zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Leaseauto's grote schadeposten

31 oktober 2006 - Uit intern onderzoek van verzekeringsgroep Achmea blijkt dat leaseauto's in Nederland gemiddeld 2,5 keer zoveel schades veroorzaken als personenauto's. Deze auto's maken voor negentig procent onderdeel uit van (bedrijfs)wagenparken.

Ondanks het feit dat leaseauto's jaarlijks meer kilometers rijden dan personenauto's, is het verschil in geleden schade fors te noemen. Achmea is van mening dat deze schade is terug te dringen. Bijvoorbeeld via dochter Avéro Achmea, die al enkele jaren gerichte preventieprogramma's aanbiedt. Daaruit blijkt dat schades bij wagenparken in het MKB aanmerkelijk lager kunnen uitvallen.

Top 5


De algemene top-5 van autoschades bestaat uit: aanrijdingen, ruitschade, inbraak, diefstal en stormschade. De meest voorkomende schadeoorzaak bij bedrijfswagens – waaronder leaseauto's - ontstaat op de plaats van bestemming. Het gaat hierbij niet alleen om schade aan het voertuig zelf, maar ook aan inzittenden en vracht. Autoschade bij bedrijfswagens brengt tal van bijkomende kosten met zich mee, zoals productieverlies en ziekteverzuim. Deze zijn van invloed op de bedrijfsvoering. Vijf procent van het kortdurend verzuim heeft een directe link met autoschade, aldus Achmea.

Schadepreventie
Schadepreventieprogramma's zijn - zo blijkt in de praktijk - steeds meer van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van de ondernemer. Preventieprogramma's zijn voor Achmea speerpunt bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten. Avéro Achmea biedt ondernemers in het MKB schadepreventieprogramma's aan waardoor zij getraind worden in het beheersen van de schadelast die ontstaat na een ongeval. Voor beroepschauffeurs bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan preventieworkshops om zo de veiligheid op de weg te vergroten en daarmee het aantal schades te verminderen. Deze programma's hebben tot nu toe alleen al voor Avéro Achmea geleid tot een rendementsverbetering op haar verzekerde wagenparken van ruim 30 procent.

 
 Doorsturen   10 reacties  

 

Laatste nieuws

 Juist nu moeten werkgevers goed voor hun mensen zorgen
 Online imago beïnvloedt sollicitatiegedrag
 Open- en klikratio’s in de lift
 
 
 
reacties
 
Marcel  |   | 
31-10-2006
 | 
23:35 uur
Ook ik sluit me aan in het rijtje die het met de heer Schophuizen eens is.

Helaas biedt de berichtgeving zowel in dit artikel als op het radiojournaal onvoldoende duidelijkheid. Hierdoor wordt wederom het beeld opgeroepen als zouden leaseautorijders a-socialer en roekelozer zijn dan prive rijders. Voor zover mijn ervaring reikt, gaat dat predikaat alleen op voor de bedrijfsautorijders van nutsbedrijven, KPN / TNT, woningcorporaties en gemeentelijke instellingen.
S. Lachman  |   | 
31-10-2006
 | 
12:15 uur
Ook compleet eens met de heer Schophuizen. Bovendien ook het eerste wat in me opkwam, toen ik dit bericht hoorde.

R. Lens  |   | 
31-10-2006
 | 
13:25 uur
Helemaal eens met de heer Schophuizen heeft gemeld. Tevens denk ik dat rijders van een leaseauto verhoudingsgewijs veel meer kilometers rijden dan de gemiddelde prive autobezitter. De kans op schades is daarom ook veel groter. Daarnaast staat in de top 5 de inbraak en diefstal schades. Leaseauto's zijn over het algemeen auto's die in de middelgrote tot grotere klasses behoren van de auto's en zij zijn ook over het algemeen nieuwer dan de gemiddelde prive auto. Hierdoor is de kans op schade tbv inbraak en/of diefstal ook veel groter!
heer F Schophuizen  |   | 
31-10-2006
 | 
07:57 uur
Het is de vraag of het hier gaat om hoeveelheid schades, of om de hoeveelheid schadedeclaraties.

Veel eigenaren van (prive) auto's declareren hun schade niet bij de verzekering omdat dit (mogelijk) gevolgen heeft voor de premie, b.v. verlies van no-claim. Ze repareren het zelf, hebben daar een "mannetje" voor of bij grotere ingrepen gaan naar een officiele garage.

Lease-auto rijders daarentegen declareren vrijwel alle schades bij de lease maatschappij en die declareert het bij de verzekering.

Ik kan me goed voorstellen dat als gevolg daarvan een lease-auto rijder 2,5 keer zoveel schades bij de verzekering declareert als een priverijder, bij gelijkblijvende hoeveelheid schades. Een conclusie dat leaserijders 2,5 keer zoveel schades veroorzaken lijkt me daarom te voorbarig.

