zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

De kracht van de teamcoach

31 mei 2013 - Reorganiseren: hét toverwerkwoord in crisistijd. Verregaande veranderingen voor organisaties, teams en individuen zijn dagelijkse kost – veel mensen hebben zelf of middels hun omgeving met reorganisaties te maken. Een reorganisatie kan geassocieerd worden met vernieuwing, verbetering en een kans schoon schip te maken. Maar niet alle gevolgen van een reorganisatie zijn even rooskleurig. Dat stelt Carlijn Hoogeveen van Learnit Training


Naast het feit dat er vaak banen verloren gaan, moeten werknemers wennen aan de nieuwe situaties waarin ze terechtkomen. De ‘overblijvers’ moeten afscheid nemen van collega’s en van oude, vertrouwde methoden en protocollen. Doordat er minder mensen werkzaam zijn neemt de werkdruk toe. Er ontstaan nieuwe teams en sociaal-hiërarchische verbanden. Deze combinatie van factoren kan stress, irritatie en onzekerheid opleveren: zaken die de productiviteit van zowel individu als (nieuw) team niet ten goede komen, terwijl dat juist wel het doel is van de reorganisatie. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat een reorganisatie het gewenste effect heeft?


Coaching kan een essentiële rol spelen bij succesvol reorganiseren. Individuele coaching kan van waarde zijn wanneer een specifieke werknemer niet goed functioneert en mentale en/of fysieke klachten heeft. Op tijd aan de bel trekken is dan van groot belang, zodat iemand in een individueel traject ondersteunt kan worden om bijvoorbeeld te wennen aan veranderingen in positie of team. 

Uiterste uit het team halen
Maar het kan ook zijn dat een compleet team niet goed functioneert en hier komt teamcoaching om de hoek kijken. Teamcoaching is een krachtig middel om het uiterste uit een team te halen, zelfs (of: juist) onder de lastige en veranderende omstandigheden die reorganisaties met zich meebrengen. Soms houden teams of afdelingen bewust dan wel onbewust patronen, overtuigingen en gedragingen met elkaar in stand die niet meer passen in de nieuwe werkcontext. Teamcoaching focust op het team als geheel, waardoor een nieuwe manier van denken en werken ontstaat. Een team is meer dan de som der delen; een verandering kan pas echt een succes worden wanneer deze gedragen en geleefd wordt door het hele team. 

Drempels zoeken en overstappen
Teamcoaching assisteert teams in het zoeken naar en vinden van drempels, maar heeft ook een preventieve werking wanneer er net nieuwe teams worden opgezet. Belangrijk hierbij is de compleet externe rol van de teamcoach, die geheel buiten het systeem staat en dus vrij en open kan opereren. Eén van de kernlessen die de coaches hierbij over proberen te brengen, is leren beseffen dat de heterogeniteit van een team - de verschillen tussen de leden waardoor conflicten zo vaak ontstaan - juist de kracht van het team is. Pogingen van zowel leidinggevenden als teamleden om medewerkers te homogeniseren leiden, vaker en heviger nog dan de eigenlijke verschillen, tot een onprettige en niet-productieve werksfeer. 

Gezonde spiegel
Het coachen van een geheel team is dé manier om gemankeerde teams een gezonde spiegel voor te houden of zelfs te voorkomen dat dit nodig is. Meer (samen)werkplezier, verlaging van het verzuim en verhoging van de productiviteit zijn daarvan de positieve gevolgen.

 
 Doorsturen   17 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 CEO met eigen managementteam fraudeert eerder
 Succesvolle organisatiestrategie vraagt gedragsverandering
 Tien tips om een nog betere manager te worden
 Optimale effectiviteit in multiculturele teams
 
