zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Kosten ziekenhuizen stijgen veel harder dan in de care

Omzet ziekenhuizen steeg

2 februari 2021 - De uitgaven aan ziekenhuiszorg (cure) zijn in Nederland in de periode 2011-2019 veel harder gestegen dan kosten die worden uitgeven aan de caresector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ). Terwijl de gezamenlijke omzet van ziekenhuizen in de periode 2011 tot en met 2019 steeg met bijna 42 procent (+ € 8,9 miljard), lagen de groeipercentages in de andere grote zorgsectoren aanmerkelijk lager.

In dezelfde periode groeide de omzet in gehandicaptenzorg met 28 procent (+ € 2,2 miljard), in de VVT-sector met zo’n negentien procent (+ € 3,1 miljard) en in de GGZ met slechts 9 procent (+ € 0,9 miljard). Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop onderzocht 1.148 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2019.


Qua rendement waren de ziekenhuizen niet de best presterende zorgsector. Het nettoresultaat van de ziekenhuizen staat de laatste jaren behoorlijk onder druk door stijgende kosten, onder andere als gevolg van dure medicatie en de oplopende kosten van behandelingen. Over de hele linie is het gemiddelde meerjarig rendement in de gehandicaptensector het hoogste met bijna 2,0 procent. De VVT-sector schreef in 2016 nog rode cijfers, maar boekte in 2019 met een resultaat van 1,7 procent de hoogste, gemiddelde winst. De totale opbrengsten van de vier grote deelsectoren in de zorg zijn in 2019 opgelopen tot € 70,6 miljard. Dat betekent dat de kosten van de zorg voor de Nederlandse samenleving € 15,1 miljard hoger zijn dan in 2011. Van deze kostenstijging komt 70 procent voor rekening van ziekenhuizen.
 
Grote verschillen op personeelsgebied
Wie de jaarcijfers van de zorgsectoren door de jaren heen onder de loep legt, ziet dat de cure- en caresector op een aantal deelgebieden meer uit elkaar gaan lopen. Vooral op het gebied van personeel is dat goed zichtbaar; een belangrijk dossier omdat de krapte op de arbeidsmarkt de gehele zorg raakt. In de periode 2011 – 2019 namen de totale personeelskosten in gehandicaptenzorg en ggz met ± 37 procent het hardst toe, gevolgd door de VVT-sector (± 31 procent) en de ziekenhuizen (± 27 procent). In die personeelskosten zitten ook de kosten voor personeel niet in loondienst, de zogenaamde flexibele schil: zzp’ers en uitzendkrachten. In de caresector moeten veel zorginstellingen alle zeilen bijzetten om de roosters kloppend te krijgen vanwege het groeiende aantal moeilijk vervulbare vacatures. In de caresector is het aandeel personeel niet in loondienst ondertussen opgelopen tot bijna negen procent van de kosten voor personeel. In ziekenhuizen is dit aandeel met 5,4 procent veel lager en stabiel. Ook qua ziekteverzuim zijn de verschillen groot. In de ziekenhuizen is het percentage 5,2 procent, in de care loopt dit nog steeds op met de VVT als koploper met 6,9 procent.
"Wat zorgen baart is dat verschillen oplopen," stelt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop . "Ziekenhuizen hebben minder moeite om in hun personeelsbehoefte te voorzien en kampen ook met minder ziekteverzuim. We moeten oppassen dat dat niet verder scheef gaat lopen en er nog meer druk komt te staan op de mensen die de care draaiende houden."
 
Financiële buffers
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de cure en de care. Over de hele linie hebben zorginstellingen gewerkt aan gezonde(re) financiële buffers voor slechtere tijden. Met het oog op de huidige coronacrisis is dat een belangrijke ontwikkeling. De afgelopen jaren nam in alle deelsectoren van de zorg het weerstandsvermogen (solvabiliteit) behoorlijk toe tot ruim boven de norm van 15 procent. De gehandicaptenzorg heeft met 30,6 procent gemiddeld genomen de meeste ‘reserves’. De GGZ scoort het ‘laagst’ met 26,5 procent, maar ook deze sector zit ruim boven de norm.
 Ook de liquiditeitsratio van de zorg is voor alle sectoren de laatste jaren gestegen tot een niveau (ruim) boven de  procent, een niveau dat de banken zien als ‘safe’. Qua investeringen is er in 2019, na jaren van gestage dalingen, weer sprake van een hele kleine stijging. Hoewel banken nog steeds voorzichtig zijn met het verstrekken van leningen zit bij alle deelsectoren het aandeel investeringen weer iets in de lift. Ziekenhuizen investeren gemiddeld het meest en zijn samen goed voor € 1,9 miljard aan investeringen (was € 2,3 miljard in 2011). De VVT investeerde in 2019 voor € 1 miljard (€ 1,4 miljard in 2011). De gehandicaptensector en de GGZ zitten beide op een niveau van € 0,7 miljard (€ 0,6 in 2011).
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie
 2021 wordt het jaar van recoverware
 Het werk opnieuw vormgeven in een post-pandemische wereld
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten
 Ziekenhuizen schieten tekort op digitale toegankelijkheid
 Rendement ziekenhuizen gedaald ondanks stijging omzet
 Ziekenhuizen hebben inhaalslag te maken op gebied van risicomanagement
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
5 manieren om virtueel te netwerken
reacties
Verstrikt in een web van regeltjes (1) 
Tips voor werkende ouders (1) 
Eén op de vijf Nederlanders vindt ziekmelden ter compensatie overuren terecht  (2) 
Aantal loonbeslagen flexkrachten fors gestegen  (1) 
Ruime verdubbeling aantal misdaden gepleegd met ICT, gericht op ICT (2) 
Cadeau-inspiratie voor Valentijnsdag? Dit geven Nederlanders uit aan hun partner (1) 
Personeelsmanagers zullen steeds meer rekening moeten houden met freelancers (2) 
top10
Een op zes Nederlanders bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op arbeidsmarkt
Cruciale inzichten voor een crisiscommunicatiestrategie
Bescherm thuiswerkers beter met extra toegangsrechten
Gratis handleiding voor het bestrijden van phishing en social engineering
Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie
Digitale ‘masters of change’ hebben de toekomst
2021 wordt het jaar van recoverware
Grootste vertrouwenskloof ooit tussen het goed geïnformeerde publiek en het brede publiek
Samenwerken is zo goed nog niet
Cyberaanval op HvA en UvA zoveelste bewijs dat sector groot risico loopt
meer top 10