zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Beleggingsprofessionals verwachten zwakke groei wereldeconomie in 2015

22 januari 2015 - Wereldwijd verwachten beleggingsprofessionals dat de wereldeconomie in 2015 slechts twee procent groeit, zo blijkt uit de 2015 Global Market Sentiment Survey van het CFA Instituut.

Onder de ondervraagden waren portfoliomanagers, researchanalisten en 'C-suite executives'. Politieke risico's, waaronder separatistische en nationalistische bewegingen, werden genoemd als de meest onderschatte risico's die de markten de komende vijf jaar negatief kunnen beïnvloeden. Bij de jaarlijkse enquête van het CFA Instituut werden 5.259 CFA-charterholders en -leden ondervraagd voor een representatief overzicht van de visie van professionele beleggers over de hele wereld.Bescheiden stijging aandelenindices
Daarnaast voorzien de respondenten slechts bescheiden stijgingen van de aandelenindices. De verwachtingen variëren van 4,8 procent groei voor de S&P 500 tot 1,9 procent voor de EuroStoxx 50 en 1,6 procent voor de Nikkei 225. Ook toonden leden zich bezorgd over ethische kwesties rondom vertrouwen en marktintegriteit, zoals marktfraude en de behoefte aan verbeterde regulering en toezicht op mondiaal systeemrisico dat nodig is om het vertrouwen van beleggers en de integriteit van de markt te verbeteren.
"De enquête-uitslagen laten zien dat onze leden voor wat betreft de groei van de wereldeconomie en marktprestaties in het komende jaar laaggespannen verwachtingen hebben," aldus Kurt Schacht CFA, algemeen directeur CFA Institute. "Onze leden zijn alert op matige economische groei in de ontwikkelde markten en de effecten van politieke verstoringen. Bovendien blijft marktfraude (inclusief handel met voorkennis en de integriteit van de financiële verslaggeving) een bron van zorg. In dit onderzoek blijkt ieder jaar dat onze leden vooral gespitst zijn op bepalende factoren voor het vertrouwen van beleggers in de integriteit van de kapitaalmarkten en de maatregelen die moeten worden genomen om dat vertrouwen te verbeteren."

Beleggingsprofessionals voorzichtig over groei wereldeconomie in 2015
Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten voor wereldeconomie, ook groeivertraging voor lokale markten verwacht. Gemiddeld verwachten leden voor 2015 een groei voor de wereldeconomie van 2,0 percent. Waar ondervraagden in India uitgaan van een robuuste toename van 5,8 procent voor hun binnenlandse economie, verwachten leden in Zwitserland, Japan, Frankrijk en Brazilië voor hun thuismarkten allemaal minder dan 1 procent groei.
Verenigde Staten en China opnieuw beschouwd als beste beleggingsmogelijkheden. Net als in 2014 worden de Verenigde Staten en China beschouwd als de potentieel best presterende aandelenmarkten voor het aankomende jaar. De vier beste markten waren: de Verenigde Staten, China, India en Rusland.
Stijging voorspeld voor beursindices wereldwijd. De S&P 500-index stijgt naar verwachting 4,8 procent, de EuroStoxx 50 1,9 procent en de Nikkei 225 1,6 procent. Respondenten voorspellen dat het rendement op Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 30 jaar 3,46 procent bedraagt, een stijging ten opzichte van 3,21 procent op 30 september 2014.

Zorg over beëindiging kwantitatieve verruiming risico voor prestaties lokale markten
57 procent van de ondervraagden is van mening dat pogingen van centrale banken wereldwijd om hun kwantitatieve verruiming af te bouwen hun lokale markten negatief zal beïnvloeden. Vorig jaar was dit nog 68 procent. Gevraagd daarentegen naar de factor die in 2015 de positiefste invloed op de wereldmarkten zou hebben, koos bijna een derde van de respondenten (30 procent) voor "aanhoudend soepel beleid bij centrale banken".
Leden pleiten voor verbetering mondiaal toezicht en lokale handhaving om marktintegriteit te versterken
Pleidooien voor verbeterd toezicht om vertrouwen onder beleggers te kweken. 28 procent van de ondervraagden wereldwijd gaf aan dat verbeterde regulering van en verbeterd toezicht op mondiaal systeemrisico de stap is die het dringendst gezet moet worden om het vertrouwen van beleggers en de integriteit van de markt te verbeteren. Dit idee leeft verhoudingsgewijs sterker in het Aziatisch-Pacifisch gebied (40 procent), dan in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (29 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (23 procent).