 
reacties
 
Ricard de Wit  |   | 
3-06-2013
 | 
09:09 uur
En nog krijgt men het niet op de rails om het simpele feit dat de 60 jarige studiebollen niet weten hoe duurzaam werkt. De 20 jarige prutsertjes die denken dat het werkt zoals in de zogenaamde studies wordt aangeleerd is juist de oorzaak van het ineenstorten. Overhead en onzin houden bedrijven niet in stand. En zolang dat niet doordringt gaat het gewoon door met een nog diepere ellende. De hele regering begrijpt dat ook al niet. Dit is gestaafd op geschiedenis. Het komt steeds sneller terug. Het woord dikke winsten maken houd op. Alleen de gezonde spiegel gaat werken maar die ontbreekt werkelijk overal. Als je dat aangeeft als leidinggevende ben je een ouderwets fossiel. Alleen fossielen laten wel zien hoe je de toekomst kan aanpassen uit de leer van de geschiedenis. Alleen zo creëer je een gezonde toekomst en niet zoals nu nog verder door is gevoerd. Ik wens de ondergang veel succes toe. Je kan onzin niet ombuigen naar het komt goed. Dat stukje over het komt goed werkt niet. Actie is reactie, dat werkt wel.
Diane Koster  |   | 
3-06-2013
 | 
12:22 uur
Teamcoaching is er juist op gericht om de sterke kanten van de teamleden voor het team te benutten. Daar heb je het inzicht voor nodig dat Ricard beschrijft, maar dan om-gedacht. De kracht van de jeugd boven op de ervaring van de senior werknemers. Met teamcoaching worden juist door de verschillen in kaart te brengen de krachten gebundeld. Als er genoeg overeenstemming is in waar je als bedrijf, afdeling of team naar toe wilt, komt die samenwerking op gang. Als deze overlap in drijfveren niet aanwezig is dan heb je een probleem als team. Ook daar kan de teamcoach in bemiddelen. Inzicht in het verschil wekt begrip op, maar mogelijk is een andere samenstelling als team dan beter. Met leeftijd heeft dit meestal niets te maken.
Trijn  |   | 
3-06-2013
 | 
14:26 uur
Teamcoach is een mode woord die vooral in de gezondheidszorg zijn intrede lijkt te doen. De titel zou benoemen dat de leidinggevende die deze titel draagt ook daadwerkelijk coachend te werk gaat. In de praktijk zie je echter steeds vaker dat organisaties toe gaan naar managers die keihard bedrijfsvoering beoefenen, zonder te kijken naar de mens achter de mens en geen moeite erin te willen steken om coachend te werk te gaan. Vooral in oudere en meer bedrevene werknemers met kennis en know how moet je als teamcoach je (extra) energie steken. Het potje met geld lijkt hierin echter steeds meer leidend. ONTZETTEND JAMMER!
Richard de Wit  |   | 
3-06-2013
 | 
14:58 uur
De modegrill teamcoach bestaat al jaren hoor Trijn. Sommige logge organisaties halen rommel uit de kast die jaren terug ook niet werkte. Werklelijk denken dat dit gaat werken en de zoveelste afgebrande leidingevende ten top. Het woord teamcoach is een groepsleider in het Engels. Dat zijn mode grillen die totaal nergens over gaan. De suffe die moet knikken als middelmoot voor de hogere in 3 delig pak die consumeert op kosten en dus als overhead al niet voldoet. Een waar leiderschap bestaat uit iemand die het in zich heeft. Dat leer je never nooit aan uit cursussen of boekjes. Daar willen we maar niet vanaf waardoor alles nog veel meer in elkaar stort. Leugens en bedrog worden in stand gehouden door de onzichtbare die liever niet de werkvloer opgaan maar zich verhullen uit nutteloze cijfertjes die elke blinde ook zo wel op de windrichting kan aanvoelen. Alleen continuïteit vooruitzien en niet alle onzin over boekjaren budget Q1/2/3/4 en reorganisaties gaan het uiteindelijk overleven. Woeker en winsten zijn niet meer van deze tijd. Dat moet er hoognodig in worden geslagen want zoals het nu gaat gaan we gewoon ten onder. Inhoudelijk leiding geven is een kunst die alleen werkt zonder al die poespas van tegenwoordig met xls management. Dat werkte ook al niet onder de Egyptenaren romeinen, Napoleon en ww1 en 2. We moeten die Amerikaanse onzin los laten en terug naar basics. Leiding geven is een spel. Geef mensen zekerheid toekomst perspectief en doorstroming.
T.J.  |   | 
3-06-2013
 | 
16:05 uur
Verandermanagement is geen eenvoudige opgave.
