zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

AVV dient klacht in over leeftijdsdiscriminatie bij ontslag

15 augustus 2006 - Een ontslagen werknemer krijgt een ontslagvergoeding gebaseerd op leeftijd en het aantal dienstjaren. Hierin zit  impliciete en expliciete leeftijdsdiscriminatie. Impliciet omdat iemand van dertig geen twintig jaar gewerkt kan hebben. Expliciet omdat de dienstjaren zwaarder tellen naarmate iemand ouder is. Tussen het veertigste en vijftigste levensjaar tellen ze 1,5 keer mee, boven de vijftig twee keer.

Het Alternatief voor Vakbond (AVV) heeft daarom bij de Commissie Gelijke Behandeling een verzoek ingediend over deze zogeheten kantonrechtersformule bij ontslag. Het AVV verzoekt de CGB om een oordeel over de leeftijdsdiscriminatie in deze ontslagformule.

Hoe ouder iemand is, hoe meer ontslagvergoeding hij of zij krijgt. Andersom: hoe jonger iemand is, hoe minder ontslagvergoeding hij of zij meekrijgt. Het AVV stelt dat de Wet Gelijke Behandeling naar Leeftijd dit soort expliciete leeftijdsdiscriminatie verbiedt.Negatieve beeldvorming ouderen
Volgens het AVV draagt deze formule, evenals andere discriminerende regelingen in CAO's en sociale plannen, bij aan de negatieve beeldvorming over oudere werknemers. Ze zouden te duur zijn, niet in staat zijn mee te veranderen en minder gezond. Deze vooroordelen worden in stand gehouden door veel regelingen met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld de seniorendagen in CAO's, die ouderen vaak de mogelijkheid bieden vier dagen te werken in plaats van vijf, met behoud van salaris. Of demoties met behoud van salaris. Deze regelingen zijn een inbreuk op de basisregel "gelijk loon voor gelijk werk", ze gelden immers niet voor de jongere die een stapje terug wil doen om werk en zorg beter te kunnen combineren.


Bron: PZ Signaal
 
 Doorsturen   9 reacties  

 

Laatste nieuws

 Werknemersgeluk: bied flexibele verloning aan
 Corona dwingt tot versneld digitaliseren
 De coronasituatie heeft ook effect op de relatiegeschenkensector
 
 
 
reacties
 
heer Ad Beer  |   | 
18-08-2006
 | 
07:58 uur
Beste Anton
Ontslagrecht soepel?
Ik ben de laatste 15 jaar actief als crisis manager waarbij ik met enige regelmaat met ontslagzaken te maken heb gehad.
Als je ziet hoe je je in bochten moet wringen om juist die medewerkers die geen of weinig toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf kwijt te raken en (ook dat is natuurlijk discriminatie) de goede werknemers te behouden, dan kan ik niet echt van een soepele regeling spreken.
Neem daarbij ook nog eens de bonden die zich in de meest vreemde bochten wringen om een sociaal plan te realiseren dat de problemen voor de bedrijven alleen nog maar groter maakt, dan vind ik niet dat het ontslag recht hier soepel is.
Neem daarbij dan ook nog eens het nieuwste gedrocht "afspiegeling" waar geen enkele ambtenaar van het CWI iets van snapt dan is het de laatste tijd alleen nog maar moeilijker geworden.
Ik pleit niet voor een amerikaans systeem, maar vrijheid voor de ondernemer om de beste mensen te houden voor zijn bedrijf is wel het minste wat je mag verwachten.
Voor de minder functionerende mensen is het ook een kans, in de regel vindt 80% na een goede outplacement een baan die beter bij hem (of haar) past.
heer Ad Beer  |   | 
16-08-2006
 | 
07:53 uur
Weer eens een van die typisch nederlandse reacties van een clubje dat alleen maar bestaat om overal op tegen te zijn.
Laten ze zich eerst een in gaan zetten om de kansen voor oudere, vaak overbetaalde, werknemers op de arbeidsmarkt gelijk te schakelen aan die van jonge mensen.
In een reorganisatie die recentelijk bij ons is doorgevoerd hebben we kansloze ouderen zelfs een extra uitkering gegeven. De schadeloosstelling af laten hangen van de kansen van de medewerker op de arbeidsmarkt lijkt me een beter alternatief waar deze club zich mee bezig kan gaan houden
Jan Maasland  |   | 
16-08-2006
 | 
11:10 uur
Uitstekende actie van AVV! De tradtitionele vakbonden schreeuwen moord en brand als hun (oude) achterban gediscrimineerd wordt bij het vervullen van vacatures, maar de uiterste consequentie willen deze vakbonden niet trekken, nl. het qua inkomen en overige arbeidsvoorwaarden gelijkschakelen van oudere werknemers aan jongere werknemers.