Aan de andere kant, kan ik me voorstellen dat doordat een prive rijder meer financieel risico loopt voor schades, hij/zij voorzichtiger is om schade te voorkomen.
heer R Jongen  |   | 
31-10-2006
 | 
11:36 uur
Helemaal mee eens met de heer Schophuizen. Daarnaast als je een lease auto heb en je meld de schade niet bij de lease maatschappij moet het bedrijf / persoon opdraaien voor de schade. Dit valt dan niet meer onder de verzekring.
Jan Maasland  |   | 
1-11-2006
 | 
02:40 uur
Ik wil toch ook even een tegengeluid laten horen, naar aanleiding van bovenstaande reacties, die overigens zeer valide zijn.
Ik heb circa 5 jaar geleden twee leaseauto's gereden. In minder dan twee jaar tijd had ik vier schades, allemaal aan mij te wijten of in elk geval niet te verhalen op een ander. Niet bewust, geen roekeloos rijgedrag, het gebeurde gewoon. Ik baalde er ook oprecht van. Maar, dat moet ook gezegd, het kostte me niks.
Sindsdien ben ik dga van mijn eigen bedrijf en koop ik mijn eigen auto's. Raar maar waar: in 5 jaar tijd nog geen enkele schade. Toeval? Misschien. En ik moet het ook maar afkloppen.
Maar aan de andere kant, we weten toch ook allemaal dat huurwoningen meer worden uitgeleefd dan koopwoningen. Ook dat gebeurt niet met opzet, maar het gebeurt wel.
M.a.w.: Ik geloof niet dat leaserijders opzettelijk a-socialer zijn of roekelozer én toch kan ik mij voorstellen dat de leaserijder -onbewust- wat sneller schade maakt. Dat geldt voor mij in elk geval wel.
heer RCL Spaai  |   | 
1-11-2006
 | 
10:12 uur
Jullie rijden vast en zeker geleased. Hoeveel % van de auto´s zijn eigenlijk geleased?
@Marcel ik rijd helemaal niet a-sociaal en gemeentelijke instellingen leasen niet.
heer Rob Deursen  |   | 
2-11-2006
 | 
08:16 uur
Dit verbaast me, ik heb in een ver verleden wel eens een onderzoek gelezen waarin stond dat "leaserijders" procentueel de minste schades veroorzaakten. Hierbij is gekeken naar het aantal kilometers en tijd dat een "leaserijder" op de weg zit.
Marcel  |   | 
2-11-2006
 | 
22:43 uur
@heer Spaai,

Ja, ik heb periodes van geleased en eigen gereden. En hoewel ik weinig schade zelf veroorzaakt heb, liet ik deukjes bij mijn eigen wagens voor lief waarbij ik in het geval van de leaseauto verplicht was om de schade te laten repareren. Ook de kleine gebruiksschades die anderen voor je aanbrengen met deuren en boodschappenkarretjes. Zo is 2,5 keer meer schade bij leaserijders t.o.v. de eigen rijders snel verklaard.

Het artikel gaat over bedrijfsauto's waarbij het voor een deel geleasde auto's betreft. Er zijn ook organisaties die een eigen wagenpark er op na houden. Uit eerdere publicaties weet ik dat bij met name PTT en KPN destijds het personeel onbehoorlijk met het materiaal omgingen waaronder de bedrijfsauto's. Uit eigen ervaring bij een woningcorporatie weet ik dat de vaklui ook een aardig repertoire hebben opgebouwd als het gaat om schades aan de dienstauto's. Dit komt wellicht door de omgeving (Amsterdam).

Overigens, ik ken u niet dus heb ik uiteraard geen uitspraak over u en uw schades gedaan. Ik ga uit van algemeenheden, zoals ook het artikel doet. Echter, het artikel scheert de bedrijfsautorijder over één kam. Een beteter onderbouwing van de redenen dat de verhouding scheef loopt is daarom meer op zijn plaats.

Sebastiaan  |   | 
16-03-2007
 | 
16:31 uur
In mijn bedrijf rijden opzichters met een eigen auto naar de afspraken toe. Er wordt veel geklaagt over deuken krassen e.d. Dit moet de medewerker zelf betalen.
De medewerkers maken te weinig kilometers om in aanmerking te komen voor een lease auto.
Bestaat er ook iets in de vorm van een collectieve autoverzekering voor zo'n groep medewerkers?

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Bespaar tijd door je boekhouding online bij te houden
Op deze manieren kun je je werkkapitaal verruimen
Werknemer heeft geldproblemen, is dat jouw probleem als manager?
reacties
Explosieve groei in zoekvolume voor ‘werken op afstand’ (1) 
Philips Lighting gaat Nederlandse hockeyvelden verlichten (1) 
82 procent meer internetoverstappers door thuiswerk-situatie (1) 
Rabobank: Nederlandse economie in recessie (1) 
Zes tips om zo efficiënt mogelijk thuis te werken (1) 
Update: Dure dollar raakt Procter & Gamble (1) 
Drie tips om efficiënt thuis te werken vanwege het coronavirus (3) 
top10
Explosieve groei in zoekvolume voor ‘werken op afstand’
Adviezen voor veilige verbindingen bij thuiswerken
Fors meer callcenters in Nederland
Rabobank: Nederlandse economie in recessie
Nederlandse marketeer loopt voor op internationale collega’s maar zet niet door
82 procent meer internetoverstappers door thuiswerk-situatie
Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement
Meerderheid studenten bereid bij te springen in zorg en distributie
Opgepast: videobellen op eigen (privacy)risico
Onveilig thuiswerken: angst reëel dat toegang belangrijker wordt geacht dan security
meer top 10