Toch is er genoeg literatuur te vinden die goede ondersteunende informatie biedt.
Feit blijft wel dat het effectiever is als ''een persoon het in zich heeft''. In de eerdere reacties meen ik op te kunnen maken dat men daar het geluk van een bevlogen verandermanager (nog) niet heeft kunnen ervaren. Jammer, want het levert (zo te lezen) schade op.
Sommige organisaties hebben wel één of meerdere bevlogen verandermanagers in dienst en gaat het daar goed. Voor de overige organisaties is er de externe teamcoach. Helemaal niets mis mee. Dat is onderkennen van je eigen beperkingen en om het toch goed te willen doen, de kennis van verandermanagement extern inhuren. Met ''Hobbyisten'' is de markt niet gediend, zoveel is wel duidelijk...
Janneman  |   | 
3-06-2013
 | 
16:19 uur
Ik vind de reacties nogal negatief en soms een tikkeltje agressief. Carlijn heeft een uitstekend stukje geschreven, al is het mogelijk een beetje een pitch voor de diensten van Learnit, maar dat mag. Wie ooit door een groot veranderingsproces is gegaan zal er veel in herkennen. Ik zou wel adviseren het woord coach te vervangen door mentor. Verder is de vraag welke groep er het meest bij gebaat is: de grotere groep medewerkers (de teams) of het senior management; die laatste groep is vaak de bron van een probleem.
Richard de Wit  |   | 
3-06-2013
 | 
19:32 uur
Janneman de reacties zijn niet negatief maar kritisch scherp en direct. Het is jammer dat je dit niet herkent. Er zit ook een heel verschil tussen een mentor en een groepsleider. Onder andere in verantwoordelijkheid teambuilding en het complete pakket leiding geven. Ter info: ik ben 28 jaar door verandermanagement gegaan en ervaren genoeg te weten hoe de schoen wringt. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En daar zien we ook alle resultaten naar om ons heen. Dat sommige dat niet leuk vinden te horen is jammer echter gaat daarmee wel de hele toekomst in puin van menigeen. Elke keer veranderen zal niet werken. Wel sturen bijsturen en coachen. Senior management kan een probleem zijn echter als je geen ruimte krijgt tot goed coachen door de zoveelste nonsens verandermanagement krijg je de kous uiteindelijk op je kop. Huilen is al jarenlang te laat.
Harry Lijzenga  |   | 
3-06-2013
 | 
20:01 uur
'Eén van de kernlessen die de coaches hierbij over proberen te brengen, is leren beseffen dat de heterogeniteit van een team - de verschillen tussen de leden waardoor conflicten zo vaak ontstaan - juist de kracht van het team is': met name deze zin 'triggerde' mij in het interessant en goed geschreven artikel. Hoewel de term coach soms nog een 'softe' klank heeft, merk ik (o.a. binnen de overheid en industrie) dat 'soft skills' steeds meer de aandacht krijgt welke het verdiend en m.i. nodig is om mensen gemotiveerd en met plezier aan het werk te krijgen (en te behouden). Veel teams in Nederland functioneren echter suboptimaal. En dat is zo verschrikkelijk jammer, want er is niets leuker dan te werken in een succesvol, lekker draaiend team. Zo’n team waarin men bereid is van elkaar te leren, dat moeiteloos nieuwe leden opneemt, dat optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en waarin de manager de handen vrij heeft om de grote lijnen te bewaken. Zo als Carlijn in haar artikel beschrijft dat o.a. heterogeniteit de kracht van een team is, zo heeft de Koninklijke Marine afgelopen jaar in haar (team)trainingen zich daar ook op gericht. Zo wordt bijvoorbeeld teamcoaching toegepast voor schepen voorafgaand aan operationele missies en wordt in (team)leiderschapstrainingen de Teamrollen van Belbin gebruikt om mensen bekend te laten maken met heterogeniteit. De kracht van een teamcoach is dus m.i. niet alleen bij het oplossen van conflictsituaties in een team, maar ook het versterken van de samenwerking van een beginnend en alreeds bestaand team.
T.J.  |   | 
4-06-2013
 | 
09:33 uur
Helemaal eens Harry, de teamrollen van Belbin is één van zijn hiervoor bruikbare boeken. (Management teams en Organiseer je werk anders van zijn hand voegen ook iets toe, evenals de Tao van het Coachen van Landsberg)