Wie geen leeftijdsdiscriminatie wil moet wel consequent zijn. Of is -vrij naar Orwell's Animal Farm- de ene werknemer gelijker dan de ander?
Hans Egtberts  |   | 
16-08-2006
 | 
10:43 uur
Wetgeving en rechtspraak zijn niet zelden - eigenlijk vrijwel altijd - een afspiegeling van de waarden en normen die binnen een bepaalde maatschappij leven. Enerzijds is er dus de Wet gelijke behandeling (Wgb, met vele varianten) en anderzijds de ontslagwetgeving met een enorme hoeveelheid jurisprudentie. De Wgb verbiedt het maken van onderscheid tussen jongeren en ouderen, tussen gehandicapten en gezonde mensen, tussen ... ga nog maar even zo door.

De ontslagwetgeving en jurisprudentie is ontstaan doordat werkgevers niet zelden liever de oudere werknemer (m/v) kwijt wilden: per slot van rekening is een jonge werkkracht over het algemeen qua salaris goedkoper dan iemand van zeg maar een jaar of vijftig. Dus probeerden werkgevers deze mensen via allerlei constructies weg te krijgen.

De keerzijde van deze medaille was - en is nog steeds - dat zodra je de veertig (of zo) gepasseerd bent je voor andere werkgevers minder aantrekkelijk bent: hoe vaak is al betoogd dat er niet alleen een glazen plafond bestaat voor vrouwen maaar ook voor ouderen. Vacatures worden door de bank genomen vrijwel altijd ingevuld door jongeren.

Wetgeving en jurisprudentie beschermen deze ouderen tegen discriminatie vanwege hun leeftijd. Nu wordt deze bescherming door een vakbond die geen vakbond is juist weer aangevochten omdat er sprake zou zijn van discriminatie. Ik roep in herinnering het feit dat in Zuid-Afrika discriminatie van de autochtone bevolking (de "zwartjes") pas gekanteld werd toen er gediscrimineerd werd in de andere richting: meer ruimte voor zwarten ten koste van de blanke bevolking.

Discriminatie met discriminatie bestrijden is in onze samenleving héél normaal en over het algemeen ook gewoon geaccepteerd. Zodra werkgevers stoppen met het discrimineren van oudere werknemers is extra bescherming van deze groep niet (meer) nodig en kan de rechter gewoon gelijk behandelen. Maar helaas is het nog lang niet zover. Het is dan ook van de zotte dat een vakbond - die deze discriminerende praktijken van ouderen op grond van de zelfde wet toch ook onwenselijk zou moeten vinden - tegen een dergelijke bescherming opkomt.

Het argument dat het AVV gebruikt - "Volgens het AVV draagt deze formule, evenals andere discriminerende regelingen in CAO’s en sociale plannen, bij aan de negatieve beeldvorming over oudere werknemers. Ze zouden te duur zijn, niet in staat zijn mee te veranderen en minder gezond." - zet de wereld op z'n kop: de beeldvorming over ouderen zal écht niet veranderen als ze minder beschermd worden. Hooguit zullen ze dan vaker in een "zwart gat" verdwijnen!
Anton  |   | 
16-08-2006
 | 
23:13 uur
Zeuren over gelijkschakelen van inkomen en overige arbeidsvoorwaarden van oudere en jongeren en hierbij zal ook wel mindervalide medemensen meegenomen zijn.

Dan ook gelijk de minimumjeugdlonen afschaffen.

Voor diverse werkgevers zoals in de horeca en detailhandel ben je al te oud als je 21 jaar wordt. Een zestienjarige kun je nog kneden en als ze wijzer worden nog altijd lozen. Genoeg laag/niet geschoolden om deze plekken in te vullen. Bij de groenteman hoeven ze maar vijf bakjes aardbeien per uur te verkopen dan is de werkgever al uit de kosten.
Bruto loon van een 18 jarige via uitzendbureau kost wel € 4,80 per uur. Deze groep jongeren hebben nu al het gevoel dat ze uitgekotst worden door de diverse werkgevers. Het is gewoon uitermate triest dat deze discussie gevoerd moet worden.

Als de echte normen en waarden, waar sommigen zo mee lopen te schermen, eens uitgevoerd zouden worden dan zou er veel uit de wetboeken en CAO's geschrapt kunnen worden. En hebben we gelijk een betere maatschappij.
Maar er moet altijd weer een slimme streek uitgehaald worden over de rug van een ander.
Dat heet dan weer vrije concurrentie.
Jan Maasland  |   | 
16-08-2006
 | 
23:32 uur
@Anton: dat zou inderdaad consequent zijn, om het minimumjeugdloon af te schaffen. Ook dat is een rare vorm van leeftijdsdiscriminatie. En dan graag ook nog het ontslagrecht versoepelen, dan heeft iedereen pas écht gelijke kansen.