Financiële transparantie
Verbetering van de transparantie van financiële verslaggeving en andere bekendmakingen door bedrijven werd door 21 procent van de leden genoemd als stap die het dringendst gezet moet worden om het vertrouwen van beleggers en marktintegriteit te verbeteren. Verhoudingsgewijs werd dit meer genoemd als belangrijkste zorg door leden in Noord- en Zuid-Amerika (26 procent), dan in zowel Europa, het Midden-Oosten en Afrika (zestien procent) als in het Aziatisch-Pacifisch gebied (vijftien procent).
Sterkere handhaving huidige wetgeving nodig in lokale markten. Op de vraag welke regelgevende of sectorbrede maatregelen het meest noodzakelijk zijn om het vertrouwen van beleggers in hun thuismarkten voor 2015 te verbeteren, werd het vaakst verbeterde handhaving van de huidige wet- en regelgeving genoemd (26 procent), op de voet gevolgd door verbeterde corporategovernancepraktijken (24 procent).

Marktfraude en integriteit van de financiële verslaggeving
Ernstigste problemen waar markten lokaal en wereldwijd mee kampen blijven zorgen baren. Vormen van marktfraude, zoals handel met voorkennis (25 procent) en de integriteit van financiële verslaggeving (24 procent), worden beschouwd als de ernstigste ethische kwesties waar markten wereldwijd in 2015 mee geconfronteerd worden. Op lokaal niveau is de ongerustheid omtrent misleidende verkopen in de lokale markten op jaarbasis langzaam afgenomen tot 21 procent voor 2015. In veel markten blijft het echter een belangrijk punt van zorg.
Verkeerd afgestemde stimulansen voornaamste punt van zorg. Verkeerd afgestemde stimulansen bij beleggingsbeheerdiensten worden door 21 procent van de leden genoemd als een van de voornaamste punten van zorg.

Ethische cultuur
Gebrek aan vertrouwen in financiële sector te wijten aan onethische cultuur. Meer dan de helft van de leden (63 procent) acht de afwezigheid van een cultuur van ethiek binnen financiële ondernemingen de factor die het meest heeft bijgedragen aan het gebrek aan vertrouwen waar de financiële sector momenteel mee kampt. Vergeleken met Noord- en Zuid-Amerika (59 procent) gaven meer leden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (67 procent) en het Aziatisch-Pacifisch gebied (65 procent) dit antwoord.
Stappen op ondernemingsniveau nodig om vertrouwen beleggers te verbeteren. Vergoedingen die beter stroken met beleggingsdoelstellingen (31 procent), zero tolerance ten aanzien van schendingen van ethische normen gehanteerd door het topmanagement (27 procent) en verbeterde naleving van ethische codes en standaarden (21 procent) zijn de noodzakelijkste stappen die ondernemingen in 2015 moeten nemen om het vertrouwen onder beleggers te verbeteren.

Zorgen over martkintegriteit
"Zorgen over marktintegriteit blijven voor onze leden een zeer belangrijk punt," zo vervolgde Schacht. "Voor het aankomende jaar vormt verbeterd toezicht op mondiaal systeemrisico de belangrijkste stap die genomen moet worden voor meer vertrouwen en marktintegriteit. Deze uitkomst duidt erop dat de grensoverschrijdende samenwerking van de afgelopen zes jaar na de financiële crisis tussen toezichthouders, gericht op het opsporen en beperken van systeemrisico, blijkbaar nog niet voldoende is."

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Versobering groen beleggen bespaart Rijk meer dan beoogd
 'Cijferseizoen verloopt teleurstellend'
 Is vastgoed nog wel ‘zo veilig als een huis’?
 Rusland zal zich na de verkoopgolf stabiliseren
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10