Richard ik deel je mening niet. Met de manier waarop je schrijft scheer je alles over één kam. Het feit alleen al dat ik zelf bij meerdere werkgevers heel mooie veranderprocessen heb mogen meemaken geeft al aan dat het niet alleen kommer en kwel is in het land van veranderingen. Ik kan me zo voorstellen dat ook Harry, Carlijn en Diane goede ervaringen hebben. Belangrijk is ook te realiseren dat het vooral mensenwerk is en dat fouten maken mag (als je er maar van leert)
Nobody is perfect, maar er zijn meer dan genoeg positieve ervaringen. Loa Tze zei ooit: ''Het is beter een kaarsje aan te steken, dan te klagen dat het zo donker is''.....
Richard de Wit  |   | 
4-06-2013
 | 
10:54 uur
T.J. Kritsch kijken is niet negatief. Hoe het beter kan volgens een aziatische leer werkt niet in Europa. Vooral omdat de Europese leerstoel heel anders in elkaar steekt. Niet alles in het leven is zen. Geld verdienen doe je met werken en geen oeverloze discussies over een krom spijkertje. Alleen actie geeft reactie. Voorlopig waren de 4 teams waar ik leiding aan heb gegeven wel topteams en zoete broodjes veroorzaken wel kiespijn uiteindelijk. De wereld is niet meer als 2005 maar in he 2013 liggen de zaken extreem anders. Zolang de 80/20 terugkomt weet je gewoon dat 20% werkt voor de overige 80%. Dat is een realiteit die niet zo wollig is maar straight 2 the point. Daar hoef je geen modellen op los te laten maar de mens en de ziel te kennen van het gemiddelde. Iedereen zit er voor zijn eigen belang. Door toedoen van verschillende anderen ben ik door variabel hellen heen gegaan en dan is het maar jammer dat je denkt dat het negatief en zwart is. Dat geeft meer aan dat er een gebrek is aan inzicht hoe verandermanagement na 6000 jaar nog niemand wakker heeft geschud. Zo zielig om mijn collega's bezig te zien met eigen cijfertjes recht te breien in plaats van er voor die medewerkers te zijn die het bedrijf maken. Die medewerkers die doen het en niet anders. Als leidinggevende cover je je mensen pakt ze aan als het moet maar zorgt wel dat je er voor ze bent. Zo niet dan ben je net als de rest, het niet waard leiding te geven aan een groep mensen die hun brood en dak boven hun hooft moeten verdienen door er voor te werken. Doof zijn voor wat anderen zeggen en het maar afdoen als negatief heeft de huidige dikke crisis opgeleverd en uiteindelijk is dit pas een begin van de firma monopolygeld. Geld en budget beheren kan alleen als je goed draait met een goed team en daar is een leidinggevende voor nodig die alle kanten kent. Daarbij ook niet te beroerd eens de hogere tak van een bedrijf aan te spreken op diens gedrag als dat nodig is en er staat voor zijn mensen. Alleen zo houd je een gezond bedrijf over waar innovatie en kennis toeneemt in plaats van op de toppen van de tenen te laten lopen. Zo goed doen we het niet in nederland qua werk en werkgever. De huisartsen hebben hun handen vol aan burnout patiënten. De boekjes geven je een leidraad echter zijn niet zaligmakend. Zelf denken en kijken naar toekomst kan alleen als je leert van het verleden en loslaat dat Belbin etc etc niet zaligmakend zijn. Het is een visie maar de missie is het doel. Allen zo voorkom je stagnatie. Het is nutteloos iets te veranderen als iets al goed is. Door alle techniek en toename daarvan is in 20 jaar meer veranderd dan in de 3000 jaar ervoor. De verwerking die een mens nodig heeft in een jaar is daarmee groter dan die iemand in 1700 meemaakte in een heel leven. DE mens is daar niet op gemaakt. Het IQ neemt ook zienderogen af onder het gemiddelde en daarvan is maar een ding de schuld, Stress en druk. Waardoor die ontstaan staat hierboven. Tegenwoordig is men meer bezig met app's en xls sheets dan waar het om draait. De primaire zaken. Even verder kijken dan alleen de krant en eens tussen armoede honger en ellende van de mens staan betekend wel dat je weet waar je voor knokt. Voor die mensen die je leiding geeft en die de continuïteit waarborgen. Zolang overheden er een topsport van maken te liegen en te bedriegen snapt men ook niet dat er mensen zijn die dat doorhebben. Alleen met eerlijkheid kom je er. Daarmee overleven ook alleen die bedrijven uiteindelijk. En oh yess de ontslaggolf gaat voorlopig nog even gestaag door. Rede te meer omdat er geen continuïteit is, maar winstbejag.