Ik kan uit jouw reactie overigens niet helemaal opmaken of je de leeftijdsdiscriminatie nu wel of niet (echt) wilt afschaffen.
Anton  |   | 
17-08-2006
 | 
20:16 uur
Beste Jan,

De AVV vergeet, dat de werknemers in de sectoren waar deze ouderen regelingen in de CAO's zijn opgenomen, salarisverhogingen hebben laten liggen. Dus het is niet zo eenvoudig om te zeggen we schaffen het af.
Maar de meeste mensen denken dat dit een soort van gift is van de werkgevers, maar daar hebben ze zelf procenten loonsverhoging voor laten liggen bij de werkgevers. En dat iedereen gelijke kansen heeft als het ontslagrecht versoepeld wordt?
Ik betwijfel dit ten zeerste. Niemand is hetzelfde en heeft dus ook niet dezelfde kansen.
Leeftijdsdiscriminatie is een van de vele discriminaties die ik af zou willen schaffen. De Gouden handdruk vind ik er ook zo een. Vaste werknemers, losvaste werknemers en uitzendkrachten is er nog zo een.
En om op de versoepeling van het ontslagrecht terug te komen, deze is al soepel genoeg. Alleen de meeste werkgevers en/of de P&O functionarissen vertikken het om zich in deze materie te verdiepen.
Anton  |   | 
18-08-2006
 | 
21:22 uur
Ad, als jij als crisismanager binnengehaald wordt, betekent dit dat de werkgever/P&O de situatie niet aan kan, zoals ik al opmerkte in de vorige reactie hier valt nog veel te leren.
Ik vraag mij ook af hoe je als werkgever aan medewerkers komt die geen of weinig toegevoegde waarde hebben. Zijn die maar zo binnen komen lopen met de mededeling: ik werk hier ook of is het toch op de gebruikelijke manier gegaan en heeft men zich vergist bij aanname? Maar er kunnen natuurlijk natuurlijk ook hele andere 'oor'zaken spelen die de geen of weinig toegevoegde waarde hebben veroorzaakt hebben.
Heeft men in deze werknemers geinvesteerd of heeft men ze maar laten gaan zoals het gaat.
Verandering van functie/opleiding kan ook op deze werknemers een positieve invloed hebben wat eindelijk weer resulteerd in een positieve invloed ten bate van de werkgever.
Maar hierin moet je wel zo vroeg mogelijk in willen investeren en niet wachten tot je gaat investeren in een crisismanager, die kost als het tegenzit net zoveel als het sociaal plan van de vakbonden. En trouwens de vakbonden, net als de crisismanager, die worden er voor betaald om zoveel mogelijk uit zo'n situatie te slepen voor de betreffende werknemers cq. werkgevers.
Philip  |   | 
26-08-2006
 | 
20:31 uur
Ik ben benieuwd of de meeste mensen die dit lezen wel eens een simpel rekensommetje hebben gemaakt met deze kantonrechterformule.
Ikzelf ben slachtoffer geworden, nadat de Heerlijk Heldere bierbrouwer van Nederland besloot meer winst voor de aandeelhouders te realiseren, kortom vette winsten, maar ik boventallig.
Nu ben ik daar als 19 jarige jongen begonnen en werk er tot de boventallig verklaring 27 jaar. Als je hiertegen een werknemer zet die gelijktijdig daar is begonnen, maar 25 jaar was krijgt een aanzienlijk bedrag meer mee. En dit terwijl de kans op de arbeidsmarkt voor beide er niet rooskleurig uitziet, want wees nou eens eerlijk welke werkgever zit te wachten op personeel boven de 45.
Dus deze leeftijd discriminatie is weldegelijk een feit.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
White paper: tips voor meer conversie via e-mail
Er is veel waar je aan kunt denken om de conversie van je mailings te verbeteren. En niet onbelangrijk: hoe zet je al deze aspecten zo optimaal mogelijk in. In dit gratis white paper beschrijft Spotler 21 technieken voor beter scorende e-mails. Benieuwd?
Download het white paper
Lees verder
Gebruik van Easy Up tenten tijdens beurzen: zo creëer je een opvallende beursstand!
Juiste telefoon voor zakelijke doeleinden: iPhone imponeert!
reacties
Corona dwingt tot versneld digitaliseren (1) 
Racisme en exclusie in Nederlandse advertenties (1) 
Maximaal zes mensen in een vakantiewoning reden voor annuleren (1) 
Bijna één op de tien werknemers voert hobby uit tijdens thuiswerken  (1) 
76 procent van de studenten werkt door coronacrisis in een andere sector (1) 
Aantal vacatures komt steeds dichter bij pre-coronatijdperk (1) 
Analytics is de bewezen grote winnaar (1) 
top10
Bijna één op de tien werknemers voert hobby uit tijdens thuiswerken
Betere bedrijfsresultaten? Begin bij uw cultuur
OOBE maar dan wel PnP
Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld
Een op de drie medewerkers minder loyaal na eerste coronagolf
Racisme en exclusie in Nederlandse advertenties
Werkzoekers vinden tattoos en piercings bij sollicitatiegesprek geen probleem
Bedrijven zetten vooral in op digitale transformatie
Pandemie versnelt de digitale transformatie
'Technologische innovaties mislukken nog voordat ze worden gelanceerd'
meer top 10