zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

AI bij Nederlandse organisaties nog in kinderschoenen

AI is in de praktijk vooral statistiek, deep learning nog weinig gebruikt

2 februari 2021 - De inzet van artificial intelligence (AI) in het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet in een vergevorderd stadium. Veel organisaties zijn ermee bezig, maar slechts tien procent heeft daadwerkelijk meerdere AI-toepassingen live staan. Daarbij wordt ook nog vaker gebruik gemaakt van traditionele statistiek dan van geavanceerde technieken als deep learning.

Dit blijkt uit de DDMA AI Maturity Test, een initiatief van branchevereniging DDMA en de DDMA Commissie AI, waaraan ruim 70 Nederlandse organisaties hebben deelgenomen.  


 
AI-volwassenheid nog niet heel hoog, grote organisaties zijn verder 
AI staat duidelijk op de radar van het Nederlandse bedrijfsleven. Een relatief groot deel van de ondervraagde organisaties (67 procent) zegt bezig te zijn met AI. De volwassenheid van deze inzet van AI is echter nog niet heel hoog. Van de organisaties die bezig zijn met AI, geeft 10 procent aan vergevorderd te zijn en meerdere AI-toepassingen live te hebben staan. Grote organisaties zijn hierbij verder dan kleine organisaties. Van de organisaties met meer dan 500 medewerkers is 95 procent actief, heeft 74 procent iets live staan en is 21 procent vergevorderd. Van de bedrijven met minder dan 500 medewerkers heeft 20 procent een toepassing live staan en is vijf procent vergevorderd. Dit laat zien dat een organisatie vrij volwassen moet zijn qua data-inrichting en -vaardigheden om serieuze AI-gedreven applicaties te ontwikkelen.  
   
AI is in de praktijk vooral statistiek, deep learning nog weinig gebruikt 
Dat er nog duidelijk groei zit in de AI-volwassenheid van Nederlandse organisaties, blijkt ook uit de modellen en technieken die gebruikt worden. Van de organisaties die aangeven begonnen te zijn met AI, geeft de helft aan alleen traditionele statistische methodes als regressie of ANOVA te gebruiken. Ongeveer een derde geeft aan ook gebruik te maken van geavanceerde technieken zoals deep learning. 
 
Data science en legal weten elkaar niet te vinden 
Hoewel de juridische context van AI en algoritmes regelmatig in het nieuws is, is de betrokkenheid van legal afdelingen bij de ontwikkeling van AI-proucten beperkt. Slechts 10 procent van de deelnemers geeft aan vanaf de start van een prouct de juridische collega’s te betrekken. Bij 50 procent worden er wel een aantal standaard checks gedaan aan het begin van een prouct, maar legal wordt verder vooral ad-hoc betrokken. Bij 40 procent is legal in het geheel niet betrokken bij AI-proucten. Deze cijfers gelden voor organisaties die ver en minder ver gevorderd zijn qua AI-volwassenheid. 
 
Bewustzijn van ethische impact van AI is hoog  
Het overgrote deel van Nederlandse organisaties die bezig zijn met AI kijkt ook naar de ethische impact van algoritmes en AI-modellen (91 procent). Een aanzienlijk deel (69 procent) geeft daarbij aan er zelfs heel serieus naar te kijken en regelmatig checks uit te voeren, waarbij negen procent zelfs al een ‘ethical board’ heeft ingesteld. Vooral kleine organisaties met minder dan 100 medewerkers kijken nog maar weinig naar de ethische vraagstukken van AI - wellicht omdat hun maatschappelijke impact kleiner is. Het lijkt er dus op dat de ethische impact belangrijker wordt gevonden, naarmate de impact van een organisatie op de samenleving groter is. 
 
Totstandkoming resultaten is duidelijk, uitlegbaarheid nog wel uitdaging 
Een veel besproken onderwerp bij de maatschappelijke acceptatie van AI is de uitlegbaarheid van algoritmes. De meeste organisaties (81 procent) weten hoe uitkomsten uit een complex model tot stand komen, maar het exact uitleggen hiervan – zowel vanuit de techniek als de gebruikerservaring – is een uitdaging. Bijna de helft (48 procent) kan het uitleggen, waarbij 38 procent dit alleen intern doet en toien procent hun klanten en gebruikers hun klanten hier ook bij betrekt. 33 procent geeft aan het wel te weten maar de daadwerkelijke uitleg lastig te vinden. Negentien  procent van de ondervraagden zegt tot slot helemaal niet te weten hoe algoritmische uitkomsten tot stand komen en kunnen dit dus ook niet uitleggen. 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Het einde van 9 tot 5?
 Pandemie inspireert tot duurzamer leven
 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud
 

Gerelateerde nieuwsitems

 In vijf stappen naar succesvolle AI- en ML-projecten
 Gerichte inzet AI nodig om ROI gezond te houden
 Slechts elf procent denkt dat AI komende jaren grote invloed heeft op functie
 Heeft Artificial Intelligence toegevoegde waarde voor uw organisatie?
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Dit is waarom de beveiliging van jouw domein zo belangrijk is
Het managen van jouw onderneming aan de hand van een sterk netwerk doe je zo
Een bedrijf kopen of verkopen, wat zijn de haken en ogen?
reacties
Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud  (1) 
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
top10
Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona
Een vierdaagse werkweek door digital en artificial intelligence
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid
Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden
Kwart werkzoekende jongeren heeft geen vertrouwen in zoektocht naar baan
70 procent Europese organisaties zet al AI in
meer top 10