bedrijf doet. Geen egocentrische werknemers dus. Dit streven ondertekenen expliciet alle medewerkers in hun arbeidsovereenkomst.

De businesscase voor dit principe? Organisaties die rotzakken en pestkoppen hun gang laten gaan:
□ hebben moeite om hun echte talenten te behouden;
□ moeten steeds weer nieuwe klanten werven
□ hebben een slechte naam in de markt
□ zijn minder creatief en minder innovatief

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat het hier om een reëel probleem gaat dat in alle sectoren voorkomt en dat uiteindelijk veel geld kost. Natuurlijk verschilt de perstkop-factor per bedrijf, en dus de kosten die hiermee samenhangen, maar zeker is dat het (veel) geld kost!

Welke tegenmaatregelen kunt u nemen, als u geconfronteerd wordt met pestkoppen en zo? Managers die een beschaafde werkomgeving willen realiseren moeten een anti-pestkoppen-en-zo-beleid ontwerpen en invoeren gebaseerd op tenminste vijf principes:
1. geef zelf het goede voorbeeld
2. let op bij aanstellen en ontslaan
3. creëer conflicten die constructief werken
4. wees aardig voor medewerkers en klanten
5. treedt hard op. Wees niet laf.

Heel concreet betekent dit onder andere dat u als manager optreedt tegen,
1. beledigingen
2. ongewenste intimiteiten
3. sarcasme
4. onbeschoft onderbreken
5. collega’s negeren
6. publiek vernederen

Als u het woord bij de daad voegt, consequent bent en niet los laat, dan kunt u vast na 2 tot 3 jaar net zo trots zijn als Lars Dalgaard. En…… Uw onderneming is ondertussen lekker gaan groeien en u heeft minder moeite om nieuw talent binnen boord te halen. Geniet alvast een beetje en begin dan snel!

Gebruikte bron: management executive
marielle vallentgoed  |   | 
20-08-2010
 | 
09:57 uur
Ik wordt al 2 jaar door mijn teamledeider gepest,en ook door meerdere personen van het team. Het begon toen mijn oudste dochter heel erg ziek werdt en meerde malen in het ziekenhuis werdt opgenomen. Dan wordt je dus zwakker en dan begint het. Hij zet me in het openbaar voor schut.Ook worden er woorden in mijn mond gelegd die ik niet gezegd heb of expres verkeerd uitgelegd.Ik werdt door hem in een functioneringsproject gezet, waarbij ik aan mezelf moest werken. Als ik aan mijn verbeterpunten wilde werken en ik feedback vroeg aan een collega sprak hij zich op een agressieve wijze uit... Zo zei hij''..ik ben de diegene, die informatie over jou vraagt en niet jij''. En als hij met mij onder 4 ogen spreekt, intimideert hij mij en als ik me assertief wil opstellen boort hij me helemaal de grond in. Ook roddelt hij over mij. Ik heb me vorig jaar ziek gemeld en sindsdien laat hij me niet met rust. Als ik aangeef dat ik in de middag rust, omdat ik zwaar overspannen ben belt hij me juist in de middag op.Om me te verzwakken. Zelfs is hij een keer bij me thuis geweest en heeft toen zelfs een kennis van mij naar huis gestuurd omdat hij met mij alleen wilde praten.Ook gaat hij langs het advies van de arbo arts heen. De arbo arts adviseerde mij om een vertrouwenspersoon van de arbo unie mee te nemen tijdens de gesprekken. En daarin heeft hij ook uitgesproken ''dat het team niet op mijn terugkomst zit te wachten en dat hij zich dat goed kan voorstellen en het niet kunnen samenwerken er in een ander team ook wel uit zal komen''. En omdat een vertouwenspersoon niet voor je kan getuigen is dit moeilijk te bewijzen. In het tweede gesprek waar ook een personeeladviseur bij was verzocht hij de vertouwenspersoon van de arbo unie niet meer bij de gesprekken aanwezig te zijn. Op de site van narcisme gekeken en de kenmerken van narcisme komen zo overeen.Arbo arts gaf het advies om het proces zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden en mediation in te zetten, maar hij zou het in beraad nemen. Ben nu met jurist bezig en krijg via een omweg mediation.Heb ook een deskundigheids beoordeling aangevraagd maar die heeft het verder niet onderzocht. Zelf houdt hij mediation tegen.En doet net alsof ik geen mediation wil. Hij kan het zo goed spelen dat zelfs de organisatie het niet door heeft. Inmiddels kreeg ik een brief van de organisatie dat ze over gegaan zijn naar een andere bedrijfsarts met de visie ''ziek zijn overkomt je.... en verzuim neem je''.Maar als organisaties pesten en zouden zien dat deze teamleider een narcist is zou het een hoop geld besparen. En ik denk zelfs dat er minder ziekte voorkomt op de werkvloer. Door erveel over te lezen en je rust te nemen krijg ik weer vat op mijn leven. Hoop dat dit voor anderen ook lukt.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10