zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Tijdige detectie en respons cyberaanvallen helpt schade voorkomen

15 april 2015 - ICT- en beveiligingsprofessionals bij organisaties worden overspoeld met beveiligingsincidenten: gemiddeld 78 per jaar. Bij 28 procent van deze incidenten gaat het om doelgerichte aanvallen – een van de gevaarlijkste en potentieel schadelijkste vorm van cyberaanvallen.

Dit zijn enkele conclusies uit een nieuw onderzoeksrapport van Intel Security, getiteld Tackling Attack Detection and Incident Response. Dit rapport is in opdracht van Intel Security samengesteld door Enterprise Strategy Group (ESG). Het geeft inzicht in de beveiligingsstrategieën en de uitdagingen en behoeften op het gebied van incident respons. Volgens de respondenten zijn betere detectietools, betere analysetools en betere trainingen over hoe om te gaan met beveiligingsincidenten de belangrijkste manieren om de effectiviteit van informatiebeveiliging te verbeteren.


 
Gouden Uur
"In de medische wereld wordt wel gesproken over het ‘Gouden Uur’ na een hartaanval. Wanneer patiënten binnen een uur na een hartaanval in het ziekenhuis behandeld worden, nemen hun overlevingskansen significant toe. Op dezelfde manier moet ook de beveiligingsindustrie er naar streven dat de tijd die organisaties nodig hebben om aanvallen te detecteren en af te slaan, zo kort mogelijk is. Voordat er schade wordt aangericht," zegt Wim van Campen, vice president Noord Europa bij Intel Security. "We moeten ons daarom afvragen wat er nu niet goed werkt en anders gaan nadenken over hoe we informatiebeveiliging aanpakken."
 
Betere integratie van beveiligingsmiddelen
Bijna 80 procent van de respondenten zegt dat het gebrek integratie en communicatie tussen beveiligingstools leidt tot bottlenecks. Dit hindert hun vermogen om dreigingen te detecteren en hiertegen op te treden. Real-time en compleet inzicht is vooral belangrijk voor een snelle reactie op doelgerichte aanvallen. 37 procent roept daarom op tot een betere integratie tussen beveiligingsinformatiesystemen en IT-tools. Daarnaast blijkt dat het onderzoeken van de reikwijdte van een aanval en het nemen van stappen om de impact zo veel mogelijk te beperken, tot de meest tijdrovende taken behoren. Een betere integratie van tools kan dit verbeteren.

Beter inzicht
Real-time inzicht in de beveiligingsstatus wordt ook beperkt door te weinig inzicht in het gedrag van gebruikers en van het netwerk, applicaties en hosts. Het alleen verzamelen van deze data is echter niet voldoende. Beveiligers hebben hulp nodig om deze informatie in de juiste context te kunnen plaatsen, om zo afwijkend en mogelijk gevaarlijk gedrag te kunnen detecteren.

Betere analytics
Er is een duidelijke noodzaak om grote hoeveelheden data over beveiligingsincidenten effectief te kunnen analyseren. 58 procent heeft behoefte aan betere detectietools. Bijvoorbeeld met statische en dynamische analysetools die informatie uit de cloud gebruiken om bestanden te analyseren. 53 procent zegt betere analysetools nodig te hebben om beveiligingsdata om te zetten in informatie op basis waarvan concrete stappen ondernomen kunnen worden.

Betere expertise
Er blijkt onder de respondenten een gebrek te bestaan aan kennis over het dreigingslandschap, evenals vaardigheden om beveiligingsincidenten te onderzoeken. Hieruit valt af te leiden dat zelfs meer inzicht door middel van technische integratie of analysetools niet afdoende is. Incident respons teams kunnen simpelweg niet veel doen met de informatie die ze zien. Zo geeft slechts 45 procent aan dat ze zeer goed bekend zijn met malwaretechnieken, terwijl 40 procent meer training zou willen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van cybersecurity te verbeteren.

Automatisering voor betere reacties
Het grote aantal beveiligingsonderzoeken en het gebrek aan mensen met de juiste kennis zorgt er voor dat er een sterke behoefte is aan hulp bij het detecteren van en optreden tegen aanvallen. 42 procent laat weten dat het nemen van concrete stappen om de impact van een aanval te minimaliseren, een van de meest tijdrovende taken is. 27 procent zou graag de beschikking hebben over betere automatische analyses door beveiligingstools, om sneller te kunnen begrijpen wat er gaande is. Vijftien procent wil meer automatisering om medewerkers in te kunnen zetten voor belangrijkere taken.
ESG ziet een aantal lessen en best practices in de uitkomsten van het Intel Security-rapport. CISOs krijgen de volgende adviezen:
- Creëer een sterk geïntegreerde enterprise beveiligings­architectuur: CISOs moeten individuele beveiligingstools vervangen door een goed geïntegreerde beveiligingsarchitectuur. Zo kan informatie over een aanval sneller worden gedeeld en ontstaat er breed inzicht in het gedrag van gebruikers, endpoints en het netwerk. Ook de respons kan zo veel beter gecoördineerd worden.
- Versterk de beveiligingsstrategie met sterke analytics: beveiligingsstrategieën zouden gebaseerd moeten zijn op goede analyses van beveiligingsdata. Dit betekent dat er enorme hoeveelheden data verzameld en verwerkt moeten worden tot ‘actionable’ informatie.
- Automatiseer de detectie van en de reactie op beveiligings­incidenten: organisaties zullen altijd moeite hebben om op de hoogte te blijven van de nieuwste aanvalstechnieken. Daarom moeten CISOs streven naar meer automatisering, zoals geavanceerde analyse van malware, intelligente algoritmen en machine learning. Zo kan gedrag binnen de organisatie vergeleken worden met bekende incidenten, evenals tactieken en technieken die gebruikt worden door aanvallers.
- Streef naar continue educatie over cybersecurity: CISOs moeten er voor zorgen dat de kennis van securityteams voortdurend op peil wordt gehouden, onder andere met jaarlijkse cursussen die specialisten diepere inzicht bieden in dreigingen, evenals best practices voor een efficiënte en effectieve respons bij incidenten. 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Groeiende kloof tussen perceptie en realiteit beveiliging tegen cyberdreigingen
 Security-trends 2015: toenemend risico BYOD en wearables
 Cybercrimekosten stijgen 96 procent
 De vijf meest gemaakte fouten bij het bestrijden van een cyberaanval
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10