zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Minder ziekteverzuim door eigen verantwoordelijkheid arbobeleid

22 augustus 2006 - Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af. Maatregelen die sectoren en bedrijven zelf vormgeven sluiten beter aan bij de knelpunten die daar spelen en worden ook beter nageleefd. Hierdoor daalt het ziekteverzuim structureel en raken minder mensen arbeidsongeschikt.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de uitvoering van de arboconvenanten, het programma Versterking Arbeidsveiligheid en het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Alle drie deze projecten stimuleren werkgevers en werknemers om op vrijwillige basis afspraken te maken over verbetering van arbeidsomstandigheden. De resultaten zijn volgens Van Hoof 'bemoedigend' en ondersteunen de lijn van de nieuwe Arbowet. In deze wet schrijft de overheid niet langer in detail voor aan welke eisen bedrijven moeten voldoen, maar stelt zij kaders en randvoorwaarden die werkgevers en werknemers op maat kunnen invullen.Gerichte probleemaanpak
In totaal zijn er 69 arboconvenanten afgesloten, die 3,7 miljoen werknemers bestrijken, ofwel 53 procent van de werkende beroepsbevolking. In de arboconvenanten maken werkgevers en werknemers in sectoren afspraken over het verminderen van het ziekteverzuim en verbeteren van de reïntegratie van zieke werknemers. Dit gebeurt door de aanpak van problemen als hoge werkdruk, zware lichamelijke belasting, oplosmiddelen, kwartsstof, schadelijk geluid en agressie en geweld.

Daling ziekteverzuim
Onderzoek wijst uit dat in de sectoren waar zo'n convenant geldt het ziekteverzuim met 22 procent is gedaald (tegenover negen procent in overige sectoren). De animo van branches om vrijwillige afspraken te maken is groot: oorspronkelijk waren er slechts 20 arboconvenanten gepland. Sectoren blijken ook bereid geld te investeren: van het totale budget voor de convenanten van 310 miljoen komt 213 miljoen voor rekening van de sectoren zelf. Inmiddels zijn 26 convenanten afgerond waarvan vele maatregelen een duurzaam effect zullen hebben.

Versterkingsprogramma's
Het programma Versterking Arbeidsveiligheid heeft tot doel om het aantal ongelukken van werknemers te verlagen. Jaarlijks vinden ongeveer 85.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim als gevolg. Daarvan zijn er 100 met een dodelijke afloop. Dit aantal wordt verminderd door werknemers in bedrijven en sectoren waar de risico's groot zijn bewust te maken van de gevaren en te stimuleren om veilig te werken.
Ook gevaarlijke stoffen vragen extra aandacht. Jaarlijks worden ongeveer 17.000 mensen in Nederland ziek ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen. Hiervoor is het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen (VASt) ontwikkeld. VNO NCW, MKB-Nederland, brancheorganisaties en zes ministeries hebben afspraken gemaakt over een effectieve aanpak van gevaarlijke stoffen in bedrijven.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10