Trijn  |   | 
4-06-2013
 | 
14:39 uur
Wat Richard schrijft over het liegen en bedriegen en mensen die dit doorhebben, en die voor eerlijkheid gaan en zelfs zover gaan om HUN leidinggevende aan te spreken op gedrag en consequenties voor medewerkers, kan ik me helemaal in vinden. Dit soort leidinggevenden/ medewerkers delven nu nog vaak het onderspit helaas. Tuurlijk, geld heb/ is er nodig om te leven maar het is voor (bijna) alle organisaties een doel op zich geworden (uitzonderingen daargelaten).
Richard de Wit  |   | 
4-06-2013
 | 
16:16 uur
Dat is precies waar de essentie zit Trijn. Alleen zo heb je echt blije werknemers, die gemotiveerd blijven. Al die yin yang zen en andere zienswijze ten spijt. Het zijn lapmiddelen en zoethoudertjes. Hoe zen het ook moge zijn. Schoonmaken kan met een borstel schuurspons of met een tandenrostel. De vraag is alleen waarmee is en blijft het ook schoon. Targets voor elk jaar weet 10% meer winst zijn compleet uitgeput en ook echt niet meer van 2013. Daar kijkt iedereen al doorheen en ja knikkers zijn leuk maar meedenkers zijn beter.
T.J.  |   | 
5-06-2013
 | 
12:50 uur
Beste Richard, ik heb de woorden ''zwart'' en ''negatief'' niet in mijn mond genomen. Evenmin heb ik boeken van Belbin ''zalig verklaard''. Ik lees in alles wat je hier geschreven hebt, en dat is nogal wat, dat je duidelijk je afkeur uitspreekt over hoe het er (volgens jou) gemiddeld aan toegaat in ondernemend Nederland. Om tot verbetering van die situatie te komen heb je bepaalde kennis, vaardigheden en competenties nodig, anders dan voor de reguliere bedrijfsvoering. Als je dus wilt verbeteren (en volgens jouw schrijven is dat hard nodig) en je hebt niet alles zelf ''in huis'' om dat verandertraject in te zetten, te begeleiden en succesvol af te ronden, dan is het zaak om die kennis in huis te halen om zodoende alsnog die verbeterslag te kunnen maken. Daarvoor heb je naast vele andere mogelijkheden oa ook de Teamcoach.
Waarom sluit je je niet aan als Teamcoach? Zo te lezen heb je motivatie genoeg om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
Richard de Wit  |   | 
5-06-2013
 | 
13:27 uur
Heel simpel T.J. Ook ik ben de laatste tijd een wwer die men niet wil op basis van duidelijk leidinggevende te zijn. Hier in het westelijk deel zoekt men koekies die zich verschuilen achter xls sheets en voetveeg management. Ik heb er reeds 28 jaar opzitten waarvan 14 jaar in leidinggeven. Zolang de wind niet overgaat van links naar rechts zal het dus wel een kruisje worden. Het boeit me niets. Zo zie ik steeds meer in elkaar storten en eens worden er wel een paar wakker. Daarbij is donker het zelfde als negatief T.J. Dat weet je heel goed. Niet jezelf uit iets draaien en verantwoording nemen voor je eigen woorden heet zo iets. Ik maak mezelf niet schuldig aan brood uit een andermans mond te stoten, en verwacht van een bedrijf hetzelfde.
Rob Evers  |   | 
5-06-2013
 | 
21:17 uur
Een goede teamcoach is confronterend. keihard werken en liefdevol meppen (dat zijn de woorden van mijn leermeester) op die handel. Niets zoete broodjes, koekjes of appjes bakken. Als de boel vast zit dan is de eindverantwoordelijke de eerste die kan gaan. Teamcoach anno 20xx betekent opruimen die boel. en te beginnen met: juist degenen die zich achter de xls verschuilen. Of ze moeten zich blootgeven en hun lemen voeten optillen, of ruimte maken voor nieuwe krachten in het team.
janneman  |   | 
6-06-2013
 | 
19:40 uur
Interessant te lezen hoe verschillend een mens in zijn of haar benadering kan zijn. Ik ben het volledig oneens met de heer Evers en met de heer De Wit.
T.J.  |   | 
11-06-2013
 | 
09:54 uur
Janneman, je treft de spijker op de kop.
Hoe groot of complex een probleem is, het is nog altijd je eigen BEWUSTE keuze hoe je er in wil staan, hoe je eea benaderd en aanpakt.
Mijn insteek is ALTIJD een open en constructieve benadering en aanpak. Daarmee voel ik zelf geen negatieve last van een kwestie en bereik ik het meest met de mensen die er ook inzitten. Het is eigenlijk zo simpel.......

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10